trends in bibliot...
Follow
Find
2.3K views | +0 today
trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 3

Mark Deckers: De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 3 | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vandaag gaan we het eens hebben over hoe men nu in Vlaanderen verder gaat. Want ik hoor u denken: leuk zo'n rapport, maar gaan ze er ook echt wat mee doen? Dat lijkt zeker het geval te zijn. Het rapport geeft een planning van wat er de komende jaren moet gebeuren. Die ziet u hierboven. Aangezien het de Vlaamse overheid is die aan zet is - en niet de vijf provincies - kan besluitvorming relatief eenvoudig. Draagvlak kon nog wel eens een ander vraagstuk zijn maar daar kom ik nog op terug.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 1

Mark Deckers: De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 1 | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vorig jaar kondigde ik nog aan dat het einde van het bibliotheeksysteem nabij was. Dit jaar kan ik melden dat het overlijden definitief is. Tenminste in Vlaanderen.

more...
No comment yet.
Rescooped by Trudy Raymakers from Bibliotheek, informatie en documentatie
Scoop.it!

CVO Brussel zet opleiding BDI stop

CVO Brussel zet opleiding BDI stop | trends in bibliotheken | Scoop.it

In het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Brussel wordt de opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde (BDI) vanaf volgend schooljaar niet langer georganiseerd. Dat besliste de Raad van Bestuur van de Scholengroep Brussel afgelopen maand mei.  

De opleiding is een beroepsopleiding die voorbereidt op uitvoerende functies in bibliotheken en documentatiecentra. Met het verdwijnen van de Initiatie BDI komt in het Brussels gewest een einde aan het Nederlandstalig bibliotheekonderwijs. 

 

Alhoewel moet worden erkend dat het aantal cursisten in de opleiding nooit erg hoog is geweest, was er de laatste jaren wel een toename. Als docenten betreuren wij het dat door de relatief plotse beslissing om de opleiding niet langer te organiseren, die opleving niet de kans heeft gekregen om zich door te zetten en mogelijk voor een nieuw elan te zorgen. Vernieuwing in de opleiding was er de voorbije jaren bijvoorbeeld al door de toepassing van gedeeltelijk afstandsonderwijs. 

 

Met name omdat het aantal cursisten uit Brussel de laatste jaren in verhouding was toegenomen, valt het af te wachten of Brusselaars die in de bibliotheeksector willen gaan werken de weg zullen vinden naar de opleidingen in Vlaanderen en voldoende gemotiveerd zullen zijn om de verplaatsing te maken. Het gaat tenslotte vaak om mensen die overdag al werken en die dus baat hebben bij een avondopleiding in de buurt. 

 

Het verdwijnen van de Initiatie BDI in Brussel betekent de zoveelste verschraling binnen het bibliotheekonderwijs.

 

 

 

Hilde Lingier, Patrick Vanhoucke, Jan Vissers, voormalige docenten Initiatie BDI CVO Brussel


Via Dirk Lagast
Trudy Raymakers's insight:

Een voorbode voor de toekomst van onze bibliotheken?

Alleen nog economisch rendabele opleidingen.... 

more...
Dirk Lagast's curator insight, July 1, 9:42 AM

Een voorbode voor de toekomst van onze bibliotheken?

Alleen nog economisch rendabele opleidingen.... 

Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek Z-O-U-T presenteert duizenden cursussen op website - Bericht - Bibliotheekblad

Bibliotheek Z-O-U-T presenteert duizenden cursussen op website - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheek Z-O-U-T presenteert als eerste bibliotheek in Nederland op haar website opleidingen en cursussen van duizenden opleiders in Nederland.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Resultaat Open Oproep Literaire Games boven verwachting — Mediafonds

Resultaat Open Oproep Literaire Games boven verwachting — Mediafonds | trends in bibliotheken | Scoop.it
Uit nieuwsgierigheid naar de interactiemogelijkheden tussen literatuur en games, schreven het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds eind april de Open Oproep Literaire Games uit. Auteurs en gameontwikkelaars konden binnen deze Open Oproep een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

ESIW pre-event #1

ESIW pre-event #1 | trends in bibliotheken | Scoop.it

Van 14 t/m 18 september vindt in de Tilburgse Spoorzone de derde European Social Innovation Week (ESIW15) plaats. Een week die bol staat van nieuwe inspirerende vormen van samenwerking tussen ondernemende burgers en mensen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap. Een week die kan leiden tot kruisbestuivingen, nieuwe markten, producten en diensten in samenspraak met de eindgebruiker. Social innovation ontstaat vaak in de ontmoeting tussen mensen uit verschillende werelden. De Bibliotheek Midden-Brabant organiseert twee pre-events in aanloop naar ESIW15 om dwarsverbindingen te helpen leggen. Tijdens deze sessies gaan de deelnemers van de pre-events op sociaal-innovatieve wijze aan de slag met het programma van de week, en op zoek naar betekenisvolle cross-overs tussen de deelnemers, hun netwerken en activiteiten.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Vooraf aan alv: 'Meten is weten is vertellen': Vereniging van Openbare Bibliotheken

Vooraf aan alv: 'Meten is weten is vertellen': Vereniging van Openbare Bibliotheken | trends in bibliotheken | Scoop.it

Annemarie Wennekers van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) legde uit hoe de vergaring van cijfers tot stand komt over vrijetijdsbesteding. Mediatijdsbesteding is gestegen tot 7 uur per dag in 2013. Belangrijk is om te blijven meten als je echt iets wilt weten.

Daarna kwam Claudia de Graauw van Effectmeting & Doelbereik aan het woord. Alles in meetbaar maar wat zegt het? Dus ga niet in het wilde weg cijfers verzamelen. Waarde is meer dan het omrekenen naar euro's. Hoe maak je bijvoorbeeld ontmoeting en debat meetbaar voor de gemeente?

Tot slot beschreef Marian Buvelôt (De Bibliotheek, Weesp) hoe zij omgaat met het plannen binnen haar organisatie. Om te kunnen ondernemen als bibliotheek heb je tijd nodig. Zij is begonnen met het opstellen en volgen van een jaarwerkplan. Wees je bewust van de voordelen en nadelen van plannen. En geef getallen een gezicht.

Bekijk de presentaties:

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bredebieb convenant ondertekend

Bredebieb convenant ondertekend | trends in bibliotheken | Scoop.it

De Bredebieb beweging laat zien dat er volop nieuwe kansen liggen voor een bibliotheek die midden in de lokale samenleving staat. Om deze kansen optimaal te benutten moet samenwerking gezocht worden met branchevreemde partners. De Bredebieb kan daar in ondersteuning bieden.

De boekenbibliotheek maakt plaats voor een brede bibliotheek die mensen helpt bij het leven van alledag. Thema’s rond de participatiesamenleving en het vinden en behouden van werk, gezond leven nu en in de toekomst, zelfontplooiing of een leven lang leren en community vorming zijn dan ook heel belangrijk voor de bibliotheek van nu en de toekomst. Evenals de lokale verankering en de samenwerking met diverse (branchevreemde) organisaties. Te denken valt aan combinaties met ziekenhuizen, volksuniversiteiten, zorginstellingen en of het UWV.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Onderzoek wijst uit: 23% leden zou BibliotheekFabLab bezoeken

Onderzoek wijst uit: 23% leden zou BibliotheekFabLab bezoeken | trends in bibliotheken | Scoop.it
Probiblio, de proviciale bibliotheekserviceorganisatie van Noord- en Zuid-Holland, doet landelijke ledenonderzoeken middels het programma Biebpanel. Het eerste onderzoek van 2015 ging over de vraag...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: Samenwerken als verdienmodel : de bibliotheek geeft geld aan de gemeente!

Mark Deckers: Samenwerken als verdienmodel : de bibliotheek geeft geld aan de gemeente! | trends in bibliotheken | Scoop.it

De bibliotheek Deventer bespaart 1,5 miljoen aan kosten voor de gemeenschap door samen te werken. Het betreft hier de opbrengsten van co-creatie en co-prodcuctie. Omgerekend € 15,- per inwoner. Dat was de uitkomst van een onderzoek dat ik hier een tijdje geleden al presenteerde.  Een onderzoek dat ik samen met mijn collega Peter Ribberink uitvoerde en dat gepresenteerd werd op de landelijke conferentie 'Koers bepalen' op 27 mei.

Aanbieden van 1,5 miljoen aan de wethouder
Hoewel de wereld zich zeker niet louter laat vangen in financiële cijfers, is het ook af en toe goed om er toch het vergrootglas op te leggen. Zeker als er geknibbeld wordt aan die gelden. Om die reden werd deze week een cheque aangeboden aan de betrokken bibliotheekwethouder in Deventer: Robin Hartogh Heijs.

Alice van Diepen, directeur van de bibliotheek Deventer, toog samen met vrijwillige taalmaatjes, medewerkers van het café Koek & Boek, wijkwinkelmedewerkers en collega's van de bibliotheek naar de wethouder om daar een cheque aan te bieden. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Malle motie - Bericht - Bibliotheekblad

Malle motie - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Elke wereldburger die toegang heeft tot internet kan inloggen op en zich rechtstreeks laten registreren bij de Digital Library of India, de Digital Public Library of America, de Deutsche Digitale Bibliothek of de Digital Library of the Caribbean, om er maar eens een paar te noemen. Het is alleen al in dat licht bezien toch wel heel mal dat een groepje VOB-leden er tijdens de ledenvergadering van 18 juni in wist te slagen een motie aangenomen te zien krijgen die bepleit dat Nederlandse gebruikers zich overal mogen laten registreren voor de landelijke digitale bibliotheek, behalve bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) die deze digitale bibliotheek beheert.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Opeens blijkt de Zeeuwse bieb een schuld van 5 miljoen te hebben

Opeens blijkt de Zeeuwse bieb een schuld van 5 miljoen te hebben | trends in bibliotheken | Scoop.it
MIDDELBURG - Het komt niet vaak voor dat alle partijen in Provinciale Staten iets betitelen als 'bizar' of 'absurd'. Als de verantwoordelijk gedeputeerde dan ook nog eens aangeeft dat hij zijn eerste kwalificaties niet eens durft te herhalen, dan is er duidelijk iets aan de hand. De leden van de Statencommissie economie verbaasden zich gisteren over de lijken die er bij de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) uit de kast zijn gedonderd.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

4‚4 miljoen subsidie voor ondersteuning kwetsbare ouderen door bibliotheken vier grote steden - Bericht - Bibliotheekblad

4‚4 miljoen subsidie voor ondersteuning kwetsbare ouderen door bibliotheken vier grote steden - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheekblad is een boeiend vakblad vol opiniërende artikelen, interviews, reportages, nieuws en achtergronden voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in het openbare bibliotheekwerk
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 2

Mark Deckers: De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 2 | trends in bibliotheken | Scoop.it

Ik ga u vandaag teleurstellen. Want ik waar zelf altijd beweerde dat het opbreken van het bibliotheeksysteem in modules - de zogenaamde decompositie - goed zou werken, geeft het rapport MxI/Partners mij ongelijk. Vandaag neem ik u mee in de technische haalbaarheidsstudie van dit onderzoek. Het gaat dan om het deelrapport van fase 3. En ik waarschuw maar vast, het is een lang stuk maar elke letter waard...

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Het was vijf voor twaalf (de dorpsbibliotheek) > Bibliofuture

Het was vijf voor twaalf (de dorpsbibliotheek) > Bibliofuture | trends in bibliotheken | Scoop.it

Afgelopen weekend sliep ik in een hotel met een eigen bibliotheek. Hier geen boekenspot maar een kamer met een oude kerkbank, een kast vol (plaatselijke) literatuur en een tweede kast met spelletjes die te leen waren. Het was dat mijn verblijf maar kort was anders had ik er gretig gebruik van gemaakt om zo ook de omgeving beter te leren kennen.

In de dorpen rond mijn woonplaats hangen vele bibliotheekvestigingen aan zijde draadjes. De lokale overheid ziet alleen maar een gebouw met boeken of een aantal kasten die in de weg staan in het dorpshuis. Ambtenaren zien nauwelijks nog jonge mensen gebruik maken van de bibliotheek en of denken in de bibliotheek op school een mooie vervanger te hebben gevonden. Eigenlijk weet ik niet eens meer wat die ambtenaren nog denken.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek Haagse Schilderswijk heropent na twee jaar op 18 september als 'participatiebibliotheek' - Bericht - Bibliotheekblad

Bibliotheek Haagse Schilderswijk heropent na twee jaar op 18 september als 'participatiebibliotheek' - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De eerder aangekondigde heropening van de Haagse bibliotheekvestiging in de Schilderswijk is nu gepland op 18 september. De Bibliotheek Den Haag spreekt van een 'particpatiebibliotheek', vanwege de grote mate van inbreng van de bewoners van de wijk.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Onderzoek maatschappelijke waarde bibliotheek: vooral traditionele diensten en ‘fun factor’ - Bericht - Bibliotheekblad

Onderzoek maatschappelijke waarde bibliotheek: vooral traditionele diensten en ‘fun factor’ - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De Koninklijke Bibliotheek (KB) publiceerde onlangs een rapport over de maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland, gebaseerd op een grootschalig nationaal enquêteonderzoek. Het hoofddoel van de studie is inzicht verschaffen in de ervaren outcomes van de bibliotheek. Belangrijke conclusie: het zijn vooral de traditionele bibliotheekdiensten (lezen en lenen van boeken) en de ‘fun factor’ (leesplezier) die worden gewaardeerd.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Utrechtse start-up BKSY wil de grootste bibliotheek ter wereld worden - Made in 030

Utrechtse start-up BKSY wil de grootste bibliotheek ter wereld worden - Made in 030 | trends in bibliotheken | Scoop.it
Afgelopen woensdag waren we uitgenodigd voor een bijzonder feestje: de lancering van de app BKSY. In de aanwezigheid van Ronald Giphart werd in de Metaal Kathedraal deze mobiele app voor het onderling delen van boeken gelanceerd. De Utrechtse start-up BKSY (spreek uit: ‘boeksie’) is ambitieus: ze wil de grootste bibliotheek ter wereld worden. Boeken uitlenen aan je vrienden De…
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

30 onmisbare apps voor boekenfans | MustReads

30 onmisbare apps voor boekenfans | MustReads | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone. Voor boekenliefhebbers zijn er inmiddels dan ook heel wat leuke apps beschikbaar. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Boekmanstichting: Bibliotheken in toenemende mate afhankelijk van vrijwilligers - Bericht - Bibliotheekblad

Boekmanstichting: Bibliotheken in toenemende mate afhankelijk van vrijwilligers - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bij bibliotheken werken inmiddels meer vrijwilligers dan betaalde krachten, zo blijkt uit onderzoek dat de Boekmanstichting op 22 juni presenteerde tijdens het symposium Kaalslag of cultuuromslag. Vergeleken bij andere cultuursectoren nemen in de bibliotheekbranche vrijwilligers gezamenlijk echter nog een relatief beperkt aantal gewerkte uren voor hun rekening.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Patrick 23 Dingen: De nieuwe bibliotheek: @Bieb010Jong

 tijd om aandacht te besteden aan de Jongerenvloer in Bibliotheek Rotterdam. De Jongerenvloer wordt georganiseerd door Sabrina Laurens. Ze is er nu drie jaar mee bezig om dit concept goed neer te zetten en het werpt de vruchten af.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De grootste bibliotheek van Nederland blijkt een app: interview met Robbin Reijnen van Bksy | Appspecialisten.nl

De grootste bibliotheek van Nederland blijkt een app: interview met Robbin Reijnen van Bksy | Appspecialisten.nl | trends in bibliotheken | Scoop.it
Veel apps sluiten aan op grote maatschappelijke trends. Dat realiseerde ook Robbin Reijnen, de oprichter Bksy; zijn nieuwe app sluit aan op de trend van deeleconomie. Vandaag, op 24 juni, lanceert Robbin Bksy. Aanleiding om hem te interviewen: "Volgens velen in de boeken-branche is een boekendeel-app onvermijdelijk."
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: Spoorzone013 : de programmamaker wordt de nieuwe collectioneur..

Mark Deckers: Spoorzone013 : de programmamaker wordt de nieuwe collectioneur.. | trends in bibliotheken | Scoop.it

‘De programmamaker wordt de nieuwe collectioneur’, was een gedachte die ik al vaker had gehad. In bibliotheken gaat het steeds vaker om het verbinden van mensen aan mensen dan mensen aan boeken.  Een programmaplan wordt net zo belangrijk als een collectieplan. En samenwerken met burgers en instellingen minstens even belangrijk als weten waar alle informatie te vinden is.

Afgelopen maandag was ik samen met een aantal Gelderse bibliotheken te gast bij Spoorzone013 waar al die gedachten weer eens bevestigd werden. Spoorzone013 is een  ‘Urban space’ achter het station van Tilburg. Waar ooit de reparatie van treinen werd gedaan, is de afgelopen jaren een broedplaats van creativiteit ontstaan. Nu nog in de ‘tussentijdelijkheid’ (lees: oud gebouw,  nieuwe bestemming) maar straks nieuwe ideeën in een nieuwe jas.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Sluiten bajesbibliotheek onbeschaafd en oerdom | Opinie

Sluiten bajesbibliotheek onbeschaafd en oerdom | Opinie | trends in bibliotheken | Scoop.it
De gevangenis is bij uitstek een plek waar de overheid kan investeren in de ontwikkeling van haar burgers.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Wendbaar organiseren: wat als de bedoeling verandert? | Duurzaam Nieuw Organiseren

Wendbaar organiseren: wat als de bedoeling verandert? | Duurzaam Nieuw Organiseren | trends in bibliotheken | Scoop.it

Het nieuwe speelveld van de bibliotheek vraagt om wendbare spelers die over talenten beschikken op het gebied van partnerschap en ondernemerschap. Aansluiten op de vragen uit de maatschappij, deze snel omzetten in producten en diensten die de bibliotheek kan leveren en in netwerken de eigen kracht op het gebied van kennisoverdracht en onderwijs onder de aandacht brengen en daarmee nieuwe geldstromen aanboren. Zomaar een paar voorbeelden van de dynamiek waarin de bibliotheekmedewerker zich bevindt.

Een rollenboek in plaats van functieboek?
Om de benodigde vermogens specifiek te maken, verkende een ambitieuze bibliotheek de rollen die nodig zijn om aan te kunnen sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Het streven was om de rollen ook synoniem te laten zijn voor de talenten die ze willen inzetten én ontwikkelen.

 

more...
No comment yet.