TPACK in het onde...
Follow
Find
8.8K views | +0 today
 
Scooped by Michel Boer
onto TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

Educatie 3.0: het digitale klaslokaal - Emerce (persbericht) (Blog)

Educatie 3.0: het digitale klaslokaal - Emerce (persbericht) (Blog) | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Emerce (persbericht) (Blog)
Educatie 3.0: het digitale klaslokaal
Emerce (persbericht) (Blog)
Om de soepele integratie van innovatieve ICT-toepassingen te bevorderen werd in 1987 SURF opgericht.
more...
No comment yet.

From around the web

TPACK in het onderwijs
De toepassing van TPACK in het onderwijs
Curated by Michel Boer
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Acht essentiële kenmerken van projectonderwijs

In de onderwijseenheid Educatieve ICT die ik en mijn collega’s verzorgen op de lerarenopleiding ontwerpen studenten lessen waarbij sprake is van een beredeneerde inzet van ICT en gericht op het actief leren van leerlingen.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Ideologisch gedreven toekomstvisies op ICT en onderwijs

Ideologisch gedreven toekomstvisies op ICT en onderwijs | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Voorspellers van de invloed van leertechnologie op onderwijs en opleiden doen dat vaak vanuit een neoliberale agenda, waarbij kostenbesparingen en efficiëntie in plaats van toegankelijkheid en kwaliteit leidend lijken te zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

De rol van ICT bij gepersonaliseerd leren

De rol van ICT bij gepersonaliseerd leren | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Vanavond besteedt het VPRO-programma Tegenlicht aandacht aan onderwijs waarbij leerstofjaarklassen en standaard toetsen niet centraal staan, maar onderwijs dat bij de ontwikkeling van de ideale leerling past.
more...
No comment yet.
Rescooped by Michel Boer from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november

Presentatie van percepties en modellen mbt ict-bekwaamheid leerlingen en leerkrachten. Plus 'denkvragen'

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Didactische ICT-bekwaamheid van de docent

Vandaag was ik op bezoek bij Windesheim in kader van een ADEF ICT bijeenkomst, in het nieuwe Lab21.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

SAMR-model via video uitgelegd

SAMR-model via video uitgelegd | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Ik gebruik het SAMR-model vaak als ‘bril’ om te kijken naar het gebruik van ICT voor leren. Via The Whiteboard Blog ben ik gestuit op een video over dit model.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Samen sterk! Een pleidooi voor de inzet van teacher design teams met het oog op ICT-integratie in de lerarenopleiding

Samen sterk! Een pleidooi voor de inzet van teacher design teams met het oog op ICT-integratie in de lerarenopleiding | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Toenemende diversiteit bij instromende studenten, al dan niet bereikte competenties, stevige werkdruk voor lerarenopleiders: er is meer dan voldoende gesprekstof in docentenkamers van...
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Impressie conferentie Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar #OU_OW

Impressie conferentie Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar #OU_OW | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Vandaag vond de conferentie over theorie en praktijk rond leren, doceren en technologie van het Welten-instituut plaats. Deze blogpost is een impressie.
OU-rector Anja Oskamp mocht het Welten-instituut presenteren.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition

Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
De Horizon Reports van het New Media Consortium beschrijven ieder jaar de belangrijkste trends, ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van technologie en  onderwijsinnovatie. Bekende rapporten zijn die voor K-12 en Higher Education.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Feedback op competentieprofiel ICT voor leraren...

Feedback op competentieprofiel ICT voor leraren... | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
De afgelopen maanden hadden we (als themagroep ICT voor de lerarenopleider van het VELON) lerarenopleiders gevraagd om feedback te geven op het competentieprofiel ICT voor de lerarenopleider.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

SAMR Ladder- A Wonderful Graphic for Teachers ~ Educational Technology and Mobile Learning

SAMR Ladder- A Wonderful Graphic for Teachers ~ Educational Technology and Mobile Learning | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
more...
Adam Lenaarts's curator insight, September 30, 2014 3:06 PM

SAMR is a must in a modern classroom!

Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

De meerwaarde van ICT voor onderwijs, opleiden en leren (deel 2)

De meerwaarde van ICT voor onderwijs, opleiden en leren (deel 2) | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
ICT kan leren effectiever, efficiënter en aantrekkelijker maken. In een aantal blogposts zet ik op hoofdlijnen op een rij hoe dat gerealiseerd kan worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Typologie van leertechnologieën

Typologie van leertechnologieën | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Matt Bower heeft een artikel geschreven waarin hij een indeling presenteert van 14 clusters met 37 internetgebaseerde leertechnologieën. Hij geeft daarin een summiere beschrijving van de leertechnologieën en het pedagogisch-didactisch gebruik ervan.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Bezwaren tegen ICT in het onderwijs

Bezwaren tegen ICT in het onderwijs | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Volgens Joshua Kim is het tijd dat we de kritiek op het gebruik van ICT in het onderwijs serieus nemen. Deze kritiek kan alleen maar leiden tot verbeteringen op dit terrein.
Foto: renaissancechambara
Kim vat zes bezwaren samen.
more...
No comment yet.
Rescooped by Michel Boer from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Curriculum van de toekomst quickscan 21e eeuwse vaardigheden

Curriculum van de toekomst quickscan 21e eeuwse vaardigheden | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Heeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het curriculum van de school? Of weet u als leraar welke 21e eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen?
SLO heeft twee instrumenten ontwikkeld om schoolleiders en leraren te helpen deze twee vragen te beantwoorden.

De quickscans zijn niet bedoeld als 'to-do-lijst' maar als reflectie-instrument waarmee u een beeld krijgt van de mate waarin er in uw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten in uw curriculum. Kies één van de instrumenten, beantwoord de vragen en download het rapport.

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Drie typen innovatie en technology enhanced learning

Drie typen innovatie en technology enhanced learning | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Op het gebied van innovatie van technology enhanced learning worden verschillende indelingen gebruikt. Hoogleraar Herman van den Bosch onderscheidt drie typen technische innovaties. In hoeverre is die indeling relevant voor ICT en leren?
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Wat bepaalt of een ICT-toepassing door vrijwel iedereen gebruikt wordt in een school?

Wat bepaalt of een ICT-toepassing door vrijwel iedereen gebruikt wordt in een school? In 2012 deed het lectoraat Teaching, Learning & Technology (voorheen eLearning) i.s.m.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Literatuuronderzoek: Het TPACK model | Elianne Prins

Literatuuronderzoek: Het TPACK model | Elianne Prins | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Wat houdt het TPACK model in en wie zijn de grondleggers? “Het TPACK model is ontworpen door Matthew Koehler en Punya Mishra in 2005, maar gaat terug naar een eerder model, Pedagogical Content Knowlegde (PCK).
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Digitaalrijk onderwijs - Deel 2: TPaCK en SAMR

TPACK en SAMR als raamwerk voor professioneel en doordacht digitaalrijk onderwijs. Ict is een hulpmiddel, geen doel.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Vernieuwende didactische benaderingen 2014

Vernieuwende didactische benaderingen 2014 | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Welke innovatieve didactische benaderingen worden mogelijk gemaakt dankzij nieuwe technologieën? Een recente publicatie van de Britse Open Universiteit geeft hier zicht op.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Hoe ICT feedback aan docenten kan versterken

Hoe ICT feedback aan docenten kan versterken | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Applicaties als Socrative of Mentimeter kunnen onder meer worden gebruikt om te checken of lerenden instructies hebben begrepen.
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

Acht manieren om onderwijs met behulp van ICT te verbeteren

Acht manieren om onderwijs met behulp van ICT te verbeteren | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
Waar moet je rekening mee houden als je onderwijs met behulp van ICT wilt verbeteren? Met heel veel factoren. Volgens Laura Moorhead zijn er in ieder geval acht manieren die kunnen leiden tot de verbetering van onderwijs met behulp van ICT .
more...
No comment yet.
Rescooped by Michel Boer from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Kader voor ict-bekwaamheid in de praktijk: pabo Avans Hogeschool - Kennisnet

Kader voor ict-bekwaamheid in de praktijk: pabo Avans Hogeschool - Kennisnet | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
De pabo-opleiding van Avans Hogeschool is in 2012 gestart met de vernieuwing van haar gehele curriculum. Een belangrijke vraag hierbij was: welke ict-competenties hebben pabostudenten nodig als toekomstige leraren in het basisonderwijs? En hoe zit het met de pabo-docenten die hen opleiden? Bij het beantwoorden van die vragen is het Kader voor ict-bekwaamheid een handig hulpmiddel gebleken.   

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Michel Boer
Scoop.it!

De meerwaarde van ICT voor onderwijs, opleiden en leren (deel 3)

De meerwaarde van ICT voor onderwijs, opleiden en leren (deel 3) | TPACK in het onderwijs | Scoop.it
ICT kan leren effectiever, efficiënter en aantrekkelijker maken. In een aantal blogposts zet ik op hoofdlijnen op een rij hoe dat gerealiseerd kan worden.
more...
No comment yet.