trends in bibliot...
Follow
Find
2.1K views | +0 today
 
Scooped by Trudy Raymakers
onto trends in bibliotheken
Scoop.it!

U wilt iets nieuws gaan doen in de bibliotheek. Mag dat? Over ethiek, auteursrecht en een beetje lef

U wilt iets nieuws gaan doen in de bibliotheek. Mag dat? Over ethiek, auteursrecht en een beetje lef | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bovenstaande afbeelding heb ik ooit gebruikt in een discussie over het imago van de bibliotheek. Minder knotje en wat meer attitude als het gaat over het beeld van de bibliothecaresse dat iedereen ...
more...
No comment yet.

From around the web

trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Geny Nijboer - De Kracht van Cultuureducatie - YouTube

https://youtu.be/aGn5hOzP5Gc
Trudy Raymakers's insight:

De kracht van cultuureducatie en vaardigheden 21e eeuw.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

SURF | Rapport De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning

Als onderwijsmateriaal steeds meer online te vinden is, al dan niet met een open licentie, in hoeverre verandert dan de rol van de bibliotheek binnen een universiteit of hogeschool? Dat was het uitgangspunt van een verkenning die SURF begin 2015 heeft laten uitvoeren door WAU?!. Dit rapport bevat de uitkomsten van de verkenning.

In deze verkenning is in kaart gebracht welke rol de bibliotheken in hogescholen en universiteiten op dit moment oppakken rondom open en online onderwijs en of en zo ja, welke plannen zij hiervoor hebben, en hoe zij in het algemeen tegen deze ontwikkeling aan kijken in relatie tot hun eigen rol. Daarnaast bevat dit rapport ook een aantal good practices binnen de Nederlandse context.

Het onderzoek is begeleid door een stuurgroep met leden van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) en het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB).

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

In discussie (@VVDAmsterdam) – Bibliofuture

In discussie (@VVDAmsterdam) – Bibliofuture | trends in bibliotheken | Scoop.it

Natuurlijk is Marktplaats geen goed alternatief voor de bibliotheek, maar een discussie over de bibliotheek beginnen lijkt mij niet slecht. Ik zal dan ook niet vallen over de uitspraken van de Amsterdamse VVD.

In de ogen van vele mensen is de bibliotheek nog steeds een uitleenfabriek. En in veel plaatsen in Nederland borduurt de bibliotheek lustig verder op deze uitgangspunten. Terwijl de wereld verder draait, nieuwe technieken niet te stuiten zijn en de (lokale) samenleving steeds meer op z’n kop lijkt te staan blijkt de openbare bibliotheek niet te vernieuwen.

Ook in de huidige en toekomstige samenleving is er plaats voor een bibliotheek. Echter niet meer in grote gebouwen maar met maatwerk op diverse plaatsen. Voor het uitlenen van boeken, zowel digitaal als fysiek, mag van mij meer en meer het internet gebruikt worden. Kleinere collecties kunnen nog wel her en der in dorp en stad opduiken.
Dat bibliotheekwerk alleen thuis zou horen in een bibliotheekgebouw lijkt mij minachting voor het vak van informatieprofessional in deze tijd. Medewerkers van de bibliotheek zouden hun werk ook uitstekend kunnen doen in wijkcentra, verzorgingshuizen en op plaatsen waar mensen bij elkaar komen (zomers in het park bijvoorbeeld).

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

'Marktplaats kan bieb deels vervangen'

'Marktplaats kan bieb deels vervangen' | trends in bibliotheken | Scoop.it
De Openbare Bibliotheek in Amsterdam (OBA) krijgt te veel subsidie. Mensen die een boek willen lezen kunnen dat net zo goed op Marktplaats aanschaffen, betoogt VVD-gemeenteraadslid Rik Torn vrijdag in Het Parool.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Erna Winters: Bijna naast de schoenen ;-)

Erna Winters: Bijna naast de schoenen ;-) | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vanochtend hadden we eerst de presentatie van ons nieuw meerjarenbeleidsplan. Op dat plan ben ik behoorlijk trots. Het is ambitieus, het gaat ergens over en het is een plan dat is ontstaan voor en door met ons publiek, medewerkers, Raad van Toezicht, gemeenten, samenwerkingspartners. Vanochtend het plan voor alle medewerkers gepresenteerd omdat het een gezamenlijk gedragen plan is en moet blijven. De boodschap waar we voor staan kunnen we niet vaak genoeg herhalen ook voor ons zelf.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Boekhandels boeken voor eerst in jaren weer groei

Boekhandels boeken voor eerst in jaren weer groei | trends in bibliotheken | Scoop.it
Voor het eerst in jaren is de boekenverkoop het afgelopen kwartaal gestegen. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 5,6 procent meer boeken verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De Nationale Bibliotheekpas: dat kan ook anders!

De Nationale Bibliotheekpas: dat kan ook anders! | trends in bibliotheken | Scoop.it

Uit de ingezonden stukken:
Als we in aanmerking nemen dat de WSOB aansluit op de bestaande decentrale traditie van invulling van het openbare bibliotheekbeleid
er sprake is van een grote en alsmaar toenemende verscheidenheid van bibliotheekdienstverlening op lokale / regionale schaal juist in aansluiting op het maatwerk dat lokaal / regionaal vereist wordt
er sprake is van een sterk afnemend aantal abonnementhouders en een sterk afnemend traditioneel gebruik van bibliotheken (lenen van boeken)

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

EMEA Regional Council Meeting 2015: An interview with Jeroen de Boer - YouTube

Listen to this interview with Jeroen de Boer from FryskLab – Bibliotheekservice Fryslân who brought the FryskLab bus to the EMEA Regional Council Meeting 2015 in Florence, Italy. In this short video, Jeroen talks about FabLabs and makerspaces and the importance of making.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De transitie bij Bibliotheek Leeuwarden staat niet op zichzelf

De transitie bij Bibliotheek Leeuwarden staat niet op zichzelf | trends in bibliotheken | Scoop.it

Bij Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân loopt momenteel het transitietraject ‘Van Collectie naar Connectie’. De gemeente Leeuwarden heeft hiervoor een kwartiermaker en twee extern adviseurs aangesteld. Eerstgenoemde moet voor de zomer een advies uitbrengen aan de gemeente. Als inwoner van Leeuwarden, als lid en voormalig werknemer van de Bibliotheek Leeuwarden en werkzaam zijnde binnen het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) bij Bibliotheekservice Fryslân gaat me deze exercitie aan het hart.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

TWEE EEUWEN BIBLIOTHEKEN MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN

TWEE EEUWEN BIBLIOTHEKEN MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN | trends in bibliotheken | Scoop.it
TWEE EEUWEN BIBLIOTHEKEN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN (1794-1990) Oprichting in 1784 ‘In 1784 werd de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht door een aantal burgers uit Edam....
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Leeshuis Oost

Leeshuis Oost | trends in bibliotheken | Scoop.it
Het Leeshuis wordt een nieuwe deelboekenplek in Amsterdam-Oost op het speelterrein van Jeugdland....
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Kijken: in Colombia hebben ze naast de bibliotheek ook de ‘biebezel’

Kijken: in Colombia hebben ze naast de bibliotheek ook de ‘biebezel’ | trends in bibliotheken | Scoop.it

Biblioburro noemen ze hem, oftewel: de biebezel. Een Colombiaanse leraar brengt er al jaren boeken mee rond op het platteland in de buurt van La Gloria. Inmiddels zijn zijn ezels (hij heeft er twee, Alfa en Beto) wereldberoemd. Bekijk hier een kort filmpje over het leven en werk van Luis Humberto Soriano Bohórquez, de man achter deze mobiele bibliotheek. Lees  de reportage in nrc.next.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek op School (dBos): ‘mooi programma met groot nadeel’ - Bericht - Bibliotheekblad

Bibliotheek op School (dBos): ‘mooi programma met groot nadeel’ - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
‘Sommige bibliotheken doen overigens bewust niet mee met dBos. De belangrijkste reden daarvoor zijn de kosten die gepaard gaan met de introductie van dBos. Sommige bibliotheken geven aan dat zij (soms vanwege bezuinigingen) het openhouden van wijkvestigingen of dorpsvestigingen prioriteit geven boven het introduceren van schoolvestigingen (via dBos).’ Dit staat te lezen in het door de Kwink Groep en de Rebel Group voor OCW gemaakte evaluatierapport over het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015, waar ‘de Bibliotheek op school’ (dBos), samen met BoekStart, onderdeel van uitmaakt.
Het evaluatierapport (pdf) vermeldt ook dat eind 2014 38% van de scholen in het primair onderwijs (PO) bereikt wordt. ‘In die 38% zijn niet de leerlingen in Amsterdam en Den Haag meegenomen, terwijl deze bibliotheken wel een uitgebreid palet aan producten en diensten bieden aan scholen in hun werkgebied (maar niet onder de noemer dBos en niet door een collectie aan te bieden op de school zelf).’

Te duur
Op de vraag aan Charles Noordam, directeur Bibliotheek Den Haag, waarom zijn bibliotheek niet meedoet, antwoordt hij het programma te duur te vinden en het bovendien een belangrijk nadeel te achten dat kinderen zich niet meer thuis gaan voelen in de bibliotheek. Hetzelfde nadeel noemde Marina Polderman in haar gastblog van 5 januari.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Enschede bezuinigt 600.000 euro op zowel museum TwentseWelle als bibliotheek

Enschede bezuinigt 600.000 euro op zowel museum TwentseWelle als bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it
Het museum TwentseWelle in Enschede moet de komende jaren 600.000 euro gaan bezuinigen. Eerder werd al bekend dat de bibliotheek in de stad ook 600.000 euro minder krijgt. De plannen zijn onderdeel van de bezuinigingen die op cultureel vlak nodig zijn, aldus het college.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Onwaarschijnlijke bibliotheken en een historisch essay | Boeken

Onwaarschijnlijke bibliotheken en een historisch essay | Boeken | trends in bibliotheken | Scoop.it

Alex Johnson ging op zoek naar de opvallendste bibliotheken wereldwijd. Nu het fysieke boek minder snel verdwijnt dan ons jaren werd voorspeld, is er ook hoop voor de bibliotheek. Natuurlijk moet deze van oudsher weinig mobiele instelling er wel voor zorgen met de tijd mee te gaan. Dat levert ongewone plaatjes op, in het opgewekt getoonzette Improbable Libraries van Alex Johnson, die dol is op het vooruitstrevende Nederland.

Zo komt hij woorden tekort voor de bibliotheek op het Haarlemse station (waar je een boek kan terugbrengen, een nieuw uitzoeken én dat uitchecken binnen dertig seconden), voor de modernistisch ingerichte bibliotheek op Schiphol (waar je op een ingebouwde iPad door duizend boeken kan bladeren), en de imponerende bibliotheek van Birmingham naar ontwerp van Francine Houben (van Mecanoo architecten in Delft).

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

VVD: 'Marktplaats prima alternatief voor bibliotheek'

VVD: 'Marktplaats prima alternatief voor bibliotheek' | trends in bibliotheken | Scoop.it
Als het aan de Amsterdamse VVD ligt gaat de stad eens kritisch kijken naar 'nut, noodzaak en kosten' van de Amsterdamse bibliotheken.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bruna breidt Bliyoo-abonnementen uit - Emerce

Bruna breidt Bliyoo-abonnementen uit - Emerce | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bliyoo van Bruna krijgt drie abonnementsvormen. In Nederland en België kunnen klanten straks onbeperkt boeken óf tijdschriften lezen, maar zich ook abonneren op een combinatie daarvan.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: 'De uitvinding van de Leeszaal': Zeven lessen voor instituten die geen instituten meer willen zijn

Mark Deckers: 'De uitvinding van de Leeszaal': Zeven lessen voor instituten die geen instituten meer willen zijn | trends in bibliotheken | Scoop.it

Beste bibliotheken: wij zijn instituten. Niks mis met instituten maar ze zijn op dit moment niet zo in de mode.

 

Dag institutenDenk maar aan de banken, de Katholieke kerk of de vakbond: ook allemaal instituten. Instituten waren vroeger handig: ze organiseerden zaken die we zelf niet konden regelen: zelf veilig geld bewaren, het contact met het bovenaardse regelen of onze arbeidsvoorwaarden behartigen. De wereld is echter flink veranderd. Behalve dat een deel van de instituten hun eigen ondergang organiseerde door allerlei debacles bleek de samenleving in staat op allerlei andere manieren te gaan organiseren. Mensen hebben meer mogelijkheden dan ooit en benutten die ook. Via internet staan we in contact met het hele universum, ons opleidingsniveau is hoger dan ooit en de overheid neemt een flink aantal stappen achteruit. De ideale voedingsbodem om instituten als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

BoekStart stimuleert taalontwikkeling bij baby's - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut

BoekStart stimuleert taalontwikkeling bij baby's - Nieuwsbericht, Nederlands Jeugdinstituut | trends in bibliotheken | Scoop.it

Kinderen die vanaf 8 maanden zijn voorgelezen in het project BoekStart scoren later hoger op taal. Dat blijkt uit onderzoek waarop Heleen van den Berg op 19 mei promoveert aan de Universiteit Leiden.

Het onderzoek toont aan dat baby's die vanaf 8 maanden werden voorgelezen met BoekStart na 15 maanden hoger scoren op een woordenschattest dan baby's die niet zijn voorgelezen. Na 22 maanden is het verschil verder toegenomen. Dat komt waarschijnlijk doordat deze kinderen steeds beter worden in taal, waardoor hun interesse in verhalen, liedjes en rijmpjes toeneemt en hun woordenschat snel blijft groeien.

Temperamentvolle kinderen profiteren het meest van BoekStart: zij worden vaker voorgelezen en gaan het meest vooruit op taal. Ouders van temperamentvolle kinderen doen ook vaker mee aan het project: die kans is vijf keer groter dan bij ouders van kinderen met minder temperament.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

WareKennis: veilig grasduinen in de bibliotheek

WareKennis: veilig grasduinen in de bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it

De privacy van hun bezoekers en gebruikers is voor openbare (in eigenlijk voor alle) bibliotheken een groot goed. Zij willen een plek zijn waar iedereen ongezien alle informatie tot zich kan nemen. Getuigenissen van mensen als Stephen Fry die in hun puberjaren in de bibliotheek(bus)collectie ontdekten dat hun homoseksuele gevoelens veel normaler waren dan ze dachten, spreken boekdelen (sic). Bibliothecarissen ontlenen een belangrijk deel van hun beroepseer aan hun compromisloosheid juist op dit punt: de privacy van bezoekers en leners is bij hen in veilige handen. Maar is dat ook digitaal wel het geval?

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Artikel nieuwsbrief OCLC: Mobile FabLabs and Makerspaces - journey to EMEARC

Artikel nieuwsbrief OCLC: Mobile FabLabs and Makerspaces - journey to EMEARC | trends in bibliotheken | Scoop.it

Naar aanleiding van de succesvolle MakerTour kreeg ik het verzoek om eenbijdrage te leveren aan de internationale nieuwsbrief van OCLC. Hieronder daarvan de Nederlandstalige versie, evenals een interview dat we gaven kort nadat we in Florence arriveerden.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek op School bevordert leesmotivatie vooral bij meisjes

Bibliotheek op School bevordert leesmotivatie vooral bij meisjes | trends in bibliotheken | Scoop.it

Het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op School behaalt goede resultaten in het stimuleren van leesvaardigheid onder basisschoolkinderen. Bij meisjes zijn de meeste positieve effecten zichtbaar. Zij gaan niet alleen vooruit in hun leesvaardigheid, ook de motivatie om in hun vrije tijd een boek te pakken neemt toe. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden, zo meldt het vakblad Jeugd in School en Wereld (JSW).

Eerder onderzoek wijst uit dat het leesplezier en de leesmotivatie in de bovenbouw van het basisonderwijs bij veel leerlingen daalt. Dit heeft vaak tot gevolg dat de leesvaardigheid van kinderen stagneert of zelfs terugloopt. Het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op School (dBos) is opgezet om de leesmotivatie van basisschoolkinderen te stimuleren. Daarbij gaan scholen en de lokale bibliotheek een nauwe samenwerking aan. Promovendus Thijs Nielen en hoogleraar Orthopedagogiek Adriana Bus van de Universiteit Leiden hebben onderzocht of het project de gewenste resultaten heeft.

Uit het onderzoek van Nielen en Bus blijkt dat kinderen die op een dBos-school zitten 70 tot 80 procent beter scoren op begrijpend lezen dan kinderen op scholen die niet deelnemen aan het programma. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Waarde bibliotheek voor samenleving behouden

Waarde bibliotheek voor samenleving behouden | trends in bibliotheken | Scoop.it

Lege zalen, eindeloze boekenrekken en af en toe een verdwaalde scholier. In haarcolumn over de bibliotheek (FD 14 april) is Annemarie van Gaal glashelder: het is een instituut dat vroeger best een functie had, maar inmiddels nauwelijks nog iets toevoegt. Nu is het altijd goed als mensen met frisse ogen naar de bibliotheeksector kijken, vertellen wat ze opvalt en ook nog mogelijke verbeterpunten aandragen. Maar de observatie dat bibliotheken verworden zijn tot sleetse boekenpakhuizen doet geen recht aan de werkelijkheid.

Cijfers doen dat beter. Zes miljoen Nederlanders maken regelmatig gebruik van de openbare bibliotheek. Vier miljoen mensen zijn lid van de bibliotheek, waarvan meer dan de helft jonger is dan achttien jaar. De bibliotheek krijgt jaarlijks zo'n 70 mln ‘fysieke’ bezoeken en rond de 35 mln ‘digitale’. Dit enorme publieke bereik maakt duidelijk dat mensen weten wat er in de bibliotheek te halen is. Dat het een plek is waar je kunt lezen en leren, je kunt laten informeren en samen met andere mensen kennis kunt opdoen.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Leeshuis

Leeshuis | trends in bibliotheken | Scoop.it

Het Leeshuis Oost zal op 12 april, tijdens het lentefeest van Jeugdland, feestelijk worden geopend! We nodigen hierbij iedereen uit die geïnteresseerd is in taal, literatuur, of het gewoon leuk vind om een kijkje te komen nemen op deze nieuwe deelboekenplek. Het lentefeest vindt plaats tussen 10:00 en 18:00. Er zal veel te doen zijn op Jeugdland en ook in het Leeshuis. Om 14:30 zal er een officieel openingsmoment zijn voor het Leeshuis. Hieronder vindt u meer informatie over het Leeshuis.

 

Wat is het Leeshuis?

Het Leeshuis zal een plek zijn waar boeken kunnen worden gedeeld, om weer een nieuw leven in te worden geblazen. In onze sfeervolle boekenkast in het hoofdgebouw van het speelterrein Jeugdland kunnen boeken worden gedoneerd, meegenomen, en kunt u in een gezellige sfeer gaan zitten om een boek te lezen. Onze boekenkast staat vol met zowel kinder- als volwassen boeken. Zo kan iemand anders weer plezier beleven aan de boeken die u of uw kind heeft gelezen, en kunt u zelf iedere keer weer nieuwe boeken lezen.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid

Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid | trends in bibliotheken | Scoop.it
Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).
more...
No comment yet.