trends in onderwijs
Follow
Find
782 views | +0 today
trends in onderwijs
Op zoek naar trends in het onderwijs van betekenis voor bibliotheken
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Emotional Intelligence: The Social Skills You Weren't Taught in School

Emotional Intelligence: The Social Skills You Weren't Taught in School | trends in onderwijs | Scoop.it
You’re taught about history, science, and math when you’re growing up. Most of us, however, aren’t taught how to identify or deal with our own emotions, or the emotions of others. These skills can be valuable, but you’ll never get them in a classroom.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Onzenieuweschool.nl: Amsterdam zoekt schoolmakers

Onzenieuweschool.nl: Amsterdam zoekt schoolmakers | trends in onderwijs | Scoop.it
Kennisland heeft, in opdracht van Gemeente Amsterdam, een grootscheepse contactadvertentie online gezet. Amsterdam is sinds deze week namelijk op zoek naar ‘schoolmakers’. Mensen met vernieuwende ideeën, die aansluiten op de po- en vo-leerling van vandaag en morgen. Heeft u een goed idee voor een nieuwe Amsterdamse school?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Het waarom van onderwijs

Het waarom van onderwijs | trends in onderwijs | Scoop.it
Het waarom van onderwijs. Ieder van ons neemt beslissingen als het om onderwijs gaat. Waarop baseer je die beslissingen? Wat drijft jouw besluitvorming?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Massaal online onderwijs gaat fundamentele impact hebben

Massaal online onderwijs gaat fundamentele impact hebben | trends in onderwijs | Scoop.it
De Massive Open Online Course (MOOC) maakt een opmars die ten koste zal gaan van het reguliere onderwijs. Dankzij de nu nog vaak gratis webcursus kan een cursist met zijn computer op de schoot overal kennis tot zich nemen. Van onderwijs-‘bricks’ naar educatieve ‘clicks’. De laatste tijd zien we de ontwikkeling van een voor velen […]
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Enkele didactische uitgangspunten voor online leren | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Enkele didactische uitgangspunten voor online leren | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | trends in onderwijs | Scoop.it
Het artikel How Blended Learning and Gamification Increase Student Engagement beschrijft de casus van een docent die lerenden via Wordpress laat participeren in digitale ontwerpmissies. Deze casus onderstreept in feite enkele belangrijke didactische uitgangspunten voor online leren.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Samsom: kinderen vanaf 3 jaar naar school

Samsom: kinderen vanaf 3 jaar naar school | trends in onderwijs | Scoop.it

Als het aan PvdA-leider Diederik Samsom ligt, gaan kinderen al op 3-jarige leeftijd naar school. Op die manier kan de kloof worden overbrugd tussen ,,een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden". Samsom schrijft dat vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De onderwijzer aan de macht

De onderwijzer aan de macht | trends in onderwijs | Scoop.it
Er is een emancipatiebeweging op gang aan het komen in het onderwijs. Drie scholen scholen nemen afscheid van oude normen en modellen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Tijd dat leerlingen iets te zeggen krijgen over hun lessen

Tijd dat leerlingen iets te zeggen krijgen over hun lessen | trends in onderwijs | Scoop.it
Onderwijsvernieuwing is hot. Iedereen heeft er ideeën over. Maar luistert er ook iemand naar de leerling? 'School is één grote ...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Trendmatcher tussen ICT en Onderwijs ™: Mijn terugblik op Dé Onderwijsdagen 2014

Trendmatcher tussen ICT en Onderwijs ™: Mijn terugblik op Dé Onderwijsdagen 2014 | trends in onderwijs | Scoop.it
Als Trendmatcher leg ik verbanden tussen trends die ik tegenkom op internet en hun mogelijk gebruik in het onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Onderwijsinnovaties via organisatieherontwikkeling? | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Onderwijsinnovaties via organisatieherontwikkeling? | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | trends in onderwijs | Scoop.it
Als het gaat om onderwijsinnovaties, kijken we vaak ook naar verandermanagement. Het is de vraag of dit geen achterhaalde benadering is. Deze benadering houdt namelijk onvoldoende rekening met de eigen regie van ‘kritische succes actoren’. Tegelijkertijd lijkt dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Basisscholen dreigen met lege klassen tegen flexwet

Basisscholen dreigen met lege klassen tegen flexwet | trends in onderwijs | Scoop.it
EASTERMAR - Basisscholen protesteren tegen de Wet werk en zekerheid en dreigen complete klassen naar huis te sturen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Het belang van goed geschoolde vakleraren in het voortgezet onderwijs

Het belang van goed geschoolde vakleraren in het voortgezet onderwijs | trends in onderwijs | Scoop.it
Hier volgt een gastbijdrage van Jaap Dronkers (e-mail; homepage; @DronkersJ), hoogleraar onderwijssociologie, Universiteit Maastricht. Het lijkt een open deur: goed geschoolde vakleerkrachten zijn ...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Europese versie Horizon-rapport | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Europese versie Horizon-rapport | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | trends in onderwijs | Scoop.it

De eerste Europese versie van het befaamde Horizon-rapport maakt wat mij betreft vooral duidelijk dat ontwikkelingen op het gebied van ICT in het Europese onderwijs weinig verschillen van de trends in andere Westerse landen, en dat deze ontwikkelingen zich bovendien in een betrekkelijk traag tempo voltrekken.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Scholen missen duidelijkheid over jeugdhulp | Kennisnet Jeugd | Samen werken aan een succesvolle transformatie

Scholen missen duidelijkheid over jeugdhulp | Kennisnet Jeugd | Samen werken aan een succesvolle transformatie | trends in onderwijs | Scoop.it

Veel scholen weten nog niet op welke jeugdhulp zij kunnen rekenen voor hun leerlingen. Of zij weten niet hoe de toegang tot de jeugdhulp geregeld is. En dat terwijl de leerlingen of gezinnen over wie zij zich zorgen maken deze hulp hard nodig hebben.

In mijn werk als expert passend onderwijs en jeugdhulp krijg ik veel signalen van scholen, jeugdhulporganisaties en gemeenten. Die signalen laten zien dat gemeenten druk bezig zijn de jeugdhulp in te richten, vaak in wijkteams, maar soms via zorgmakelaars of nog anders. Pas als die winkel helemaal is ingericht, gaan gemeenten nadenken over de verbinding met onderwijs. En daar gaat het fout!

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

ZEMBLA - Scholen moeten thuisonderwijs betalen

ZEMBLA - Scholen moeten thuisonderwijs betalen | trends in onderwijs | Scoop.it

Een school die een hoogbegaafd of autistisch kind geen passend onderwijs kan geven, moet voor dat kind tijdelijk onderwijs thuis organiseren én betalen. Dat zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs in ZEMBLA. 'Dat zijn allemaal kinderen waar iets bijzonders mee is, dan moet je soms ook bijzondere dingen organiseren en dan vind ik het niet erg als dat een tijdje thuis is'.  Dat kan volgens de staatssecretaris met een docent die aan huis komt, via onderwijs op afstand of door begeleiding van de ouders. 'Als we de scholen verplichten om kinderen een passende plek te geven, dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en dus ook betalen', aldus Dekker.

De staatssecretaris wijst in ZEMBLA op de speciale regelingen die er voor chronisch zieke kinderen bestaan. Voor hoogbegaafde of autistische kinderen kunnen die ook gelden, al is Dekker kritisch op thuisonderwijs. 'Maar als kinderen dat niet vijf dagen per week kunnen, bijvoorbeeld door schoolangst,  dan moet je kijken of onder verantwoordelijkheid van school thuis iets geregeld kan worden'.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Handreiking Wettelijk kader

Handreiking Wettelijk kader | trends in onderwijs | Scoop.it

Handreiking verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd. 

De Wet Passend onderwijs en de Jeugdwet bieden een kader om de ondersteuning van jeugdigen in en buiten scholen nu echt integraal aan te pakken, dicht bij hun belangrijkste leefdomeinen. In beide wetten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot wederzijdse afstemming tussen schoolbesturen / samenwerkingsverbanden en gemeenten omtrent het onderwijsondersteuningsplan enerzijds en het gemeentelijke plan voor de jeugdhulp anderzijds.

Daarmee ontstaat een nieuwe, horizontale bestuurlijke verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen en worden zij samen verantwoordelijk voor een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun ouders/gezinnen. Hiermee liggen er goede kansen voor een integrale aanpak en ontschotting van onderwijs-, opvoed- en opgroeihulp. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Connecticut Schools Pin Down and Restrain ‘Staggering’ Number of Kids

Connecticut Schools Pin Down and Restrain ‘Staggering’ Number of Kids | trends in onderwijs | Scoop.it

Connecticut public schools are far too quick to restrain or isolate unruly children against their will, leaving hundreds with injuries and many others with unmet educational needs, a state report released last week found.

The report cited "significant concern" that schools are overusing restraints and so-called seclusion, particularly on kids with emotional or intellectual disabilities. Over the past three years, Connecticut has recorded more than 90,000 instances of restraint and seclusion in public schools and more than 1,300 injuries – at least two dozen of them serious.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

SLO: Quickscans 21e eeuwse vaardigheden

SLO: Quickscans 21e eeuwse vaardigheden | trends in onderwijs | Scoop.it
Kritisch denken, samenwerken en digitale geletterdheid. Kent u alle 21e eeuwse vaardigheden? Hoe komen die in uw lessen aan bod? En heeft u als schoolleider een schoolbrede visie op de inbedding van deze vaardigheden in het curriculum? SLO ontwikkelde een quickscan voor docenten en schoolleiders om te beoordelen in hoeverre de 21e eeuwse vaardigheden zijn ingebed in het beleid en de dagelijkse lessen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

(Filmpje maken + filmpje kijken) x (oud + jong) = efficiënter leren

(Filmpje maken + filmpje kijken) x (oud + jong) = efficiënter leren | trends in onderwijs | Scoop.it
De meeste docenten maken geregeld gebruik van video: om de les aan te kleden, een onderwerp nog eens extra te belichten of zelfs om de gehele les te flippen. Maar heeft u er ook weleens over nagedacht om die video’s te laten maken door uw leerlingen? Bijvoorbeeld door ouderejaars voor jongere leerlingen. U kunt zo een rijke leerervaring creëren. Zowel voor de maker als voor de leerling die geholpen is met de uitleg.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wat motiveert bij online leren? | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Wat motiveert bij online leren? | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | trends in onderwijs | Scoop.it
Hoe kun je er voor zorgen dat lerenden bij online leren geboeid blijven? Hoe kun je voorkomen dat lerenden bij online leren uitvallen? Of je het nu hebt over massive open online courses, over meer kleinschalige en besloten cursussen of over leren in virtuele gemeenschappen: deze vragen zijn in het algemeen relevant. Curtis Bonk en Elaine Khoo hebben daarom op basis van vier paradigma’s van leren tien principes geformuleerd die moeten helpen lerenden bij online leren gemotiveerd te houden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Zorgleerlingen in het nauw | Kennisnet Jeugd | Over Transitie en transformatie van de jeugdzorg

Zorgleerlingen in het nauw | Kennisnet Jeugd | Over Transitie en transformatie van de jeugdzorg | trends in onderwijs | Scoop.it

Het was een bericht van het CBS: bijna 80 procent van de jongeren in de jeugdzorg belandt in het speciaal onderwijs. Zorgelijk, omdat er veel verandert in het onderwijs én de jeugdzorg. Kinderen met beperkingen of ernstige ontwikkelingsstoornissen moeten zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs wordt minder toegankelijk. Voor de jeugdzorg geldt dat er straks geen recht meer is op zorg. Nu al blijkt dat 66 procent van de gemeenten geen zorg voor kinderen met een beperking heeft ingekocht.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mijn presentatie voor OWD14: Voorbij de digitalisering

Mijn presentatie voor OWD14: Voorbij de digitalisering | trends in onderwijs | Scoop.it
Dit zijn de slides van mijn presentatie: Je kan ook een samenvatting lezen van @wrubens, en wel hier. En een video van mijn lezing, en wel hier.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

'Say what?!'... Delen is Stelen | Mijn Kind Online

'Say what?!'... Delen is Stelen | Mijn Kind Online | trends in onderwijs | Scoop.it

In deze rubriek levert Mijn Kind Online commentaar op (sociaal) medianieuws. Deze week: waarom we het vertederende goudvisbriefje niet hadden moeten delen. 


 In Afrika willen bepaalde stammen niet dat je hen fotografeert omdat ze bang zijn dat daarmee hun ziel wordt gestolen. Dat vind ik een mooie beeldspraak. Het gedachteloos delen van gevoelens van kinderen via sociale media is alsof je iets van ze wegneemt. Tijd voor een campagne misschien? Na ‘share geen shit’ propageren we nu de leus: ‘delen is stelen’?

Die boodschap moet zich dan niet alleen richten op leraren en ouders, maar ook op deskundigen die bloggen dat mensen voorzichtiger moeten zijn. Ik ben zo’n ‘deskundige’ en ik voel me aangesproken. Ook ik heb het goudvisbriefje gedeeld. En dat had ik niet moeten doen. 


 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Overheadbrief Dekker en Bussemaker schept verwarring

Overheadbrief Dekker en Bussemaker schept verwarring | trends in onderwijs | Scoop.it
In de brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs van woensdag 29 oktober jl. wordt een percentage genoemd voor de overhead in het primair onderwijs van 14%. Dat percentage leidt naar het oordeel van de PO-Raad tot onjuiste beeldvorming. De bewindslieden geven in de brief de percentages die de verschillende onderwijssectoren besteden aan overhead. Het betreft echter onvergelijkbare gegevens.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Hebben kinderen recht op mediawijsheid?

Hebben kinderen recht op mediawijsheid? | trends in onderwijs | Scoop.it
Gastblog vanuit Mediawijzer.net De wijze waarop we met elkaar communiceren is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Vrijwel iedereen is via een smartphone, laptop en tablet voortdurend met elkaar ...
more...
No comment yet.