A Visual Guide to Twitter | Twitterguiden | Scoop.it

Den här twitteröversikten viar hur man kan använda Twitter på olika sätt.

Den ger en bild av hur Twitter kan användas som ett verktyg för t.ex. information, kundservice, nätverkande, business management och webbside komplement.


Via Lauren Moss