trends in bibliotheken
2.5K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Trudy Raymakers
onto trends in bibliotheken
Scoop.it!

Backoffice op de voorgrond (13): Het raadselspel

Backoffice op de voorgrond (13): Het raadselspel | trends in bibliotheken | Scoop.it

InformatieProfessional. Mensen helpen informatie te vinden door deze beter toegankelijk te maken. Voor veel backoffices de kern van de zaak. We maken beschrijvingen van die informatie, waar mensen dan op kunnen zoeken. Wordt de informatie op deze manier echt zoveel beter toegankelijk? vraagt Matthijs van Otegem zich af in deel 13 van de serie 'Backoffice op de voorgrond'.

more...
No comment yet.
trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Ropers, bol.com, Springer: en nu de bibliotheek | LinkedIn

Ropers, bol.com, Springer: en nu de bibliotheek | LinkedIn | trends in bibliotheken | Scoop.it

NRC Handelsblad publiceert op 16 september 2017 een interview met de vertrekkende man bij Bol.com Daniel Ropers. Een tenenkrommend interview: de man wordt de hemel ingeprezen omdat hij een webshop tot bloei heeft gemaakt. Mooi, maar echt zo bijzonder?

De webshop zou het vooral moeten hebben van de boekenomzet. “Die boeken vormen nog steeds het grootste aandeel van de totale omzet (1,2 miljard euro in 2016), maar hoe groot dat aandeel is, geeft het bedrijf niet prijs. Nou, als we onder “het grootste aandeel” verstaan meer dan 50%, dan is het duidelijk: 600 miljoen en een dubbeltje. Maar je kunt “het grootste aandeel” ook lezen zoals de Telegraaf “de grootste krant van Nederland” is: meer abonnees dan iedere andere krant, maar de meeste Nederlanders lezen (gelukkig) een andere krant. Dus als Ropers bedoelt dat er meer geld wordt uitgegeven aan boeken dan aan staafmixers of magnetrons …

Dan doet hij vervolgens een uitspraak over de vaste boekenprijs: Ropers meent dat er regie en samenwerking nodig is om ervoor te zorgen dat de vaste boekenprijs overeind blijft, omdat dat zou leiden tot een beter aanbod. Maar waar ter wereld wordt die vaste boekenprijs nog gehandhaafd? Is in landen als Frankrijk, Zweden, Japan het culturele aanbod zoveel slechter als in Nederland omdat men daar de vaststelling van de boekprijs overlaat aan de markt?

Tenslotte meent hij ook nog even snel een sneer uit te moeten delen aan het bibliotheekwerk, of eigenlijk aan het ministerie dat voor de subsidie zorgt. “Ze kunnen beter kijken naar de subsidiëring van bibliotheken, want dat is een kwetsbare en dure manier om de leescultuur te bevorderen. De bibliotheken krijgen bij elkaar zo’n half miljard overheidsgeld, een paardenmiddel als je kijkt naar het belangrijkste doel, de leesbevordering. Die subsidie maakt het bibliotheeksysteem kwetsbaar, en ondermijnt de slagingskans van ongesubsidieerde initiatieven uit de markt.”.

Dat is voor mij een volkomen onbegrijpelijke opmerking. Zegt Ropers hier nu dat die subsidie oneigenlijke concurrentie is voor marktpartijen die zich willen inzetten voor leesbevordering? Wie zijn die marktpartijen dan en op welke wijze worden die dan door bibliotheken beconcurreerd? Als het de uitgeverijen zijn, dan mogen die alleen maar blij zijn met de bibliotheken want die vormen volgens mij nog steeds hun grootste afzetkanaal.

Of stelt hij dat een half miljard veel geld is om alleen de leescultuur te bevorderen? Tsja, dan snapt Ropers blijkbaar niet waartoe de openbare bibliotheken dienen. De bibliotheek zou een middel moeten zijn om burgers op een gelijkwaardige manier te laten deelnemen in het proces dat democratie heet. Dat doet de bibliotheek door mensen op waardevrije manier te informeren. Daarbij hoort ook dat de biblitoheek ervoor zorgt dat burgers die niet vanzelfsprekend informatie tot zich kunnen nemen, worden geholpen. Dat noemen we “leesbevordering”, maar een betere term die ook vaak wordt gebruikt is “informatievaardigheid”: dat gaat verder dan lezen, haakt met name ook aan op nieuwe vormen van communicatie en gaat vooral ook over het verwerken van informatie om verstandige beslissingen te kunnen nemen.

En voor dat laatste aspect is een half miljard geen “paardenmiddel” maar een “druppel” op de bekende gloeiende plaat. De bibliotheken moeten hier opboksen tegen mediageweld dat veel verder gaat dan die “karikatuur van de uitgever die een titel uitbrengt waarvan hij weet dat hij er maar vijftig exemplaren van kwijt raakt”. Ook de uitspraak dat “de vaste boekenprijs met afstand het beste en goedkoopste middel is om … een kennisrijke, belezen maatschappij” te bewerkstelligen, lijkt me uit de lucht gegrepen.

Let op: we leven in 2017. Informatie verkrijgen we op vele manieren waarvan het boek er maar één is en waarschijnlijk zelfs niet één van de belangrijkste. Mensen laten zich informeren via sociale media, online nieuwssites, televisie en ja, ook door de krant. In hoeverre nu die vaste boekprijs hier iets kan doen?

De subsidie aan bibliotheken zou mijns inziens substantieel omhoog moeten als we echt van de bibliotheek verwachten dat ze ertoe dienen om mensen te “empoweren” tot geïnformeerde burgers. Dan moeten bibliotheken weer veel dichter bij de burgers komen, dan moet er geld zijn om vanuit de (lokale) bibliotheken een informatiestroom op gang te brengen die tegenwicht biedt tegen het lege getwitter van staatshoofden en politieke one issue leiders, die plaats biedt voor een inhoudelijke discussie die meer tijd vergt dan de 10 minuten die DWWD of Pauw bieden, om van de commerciële zenders nog maar te zwijgen. Dan kunnen bibliotheken weer aandacht geven aan de lokale, regionale en wijkgebonden aspecten van democratie, daar waar de geïnformeerde burger haar/zijn invloed zou moeten en kunnen laten merken.

Ropers gaat naar Springer Nature. Dat klinkt alsof hij opeens de wetenschap gaat dienen. Maar helaas: net als Bol.com nooit de missie heeft gehad om het lezen te bevorderen, zo dienen wetenschappelijke uitgeverijen als Springer Nature ook maar zeer ten dele de wetenschap. De belangrijkste overeenkomst tussen Bol.com en Springer.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Boekenplog: Stadkamer Centrum (Bibliotheek Zwolle) - Vakblog

Boekenplog: Stadkamer Centrum (Bibliotheek Zwolle) - Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it
De bibliotheek Zwolle stond al geruime tijd op mijn lijstje om te bezoeken. Toen ik drie jaar geleden in Zwolle de prachtige boekhandel in de Broerenkerk bezocht, had het echter weinig zin om de bibliotheek te bezoeken. De bibliotheek Zwolle zou namelijk binnen afzienbare tijd gaan vertrekken uit het pand aan de Diezerstraat en het was de bedoeling van de Zwolse gemeenteraad dat de bibliotheek zou gaan fuseren met Kunst & Zo en kunstencentrum Muzerie. Deze fusie-organisatie, Stadkamer, zou dan zijn intrek gaan nemen in het oude GGD-kantoor aan de Zeven Alleetjes, op zo’n 100 meter van het NS station.

Dat had medio 2016 afgerond moeten zijn maar het liep anders. Er bleek asbest in het GGD-gebouw te zitten en dat betekende een stevige vertraging terwijl dat opgeruimd werd. In januari 2016 verhuisde de bibliotheek Zwolle daarom tijdelijk naar het Stadhuis tot het nieuwe onderkomen, asbestvrij, beschikbaar zou zijn.

In april van dit jaar was het dan toch eindelijk zo ver en opende de bibliotheek Zwolle de deuren op de nieuwe locatie. En dus kon ik vorige week een bezoekje brengen aan de Stadkamer Centrum – de bibliotheekfilialen vormen de drie andere Stadkamer locaties – en natuurlijk maakte ik foto’s.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

IFLA brengt advies digitale geletterdheid uit

IFLA brengt advies digitale geletterdheid uit | trends in bibliotheken | Scoop.it

IFLA brengt advies digitale geletterdheid uit
Bibliotheken spelen een belangrijke rol in het veld van digitale geletterdheid. Dat word nog eens benadrukt in het advies Building a Stronger Information Society from the Bottom Up: IFLA Statement on Digital Literacy dat deze week door IFLA (International Federation of Library Associations) werd gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd:
“To ensure that the potential of digital technologies is realised for all, and makes a full contribution to equality and development, digital literacy needs to receive the necessary recognition and investment. As highlighted, while many citizens will find ways to develop digital literacy on their own, many others require the support of institutions such as libraries.
Libraries of course will have to take steps. They should position digital literacy as a core service of libraries, with adequate planning, budget and staff. For librarians to be able to teach digital literacy, they may need training themselves. It may be necessary to form partnerships with external actors in order to provide best service to users.“
Inspirerend en een mooie handleiding om beleid en activiteiten op het terrein van digitale geletterdheid in/door bibliotheken vorm te geven

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Vijf prachtige foto's van de Locomotiefhal in de Spoorzone - Tilburg.com

Vijf prachtige foto's van de Locomotiefhal in de Spoorzone - Tilburg.com | trends in bibliotheken | Scoop.it
De locomotiefhal in Tilburg is in het najaar van 2018 een bruisende plek met onder andere de bibliotheek. Vijf prachtige foto's:
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Blog: Leenpunten

Blog: Leenpunten | trends in bibliotheken | Scoop.it
Een prachtig discussieonderwerp in onze branche is het abonnement. De meeste bibliotheken hanteren een systeem van drie abonnementsvormen: klein, middel en groot.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Duistere fenomeen van de ontlezing

Duistere fenomeen van de ontlezing | trends in bibliotheken | Scoop.it

Duistere fenomeen van de ontlezing
COLUMN Özcan Akyol schrijft deze week dagelijks over wat hem bezighoudt. Eindhoven had eerder tien bibliotheken, daar is er nog maar één van over.
Terwijl veel Nederlanders op sociale media en in opiniestukken driftig op zoek zijn naar oplossingen voor problemen die (nog) niet bestaan, viel mijn oog gisteren op een schrijnend bericht, dat merkwaardig genoeg veel te weinig aandacht kreeg.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws had na een rondgang ontdekt dat bijna 300 bibliotheken in de afgelopen vijf jaar hun deuren moesten sluiten.

Door gemeentelijke bezuinigingen, van ongeveer 38 miljoen euro, zagen steeds meer boekenpaleizen zich genoodzaakt hun activiteiten te staken. Om een voorbeeld te geven: Eindhoven had eerder tien bibliotheken, daar is er nog maar één van over.

Het getuigt van weinig visie om in deze precaire tijden met de botte bijl in budgetten van bibliotheken te snijden. Nog steeds hebben veel jongeren een taalachterstand, bestaat er laaggeletterdheid onder volwassenen en kampen we sowieso in de hele samenleving met het duistere fenomeen van ontlezing.

Dat laatste is een zorgelijke ontwikkeling, omdat een boek bij uitstek het middel is om andere personen en vreemde werelden beter te leren begrijpen. In plaats van te capituleren, zou de overheid gemeentes moeten stimuleren zich meer in te spannen om leesgedrag te bevorderen.

Toegegeven: de traditionele bibliotheek, met louter eindeloze schappen boeken, van esoterie tot sciencefiction, is niet helemaal van deze tijd. De aantrekkingskracht op jongeren, die tegenwoordig allerlei prikkels ontvangen, neemt steeds verder af.

Links en rechts zijn bibliothecarissen daardoor begonnen hun instelling breder te maken, bijvoorbeeld door internetcursussen te geven, debatsessies te organiseren, of lezingen te plannen van prominenten uit de maatschappij, die over hun eigen vakgebied kunnen vertellen. Dit alles is bedoeld om elkaar beter te leren begrijpen, hoe idealistisch dat ook mag klinken.

Dát is de rol van de bibliotheek in de toekomst: een kenniscentrum.

Het is tijd dat niet alleen gezagdragers maar ook mensen uit de boekenbranche dit onderkennen. Anders worden bibliotheken de volgende slachtoffers van het neoliberale rendementsdenken van populistische politici, die bezuinigingen op kunst en cultuur tot mode hebben gebombardeerd. En zo ver moeten we het niet laten komen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Koninklijke Bibliotheek honoreert negen projecten met innovatiesubsidie - Bericht - Bibliotheekblad

Koninklijke Bibliotheek honoreert negen projecten met innovatiesubsidie - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it

De Koninklijke Bibliotheken (KB) heeft de namen van negen projecten bekendgemaakt die subsidie zullen ontvangen in het kader van de regeling Innovatiegelden 2017. Er zijn dit jaar 15 aanvragen voor de innovatiesubsidie bij de KB ingediend
De negen projecten die een innovatiesubsidie zullen ontvangen zijn:

1. Bibliotheek Gouda – Leerlijn talen van de toekomst
Een project om ieder kind in Gouda wegwijs te maken in de talen van de toekomst: programmeren & robotica.
2. Bibliotheek Westerveld – Boek & Buzz
Boek en Buzz ondersteunt jongeren bij het bewust kiezen van een boek voor hun leeslijst, op een wijze die bij hun leerstijl past, zodat lezen leuk en gemakkelijk wordt.
3. Bibliotheek Noordenveld en Bibliotheek Meppel/Bibliotheek Nijeveen – Shared reading
Het project beoogt door de ervaring van het samen lezen het gesprek aan te gaan en is bedoeld voor laaggeletterden, mensen in sociaal isolement en mensen met een licht psychische problematiek.
4. Bibliotheek Rotterdam – E-book challenge
De e -book challenge is een wedstrijd waarin schoolklassen worden uitgedaagd om gezamenlijk een e-book te maken. De scholieren worden hierin geholpen door Hbo-studenten uit de grafimedia. 
5. Bibliotheek De Lage Beemden – Kleintje Digitaal
Kleintje Digitaal is gericht op vergroten van de kennis over media-pvoeding van pedagogisch medewerkers in kinderopvang en peuterspeelzalen en ouders door een serie online workshops over media-opvoeding.
6. Bibliotheek DOKDelft – OpMaatje: Een opmaat naar de maatschappij, met je ouder(s) als maatje
DOK Delft wil met een cursus de ouders informeren, adviseren, inspireren en activeren om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van kind te en bij het schoolleven te vergroten. 
7. Bibliotheken Noord Fryslân - Game basisvaardigheden
Project gericht op de verkenning van de mogelijkheid om via een game laaggeletterden te motiveren om gebruik te gaan maken van een Digi-Taalhuis.
8. Bibliotheek Dommeldal – Futuring Volunteers
Bibliotheek Dommeldal wil een webbased videotraining ontwikkelen. Doel van de training is de scope van vrijwilligers te vergroten.
9. Biblionet Drenthe – Cirkel van Transitie en E-learning
De Cirkel van transitie is een methodiek die (vrijwillige) medewerkers in staat stelt op inhoudelijke terreinen op actieve en eigentijdse wijze te leren, die is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de Rijnbrinkgroep.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Hoe het vak uit de branche verdween

Hoe het vak uit de branche verdween | trends in bibliotheken | Scoop.it

Het waren twee heel verschillende dingen die me aan het denken zetten. Of eigenlijk drie. Het begon met een opmerking naar aanleiding van een artikel dat ik had getwitterd over waarom president Trump een privé-bibliothecaris nodig heeft (een leuk artikel, lees het vooral). Naar aanleiding daarvan was ik opeens aan het uitleggen wat het verschil is tussen een classificatie- en een plaatsingssysteem. En terwijl ik twitterde dat meneer Goossens (docent Documentaire Informatiesystemen) trots op me zou zijn schoot me een opmerking van een collega-directeur te binnen die onlangs over een van de huidige bibliotheektrainingen zei dat het een waardeloze opleiding was want “daar leren ze titelbeschrijven”.

Toen realiseerde ik me waarom ik mij steeds zo opwind over het verdwijnen van de bibliothecaris uit de bibliotheek: omdat dit soort basiskennis van het vak uit de branche dreigt te verdwijnen als we niet oppassen. En ja dat is erg. Nee, zeker niet iedereen die in een openbare bibliotheek werkt hoeft te kunnen titelbeschrijven. En nee, ook niet iedereen hoeft te weten hoe je een catalogus opbouwt of hoe je de IFLA regels voor de ISBD toepast. Maar er moeten in elke organisatie een paar mensen zijn die dat wel weten. Die van de hoed en de rand weten. En niet omdat iemand ze snel even de grote lijnen heeft uitgelegd maar omdat ze echt weten waar ze het over hebben.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De voors en tegens van een ‘Spotify’ voor boeken - BoekenBusiness

De voors en tegens van een ‘Spotify’ voor boeken - BoekenBusiness | trends in bibliotheken | Scoop.it

Met de komst van Kobo Plus en Buku lijkt het 'Spotify'-model voor e-books een blijvertje. Wat betekent dat voor het boekenvak en voor de schrijver?

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

NBD Biblion en the Alignment House bouwen aan vliegwiel voor innovatie in de branche

NBD Biblion en the Alignment House bouwen aan vliegwiel voor innovatie in de branche | trends in bibliotheken | Scoop.it
NBD Biblion en the Alignment House slaan de handen ineen om samen het ‘vliegwiel voor innovatie’ te vormen voor de bibliotheekbranche. NBD Biblion en the Alignment House gaan de komende jare
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Welke bibliotheek heeft de jongste bibliothecarissen?

Welke bibliotheek heeft de jongste bibliothecarissen? | trends in bibliotheken | Scoop.it
21. Dat was mijn leeftijd toen ik begon te werken voor de bibliotheeksector. Jarenlang was ik in elk overleg dat ik bijwoonde de jongste. En wie bovenstaande grafiek ziet, snapt dat dat niet zo gek was. En met mijn 45 jaar behoor ik zelfs vandaag de dag nog tot de 30% jongste bibliotheekmedewerkers. Ik blijf me dus al jaren lang jong voelen door de bibliotheeksector. 

Wie deze grafiek tien jaar geleden zou hebben gemaakt, zou hebben gezien dat de gemiddelde leeftijd toch een flink eind lager was. Dat heeft twee oorzaken. Door een personeelsstop bij bezuinigingen zijn er nauwelijks banen vrij gekomen na pensionering. En de tweede is dat in de afgelopen tien jaar de datum van pensionering bijna vijf jaar is opgeschoven. Gingen vroeger medewerkers met 40 dienstjaren met vervroegd pensioen (zou in mijn geval 61 zijn geweest), dat werd later vervroegd pensioen met 62. Daarna werd het vervroegd pensioen afgeschaft en de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Nou, inmiddels houd ik er rekening mee dit ik met pensioen ga op mijn 71e. 

Zijn we overal zo opgeschoven met de leeftijd? Of zijn er ook bibliotheken die het wel lukte om in deze tijd toch een diverse leeftijdsopbouw te hebben? Tijd voor een top-10 van bibliotheken met het jongste personeel!
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

EZPress® - CODA eerste bibliotheek met Virtual Reality Lab

EZPress®  - CODA eerste bibliotheek met Virtual Reality Lab | trends in bibliotheken | Scoop.it

Virtual Reality laat de gebruiker andere tijden en plaatsen op levensechte wijze ontdekken en beleven. CODA opent op 28 februari als eerste bibliotheek in Nederland een Virtual Reality Lab. CODA directeur Carin Reinders: “VR wordt commercieel al aangeboden op divers plekken aangeboden. Wij zetten het als eerste bibliotheek educatief en informerend in. CODA ontwikkelt zo aanbod dat bezoekers in de gelegenheid stelt op laagdrempelige wijze kennis te maken met nieuwe technieken. De voorgenomen samenwerking met erfgoedorganisaties en het onderwijs verrijkt de dienstverlening terwijl de bibliotheek haar functie verbreedt in het virtuele domein.” CODA Bibliotheek realiseerde in 2014, eveneens met financiële ondersteuning van het Rijnbrink Innovatiefonds, al een FabLab.

Virtual Reality is erg populair en de ontwikkelingen gaan snel. Door het toenemende realisme van VR kan er steeds beter ingespeeld worden op de nieuwsgierigheid en het inlevingsvermogen van de gebruiker. Met CODA VR Lab wordt een van de meest geavanceerde technieken breed toegankelijk. Dat sluit niet alleen naadloos aan op het bestaande CODA FabLab met 3D printers en lasersnijders, maar het biedt de bibliotheekbezoeker ook de gelegenheid nieuwe technieken te ontdekken en te ervaren. Bibliotheken spelen in toenemende mate een belangrijke rol in het kennismaken met en aanleren van nieuwe technieken. De reeds gerealiseerde FabLabs in een aantal bibliotheken onderschrijven dat. Daarnaast kunnen nieuwe technieken en apparatuur in combinatie met erfgoed en cultuurhistorie rekenen op een breed draagvlak. Reinders: “De ervaringen met CODA FabLab leren bovendien dat het inspelen op deze groeiende behoefte nieuwe bezoekers trekt. Een voorbeeld is CoderDojo in CODA FabLab, workshopmiddagen waarin kinderen leren programmeren. Door de populariteit van Virtual Reality aan te bieden in CODA VR Lab zijn de nieuwste technieken voor iedereen – jong en oud, ervaren en onervaren – toegankelijk.”

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Kobo Plus: een eerste indruk van de ebookabonnementsdienst van Bol en Kobo - Vakblog

Kobo Plus: een eerste indruk van de ebookabonnementsdienst van Bol en Kobo - Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bol.com en Kobo lanceren de ebookabonnementsdienst Kobo Plus waar je tienduizenden boeken voor 10 euro per maand kunt lezen op ereader, smartphone en tablet
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek op School anno 1916 en 'Bind uw kind aan huis!'

Bibliotheek op School anno 1916 en 'Bind uw kind aan huis!' | trends in bibliotheken | Scoop.it
Moeten kinderen - en vooral jongens - nu vooral gaan buiten spelen of is dat allemaal onzin? Worden jongens slimmer van fikkie stoken? In mijn laatste blog voor mijn vakantie had ik het daarover.  Jongens presteren minder in het onderwijs en volgens de SIRE-spot komt dat door gebrek aan kampvuurtjes.  Hoezeer ik ook vind dat je in bomen moet klimmen en fikkie moet stoken: ik geloofde er niets van! Volgens mij ligt het aan iets heel anders. Met wat statistieken liet ik zien dat meisjes meer lezen dan jongens.  Daar zit het verschil! Meisjes zijn gewoon betere lezers! Jongens lezen gewoon minder. En wie minder leest, is minder vaardig in taal. Wie minder vaardig is in taal, is slechter op school.

Niks naar buiten dus met die jongens. Naar binnen! En op een op een stoel een boek lezen. Dat had even goed de strekking van het SIRE-spotje kunnen zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

BoekStart: de motor achter het vve-beleid van bibliotheken | Koninklijke Bibliotheek

BoekStart: de motor achter het vve-beleid van bibliotheken | Koninklijke Bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheken timmeren flink aan de weg als het gaat om de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie (vve). Bijna alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s en ruim driekwart aan BoekStart in de kinderopvang, in samenwerking met partners als gemeente, JGZ en kinderopvang.


Deze inzet is in de meeste gevallen opgenomen in het beleid van bibliotheken. Bibliotheken spelen ook een belangrijke rol bij de scholing en professionalisering van opvoeders: negen op de tien bieden training en ondersteuning aan op het gebied van vve. Wel geven zij knelpunten aan: onvoldoende personele bezetting (40%), waarbij het vaak niet bekend is hoeveel geoormerkte uren er beschikbaar zijn voor BoekStart en onvoldoende financiering (59%).

Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2016’ (pdf).
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Campagne Taalvaardigheid moet moeite met taal uit taboesfeer halen | Koninklijke Bibliotheek

Campagne Taalvaardigheid moet moeite met taal uit taboesfeer halen | Koninklijke Bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it

15 augustus 2017 - Vanaf 11 september, direct na de Week van de Alfabetisering (link is external), start de campagne Taalvaardigheid, de tweede campagne dit jaar in het kader van de Bibliotheek en basisvaardigheden. Doel is om de Bibliotheek te positioneren als laagdrempelige en logische plaats om beter te leren lezen en schrijven.

Doel campagne
Maar liefst een op de zes Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen en schrijven. Hoog tijd dus voor een campagne, om te vertellen dat je bij de Bibliotheek terecht kunt om je taalvaardigheid te verbeteren. Dat kan in de Bibliotheek zelf, maar je kunt er ook worden doorverwezen naar andere instanties die bijvoorbeeld taalcursussen geven (niet elke bibliotheek richt de dienstverlening hetzelfde in).

Een extra doelstelling is om problemen met lezen en schrijven uit de taboesfeer te halen. Daarnaast willen we met de campagne ook de sociale omgeving bereiken. Juist de mensen om laaggeletterden heen kunnen een stimulans vormen om de stap te zetten naar bijvoorbeeld een taalcursus.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Escape Room in het Allard Pierson Museum | MuseumActueel

Escape Room in het Allard Pierson Museum | MuseumActueel | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vanaf 8 september kunnen bezoekers van het Allard Pierson Museum hun kennis en stressbestendigheid testen in een speciale, thematische escape room. Dat schrijft Het Parool. Het museum heeft een selectie van voorwerpen uit de collectie gemaakt, tussen en met behulp van deze archeologische vondsten moeten de deelnemers een mysterie oplossen. 

Organisator Museum Escape presenteert deze archeologische escape room momenteel in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, deze staat hier nog tot 3 september. In Leiden moet men een geheim ontrafelen rondom een gerenommeerde archeologe door middel van puzzels. Ook hier stelt het museum artefacten uit de collectie beschikbaar, waaronder Romeinse grafschriften van tweeduizend jaar oud.

Trudy Raymakers's insight:
Idee voor bibliotheken?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De KB, een bibliotheek voor 17 miljoen Nederlanders

De KB, een bibliotheek voor 17 miljoen Nederlanders | trends in bibliotheken | Scoop.it

De ambities van de Koninklijke Bibliotheek (KB) liggen hoog. Het instituut wil een centrum van kennis en cultuur voor alle Nederlanders zijn. Online weten miljoenen bezoekers ons te vinden, zegt Jenny Mateboer, senior communicatieadviseur van de KB in Den Haag.
Van de ”Beatrijs” tot de meest recente e-boeken: als nationale bibliotheek verzamelt en beheert de KB alles wat er in of over Nederland verschenen is. Van handgeschreven exemplaren tot gedrukte en digitale boeken. „We hebben hier veel bijzondere collecties, zoals incunabelen –oude drukken–, middeleeuwse handschriften en laatmiddeleeuwse handschriften”, vertelt Mateboer over ’s lands grootste boekerij. „Ook hebben we een leuke collectie zeventiende-eeuwse vriendenboeken en een grote papiercollectie met monsterboeken die weer een raakvlak heeft met de speciale collectie boekbanden.”

Hoe is de Koninklijke Bibliotheek ontstaan?

„In de Bataafse tijd, toen stadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht, werden zijn bezittingen geconfisqueerd. Daar hoorde een grote bibliotheek bij, inclusief heel oude handschriften. Deze vormde de basis voor een nationale bibliotheek die in 1798 werd opgericht door de Nationale Vergadering.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Prachtige nieuwe bieb gespot

Prachtige nieuwe bieb gespot | trends in bibliotheken | Scoop.it
- Nieuwe bibliotheek Kampen - We kregen een anonieme tip. Die nieuwe bibliotheek moet je gezien hebben. Een parel die absoluut de potentie heeft om genomineerd te worden voor de volgende Beste Bibliotheek verkiezing. Webbieb ging een kijkje nemen en het klopt. Een prachtige nieuwe bibliotheek. Het gaat om de nieuwe bibliotheek in Kampen. Die…
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Boek en Buzz

Bibliotheek Westerveld – Boek & Buzz Boek en Buzz ondersteunt jongeren bij het bewust kiezen van een boek voor hun leeslijst, op een wijze die bij hun leerstijl past, zodat lezen leuk en gemakkelijk wordt.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Onverwachte biebs!

Onverwachte biebs! | trends in bibliotheken | Scoop.it

Bibliotheken op onverwachte plaatsen - Deze ervaring heb jij misschien ook? Op de vreemdste plaatsen kom je soms een bibliotheek tegen.  Laatst zat ik op een cruiseboot en toen zag ik daar opeens een bibliotheek. Helemaal niet verwacht, wel leuk natuurlijk! Dat bracht mij op het idee om te kijken op welke onverwachte plaatsen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Prachtige nieuwe bieb gespot

Prachtige nieuwe bieb gespot | trends in bibliotheken | Scoop.it

 Nieuwe bibliotheek Kampen - We kregen een anonieme tip. Die nieuwe bibliotheek moet je gezien hebben. Een parel die absoluut de potentie heeft om genomineerd te worden voor de volgende Beste Bibliotheek verkiezing. Webbieb ging een kijkje nemen en het klopt. Een prachtige nieuwe bibliotheek. Het gaat om de nieuwe bibliotheek in Kampen. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Top 10 bibliotheken jongste personeel

Top 10 bibliotheken jongste personeel | trends in bibliotheken | Scoop.it
Uit de cijferbestanden van het WOB-verzoek is ook op te maken hoe het personeelsbestand van elke bibliotheek is opgebouwd.  Gemiddeld is 8,6%  van de bibliotheekmedewerkers jonger dan 30 jaar. Bovenstaande bibliotheken wijken daar flink vanaf. Bibliorura (Roermond e.o.) spant daarbij met 37,5 % de kroon. Als tweede de bibliotheek Hoeksche Waard en DOK Delft. Deze top-30 scoren allen boven de 30%.

Wie het rijtje verder kijkt ziet veel bibliotheken in een combinatie met ander culturele voorzieningen (Nieuw Nobelaer, Schunck, Stadkamer, Idea en Coda). Ik heb een vermoeden deze instellingen op een of andere manier meer jonge medewerkers trekken. Hebben zij meer startersfuncties? Zijn het de educatieve afdelingen die jongere medewerkers trekken? Een andere verklaring kan zijn dat sommige bibliotheken werken met opruimers die een vast of tijdelijk dienstverband krijgen aangeboden waar andere bibliotheken dit via een uitzendconstructie doen. Een ploeg opruimers kan daarmee je statistieken flink 'verjongen'. Wie het weet mag het zeggen.

Maar al met al denk ik toch dat in ieder geval een deel van deze instellingen bewust zoekt naar een diverse opbouw in leeftijd en dus ook bewust zoekt naar jonge medewerkers.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Projecten

Projecten | trends in bibliotheken | Scoop.it
Innovatieproject 21st century skills.
Bibliotheken spelen in toenemende mate een rol in het onderwijs rond de 21st century skills, maar veel wordt nog ad-hoc opgepakt zonder samenhang van programma’s. ProBiblio speelde al een brede rol rond mediawijsheid – maar met de introductie van het 21st skills model is een focus op digitale geletterdheid (mediawijsheid, ICT basisvaardigheden, computational thinking en informatievaardigheden) goed uit te leggen. Doel innovatieproject Bibliotheken ervaren ProBiblio als een ervaren en gedegen speler op het gebied van 21st century skills. Bibliotheken omarmen het 21st century skills model en zetten breed in op digitale vaardigheden. Medewerkers van bibliotheken doen meer kennis op rond 21st century skills – met name content curation en informatievaardigheden. Startjaar innovatie 2017 Toelichting innovatiefase Er zijn momenteel 11 bibliotheken die zich hebben opgegeven voor dit project – te weten Den Haag, Gooi en Meer, Gouda, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoeksche Waard, Westland, Zoetermeer, Huizen-Laren-Blaricum, OBA en Langedijk. De bevindingen en uitkomsten van de ontwikkelingsfase worden met het netwerk gedeeld- tijdens de implementatie fase zal de focus op Zuid Hollandse bibliotheken liggen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

VR Lab

VR Lab | trends in bibliotheken | Scoop.it

CODA VR Lab
Op safari door de prehistorische natuur, een stadswandeling door de vooroorlogse binnenstad of op ontdekking door verdwenen gebouwen. Virtual Reality laat de gebruiker andere tijden en plaatsen op levensechte wijze ontdekken en beleven. CODA opent op 27 februari als eerste bibliotheek in Nederland een Virtual Reality Lab.

CODA VR Lab wordt tijdens de Voorjaarsvakantie feestelijk geopend. Stap tijdens de vakantie in je eigen tekening en game op een manier die je nog niet eerder meegemaakt hebt. Is het druk in CODA VR Lab? Neem dan vooral een kijkje in CODA FabLab!
more...
No comment yet.