trends in bibliot...
Follow
Find
2.0K views | +0 today
 
Scooped by Trudy Raymakers
onto trends in bibliotheken
Scoop.it!

De informele bibliotheek (5)

De informele bibliotheek (5) | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vervolg van mijn verkenning van informele bibliotheken. Hier gaat het over de relatie met ontwikkelingen in Openbare Bibliotheken en in de boekhandel. 

more...
No comment yet.

From around the web

trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Leeshuis Oost

Leeshuis Oost | trends in bibliotheken | Scoop.it
Het Leeshuis wordt een nieuwe deelboekenplek in Amsterdam-Oost op het speelterrein van Jeugdland....
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Kijken: in Colombia hebben ze naast de bibliotheek ook de ‘biebezel’

Kijken: in Colombia hebben ze naast de bibliotheek ook de ‘biebezel’ | trends in bibliotheken | Scoop.it

Biblioburro noemen ze hem, oftewel: de biebezel. Een Colombiaanse leraar brengt er al jaren boeken mee rond op het platteland in de buurt van La Gloria. Inmiddels zijn zijn ezels (hij heeft er twee, Alfa en Beto) wereldberoemd. Bekijk hier een kort filmpje over het leven en werk van Luis Humberto Soriano Bohórquez, de man achter deze mobiele bibliotheek. Lees  de reportage in nrc.next.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek op School (dBos): ‘mooi programma met groot nadeel’ - Bericht - Bibliotheekblad

Bibliotheek op School (dBos): ‘mooi programma met groot nadeel’ - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
‘Sommige bibliotheken doen overigens bewust niet mee met dBos. De belangrijkste reden daarvoor zijn de kosten die gepaard gaan met de introductie van dBos. Sommige bibliotheken geven aan dat zij (soms vanwege bezuinigingen) het openhouden van wijkvestigingen of dorpsvestigingen prioriteit geven boven het introduceren van schoolvestigingen (via dBos).’ Dit staat te lezen in het door de Kwink Groep en de Rebel Group voor OCW gemaakte evaluatierapport over het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015, waar ‘de Bibliotheek op school’ (dBos), samen met BoekStart, onderdeel van uitmaakt.
Het evaluatierapport (pdf) vermeldt ook dat eind 2014 38% van de scholen in het primair onderwijs (PO) bereikt wordt. ‘In die 38% zijn niet de leerlingen in Amsterdam en Den Haag meegenomen, terwijl deze bibliotheken wel een uitgebreid palet aan producten en diensten bieden aan scholen in hun werkgebied (maar niet onder de noemer dBos en niet door een collectie aan te bieden op de school zelf).’

Te duur
Op de vraag aan Charles Noordam, directeur Bibliotheek Den Haag, waarom zijn bibliotheek niet meedoet, antwoordt hij het programma te duur te vinden en het bovendien een belangrijk nadeel te achten dat kinderen zich niet meer thuis gaan voelen in de bibliotheek. Hetzelfde nadeel noemde Marina Polderman in haar gastblog van 5 januari.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

'Bibliotheken en e-boeken: een dure flop'

'Bibliotheken en e-boeken: een dure flop' | trends in bibliotheken | Scoop.it
Het e-bookproject in de Vlaamse bibliotheken is stopgezet. '800.000 euro aan belastinggeld weggegooid in tijden van besparingen', schrijft Bart Caron, die de boekensector oproept om te kijken naar de muziekindustrie. 'Spotify en iTunes zijn er ook geen dag te vroeg gekomen, maar jaren te laat.'
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De zichtbaarheid van de organisatie

De zichtbaarheid van de organisatie | trends in bibliotheken | Scoop.it

aHet kwam omdat iemand een poos geleden op Twitter eens verzuchtte dat het zo lastig was om de juiste medewerkers van bibliotheken te pakken te krijgen: “Waarom staan die niet gewoon op de website van de bibliotheek?

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De uitvinding van de leeszaal

De uitvinding van de leeszaal | trends in bibliotheken | Scoop.it
20 maart was het zover, 'De uitvinding van de leeszaal', het boek, verscheen en werd gepresenteerd bij Van Gennep in Rotterdam. Vandaag is het alweer 28 maart. Ik kijk naar de foto's, want natuurli...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek zonder boeken de trend?

Bibliotheek zonder boeken de trend? | trends in bibliotheken | Scoop.it

Nieuwe trend: bibliotheek zonder boeken- Het lijkt een nieuwe trend in de bibliotheekbranche: een bibliotheek zonder boeken. In Den Bosch werd eerder al een werkplaatsbibliotheek geopend, in Tilburg is het nu zover en ook van andere bibliotheken weet ik dat ze plannen hebben in die richting, want enkelen ervan belden al om te vragen of ik mee wilde denken. Als die trend doorzet zal dit de nachtmerrie worden van Henk Das, directeur van bibliotheekboekenleverancier NBD|Biblion. De vraag is of het zover komt.

De kennismakerij is een ontmoetingsplaats

Zover is het nu al wel in Tilburg. Daar werd 16 september door Henriette de Kok, directeur van Bibliotheek Midden Brabant, vol trots de Kennismakerij geopend, de werkplaats zonder boeken in de Spoorzone, achter het centraal station. Ik heb even met Henriette gesproken en ‘de bedoeling van de Kennismakerij is om als ontmoetingsplaats te dienen voor mensen die willen inspireren en kennis willen uitwisselen’. De beoogde doelgroepen zijn volgens haar ‘jongeren, zpp’ers, mensen die kennis hebben en willen delen, en mensen die een tentoonstelling, een workshop, lezing, of debat willen organiseren of bijwonen’.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

WareKennis

WareKennis | trends in bibliotheken | Scoop.it

Een kwalitatief hoogstaande en breed samengestelde collectie van papieren boeken én digitale bronnen, ondergebracht in een lokaal georiënteerde fysieke vestiging en een landelijke digitale bibliotheek, die content ordent en ontsluit. In deze vorm kan de bibliotheek in 2020 een belangrijke functie in de maatschappij vervullen.

 

‘Hebben we nog openbare bibliotheken nodig?’ Dat deze vraag wordt gesteld in tijden van digitalisering van informatie en media, van e-boeken, informatie-uitwisseling, online encyclopedieën en sociale media, is niet vreemd. Reisbureaus, videotheken en cd-winkels zijn de afgelopen tien jaar goeddeels uit het straatbeeld verdwenen. Zou ‘de bieb’ niet hetzelfde lot beschoren zijn? Er is immers een dalende trend in de uitleen van boeken (en andere materialen zoals cd’s en bladmuziek). Werden er in 1993 nog 185 miljoen materialen, voor het overgrote deel boeken, geleend bij de bibliotheken, twintig jaar later zijn er daar honderd miljoen van verdampt.[1]

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Gatzgate: bibliotheken zijn zo last century?

Gatzgate: bibliotheken zijn zo last century? | trends in bibliotheken | Scoop.it
Deze week bevestigde Cultuurminister Gatz (Open VLD) wat in de wandelgangen circuleerde: de bibliotheekplicht wordt afgeschaft en de gemeenten krijgen vanaf 2016 financiële autonomie. Lees: ze krijgen de verantwoordelijkheid voor de nakende sluitingen.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

7 Challenges for Librarians from SXSW - EveryLibrary

7 Challenges for Librarians from SXSW - EveryLibrary | trends in bibliotheken | Scoop.it

Lessons for librarians from the sxsw 2015 conference

#7 Libraries are “big data” companies masquerading as public anchor institutions.#6 Business reference and support for entrepreneurs is as common in libraries as story time, but no one knows about it.#5 We need to go to them. They will never come to us.#4 Venture capitalists lose more money on failed startups because of poor market exposure and bad intelligence than from broken CODE.#3 Librarians are ridiculously early adopters; emerging tech companies need feedback early in their development cycles.#2 We are about to get hammered by wearables.#1 Because librarians are the most trusted recommenders in society, we should get paid for it. Or at least funded. 

 

 
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Minder boekwinkels | Cultuurindex

Minder boekwinkels | Cultuurindex | trends in bibliotheken | Scoop.it
In 2014 telde Nederland ongeveer 800 boekwinkels. Dit waren er in 2007 nog bijna 1000. Aldus het CBS (link is external). Net zoals bij veel andere branches hebben technologische ontwikkelingen als het online winkelen en e-boeken, invloed op het aantal winkels.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Rondje bibliotheekland (geen www) – Bibliofuture

Rondje bibliotheekland (geen www) – Bibliofuture | trends in bibliotheken | Scoop.it

Op de website van Jeanine Deckers (@Tenaanval) lees ik een blog over koffie drinken, de bibliotheekwet en een op handen zijnde revolutie of toch weer niet.
Het valt Jeanine op dat er landelijk vele bibliotheekproducten worden ontwikkeld, waar men veel geld aan spendeert maar bijna niet landen bij de lokale bibliotheken. Jeanine is er dan ook groot voorstander van dat er in Den Haag beleid gemaakt gaat worden dat met financiële middelen overgedragen kan worden aan de lokale bibliotheek. Volgens haar zal dat heel veel overleg en gekrakeel schelen.

De producten die landelijk voor bibliotheken worden ontwikkeld daar heb ik het niet zo op. Het is dan ook voor het merendeel een jasje dat men aan de lokale bibliotheek zou willen slijten. Dat moeilijk in het lokale sausje kan worden verwerkt. Om heel eerlijk te zijn moet ik weinig hebben van de marketeers van het (nieuwe) KB (dus oud medewerkers van SIOB en BNL).
Al zal ik ze niet allemaal over één kam scheren maar met het bedrijven van bibliotheekgerelateerde zaken heeft het weinig te maken. De sfeer die er om heen hangt was al goed merkbaar op het laatsteNationale bibliotheekcongres. Geen nieuw bibliotheekwerk maar voortborduren op en goedkoop jatten. Een oud directeur van het SIOB (mevrouw Frissen) heeft het in een interview in het bibliotheekblad  ( 2 – 26 februari 2015) liever over creatief jatten trouwens en dat geeft meteen het niveau aan van de ondersteunende partijen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Mark Deckers: Word nu lid van de bibliotheek en krijg een fiets kado?.... Nabijheid van bibliotheken neemt af

Mark Deckers: Word nu lid van de bibliotheek en krijg een fiets kado?.... Nabijheid van bibliotheken neemt af | trends in bibliotheken | Scoop.it

Een jaar geleden schreef ik dat in dit land elke week een bibliotheekvestiging sluit. Wij sluiten bibliotheekvestigingen in een land waar 25% van de basischoolleerlingen een taalachterstand heeft, waar 45% van de uitekeringsgerechtigden en 20% van de 65-plusser laaggeletterd is. Een land waar een complex toeslagenstelsel wordt gehanteerd voor juist deze groep die alleen via digitale weg en complexe invulformulieren kan worden verkregen. En waar we keer op keer versteld staan dat dit fout gaat.

Dit land is niet rijk genoeg om bibliotheekvestigingen te sluiten, was toen ook al mijn stelling. Wie de cijfers hoort, zou liever nog een paar extra vestigingen openen.

Nabijheid van bibliotheken neemt af
Ondertussen zijn we een jaar verder en publiceerde het CBS de afgelopen week een interessante kaart van Nederland met de afstand in elke gemeente tot een bibliotheek. Het CBS meldde er tevens bij de afstand tot aan de openbare bibliotheek in de afgelopen jaren gestegen is. Echt scheutig met verdere details was men niet bij het CBS. Daar ga ik nog eens achteraan. Ik haal er voor nu uit dat de gemiddelde afstand in het afgelopen jaar is landelijk is gestegen van 1,7 naar 1,8 kilometer.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Leeshuis

Leeshuis | trends in bibliotheken | Scoop.it

Het Leeshuis Oost zal op 12 april, tijdens het lentefeest van Jeugdland, feestelijk worden geopend! We nodigen hierbij iedereen uit die geïnteresseerd is in taal, literatuur, of het gewoon leuk vind om een kijkje te komen nemen op deze nieuwe deelboekenplek. Het lentefeest vindt plaats tussen 10:00 en 18:00. Er zal veel te doen zijn op Jeugdland en ook in het Leeshuis. Om 14:30 zal er een officieel openingsmoment zijn voor het Leeshuis. Hieronder vindt u meer informatie over het Leeshuis.

 

Wat is het Leeshuis?

Het Leeshuis zal een plek zijn waar boeken kunnen worden gedeeld, om weer een nieuw leven in te worden geblazen. In onze sfeervolle boekenkast in het hoofdgebouw van het speelterrein Jeugdland kunnen boeken worden gedoneerd, meegenomen, en kunt u in een gezellige sfeer gaan zitten om een boek te lezen. Onze boekenkast staat vol met zowel kinder- als volwassen boeken. Zo kan iemand anders weer plezier beleven aan de boeken die u of uw kind heeft gelezen, en kunt u zelf iedere keer weer nieuwe boeken lezen.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid

Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid | trends in bibliotheken | Scoop.it
Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Rotterdam maakt het... - Bericht - Bibliotheekblad

Rotterdam maakt het... - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Er was ook een tijd waarin ik de openbare bibliotheek van Rotterdam in de gaten hield als een bibliotheek met het DNA van de stad waarin ze geworteld was: interessant en vernieuwend. Maar dat is al een hele tijd geleden, want op de een of andere manier is daar wel de klad in gekomen. De bibliotheek haalt alleen nog maar de krant met slecht nieuws, zoals sluitingen van filialen, chronisch geldgebrek, bonje met de gemeente en het periodiek wisselen van directeuren (sneller nog dan Feijenoord zijn spitsen afserveert). En om state-of-the-art innovatie te zien, hoef je echt niet naar de Rotterdamse bibliotheek te gaan.

Nu zou je denken dat zo’n bibliotheek lering trekt uit al die ellende en moedig probeert om uit de degradatiezone te komen, maar het tegendeel lijkt waar... Ik vrees zelfs het ergste als ik het functieprofiel lees dat hoort bij de recente vacature ‘manager bibliotheken’ van de Rotterdamse bibliotheek. Het profiel staat bol van alle gebruikelijke managementclichés waarmee je punten kunt winnen bij bullshitbingo. Maar daar raak ik inmiddels wel aan gewend en zo’n bureau dat je ervoor inschakelt heeft dat soort teksten niet voor niets op voorraad.

Wel is het opmerkelijk dat uit het functieprofiel blijkt dat de Rotterdamse bibliotheek inmiddels meer staf- en ondersteunende afdelingen lijkt te hebben dan vestigingen; niet vies van een beetje overhead en backoffice zeker... Maar wat mij echt verbijstert is dat bij de gewenste capaciteiten van de manager ingezet wordt op puur bedrijfskundige zaken zoals: 'Academisch afgeronde opleiding; bijv. Bedrijfskunde'. En: 'Meerjarige integrale managementervaring in (semi) commerciële setting.’ Let wel: het gaat hier om iemand die direct de vestigingen van de bibliotheek gaat aansturen. 

Je vraagt je echt af wat die mensen bezielde toen ze die functie-eisen opstelden. Alsof ze nog nooit gehoord hebben van wat zo’n puur managerieke benadering heeft opgeleverd b.v. in gezondheidszorg, woningbouw, openbaar vervoer of – om dichter bij huis te blijven – de Polare-boekhandels. Zouden ze daar wel eens een andere krant lezen dan het Financieele Dagblad? En kijken ze in plaats van naar Businessclass van de visionaire Harry Mens ook wel eens naar VPRO boeken? 
 

En hebben zij wel goed in Rotterdam zelf rondgekeken? Nee dus. Want in dezelfde week als waarin de bibliotheek deze advertentie plaatste werd elders in Rotterdam het boek De Uitvinding van de Leeszaal West; collectieve tactieken en culturele uitwisseling gepresenteerd.
Het is het verhaal van Leeszaal Rotterdam West, die ironisch genoeg haar ontstaan direct heeft te danken aan de bezuinigingen en de wens tot schaalvergroting van de Rotterdamse bieb. Toen namelijk besloten werd om het aantal vestigingen drastisch terug te brengen, nam een aantal verstandige, betrokken en slimme mensen het initiatief tot de oprichting van een eigen leeszaal. (Zie ook dit artikel)
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Shortlist verkiezing Beste Bibliotheek en Beste Bibliothecaris bekend - Bericht - Bibliotheekblad

Shortlist verkiezing Beste Bibliotheek en Beste Bibliothecaris bekend - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheekblad is een boeiend vakblad vol opiniërende artikelen, interviews, reportages, nieuws en achtergronden voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in het openbare bibliotheekwerk
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Hoe een kleine bibliotheek dankzij Twitter toch groot kan zijn

Hoe een kleine bibliotheek dankzij Twitter toch groot kan zijn | trends in bibliotheken | Scoop.it

Het Twitter account van de Orkney Library heeft ruim 16.300 volgers en dat is knap want op de Orkey eilanden (een groep eilanden in het noorden van Schotland) wonen ongeveer 19.500 mensen. De overgrote meerderheid van die volgers is dan ook geen lid van de bibliotheek maar volgt het account alleen maar omdat het zo grappig is. Nou ja, grappig… Melig, hilarisch, flauw en soms onbegrijpelijk want heel erg Brits. Maar het is in elk geval niet saai en zeker niet voorgeprogrammeerd. Het account wordt beheerd door Senior Library Assistant Stewart Bain, de man in het filmpje op de site.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Ruim een jaar e-books in de bibliotheek: hoe kijken we terug? - Artikel - Bibliotheekblad

Ruim een jaar e-books in de bibliotheek: hoe kijken we terug? - Artikel - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it

Maart vorig jaar stelde Jan de Waal op deze website dat de landelijke e-booksite 'een drama' was. Tijd om na een jaar de balans op te maken: hoe staat de dienst er nu voor, is er veel verbeterd in het tussenliggende jaar?Hoe is de nieuwe dienstverlening in de sector ontvangen? Waarom ondervinden bibliotheekleden en bibliotheken steeds weer problemen? Gaat de KB orde brengen in alle losse e-bookprojecten? De bibliotheken betalen dit jaar gezamenlijk 8 miljoen euro en welke gebruikscijfers krijgen we hiervoor terug? Een kritische blik om het aanbod te verbeteren 
Het overkomt ons!
Dat bibliotheken iets met e-books doen, is bij veel mensen inmiddels wel bekend en ook hebben we de keerzijde ervaren: de haperende techniek leverde en levert nog vaak veel klachten op. Voor het eerst heeft een digitaal aanbod een grote invloed op de fysieke dienstverlening. Bibliotheken worden dagelijks overstroomd met klachten over niet werkende apparaten, e-books die ‘niet in te leveren’ zijn of meldingen als ‘ORD_09032’.De gehele opzet van de e-bookdienstverlening zorgt voor een machteloos gevoel bij bibliotheken en bij de medewerkers die er dagelijks mee te maken krijgen.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

10 onweerstaanbare redenen waarom je lid van een bibliotheek moet worden

10 onweerstaanbare redenen waarom je lid van een bibliotheek moet worden | trends in bibliotheken | Scoop.it
De bibliotheek, toegangspoort tot een schat aan boeken en informatie, en daardoor onmisbaar in onze samenleving. Toch daalt het aantal bibliotheekleden al geruime tijd. Waarom zou je eigenlijk nog lid worden van de bibliotheek? 10 goede redenen op een rijtje gezet.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek Geldrop: de bieb die overal had kunnen staan! – Bibliofuture

Bibliotheek Geldrop: de bieb die overal had kunnen staan! – Bibliofuture | trends in bibliotheken | Scoop.it

Daar sta je dan in de bibliotheek van Geldrop maar in feiten had deze bibliotheek ook in een aantal andere plaatsen kunnen staan.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Biebtobieb - Colloquim #bibliotheekopbrengst: presentaties en verslag

Biebtobieb - Colloquim #bibliotheekopbrengst: presentaties en verslag | trends in bibliotheken | Scoop.it

Gisteren vond in Utrecht het colloquium plaats over de maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken. In dit bericht tref je de presentaties van de dag en het visuele verslag van Elco van Staveren. 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Participatie | Cultuurindex

Participatie | Cultuurindex | trends in bibliotheken | Scoop.it

Cultuurparticipatie is in de afgelopen jaren gedaald. Dat komt door het teruglopend aantal cultuurbeoefenaars en de dalende verkoop van cultuurproducten zoals boeken en cd’s. Maar betekent dit dat er minder mensen aan cultuur doen? Niet per se, het lijkt er vooral op dat cultuurparticipatie een andere vorm is gaan aannemen. Denk aan het leren bespelen van een instrument via instructiefilmpjes op youtube in plaats van op een muziekschool of het streamen van muziek in plaats van het aanschaffen van een cd. Ontwikkelingen die vooralsnog moeilijk in cijfers te vangen zijn. 

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

‘De bibliotheek van morgen bevat meer dan alleen boeken’

‘De bibliotheek van morgen bevat meer dan alleen boeken’ | trends in bibliotheken | Scoop.it
Vanaf 2016 mogen de gemeenten en steden in Vlaanderen zelf bepalen of ze nog geld zullen spenderen aan een lokale bibliotheek. In onze regio willen de sted...
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Schagen | Van de wethouder…….

Schagen | Van de wethouder……. | trends in bibliotheken | Scoop.it
Schagen: Questum en Karmac in Bibliotheek Coöperatie

Op 17 februari hebben KopGroep Bibliotheken en Questum Taal, Media & Educatie aan de gemeenteraad van Schagen voorstellen gepresenteerd voor een nieuwe invulling van de bibliotheekfunctie in de gemeente vanaf 1 januari 2016, met inachtneming van een bezuinigingsopdracht van vier ton. De nieuwe organisatie van de Schager bibliotheekvoorziening is noodzakelijk geworden omdat de gemeente in 2013 besloot de subsidie van de bibliotheek terug te brengen van € 1.028.000 per jaar naar € 622.000 per jaar. 

KopGroep Bibliotheken, op dit moment verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in Schagen, gaf in oktober 2014 aan dat een dergelijke ingrijpende bezuiniging tot sluiting van drie van de vier vestigingen zou leiden Op 25 november 2014 besloot de gemeenteraad om vast te houden aan de bezuiniging van vier ton, maar sluiting van de drie vestigingen niet acceptabel te vinden. De gemeenteraad riep het College op om voor 1 juli 2015 met een nieuw voorstel te komen, met als uitgangspunt dat tenminste de bibliotheeklocaties in Schagen, Tuitjenhorn en ’t Zand open blijven.

Questum lijkt niet veel later in beeld te zijn gekomen als een mogelijke tweede gegadigde voor het uitvoeren van de bibliotheekfunctie in Schagen, zo lijkt afgeleid te kunnen worden uit een passage op het weblog van verantwoordelijk wethouder Ben Blonk, die op 23 januari 2015 schreef: “Op 9 december praat ik met commercieel bedrijf Questum, dat aangeeft het bibliotheekwerk in Schagen met tenminste 4 ton minder te kunnen uitvoeren. Afgesproken wordt in februari een thema-avond voor raads- en commissieleden te organiseren, waar zowel Kopgroep Bibliotheken als Questum een presentatie houden. Aan de hand daarvan zal het college de strategie bepalen en de gemeenteraad een voorstel doen.”

more...
No comment yet.