trends in onderwijs
958 views | +0 today
Follow
trends in onderwijs
Op zoek naar trends in het onderwijs van betekenis voor bibliotheken
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Reconstructie: Onderwijs2032, een schoolvoorbeeld van schijninspraak

Reconstructie: Onderwijs2032, een schoolvoorbeeld van schijninspraak | trends in onderwijs | Scoop.it

Volgens het belangrijkste onderwijsadvies van het jaar, van Platform Onderwijs2032, zou het onderwijs zich meer moeten richten op digitale vaardigheden en burgerschap. Het zou de uitkomst zijn van een nationale brainstorm en 'dialoogfase'. Uit mijn reconstructie blijkt dat de adviezen al ruim daarvoor waren geschetst door adviesorganen van de regering (WRR, Onderwijsraad, SLO). 

Trudy Raymakers's insight:
Waarom verbaast me dit nu niet? 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Claars Notes » maak muziek weer kerndoel, jet

Claars Notes » maak muziek weer kerndoel, jet | trends in onderwijs | Scoop.it

Daar zit je dan als muziekdocent. Te kijken naar een aflevering van De Wereld Draait Door. Waarin van de koningin tot en met een dichter (die kinderen oproept hun instrumenten kapot te slaan), hartstochtelijk wordt gepleit voor Méér Muziek in de Klas. Daar kun je toch niet tegen zijn?

Dat klopt. Daar kun je niet tegen zijn. Maar wel tegen de manier waarop. En dan weet ik nauwelijks waar te beginnen. Ik denk aan mijn moeder, die in 1965, direct na onze verhuizing naar Delft, zichzelf als vakleerkracht muziek aanbood op de school van mijn jongere zusjes en broertje. En daar jarenlang met groot muzikaal en didactisch vakmanschap en tomeloze energie wonderen verrichtte. Op het gebied van zang, dans, leren musiceren, mooie voorstellingen maken, noten leren lezen, noem maar op.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

'Agora maakt fundamentele onderwijsvernieuwing waar' - Persberichten

'Agora maakt fundamentele onderwijsvernieuwing waar' - Persberichten | trends in onderwijs | Scoop.it
Agora in Roermond is een van de meest spraakmakende onderwijsinnovaties in Nederland. Agora biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. 'Tegels van Agora, verslag van het eerste jaar van een grensverleggende.... Overzicht van de persberichten van de Open Universiteit.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Aantal leerplichtige thuiszitters gedaald

Aantal leerplichtige thuiszitters gedaald | trends in onderwijs | Scoop.it
Het aantal leerplichtige kinderen dat voor korte of langere tijd niet naar school ging, is vorig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9.972 leerlingen. Van hen stond 40 procent wel op een school ... - Aantal leerplichtige thuiszitters gedaald - Nieuws, Onderwijs
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Top 10 onderwijsboeken - De bestsellers van 2015

Top 10 onderwijsboeken - De bestsellers van 2015 | trends in onderwijs | Scoop.it
Onderwijsboeken zijn heel divers: verrijkend, inspirerend, herkenbaar of praktisch. Maar welke boeken moet je nu écht gelezen hebben? Wij-leren.nl heeft een Top 10 samengesteld.
1.    Leren zichtbaar maken
John Hattie, Uitgeverij Bazalt
2.    Meester Mark vraagt door
Mark van der Werf, Uitgeverij Scriptum
3.    Expliciete Directe instructie
John Hollingsworth & Silvia Ybarra, Nederlandse bewerking Marcel Schmeier, Uitgeverij Pica4.    3000 jaar denkers over onderwijs
Henk Sissing (redactie), Uitgeverij Boom5.    Luister je wel naar mij?
Martine F. Delfos, Uitgeverij SWPmore...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Presentatie: technologie en (hoger) onderwijs, een kwestie van tijd, ruimte én netwerken

Presentatie: technologie en (hoger) onderwijs, een kwestie van tijd, ruimte én netwerken | trends in onderwijs | Scoop.it
Deze lezing gaf ik voor de feestelijke E-Merge bijeenkomst in Leiden op 18 november 2015. In mijn keynote ga ik in op de relatie tussen technologie en (hoger) onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Nieuw rapport: "De jongens tegen de meisjes"

Nieuw rapport: "De jongens tegen de meisjes" | trends in onderwijs | Scoop.it
Via Jelle Jolles ontdekt ik dit nieuw rapport waarin de resultaten staan van een verkenning naar de oorzaken van het verschil in studiesucces tussen jongens en meisjes in het mbo, hbo en wo. Lees e...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Meer meisjes dan jongens verslaafd aan sociale media

Meer meisjes dan jongens verslaafd aan sociale media | trends in onderwijs | Scoop.it
Van de jongeren in Nederland zegt 17 procent verslaafd te zijn aan sociale media. Lees verder →
The post Meer meisjes dan jongens verslaafd aan sociale media appeared first on VOS/ABB.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

12 Silent Saboteurs Of Innovation In Education

12 Silent Saboteurs Of Innovation In Education | trends in onderwijs | Scoop.it
12 Silent Saboteurs Of Innovation In Education
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Belang van lezen in 2032 | Stichting Lezen

Belang van lezen in 2032 | Stichting Lezen | trends in onderwijs | Scoop.it
Platform Onderwijs 2032, onder voorzitterschap van Paul Schnabel, buigt zich over de toekomst van het onderwijs in ons land. Het platform heeft onlangs een advies uitgebracht, Analyse Dialoog Onderwijs 2032, vergezeld met de oproep te reageren en zo een dialoog op gang te brengen. Stichting Lezen voldoet daaraan graag, juist ook omdat lezen zo’n belangrijke rol speelt in het onderwijs, nu én in de toekomst. De volledige reactie kunt u hier lezen. 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Draaiboek vluchtelingenkinderen op school - KPC Groep

Draaiboek vluchtelingenkinderen op school - KPC Groep | trends in onderwijs | Scoop.it
Om scholen te ondersteunen hebben we het initiatief genomen voor dit draaiboek Vluchtelingenkinderen bij ons op school. We reiken hierin praktische handreikingen en tips aan voor de eerste opvang van vluchtelingen kinderen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

BreinPlein! op de basisschool: een informatiefilmpje - Brein, Leren & Educatie

BreinPlein! op de basisschool: een informatiefilmpje - Brein, Leren & Educatie | trends in onderwijs | Scoop.it
Nieuwsgierigheid en vaardigheden op gebied van het ruimtelijk denken en redeneren zijn belangrijk voor ieder kind. ‘Wow, moet je zien!’ ‘Wat is het en hoe werkt het?’. Het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit heeft innovatieve leermiddelen ontwikkeld om dergelijke vaardigheden te helpen ontwikkelen. De gedachte is dat deze waardevol kunnen zijn voor …
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Waarom scholen nee zeggen tegen ‘moeilijke’ leerlingen | Kennisnet Jeugd | Samen werken aan een succesvolle transformatie

Waarom scholen nee zeggen tegen ‘moeilijke’ leerlingen | Kennisnet Jeugd | Samen werken aan een succesvolle transformatie | trends in onderwijs | Scoop.it

“Scholen zoeken uitvluchten om ‘moeilijke’ leerlingen niet aan te nemen”, zegt Kinderombudsman Marc Dullaert in een recent interview met NRC Handelsblad. Deze uitvluchten zijn terecht. Leerkrachten hebben het al zwaar genoeg, ook zonder de komst van ‘moeilijke’ leerlingen in het reguliere onderwijs. Passend onderwijs zorgt voor een verhoogde kans op burn-outklachten bij leerkrachten.

Leerlingen die extra zorg nodig hebben moeten volgens de Wet passend onderwijs maatwerk krijgen binnen het reguliere onderwijs. Een mooi streven, maar uit de recente media-aandacht blijkt dat er veel misgaat. Veel instanties en experts luiden de noodklok, waarbij ze redeneren vanuit het perspectief van de leerling. De onwillige school is vaak de zondebok. Toch hebben scholen een goede reden om nee te zeggen tegen bepaalde leerlingen. Zij vrezen voor het welzijn van hun leerkrachten.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wat zorgt voor geweldig onderwijs? En vooral: wat niet

Wat zorgt voor geweldig onderwijs? En vooral: wat niet | trends in onderwijs | Scoop.it

Op dit moment zijn politieke partijen bezig met het ontwikkelen van verkiezingsprogramma’s. Inclusief een paragraaf over onderwijs. Het is dan heel verleidelijk om daar beloftes in op te nemen die populair zijn bij kiezers. Zoals kleinere klassen, meer geld voor het onderwijs, investeren in ICT, et cetera. Dat trekt hopelijk stemmen. Maar leiden deze beloftes tot beter onderwijs?  Helaas: nee.  In dit verhaal zet ik op een rijtje wat bewezen werkt, en wat bewezen niet werkt. Politici kunnen hiermee hun verkiezingsprogramma’s aanscherpen (tenminste, als zij het belang van de leerling voorop zetten) en kiezers kunnen deze lijst gebruiken om te bepalen welke partijen écht voor beter onderwijs kiezen. Er zijn drie bronnen die ik gebruik in dit verhaal: onderzoeken van de OECD, de ‘effect lijst’ van onderwijsonderzoeker John Hattie en het McKinsey rapport over beter onderwijs uit 2010. 

Ik begin met wat niet werkt en sluit af met wat wel werkt.

 
die
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

5-Minute Film Festival: Videos on Kindness, Empathy, and Connection

5-Minute Film Festival: Videos on Kindness, Empathy, and Connection | trends in onderwijs | Scoop.it
VideoAmy compiled this moving playlist of videos to explore the importance of human relationships and the power of being kind, generous, and compassionate.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

50.000 boeken voor vluchtelingenkinderen

50.000 boeken voor vluchtelingenkinderen | trends in onderwijs | Scoop.it

Komende weken worden door Kinderzwerfboek, onderdeel van het Nationaal Fonds Kinderhulp, op 150 basisscholen 50.000 kinderboeken verspreid. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Elsevier.nl - Beste scholen 2016 - Pontes Pieter Zeeman

Elsevier.nl - Beste scholen 2016 - Pontes Pieter Zeeman | trends in onderwijs | Scoop.it

Weekblad Elsevier en de Inspectie geven scholen afzonderlijk eindoordelen. Het Elsevier-oordeel is gebaseerd op vier scores: het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma behaalt, het verschil in cijfers tussen het schoolonderzoek en centraal examen, en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Het eindoordeel is het gemiddelde van de vier scores en varieert, net als de afzonderlijke onderdelen, van zeer goed (vijf bolletjes) tot slecht (een bolletje). De prestaties van een school kunnen van jaar tot jaar flink schommelen. Daarom beoordeelt Elsevier de gemiddelde prestaties over drie jaar: 2012, 2013 en 2014. Van minstens twee jaar moeten de gegevens bekend zijn en bovendien van het laatst beschikbare jaar. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Die boekenlijst is misdadig, fuck de canon

Die boekenlijst is misdadig, fuck de canon | trends in onderwijs | Scoop.it
Column: Lezen is vrijheid, betoogt Christiaan Weijts. Voor wie hem had gemist: hier nogmaals de column van donderdag.
Trudy Raymakers's insight:

Goed het debat. Inmiddels hield Herman Pleij een fantastisch pleidooi voor Max Havelaar in DWDD. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Potentie van synchroon online leren | WilfredRubens.com over leren en ICT

Potentie van synchroon online leren | WilfredRubens.com over leren en ICT | trends in onderwijs | Scoop.it
We beschikken over steeds meer mogelijkheden om plaatsonafhankelijk, maar tijdgebonden, te leren. Dit zogenaamde synchrone online leren kan beperkingen van zogenaamde vormen van asynchroon leren helpen ondervangen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Persbericht CBS: CBS: Een op de zes Nederlandse jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media

Persbericht CBS: CBS: Een op de zes Nederlandse jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media | trends in onderwijs | Scoop.it
Een nieuw persbericht van het Nederlandse CBS:
“Ik ben verslaafd aan sociale media”. Dit zegt 17 procent van de jongeren in Nederland. Meisjes zeggen vaker dat ze verslaafd zijn dan jongens.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Maatwerkdiploma: VO-raad geeft het niet zomaar op

Maatwerkdiploma: VO-raad geeft het niet zomaar op | trends in onderwijs | Scoop.it
De VO-raad ziet nog kansen voor het maatwerkdiploma, ook al heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW het negatieve advies daarover van de Onderwijsraad omarmd.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende

Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende | trends in onderwijs | Scoop.it
Paul Schnabel werkt aan een advies voor een nieuw curriculum. Eind dit jaar is het af. Hij betrekt er zowat heel Nederland bij, want nadenken over de inhoud van onderwijs is meteen een reflectie op

onze belangrijkste democratische waarden. Inmiddels is duidelijk dat persoonsvorming meer nadruk krijgt en dat de kwalificatie voor een beroep niet meer belangrijker is dan goed burgerschap.Prima dat we het w.at in scholen moderniseren, maar wanneer we niet tegelijkertijd ook de dagelijkse onderwijsmores moderniseren vrees ik dat er voor de leerling bitter weinig verandert. Rond dit punt zouden drie partijen samen aan de slag moeten

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De kracht van lezen: de vele gezondheidsvoordelen van boeken

De kracht van lezen: de vele gezondheidsvoordelen van boeken | trends in onderwijs | Scoop.it
Dat lezen goed voor je is, wordt ons van jongs af ingeprent. Maar welke voordelen levert het concreet op?
more...
Koen Mattheeuws's curator insight, November 3, 2015 3:06 AM

Billy Connolly zei het al. Ik zat gevangen in mijn eigen leven, maar ik wist de weg te vinden naar de tunnel om te ontsnappen. De bibliotheek!

Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Deze documentaire biedt een weloverwogen alternatief voor het onderwijs van de toekomst

Deze documentaire biedt een weloverwogen alternatief voor het onderwijs van de toekomst | trends in onderwijs | Scoop.it
Het onderwijsveld lijkt vaak in twee kampen verdeeld: zij die halsstarrig vasthouden aan de traditionele onderwijspraktijk en zij die met hun kop in de wolken blijven hangen. De film Most Likely To Succeed brengt een school in beeld die met een weloverwogen alternatief komt.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

‘Passend onderwijs niet van de grond gekomen’

‘Passend onderwijs niet van de grond gekomen’ | trends in onderwijs | Scoop.it
Passend onderwijs is niet van de grond gekomen, concludeert kinderombudsman Marc Dullaert een jaar na de invoering van de wet daarvoor. Duizenden kinderen zitten nog steeds thuis.
more...
Marie Schoeman's curator insight, October 12, 2015 4:12 PM

The plight of children with complex disabilities to realise their right to basic education remain a challenge all over the globe.