trends in bibliotheken
2.4K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Trudy Raymakers
onto trends in bibliotheken
Scoop.it!

Ideeën uit Innovatiedoedag krijgen bijdrage

De innovatieraad geeft twee ideeën die voortkwamen uit de innovatiedoedag op 21 mei een bijdrage om daarmee hun idee de komende maanden uit te werken.

De twee gekozen ideeën zijn:

Gevonden! De raad koos voor Gevonden! omdat het de bibliothecaris in de kijker zet en die rol wil aanpakken; de bibliothecaris moet de bescheidenheid overwinnen en trots zijn. Daarnaast heeft het ook een HRM-component: welke expertise / talenten heeft een bibliothecaris van nu nodig. Het zal een behoorlijk aantal medewerkers uit hun comfort zone gaan halen. Dat is goed omdat bij veel innovaties van de afgelopen jaren voor de makkelijke, want technische weg is gekozen (een app, een website, een virtuele cursus) zonder die goed te verbinden aan de dagelijkse praktijk. Er zijn connecties denkbaar met bestaande projecten, zoals bijvoorbeeld Geek the library en Superbibliothecarissen.Semcobieb De raad koos voor Semcobieb omdat het een spannend experiment is: wat gebeurt er als je een gebouw (van de bibliotheek, of al leegstaand) leeghaalt en openstelt voor haar gebruikers om hun passie te vinden? Semcobieb is onder andere geïnspireerd op Kytopia.
more...
No comment yet.
trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Erna Winters: Maakbare meetbaarheid?! Nut en noodzaak van 'harde' cijfers

Erna Winters: Maakbare meetbaarheid?! Nut en noodzaak van 'harde' cijfers | trends in bibliotheken | Scoop.it

Ik vond op mijn bureau het nieuwste nummer van Bibliotheekblad, met daarin een artikel van Peter van Eijk, Hans Veen en Bart Nieuwenhuis. Voor de duidelijkheid, ik ben voor het meten van resultaten, en ik ben ook voor 'harde' data. Ik ben tegen het optuigen van allerlei meetinstrumenten terwijl nut en noodzaak wat mij betreft het doel voorbij schieten.

Ik zal een voorbeeld geven. In het artikel wordt door de drie heren terecht het model van de Bibliotheek op School aangehaald, als een voorbeeld waarin de resultaten goed zichtbaar zijn te maken. En zelfs daar kun je nog een discussie over starten, omdat er vooral gemeten wordt op leesplezier. Een zeer kritisch controlerend ambtenaar kan zeggen dat plezier in lezen helemaal nog niet wil zeggen dat een kind ook beter gaat lezen. Een slimme directeur zal dan natuurlijk altijd antwoorden dat aardigheid en vaardigheid over het algemeen hand in hand gaan.

Wij startten in Kennemerwaard iets meer dan vier jaar geleden met de Bibliotheek op School, op 4 basisscholen. Nu anno 2016 hebben meer dan 40 basisscholen in ons werkgebied een leesconsulent van de bibliotheek. We zetten heel bewust in op goede leesconsulenten, per 200 leerlingen 4 uur per week ondersteuning van een vakkracht van de bibliotheek. En dat het werkt weten we doordat scholen ons terug melden dat hun citoscores van lezen omhoog gaan. Scholen benaderen ons nu ook zelf of zij ook niet een leesconsulent van de bibliotheek kunnen krijgen. Mooi! Wij nemen bij de meeste van onze scholen de leesmonitor af. Inmiddels overwegen we om de frequentie waarop de leesmonitor afgenomen wordt, omlaag te brengen. Scholen vinden het teveel werk, omdat ze na een paar jaar wel weten dat de inzet van de leesconsulent werkt. Ze weten hoe ze samen met hun onderwijsteam, de ouders en de bibliotheek het leesplezier en daarmee het leesonderwijs naar een hoger plan kunnen brengen. En dus bekijken wij of we de leesmonitor misschien wat minder vaak bij die scholen zullen inzetten. Omdat we de school willen ontzorgen en hen willen helpen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Home - MetdeKB

Home - MetdeKB | trends in bibliotheken | Scoop.it

Welkom op het platform 'Met de KB'. Dit platform van de Koninklijke Bibliotheek is bedoeld om samen te werken met onze partners in het netwerk van bibliotheken. 
De naam 'Met de KB' staat voor contact en samenwerking. Wij verstrekken toegang tot dit platform via een persoonlijke uitnodiging. Geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail met je naam en motivatie naar accountmanagement@kb.nl.

Trudy Raymakers's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Reporters - Bibliotheek Nieuwe Stijl

Reporters - Bibliotheek Nieuwe Stijl | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheek Nieuwe Stijl werkt met een pool van razende reporters. Steeds vragen we hen een frisse blik te werpen op de activiteiten die plaatsvinden binnen de Bibliotheek Nieuwe Stijl. Zij vertalen dit naar een mooi verhaal, in woord en/of beeld, dat je kunt bekijken op dit platform. We stellen ze graag aan je voor: Karien …
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Moordspel in een Google tour

Moordspel in een Google tour | trends in bibliotheken | Scoop.it
Neem een kijkje in Bibliotheek De tweede verdieping via Google Tour en los de moord op.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Is de Stichting Leenrecht gek geworden? - Bericht - Bibliotheekblad

Is de Stichting Leenrecht gek geworden? - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Is de Stichting Leenrecht gek geworden door te suggereren dat het werkelijke aantal uitleningen van bibliotheken substantieel hoger ligt dan de CBS-cijfers aangeven?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

En wat heb jij ons te bieden? > Bibliofuture

En wat heb jij ons te bieden? > Bibliofuture | trends in bibliotheken | Scoop.it
En wat heb jij ons te bieden? Een vraag die men meestal pas op een sollicitatiegesprek stelt. Nadat je via allerlei criteria uitgenodigd bent voor een gesprek. Welke tools heb jij in handen om een bedrijf of organisatie naar de top te brengen. Geen vreemde vraag vandaag de dag. Je moet immers al zichtbaar zijn …
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Geja Olijnsma volgt Marc Jacobs op bij Bibliotheek De Meierij

Geja Olijnsma volgt Marc Jacobs op bij Bibliotheek De Meierij | trends in bibliotheken | Scoop.it
Geja Olijnsma uit Best is aangesteld als nieuw interim directeur-bestuurder van Bibliotheek De Meierij.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Pop-up bibliotheken voor vluchtelingen groot succes

Pop-up bibliotheken voor vluchtelingen groot succes | trends in bibliotheken | Scoop.it

De pop-up bibliotheken in de Amsterdamse opvanglocaties voor vluchtelingen zijn een groot succes, zo meldt de Openbare Bibliotheek Amsterdam op haar website.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Therapie door boeken te lezen: kan het? | Twitterleesclub @Leestweeps

Therapie door boeken te lezen: kan het? | Twitterleesclub @Leestweeps | trends in bibliotheken | Scoop.it

Dit is een gastbijdrage van Lara de Die. Lara heeft de Master Literair Bedrijf aan de Radboud Universiteit afgerond. 

De oude Grieken geloofden al in de kracht van het boek: een opschrift op een van hun bibliotheken luidde in vertaling, “plaats van genezing voor de ziel”. Tijdens de vorige eeuw werd er meer onderzoek naar bibliotherapie gedaan om ook empirisch te testen of dit idee eigenlijk wel klopte. Het vaakst werd dit gedaan met zelfhulpboeken: het boek Feeling Good van David Burns is bijvoorbeeld getest in de behandeling van depressieve patiënten. Dit bleek vergelijkbare resultaten te geven als een behandeling met psychotherapie. Dit type bibliotherapie, door middel van zelfhulpboeken, heet cognitieve bibliotherapie, en het idee hierachter is dat mensen actief iets proberen te leren uit een boek.

De andere vorm van bibliotherapie heet affectieve bibliotherapie, wat voor liefhebbers van literatuur waarschijnlijk aantrekkelijker zal klinken. Hierbij wordt uitgegaan van het effect dat verhalen op mensen kunnen hebben, en wat ze je kunnen leren over jezelf en het leven. Dit is dus veel meer impliciet dan het lezen van een zelfhulpboek waarin dat uitgelegd wordt. Bij affectieve bibliotherapie wordt uitgegaan van het algemene effect dat de kunsten kunnen hebben. In de jaren ’40 en ’50 is dit onderzocht door Caroline Shrodes, die de drie stappen in het bibliotherapie-proces onderscheidde: identificatie, catharsis, en inzicht. Deze drie stappen horen bij het proces van iets leren, verwerken of een ander positief effect bereiken. Door middel van identificatie en empathie kunnen lezers zich verplaatsen in één of meerdere karakters, wat hen kan helpen dezelfde vooruitgang te maken als een personage. Catharsis, een begrip dat stamt uit de tijd van het klassieke Griekse theater, is wanneer er emotie vrijkomt: het verhaal doet iets met je en maakt iets los. Het inzicht kan bereikt worden door reflectie en bijvoorbeeld door te praten over het boek en het effect daarvan. Daarom is het praten over boeken ook zo prettig, bijvoorbeeld met vrienden, een therapeut, of misschien wel in een leesclub!

Trudy Raymakers's insight:

Een post van vorig jaar maar interessant. Toelichting op het begrip, soorten en wat er bekend is over effectiviteit.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Groter boekenaanbod bevordert leesvaardigheid kind - Nieuws | NJi

Groter boekenaanbod bevordert leesvaardigheid kind - Nieuws | NJi | trends in bibliotheken | Scoop.it

Kinderen die op de basisschool uit meer boeken kunnen kiezen, lezen meer en presteren beter op begrijpend lezen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Thijs Nielen op 26 januari promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Nielen vergeleek leerlingen van scholen die meedoen aan het project 'de Bibliotheek op school' met leerlingen van niet-deelnemende scholen. Deelnemende scholen hebben gemiddeld twee boeken per leerling meer in de schoolbibliotheek dan andere scholen en de leesvaardigheid van leerlingen gaat er sterker vooruit. Bij meisjes neemt ook de motivatie om te lezen toe.

Volgens Nielen is het belangrijk om het leesplezier van kinderen te behouden, onder meer door hen toegang te geven tot een moderne boekcollectie en hen dagelijks zelfstandig te laten lezen. Voorkomen moet worden dat zij in een negatieve spiraal komen waarin hun leesmotivatie vermindert, waardoor ze minder lezen, hun leesvaardigheid achterblijft en hun motivatie nog verder afneemt.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Innoveren is investeren in mensen - Artikel - Bibliotheekblad

Innoveren is investeren in mensen - Artikel - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Jan de Waal blikt vooruit naar het jaar 2020 en houdt een pleidooi voor innovatie als weg om tegen die tijd als bibliotheek nog steeds relevant te zijn. Hij betoogt daarbij dat technologie weliswaar een rol speelt, maar dat die ondergeschikt is aan het menselijke aspect. Wezenlijk is dat er binnen organisaties een klimaat ontstaat waarin werknemers ertoe willen en mogen bijdragen dat innovatie kan gedijen. Dat neemt niet weg dat die ontwikkelingen wel degelijk een rol spelen en het van belang is er voortdurend kennis van te blijven nemen om te kunnen zien welke mogelijkheden ze voor bibliotheken bieden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

KB besteedt Datawarehouse opnieuw aan - Bericht - Bibliotheekblad

KB besteedt Datawarehouse opnieuw aan - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De Koninklijke Bibliotheek (KB) kondigt aan de bouw van het Datawarehouse opnieuw aan te zullen gaan besteden. Belangrijke reden zijn de aanhoudende operationele problemen. De KB heeft een onafhankelijke audit laten uitvoeren op het bestaande Datawarehouse, waaruit is gebleken dat de huidige back-end (database en besturingssoftware) niet toekomstbestendig, te traag en te complex is en als gevolg daarvan onbetrouwbaar. Daarom moet de huidige back-end van het Datawarehouse worden vervangen door een meer toekomstvast platform, dat voldoet aan de eisen die de KB stelt.
Een tweede reden is dat het contract met de huidige leverancier afloopt. Gezien de contractwaarde is de KB verplicht een aanbesteding te doen, zo meldt de KB.

De geanonimiseerde data in het Datawarehouse zullen gebruikt worden voor onder andere bibliotheekonderzoek en de bibliotheekmonitor, benchmarking en marketingdoeleinden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Partis wil Gestelse biebs bestieren

Partis wil Gestelse biebs bestieren | trends in bibliotheken | Scoop.it
Verschillende lokale partijen hopen samen het voortbestaan van de bibliotheken in Berlicum en Sint-Michielsgetsel te regelen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mijns Inziens » Leerzaam: een nieuw kennisplatform voor bibliotheken

Mijns Inziens » Leerzaam: een nieuw kennisplatform voor bibliotheken | trends in bibliotheken | Scoop.it
Het is nogal opmerkelijk dat er eergisteren weer een nieuw kennisplatform voor openbare bibliotheken is gelanceerd, maar ik wilde er nog niet over oordelen, omdat ik de site nog niet heb kunnen bekijken. Ik meldde me dus aan, als lid, om dat wel te kunnen doen. Dat is ook wel nuttig voor mijn werk voor IP en Open Bibliotheken, was mijn redenering. Zojuist ontving ik de keurige afwijzing van de KB. Ik word er niet eens meer boos om. Het is de status quo.

Ha Edwin,

Ai, je bent nu een soort van externe, in ieder geval in het licht van de primaire doelgroep van MetdeKB, namelijk medewerkers van openbare bibliotheken en POI’s waarmee we aan de digitale infrastructuur en landelijke programma’s werken. Voor hen hebben we gisteren MetdeKB.nl gelanceerd voor de informatie uitwisseling en online support bij onze diensten.

We laten hen het platform eerst eens gebruiken. Aan de hand van de ervaringen kijken we hoe we met verzoeken van externen omgaan. Je kunt in de tussentijd in ieder geval via de nieuwsberichten op www.kb.nl/ob en onze KB-OB-nieuwsbrief op de hoogte blijven van nieuws vanuit de KB voor het OB-veld.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020

Culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020 | trends in bibliotheken | Scoop.it
De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Lezen een subsidiebedrag toe te kennen van € 1.870.000, op voorwaarde dat de stichting een nieuw activiteitenplan indient met aandacht voor de volgende punten.

Stichting Lezen formuleert een overtuigender visie op haar identiteit of signatuur, mede in relatie tot de activiteiten van (samenwerkings)partijen in hetzelfde werkveld en tegen de achtergrond van relevante ontwikkelingen in het onderwijs.
De instelling laat zien zich minder op de praktische of operationele uitvoering van leesbevorderingsactiviteiten te richten en zich meer te oriënteren op onderzoek naar en de coördinatie en evaluatie van deze activiteiten.
De instelling licht de financiële relaties tussen haar activiteiten nader toe. Zij onderzoekt bovendien beter de wegen die leiden naar aanvullende financiering.
De raad ziet te weinig focus in het plan dat Stichting Lezen heeft ingediend. De instelling signaleert terecht een aantal knelpunten, maar geeft geen inzicht in de wijze waarop zij meent deze het hoofd te kunnen bieden. Op basis van een financiële analyse noemt de raad de financiële situatie van Stichting Lezen alarmerend (zie onder ‘Ondernemerschap’). De raad adviseert daarom Stichting Lezen te vragen het activiteitenplan aan te vullen op het gebied van de bovenstaande, met elkaar samenhangende aspecten.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gevolgen ‘Collectie en Franchise’: OCW bereid tot zoeken oplossingen - Artikel - Bibliotheekblad

Gevolgen ‘Collectie en Franchise’: OCW bereid tot zoeken oplossingen - Artikel - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
‘Uit de publicaties over dit onderwerp in Bibliotheekblad blijkt dat er onduidelijkheden leven over de status en de beschikbaarheid van het materiaal dat in dit project is ontwikkeld. Het Ministerie van OCW wil daarom, als daar behoefte aan blijkt, met betrokken partijen zoals de KB [Koninklijke Bibliotheek – wk], SPN [Stichting Samenwerkende POI’s Nederland – wk], Rijnbrink Groep en leveranciers inventariseren welke vragen er leven en zoeken naar mogelijke oplossingen.’ Reactie van OCW op vragen over het in 2010 met OCW-subsidie uitgevoerde project ‘Collectie en Franchise’ van 10 directeuren, toen ook wel bekend als ‘De Bibliotheek Nederland’ (DBN).
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gemeenten krijgen rekening biebs

Gemeenten krijgen rekening biebs | trends in bibliotheken | Scoop.it
Assen De gemeenten in Drenthe moeten extra in de buidel tasten om de bibliotheken in hun kernen open te houden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Jarige Bibliotheek Gelderland Zuid presenteert 'BoekBoek' - Bericht - Bibliotheekblad

Jarige Bibliotheek Gelderland Zuid presenteert 'BoekBoek' - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De 100-jarige Bibliotheek Gelderland Zuid heeft tijdens haar jubileumfeest op 28 maart de 'BoekBoek' gepresenteerd, een elektrische TukTuk waarmee de bibliotheek weer de wijken en buitengebieden in gaat. 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Cultuurbibliotheken hebben de toekomst

Cultuurbibliotheken hebben de toekomst | trends in bibliotheken | Scoop.it
- Bibliotheken en cultuur steeds meer samen - Het lijkt een trend te worden. Steeds meer bibliotheken fuseren, of werken intensief samen met cultuurorganisaties. Daarbij kun je denken aan organisaties zoals de kunstuitleen, (film)theaters, cultuur(uit)punt of de muziekschool. Hoe noemen we dit fenomeen? Cultuurbibliotheken? Voorbeelden van cultuurbibliotheken Er zijn legio voorbeelden van cultuurbibliotheken op te noemen. Een…
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Nan van Schendel (Chocoladefabriek Gouda): ‘Bibliotheek zit weer in de lift’ - BOEKBLAD - Vaktijdschrift voor boekhandel, uitgeverij, auteurs en bibliotheek

Nan van Schendel (Chocoladefabriek Gouda): ‘Bibliotheek zit weer in de lift’ - BOEKBLAD - Vaktijdschrift voor boekhandel, uitgeverij, auteurs en bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it
‘De bibliotheek lijkt steeds meer op een MKB-onderneming’, zegt Nan van Schendel, directeur van de Chocoladefabriek in Gouda die eind vorige jaar werd uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland. In het nieuwe nummer van Boekblad Magazine...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mofibo: een eerste indruk van de abonnementsdienst voor Nederlandse & Engelstalige boeken en luisterboeken - Vakblog

Mofibo: een eerste indruk van de abonnementsdienst voor Nederlandse & Engelstalige boeken en luisterboeken - Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it
Mofibo is een boekenabonnement voor Nederlandstalige en Engelstalige ebooks plus Engelstalige audioboeken. Ik kreeg alvast een sneak preview.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Het eerste Tilburgse Taalhuis is een feit - Bibliotheek Nieuwe Stijl

Het eerste Tilburgse Taalhuis is een feit - Bibliotheek Nieuwe Stijl | trends in bibliotheken | Scoop.it

Wethouder Marcelle Hendrickx opende woensdag 20 januari in wijkcentrum/bibliotheek ’t Sant het eerste Taalhuis in de stad. “Voor alle Tilburgers moet het Taalhuis een begrip worden!” Het Taalhuis is er voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven of die willen leren hoe de computer en internet werkt. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Hoe lezen leuk blijft - Universiteit Leiden

Hoe lezen leuk blijft - Universiteit Leiden | trends in bibliotheken | Scoop.it
Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden zodoende betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van pedagoog Thijs Nielen. Promotie 26 januari.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gemeente Leudal reorganiseert bibliotheekvoorziening vanwege bezuiniging - Bericht - Bibliotheekblad

Gemeente Leudal reorganiseert bibliotheekvoorziening vanwege bezuiniging - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De gemeente Leudal heeft op 17 november besloten dat Bibliocenter het bibliotheekwerk in Leudal kan uitvoeren voor 285.000 euro, ruim een halvering van het huidige subsidiebedrag. In tien dorpen komt een Bibliotheek op school, waarvan er zeven gecombineerd zullen worden met een bibliotheekvoorziening voor volwassenen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Pilot Karmac-bibliotheek Buren met drie maanden verlengd - Bericht - Bibliotheekblad

Pilot Karmac-bibliotheek Buren met drie maanden verlengd - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vorige week heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren besloten de proef met de Karmac-bibliotheek in het Kulturhus in de kern Lienden met drie maanden te verlengen tot 1 mei 2016. De Karmac-bibliotheek in Lienden werd officieel geopend op 6 maart 2014. De pilot zou oorspronkelijk lopen tot 31 januari 2016. De Burense gemeenteraad heeft besloten tot verlenging van de proef tot 1 mei 2016 met het oog op besluitvorming over de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente in samenhang met een eventuele bibliotheekvoorziening, in welke vorm dan ook. Duidelijkheid hierover valt niet vóór 1 maart 2016 te verwachten, zo valt op te maken uit het audioverslag van de raadsvergadering van 15 december jl..De raad heeft het college opgeroepen in een raadsvoorstel meerdere scenario’s uit te werken ter bevordering van leesstimulering c.q. aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente. 

In een persbericht noemt Theo Doreleijers, algemeen manager van Karmac Bibliotheek, de proef in Lienden succesvol. 'Ons ledental is dit jaar met 34% gegroeid en we verwachten dat het aantal uitleningen in 2015 met meer dan 50% zal zijn toegenomen,' aldus Doreleijers.

more...
No comment yet.