trends in bibliotheken
2.4K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Trudy Raymakers
onto trends in bibliotheken
Scoop.it!

Verhuurtarieven van ebooks of wat bibliotheken betalen per uitlening | Vakblog

Verhuurtarieven van ebooks of wat bibliotheken betalen per uitlening | Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it
Behalve voor folio boeken betalen bibliotheken ook voor ebooks een vergoeding per uitlening. Maar welke verhuurtarieven zijn er afgesproken met uitgevers?
more...
No comment yet.
trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Reporters - Bibliotheek Nieuwe Stijl

Reporters - Bibliotheek Nieuwe Stijl | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheek Nieuwe Stijl werkt met een pool van razende reporters. Steeds vragen we hen een frisse blik te werpen op de activiteiten die plaatsvinden binnen de Bibliotheek Nieuwe Stijl. Zij vertalen dit naar een mooi verhaal, in woord en/of beeld, dat je kunt bekijken op dit platform. We stellen ze graag aan je voor: Karien …
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Moordspel in een Google tour

Moordspel in een Google tour | trends in bibliotheken | Scoop.it
Neem een kijkje in Bibliotheek De tweede verdieping via Google Tour en los de moord op.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Is de Stichting Leenrecht gek geworden? - Bericht - Bibliotheekblad

Is de Stichting Leenrecht gek geworden? - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Is de Stichting Leenrecht gek geworden door te suggereren dat het werkelijke aantal uitleningen van bibliotheken substantieel hoger ligt dan de CBS-cijfers aangeven?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

En wat heb jij ons te bieden? > Bibliofuture

En wat heb jij ons te bieden? > Bibliofuture | trends in bibliotheken | Scoop.it
En wat heb jij ons te bieden? Een vraag die men meestal pas op een sollicitatiegesprek stelt. Nadat je via allerlei criteria uitgenodigd bent voor een gesprek. Welke tools heb jij in handen om een bedrijf of organisatie naar de top te brengen. Geen vreemde vraag vandaag de dag. Je moet immers al zichtbaar zijn …
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Geja Olijnsma volgt Marc Jacobs op bij Bibliotheek De Meierij

Geja Olijnsma volgt Marc Jacobs op bij Bibliotheek De Meierij | trends in bibliotheken | Scoop.it
Geja Olijnsma uit Best is aangesteld als nieuw interim directeur-bestuurder van Bibliotheek De Meierij.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Pop-up bibliotheken voor vluchtelingen groot succes

Pop-up bibliotheken voor vluchtelingen groot succes | trends in bibliotheken | Scoop.it

De pop-up bibliotheken in de Amsterdamse opvanglocaties voor vluchtelingen zijn een groot succes, zo meldt de Openbare Bibliotheek Amsterdam op haar website.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Therapie door boeken te lezen: kan het? | Twitterleesclub @Leestweeps

Therapie door boeken te lezen: kan het? | Twitterleesclub @Leestweeps | trends in bibliotheken | Scoop.it

Dit is een gastbijdrage van Lara de Die. Lara heeft de Master Literair Bedrijf aan de Radboud Universiteit afgerond. 

De oude Grieken geloofden al in de kracht van het boek: een opschrift op een van hun bibliotheken luidde in vertaling, “plaats van genezing voor de ziel”. Tijdens de vorige eeuw werd er meer onderzoek naar bibliotherapie gedaan om ook empirisch te testen of dit idee eigenlijk wel klopte. Het vaakst werd dit gedaan met zelfhulpboeken: het boek Feeling Good van David Burns is bijvoorbeeld getest in de behandeling van depressieve patiënten. Dit bleek vergelijkbare resultaten te geven als een behandeling met psychotherapie. Dit type bibliotherapie, door middel van zelfhulpboeken, heet cognitieve bibliotherapie, en het idee hierachter is dat mensen actief iets proberen te leren uit een boek.

De andere vorm van bibliotherapie heet affectieve bibliotherapie, wat voor liefhebbers van literatuur waarschijnlijk aantrekkelijker zal klinken. Hierbij wordt uitgegaan van het effect dat verhalen op mensen kunnen hebben, en wat ze je kunnen leren over jezelf en het leven. Dit is dus veel meer impliciet dan het lezen van een zelfhulpboek waarin dat uitgelegd wordt. Bij affectieve bibliotherapie wordt uitgegaan van het algemene effect dat de kunsten kunnen hebben. In de jaren ’40 en ’50 is dit onderzocht door Caroline Shrodes, die de drie stappen in het bibliotherapie-proces onderscheidde: identificatie, catharsis, en inzicht. Deze drie stappen horen bij het proces van iets leren, verwerken of een ander positief effect bereiken. Door middel van identificatie en empathie kunnen lezers zich verplaatsen in één of meerdere karakters, wat hen kan helpen dezelfde vooruitgang te maken als een personage. Catharsis, een begrip dat stamt uit de tijd van het klassieke Griekse theater, is wanneer er emotie vrijkomt: het verhaal doet iets met je en maakt iets los. Het inzicht kan bereikt worden door reflectie en bijvoorbeeld door te praten over het boek en het effect daarvan. Daarom is het praten over boeken ook zo prettig, bijvoorbeeld met vrienden, een therapeut, of misschien wel in een leesclub!

Trudy Raymakers's insight:

Een post van vorig jaar maar interessant. Toelichting op het begrip, soorten en wat er bekend is over effectiviteit.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Groter boekenaanbod bevordert leesvaardigheid kind - Nieuws | NJi

Groter boekenaanbod bevordert leesvaardigheid kind - Nieuws | NJi | trends in bibliotheken | Scoop.it

Kinderen die op de basisschool uit meer boeken kunnen kiezen, lezen meer en presteren beter op begrijpend lezen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Thijs Nielen op 26 januari promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Nielen vergeleek leerlingen van scholen die meedoen aan het project 'de Bibliotheek op school' met leerlingen van niet-deelnemende scholen. Deelnemende scholen hebben gemiddeld twee boeken per leerling meer in de schoolbibliotheek dan andere scholen en de leesvaardigheid van leerlingen gaat er sterker vooruit. Bij meisjes neemt ook de motivatie om te lezen toe.

Volgens Nielen is het belangrijk om het leesplezier van kinderen te behouden, onder meer door hen toegang te geven tot een moderne boekcollectie en hen dagelijks zelfstandig te laten lezen. Voorkomen moet worden dat zij in een negatieve spiraal komen waarin hun leesmotivatie vermindert, waardoor ze minder lezen, hun leesvaardigheid achterblijft en hun motivatie nog verder afneemt.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Innoveren is investeren in mensen - Artikel - Bibliotheekblad

Innoveren is investeren in mensen - Artikel - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Jan de Waal blikt vooruit naar het jaar 2020 en houdt een pleidooi voor innovatie als weg om tegen die tijd als bibliotheek nog steeds relevant te zijn. Hij betoogt daarbij dat technologie weliswaar een rol speelt, maar dat die ondergeschikt is aan het menselijke aspect. Wezenlijk is dat er binnen organisaties een klimaat ontstaat waarin werknemers ertoe willen en mogen bijdragen dat innovatie kan gedijen. Dat neemt niet weg dat die ontwikkelingen wel degelijk een rol spelen en het van belang is er voortdurend kennis van te blijven nemen om te kunnen zien welke mogelijkheden ze voor bibliotheken bieden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

KB besteedt Datawarehouse opnieuw aan - Bericht - Bibliotheekblad

KB besteedt Datawarehouse opnieuw aan - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De Koninklijke Bibliotheek (KB) kondigt aan de bouw van het Datawarehouse opnieuw aan te zullen gaan besteden. Belangrijke reden zijn de aanhoudende operationele problemen. De KB heeft een onafhankelijke audit laten uitvoeren op het bestaande Datawarehouse, waaruit is gebleken dat de huidige back-end (database en besturingssoftware) niet toekomstbestendig, te traag en te complex is en als gevolg daarvan onbetrouwbaar. Daarom moet de huidige back-end van het Datawarehouse worden vervangen door een meer toekomstvast platform, dat voldoet aan de eisen die de KB stelt.
Een tweede reden is dat het contract met de huidige leverancier afloopt. Gezien de contractwaarde is de KB verplicht een aanbesteding te doen, zo meldt de KB.

De geanonimiseerde data in het Datawarehouse zullen gebruikt worden voor onder andere bibliotheekonderzoek en de bibliotheekmonitor, benchmarking en marketingdoeleinden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Partis wil Gestelse biebs bestieren

Partis wil Gestelse biebs bestieren | trends in bibliotheken | Scoop.it
Verschillende lokale partijen hopen samen het voortbestaan van de bibliotheken in Berlicum en Sint-Michielsgetsel te regelen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Questum-advies Sint-Michielsgestel: bibliotheekfunctie door scholen, gemeenschapshuizen en welzijnsorganisatie - Bericht - Bibliotheekblad

Questum-advies Sint-Michielsgestel: bibliotheekfunctie door scholen, gemeenschapshuizen en welzijnsorganisatie - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Op 14 januari zal de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel het advies over de bibliotheekfunctie behandelen dat Questum in opdracht van de gemeente heeft opgesteld. Questum spreekt in het advies een voorkeur uit voor een scenario waarbij de basisscholen, twee gemeenschapshuizen en welzijnsorganisatie Partis uitvoering geven aan de bibliotheekfunctie.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gevolgen ‘Collectie en Franchise’: OCW bereid tot zoeken oplossingen - Artikel - Bibliotheekblad

Gevolgen ‘Collectie en Franchise’: OCW bereid tot zoeken oplossingen - Artikel - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
‘Uit de publicaties over dit onderwerp in Bibliotheekblad blijkt dat er onduidelijkheden leven over de status en de beschikbaarheid van het materiaal dat in dit project is ontwikkeld. Het Ministerie van OCW wil daarom, als daar behoefte aan blijkt, met betrokken partijen zoals de KB [Koninklijke Bibliotheek – wk], SPN [Stichting Samenwerkende POI’s Nederland – wk], Rijnbrink Groep en leveranciers inventariseren welke vragen er leven en zoeken naar mogelijke oplossingen.’ Reactie van OCW op vragen over het in 2010 met OCW-subsidie uitgevoerde project ‘Collectie en Franchise’ van 10 directeuren, toen ook wel bekend als ‘De Bibliotheek Nederland’ (DBN).
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gemeenten krijgen rekening biebs

Gemeenten krijgen rekening biebs | trends in bibliotheken | Scoop.it
Assen De gemeenten in Drenthe moeten extra in de buidel tasten om de bibliotheken in hun kernen open te houden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Jarige Bibliotheek Gelderland Zuid presenteert 'BoekBoek' - Bericht - Bibliotheekblad

Jarige Bibliotheek Gelderland Zuid presenteert 'BoekBoek' - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De 100-jarige Bibliotheek Gelderland Zuid heeft tijdens haar jubileumfeest op 28 maart de 'BoekBoek' gepresenteerd, een elektrische TukTuk waarmee de bibliotheek weer de wijken en buitengebieden in gaat. 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Cultuurbibliotheken hebben de toekomst

Cultuurbibliotheken hebben de toekomst | trends in bibliotheken | Scoop.it
- Bibliotheken en cultuur steeds meer samen - Het lijkt een trend te worden. Steeds meer bibliotheken fuseren, of werken intensief samen met cultuurorganisaties. Daarbij kun je denken aan organisaties zoals de kunstuitleen, (film)theaters, cultuur(uit)punt of de muziekschool. Hoe noemen we dit fenomeen? Cultuurbibliotheken? Voorbeelden van cultuurbibliotheken Er zijn legio voorbeelden van cultuurbibliotheken op te noemen. Een…
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Nan van Schendel (Chocoladefabriek Gouda): ‘Bibliotheek zit weer in de lift’ - BOEKBLAD - Vaktijdschrift voor boekhandel, uitgeverij, auteurs en bibliotheek

Nan van Schendel (Chocoladefabriek Gouda): ‘Bibliotheek zit weer in de lift’ - BOEKBLAD - Vaktijdschrift voor boekhandel, uitgeverij, auteurs en bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it
‘De bibliotheek lijkt steeds meer op een MKB-onderneming’, zegt Nan van Schendel, directeur van de Chocoladefabriek in Gouda die eind vorige jaar werd uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland. In het nieuwe nummer van Boekblad Magazine...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mofibo: een eerste indruk van de abonnementsdienst voor Nederlandse & Engelstalige boeken en luisterboeken - Vakblog

Mofibo: een eerste indruk van de abonnementsdienst voor Nederlandse & Engelstalige boeken en luisterboeken - Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it
Mofibo is een boekenabonnement voor Nederlandstalige en Engelstalige ebooks plus Engelstalige audioboeken. Ik kreeg alvast een sneak preview.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Het eerste Tilburgse Taalhuis is een feit - Bibliotheek Nieuwe Stijl

Het eerste Tilburgse Taalhuis is een feit - Bibliotheek Nieuwe Stijl | trends in bibliotheken | Scoop.it

Wethouder Marcelle Hendrickx opende woensdag 20 januari in wijkcentrum/bibliotheek ’t Sant het eerste Taalhuis in de stad. “Voor alle Tilburgers moet het Taalhuis een begrip worden!” Het Taalhuis is er voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven of die willen leren hoe de computer en internet werkt. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Hoe lezen leuk blijft - Universiteit Leiden

Hoe lezen leuk blijft - Universiteit Leiden | trends in bibliotheken | Scoop.it
Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden zodoende betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van pedagoog Thijs Nielen. Promotie 26 januari.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gemeente Leudal reorganiseert bibliotheekvoorziening vanwege bezuiniging - Bericht - Bibliotheekblad

Gemeente Leudal reorganiseert bibliotheekvoorziening vanwege bezuiniging - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
De gemeente Leudal heeft op 17 november besloten dat Bibliocenter het bibliotheekwerk in Leudal kan uitvoeren voor 285.000 euro, ruim een halvering van het huidige subsidiebedrag. In tien dorpen komt een Bibliotheek op school, waarvan er zeven gecombineerd zullen worden met een bibliotheekvoorziening voor volwassenen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Pilot Karmac-bibliotheek Buren met drie maanden verlengd - Bericht - Bibliotheekblad

Pilot Karmac-bibliotheek Buren met drie maanden verlengd - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vorige week heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren besloten de proef met de Karmac-bibliotheek in het Kulturhus in de kern Lienden met drie maanden te verlengen tot 1 mei 2016. De Karmac-bibliotheek in Lienden werd officieel geopend op 6 maart 2014. De pilot zou oorspronkelijk lopen tot 31 januari 2016. De Burense gemeenteraad heeft besloten tot verlenging van de proef tot 1 mei 2016 met het oog op besluitvorming over de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente in samenhang met een eventuele bibliotheekvoorziening, in welke vorm dan ook. Duidelijkheid hierover valt niet vóór 1 maart 2016 te verwachten, zo valt op te maken uit het audioverslag van de raadsvergadering van 15 december jl..De raad heeft het college opgeroepen in een raadsvoorstel meerdere scenario’s uit te werken ter bevordering van leesstimulering c.q. aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente. 

In een persbericht noemt Theo Doreleijers, algemeen manager van Karmac Bibliotheek, de proef in Lienden succesvol. 'Ons ledental is dit jaar met 34% gegroeid en we verwachten dat het aantal uitleningen in 2015 met meer dan 50% zal zijn toegenomen,' aldus Doreleijers.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Kritiek op onafhankelijkheid van onderzoeksbureau van toekomst bibliotheken Gestel

Kritiek op onafhankelijkheid van onderzoeksbureau van toekomst bibliotheken Gestel | trends in bibliotheken | Scoop.it
Kritiek op onafhankelijkheid van onderzoeksbureau toekomst bibliotheken Sint-Michielsgestel
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Erna Winters: Jullie mogen alles van me/ons hebben.....

Erna Winters: Jullie mogen alles van me/ons hebben..... | trends in bibliotheken | Scoop.it

9 en 10 december was 'tout' bibliotheekland in Eindhoven. Op woensdag op het biebcongres, waarbij veel nieuwe en bestaande projecten en ideeën werden gepresenteerd. Altijd leuk om te zijn, en vanuit Kennemerwaard waren we met een stevige delegatie van ca. 12 personen aanwezig. We hadden maar liefst drie projecten waarmee we onszelf presenteerden. Heel erg leuk.

De keuze in workshops, talks, debatten etc was erg groot, en dan waren er ook nog leveranciers en collega's uit het land om mee bij te praten. Altijd tijd te kort. Van de Kennemerwaardse collega's kreeg ik terug dat het allemaal erg leuk was, maar dat ze niet zo heel veel nieuws hoorden. Ja, dat kan denk ik dan op zo'n moment, want overal in het land is iedereen met dezelfde thema's bezig. En toch is het goed om van elkaar te horen waar je mee bezig bent. Zelf was ik oa bij de workshop van Midden-Brabant over het wijk- en plattelandsbibliotheekwerk. Inderdaad inhoudelijk niet echt vernieuwend, maar wel inspirerend. Samenwerking met zoveel mogelijk partijen in je omgeving, kijken waar je elkaar kunt versterken. We doen dat al wel in Kennemerwaard, maar het is nog niet zo tot wasdom gekomen als bv in Goirle bij bibliotheek Midden-Brabant. Je kunt ook leren van elkaars ervaringen en kijken waar een ander verder is dan jij!

more...
No comment yet.