trends in bibliotheken
2.6K views | +1 today
Follow
trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gemeente Vlissingen: Takenpakket Bibliotheek Vlissingen

Gemeente Vlissingen: Takenpakket Bibliotheek Vlissingen | trends in bibliotheken | Scoop.it

Donderdag 22 september 2016 wordt het takenpakket vanaf 2019 van Bibliotheek Vlissingen besproken in de gemeenteraad. De insteek is om met het beschikbare budget een aantrekkelijke stadsbibliotheek in Vlissingen te realiseren en maatwerk te leveren voor de aanpak van taalachterstanden en digitale vaardigheden.
Om de kwaliteit van de Bibliotheek te blijven waarborgen stelt het college aan de raad voor dat het volgende nodig is:
1. Een aantrekkelijke stadsbibliotheek realiseren in Vlissingen.
Een bibliotheek die voldoet aan de eisen van de wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Een laagdrempelige plek waar kennis en informatie beschikbaar is, educatie wordt ondersteund, het lezen wordt bevorderd en ontmoetingen en debatten georganiseerd worden en waar mensen kennismaken met kunst en cultuur. 
2. Een maatschappelijke functie toekennen aan de bibliotheek.
In de vernieuwde, kleinere bibliotheek wordt gewerkt aan het bestrijden van laaggeletterdheid van kinderen van 0-4 jaar en volwassenen via het Taalhuis én het vergroten van digitale vaardigheden;
3. Maatwerk op scholen waar kinderen taalachterstand hebben.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

IFLA publiceert update Trendrapport - Bericht - Bibliotheekblad

IFLA publiceert update Trendrapport - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) heeft vorige week een update uitgebracht van haar Trendrapport uit 2013. De update biedt een inventarisatie van het debat en de discussies die werden opgeroepen door het eerste Trend Report. Ook wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen en nieuwe technologieën die in 2013 nog niet of slechts bescheiden in beeld waren, zoals 3D printing, de ‘sharing economy’ en de Blockchaintechnologie. 

In het IFLA Trend Report 2013 werden vijf belangrijke trends onderscheiden die van belang zijn op het gebied van informatievoorziening en bibliotheken: 

 1.Nieuwe technologie leidt ertoe dat de toegang tot informatie zowel vergroot als verkleind wordt; 

2.Online-educatie zal wereldwijd leiden tot verandering en democratisering op het gebied van onderwijs; 

3.De grenzen van privacy en dataprotectie zullen worden geherdefinieerd; 

4.Binnen hyperverbonden gemeenschappen zal er beter geluisterd worden naar nieuwe geluiden en groepen, die daardoor krachtiger worden;

 5.De mondiale informatieomgeving zal door de invloed van nieuwe technologieën een transformatie ondergaan.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Vijf jaar Bibliofuture: Gastblog Lourense Das

Vijf jaar Bibliofuture: Gastblog Lourense Das | trends in bibliotheken | Scoop.it

Innovatie is een sleets begrip. Er gaat geen dag voorbij of er wordt ergens wel iets gepubliceerd over innovatie: ‘we moeten innoveren’, ‘het is belangrijk voor de toekomst’, ‘we kunnen niet zonder innovatie’.
Ik vraag me ondertussen af of alle innovaties wel echt ‘innovatief’ zijn. Voordat ik daarop inga, eerst wat volgens mij innovatie nu eigenlijk is. Innovatie is een idee, concept of product dat op een nieuwe, niet eerder toegepaste manier (bestaande) ideeën, concepten of producten voorstelt. Daarin ben ik ervaringsdeskundige. Ik ben twee keer genomineerd geweest voor een innovatieprijs; één keer was ik ook daadwerkelijk de winnaar van de prijs, namelijk de NOT Innovatieprijs 2009.
Innovatie is niet ‘uitvinden’ maar kijken naar wat er is en begrijpen hoe je dit moet aanpassen of omvormen zodanig dat de vernieuwing meerwaarde oplevert voor de mensen of instituties waarvoor je de innovatie wilt inzetten. Naar mijn smaak is een innovator een dwarsdenker die los kan komen van bestaande structuren en opvattingen; iemand die zich niet laat leiden door economisch gewin of opportunisme maar door passie en overtuiging. Kortom, wat mij betreft gaat innovatie niet over geld of status maar over waarde.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Tweet � of � en de New Yorkse bieb heeft iets voor je

Tweet � of � en de New Yorkse bieb heeft iets voor je | trends in bibliotheken | Scoop.it
Als één bibliotheek het suffe imago ontkracht, is het wel de New York Public Library .
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: Zespuntenmanifest voor het Deltaplan Digitale Vaardigheden

Mark Deckers: Zespuntenmanifest voor het Deltaplan Digitale Vaardigheden | trends in bibliotheken | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Een kijkje in andermans keuken

Een kijkje in andermans keuken | trends in bibliotheken | Scoop.it
Afgelopen maandag was ik op een bijeenkomst, georganiseerd door Cubiss, met als titel “Aan de slag! met internationalisering”. Een interessante middag, al had ik gedacht dat het zou gaan over internationalisering in het algemeen. Ik was wel benieuwd of ik nog nuttige tips zou krijgen over hoe ik het beste de samenwerking kan zoeken met mijn Duitse buren. Maar eigenlijk ging de middag over hoe nuttig het is om op excursie naar het buitenland te gaan en over hoe je daar een subsidie voor kunt aanvragen bij Erasmus. Oneerbiedig samengevat dan.

En ja natuurlijk is het nuttig om buitenlandse voorbeelden te gaan bekijken. Het is altíjd nuttig om af en toe eens verder te kijken dan je eigen neus lang is. Maar stiekem denk ik soms ook dat zo’n reisje ter inspiratie vooral een leuk reisje is. Daar is helemaal niks mis mee en je steekt er toch altijd iets van op, van zo’n reisje, al is het maar van de verhalen uit de bus. Maar zoals iemand tijdens de bijeenkomst opmerkte: waarom moet dat altijd naar het buitenland? Er is in Nederland toch ook van alles te zien?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De toekomst van de (dorps)bieb: wat vindt ú ervan?

De toekomst van de (dorps)bieb: wat vindt ú ervan? | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bieb Lab Brabant nodigde drie mensen ‘uit het veld’ om hun visie over de toekomst van de (dorps)bieb te delen. Graag praten we verder over dit onderwerp. Laat het ons dus weten: wat vindt ú ervan?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: Hoe ver zijn de Vlamingen eigenlijk met hun bibliotheeksysteem? Een update

Mark Deckers: Hoe ver zijn de Vlamingen eigenlijk met hun bibliotheeksysteem? Een update | trends in bibliotheken | Scoop.it

Medio vorig jaar schreef een reeks artikelen over onze slimme Vlamingen gasten bij Bibnet die toen net hun onderzoek naar een gezamenlijk bibliotheeksysteem hadden afgerond. Een paar weken geleden was ik opnieuw bij ze op bezoek. Hoe staat het er bij ze voor? Want hun situatie is voor Nederland alleen maar interessanter geworden sinds ook de KB heeft aangegeven een soortgelijk onderzoek te willen doen. Waarbij ik gelijk toegeef dat ik daar mede schuldig aan ben.

Samen met Dennis Eijsten praatte ik bij met Johan Mijs en Peter de Keyser. Zij maken deel uit van het projectteam dat u hierboven ziet.  De uitkomsten geef ik u hieronder.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Kinderen houden van Myjer. Doet de jury dat ook?

Kinderen houden van Myjer. Doet de jury dat ook? | trends in bibliotheken | Scoop.it
Met de intrede van cabaretier Jochem Myjer in de kinderboekenwereld was ineens de kabouter terug. De jonge Melle in Myjers debuut De Gorgels ziet op de rand van zijn bed een klein mannetje lopen. ‘Zoiets vreemds had hij nog nooit gezien.’ Een beetje lezer heeft zoiets wél eerder gezien, al is dat misschien even geleden. Bij Paul Biegel, bij Roald Dahl, bij Dick Laan. Het is duidelijk dat Myjer de mosterd haalde bij die kaboutergrootheden.

Jochem Myjer: De Gorgels. Illustraties Rick de Haas. Leopold, 132 blz. € 13,99. 6+
Kinderen houden van meer van hetzelfde. Dat blijkt uit de afgelopen 28 (!) winnaars van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury, voor de lievelingsboeken van de meeste kinderen. Elke winnaar in de afgelopen veertien jaren – in beide leeftijdscategorieën – was deel van een serie, van schrijvers als Paul van Loon, Francine Oomen, Geronimo Stilton.

Dit jaar niet. Dit jaar won De Gorgels.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

GetOud | Ouderen en de bibliotheek :)

GetOud | Ouderen en de bibliotheek :) | trends in bibliotheken | Scoop.it
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voerden we een onderzoek uit naar 75-plussers en de bibliotheek. We interviewden 50 leden en niet-leden door heel Nederland heen. Wat is hun beeld van de bibliotheek? Komen ze er en zo ja, wat doen ze er dan? Hebben ze nog tips voor bibliotheken? En nog veel meer. We spraken ouderen uit dorpen en steden, zelfstandig wonend en woonachtig in het woonzorgcentrum en van het zuiden van Limburg tot het noorden van Friesland. Van acht van de ouderen die we interviewden, maakten we tevens een foto voor in de publicatie.

De bevindingen van het onderzoek heeft de KB overzichtelijk op rij gezet. Lees hier het bericht op de website van de KB.
In het bibliotheekblad staat ook een artikel over het onderzoek.
De publicatie is gratis te downloaden via de volgende link: Ouderen en de bibliotheek.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Vacature Expeditie Anton

Op zoek naar een uitdagende baan? Heb jij lef en durf je te experimenteren? Wij zoeken een expeditieteam voor de toekomst. Bekijk het filmpje!
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mijns Inziens » Leerzaam: een nieuw kennisplatform voor bibliotheken

Mijns Inziens » Leerzaam: een nieuw kennisplatform voor bibliotheken | trends in bibliotheken | Scoop.it
Het is nogal opmerkelijk dat er eergisteren weer een nieuw kennisplatform voor openbare bibliotheken is gelanceerd, maar ik wilde er nog niet over oordelen, omdat ik de site nog niet heb kunnen bekijken. Ik meldde me dus aan, als lid, om dat wel te kunnen doen. Dat is ook wel nuttig voor mijn werk voor IP en Open Bibliotheken, was mijn redenering. Zojuist ontving ik de keurige afwijzing van de KB. Ik word er niet eens meer boos om. Het is de status quo.

Ha Edwin,

Ai, je bent nu een soort van externe, in ieder geval in het licht van de primaire doelgroep van MetdeKB, namelijk medewerkers van openbare bibliotheken en POI’s waarmee we aan de digitale infrastructuur en landelijke programma’s werken. Voor hen hebben we gisteren MetdeKB.nl gelanceerd voor de informatie uitwisseling en online support bij onze diensten.

We laten hen het platform eerst eens gebruiken. Aan de hand van de ervaringen kijken we hoe we met verzoeken van externen omgaan. Je kunt in de tussentijd in ieder geval via de nieuwsberichten op www.kb.nl/ob en onze KB-OB-nieuwsbrief op de hoogte blijven van nieuws vanuit de KB voor het OB-veld.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020

Culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020 | trends in bibliotheken | Scoop.it
De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Lezen een subsidiebedrag toe te kennen van € 1.870.000, op voorwaarde dat de stichting een nieuw activiteitenplan indient met aandacht voor de volgende punten.

Stichting Lezen formuleert een overtuigender visie op haar identiteit of signatuur, mede in relatie tot de activiteiten van (samenwerkings)partijen in hetzelfde werkveld en tegen de achtergrond van relevante ontwikkelingen in het onderwijs.
De instelling laat zien zich minder op de praktische of operationele uitvoering van leesbevorderingsactiviteiten te richten en zich meer te oriënteren op onderzoek naar en de coördinatie en evaluatie van deze activiteiten.
De instelling licht de financiële relaties tussen haar activiteiten nader toe. Zij onderzoekt bovendien beter de wegen die leiden naar aanvullende financiering.
De raad ziet te weinig focus in het plan dat Stichting Lezen heeft ingediend. De instelling signaleert terecht een aantal knelpunten, maar geeft geen inzicht in de wijze waarop zij meent deze het hoofd te kunnen bieden. Op basis van een financiële analyse noemt de raad de financiële situatie van Stichting Lezen alarmerend (zie onder ‘Ondernemerschap’). De raad adviseert daarom Stichting Lezen te vragen het activiteitenplan aan te vullen op het gebied van de bovenstaande, met elkaar samenhangende aspecten.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Samenwerking met New York Public Library

Samenwerking met New York Public Library | trends in bibliotheken | Scoop.it

New York Public Library (NYPL) en de OBA gaan samenwerken. Dat hebben Anthony Marx (president NYPL) en Martin Berendse (directeur OBA) afgesproken tijdens een werkbezoek in New York.
De samenwerkingsafspraken tussen NYPL en OBA gaan onder meer over Engelstalige e-content, internationale collecties en uitwisseling van kennis op het gebied van educatie en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast gaan beide bibliotheekdirecteuren verder in gesprek met architect Francine Houben over haar Eye Opener Fund. Dit fonds promoot bibliotheekvernieuwing door projecten te ondersteunen die de culturele, economische en maatschappelijke rol van bibliotheken versterken.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Onderzoek naar mogelijkheden tot bezuinigen Bibliotheek Rivierenland - Bericht - Bibliotheekblad

Onderzoek naar mogelijkheden tot bezuinigen Bibliotheek Rivierenland - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De gemeenten in Rivierenland hebben onderzoeksbureau Setelia Strategy Consultants opdracht gegeven te onderzoeken hoe het bibliotheekwerk in Rivierenland goedkoper kan.  
Onderzoeksbureau Setelia Strategy Consultants ontvangt 42.000 euro voor het onderzoek. De kosten worden verdeeld aan de hand van het aantal inwoners van de gemeenten.

Doel van het onderzoek is te inventariseren of de betrokken gemeenten voor minder geld een pakket kunnen afnemen en of ze meer keuze kunnen krijgen in wat ze wel en niet afnemen van de bibliotheek. Ook zal gekeken worden naar de optes voor een regionaal vestigingsbeleid, met verspreid een aantal grotere vestigingen en verder een aantal kleinere. Het is de bedoeling kosten te besparen met behoud van de huidige bibliotheekfuncties én de beste spreiding van voorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd mede op initiatief van de gemeente Neder-Betuwe, die vorig jaar aanvankelijk uit Bibliotheek Rivierenland leek te willen stappen - om zo ongeveer 250.000 euro op de bibliotheek te kunnen bezuinigen -, maar die er op 5 november 2015 toch voor koos het convenant met Bibliotheek Rivierenland nog niet op te zeggen en beëindiging ervan met een jaar uit te stellen. Die periode van uitstel zou dan moeten worden gebruikt om met de andere regiogemeenten te onderzoeken en te overleggen of het bibliotheekwerk goedkoper en flexibeler kan.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Vijf jaar Bibliofuture: Gastblog Wim Keizer > Bibliofuture

Vijf jaar Bibliofuture: Gastblog Wim Keizer > Bibliofuture | trends in bibliotheken | Scoop.it

Hebben openbare bibliotheken nog toekomst? Ik heb geen idee. Ik heb wel de indruk dat naarmate instellingen het meer en vaker over hun toekomst hebben, de toekomstkansen geringer worden. En het veelvuldige gebruik van het begrip “toekomstbestendige bibliotheken” roept bij mij weerstand op. Hierin lijkt de toekomst een fenomeen vol gevaren waartegen we ons integraal moeten wapenen, zoals je huizen aardbevings- of overstromingsbestendig kunt maken. Maar de hele toekomst is onbestendig, dus wat betekent nou eigenlijk een “toekomstbestendige bibliotheek” als je het niet nader specificeert? Kunnen we het niet beter hebben over streven naar een “bibliotheekbestendige toekomst”, een toekomst die opgewassen is tegen het bestaan van bibliotheken, in welke vorm dan ook?

Gemeenten

Ik heb het meermalen geschreven: het openbare bibliotheekwerk is qua subsidiëring van de drie overheden voor 86% afhankelijk van gemeenten. En de totale inkomsten van openbare bibliotheken bestaan voor zo’n 20% uit gebruikersinkomsten. Ik zie deze percentages de komende jaren niet veel veranderen, dus blijft het een feit dat een bibliotheek met een gemeente die positief denkt over openbaar bibliotheekwerk en die er voldoende subsidiegeld voor heeft meer toekomstkansen heeft dan andere gevallen. De laatste tijd is m’n indruk dat er op het “platteland”, voor zover dat nog bestaat, dus laat ik zeggen in gemeenten met (meerdere) kleinere kernen, grotere bezuinigingen en inkrimpingen plaatsvinden dan in steden. De kans lijkt me in elk geval groot dat “het netwerk” van openbare bibliotheekvoorzieningen, waar de sanctieloze Wsob van uit gaat, een netwerk wordt met grotere mazen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

What is the story of DOKLAB?

What is the story of DOKLAB? | trends in bibliotheken | Scoop.it
Doklab’s mission is to connect people with stories. We do this by developing storytelling tools: solutions that will help connect people and technology in an accessible way, based on stories.

DOK, Delft public library, is one of the most advanced and forward-thinking libraries in the Netherlands. Here we spent a number of years working on a variety of projects to propel cultural institutions into the 21st century

One of these projects (providing heritage material to libraries) made use of multi-touch technology. It soon became clear that this was an ideal platform for telling stories with digital content as it is both accessible and highly interactive. This technology also makes for a pleasant experience for every conceivable target group. Multitouch technology smoothly connects the physical and digital worlds with one another and is an important foundation for many of our solutions. At Doklab, we are continually examining ways to optimize the technique
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren: Open brief aan de SP - De Utrechtse Internet Courant

Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren: Open brief aan de SP - De Utrechtse Internet Courant | trends in bibliotheken | Scoop.it
SP-raadslid Hilde Koelmans maakt zich zorgen of het plan ‘Bieb op Neude’ überhaupt nog wel doorgang kan vinden na alle berichten van bezuinigingen en ontslagen bij de Bibliotheek Utrecht. Ze schreef een open brief aan DUIC om aandacht te vragen voor haar zorgen. Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren reageert: “De SP gaat  als een van de weinige politieke partijen niet in op uitnodigingen van ons voor informatiebijeenkomsten of een 1 op 1 gesprek.”
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Ook dat doet de bieb: vluchtelingen en Nederlandse taal in Haarlem

Op veel plaatsen in Nederland is vluchtelingenopvang voor kortere en langere tijd geregeld. Bibliotheken organiseren allerlei initiatieven zoda
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Artikel in Kinfolk Magazine over (makerspaces in) bibliotheken

Artikel in Kinfolk Magazine over (makerspaces in) bibliotheken | trends in bibliotheken | Scoop.it
In augustus 2015 werd ik benaderd door journaliste Adrienne Matei. Zij schreef voor het trendy Amerikaanse magazine Kinfolk een artikel over bibliotheken. Het eigenlijke stuk werd in november gepubliceerd (maar was in alle eerlijkheid aan mijn aandacht ontsnapt). Gisteren stuitte ik op de volledige tekst op Matei’s website: Kinfolk issue 18 – Libraries.
Hieronder de vragen en mijn antwoorden daarop die ik destijds aan haar mailde.
Could you please describe a Makerspace and explain its intended function?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

KNVI Innovation Award gaat naar Bksy - Bericht - Bibliotheekblad

KNVI Innovation Award gaat naar Bksy - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bksy (spreek uit als 'boeksie'), de app waarmee men boeken kan delen met vrienden, heeft de KNVI Innovation Award gewonnen, de prijs die de vereniging van informatieprofessionals jaarlijks uitlooft om vernieuwing in het veld te stimuleren.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Conclusie van Advocaat-Generaal Europees Hof van Justitie: bibliotheken kunnen ebooks uitlenen onder het leenrecht - Vakblog

Conclusie van Advocaat-Generaal Europees Hof van Justitie: bibliotheken kunnen ebooks uitlenen onder het leenrecht - Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheken kunnen ebooks uitlenen onder het leenrecht, net als fysieke boeken, stelt de Advocaat-Generaal v/h Europese Hof van Justitie. Wat betekent dit?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De bieb is te bescheiden

De bieb is te bescheiden | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bij de vraag of ze wel eens iets over de bibliotheek in de krant lezen, beginnen de meeste ouderen over de bezuinigingen en sluitende bibliotheken. Nel (77): ,,Ja genoeg, vooral als ze bijna failliet zijn. Maar nooit ander nieuws''. Frederika (91): ,,Er wordt zo weinig reclame gemaakt voor de bieb. Je zou haast zeggen dat hij niet bestaat''.

Leverancier
Koos (85): ,,Zie mensen niet alleen als consument maar ook als leverancier, dat past ook in deze tijd. Ontlok mensen verhalen over een gebeurtenis. Ouderen kunnen dan leverancier zijn van belevingen en verhalen''. En Wil (80): ,,Organiseer iets met koffie met taart of warm eten, daar komen mensen op af.''

Uit het onderzoek blijkt duidelijk: de bibliotheek is te bescheiden, en daardoor onzichtbaar. Een van de allerbeste, moderne, goed voorziene publieke diensten van ons land neemt in dat publieke veld niet de vrolijke, beetje luidruchtige, aanmoedigende plaats in, die zij als geen ander kan bezetten.

Kom op, dierbare oude Bieb! De mensen houden van je. Laat je horen! Laat je zien! Je hebt zoveel te bieden. Sla op je trommel, blaas op je fluit. Met of zonder koffie of taart!
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Erna Winters: Maakbare meetbaarheid?! Nut en noodzaak van 'harde' cijfers

Erna Winters: Maakbare meetbaarheid?! Nut en noodzaak van 'harde' cijfers | trends in bibliotheken | Scoop.it

Ik vond op mijn bureau het nieuwste nummer van Bibliotheekblad, met daarin een artikel van Peter van Eijk, Hans Veen en Bart Nieuwenhuis. Voor de duidelijkheid, ik ben voor het meten van resultaten, en ik ben ook voor 'harde' data. Ik ben tegen het optuigen van allerlei meetinstrumenten terwijl nut en noodzaak wat mij betreft het doel voorbij schieten.

Ik zal een voorbeeld geven. In het artikel wordt door de drie heren terecht het model van de Bibliotheek op School aangehaald, als een voorbeeld waarin de resultaten goed zichtbaar zijn te maken. En zelfs daar kun je nog een discussie over starten, omdat er vooral gemeten wordt op leesplezier. Een zeer kritisch controlerend ambtenaar kan zeggen dat plezier in lezen helemaal nog niet wil zeggen dat een kind ook beter gaat lezen. Een slimme directeur zal dan natuurlijk altijd antwoorden dat aardigheid en vaardigheid over het algemeen hand in hand gaan.

Wij startten in Kennemerwaard iets meer dan vier jaar geleden met de Bibliotheek op School, op 4 basisscholen. Nu anno 2016 hebben meer dan 40 basisscholen in ons werkgebied een leesconsulent van de bibliotheek. We zetten heel bewust in op goede leesconsulenten, per 200 leerlingen 4 uur per week ondersteuning van een vakkracht van de bibliotheek. En dat het werkt weten we doordat scholen ons terug melden dat hun citoscores van lezen omhoog gaan. Scholen benaderen ons nu ook zelf of zij ook niet een leesconsulent van de bibliotheek kunnen krijgen. Mooi! Wij nemen bij de meeste van onze scholen de leesmonitor af. Inmiddels overwegen we om de frequentie waarop de leesmonitor afgenomen wordt, omlaag te brengen. Scholen vinden het teveel werk, omdat ze na een paar jaar wel weten dat de inzet van de leesconsulent werkt. Ze weten hoe ze samen met hun onderwijsteam, de ouders en de bibliotheek het leesplezier en daarmee het leesonderwijs naar een hoger plan kunnen brengen. En dus bekijken wij of we de leesmonitor misschien wat minder vaak bij die scholen zullen inzetten. Omdat we de school willen ontzorgen en hen willen helpen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Home - MetdeKB

Home - MetdeKB | trends in bibliotheken | Scoop.it

Welkom op het platform 'Met de KB'. Dit platform van de Koninklijke Bibliotheek is bedoeld om samen te werken met onze partners in het netwerk van bibliotheken. 
De naam 'Met de KB' staat voor contact en samenwerking. Wij verstrekken toegang tot dit platform via een persoonlijke uitnodiging. Geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail met je naam en motivatie naar accountmanagement@kb.nl.

Trudy Raymakers's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.