Toegepaste filosofie
3.1K views | +6 today
Follow
 
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
onto Toegepaste filosofie
Scoop.it!

Review: Peter Sloterdijk's Der Ästhetische Imperativ – Schriften zur Kunst

Review: Peter Sloterdijk's Der Ästhetische Imperativ – Schriften zur Kunst | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Review of Peter Sloterdijk's Der Ästhetische Imperativ – Schriften zur Kunst By Sascha Rashof Book details:    Each of Peter Sloterdijk’s diverse writings takes its readers into a different wo...
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Over onderwijs en burgerschapsvorming: 'Opvoeding is in veel gevallen verworden tot een puppy-training' - hetkind

Over onderwijs en burgerschapsvorming: 'Opvoeding is in veel gevallen verworden tot een puppy-training' - hetkind | Toegepaste filosofie | Scoop.it
‘De kinderen van nu zijn echt véél brutaler dan wij waren!’, is een veelgehoorde kreet door volwassenen. Het ‘morele verval’ van de jeugd is geen nieuw onderwerp, stelt hoogleraar pedagogiek Micha de Winter vast, iedere generatie loopt hier opnieuw tegenaan. Dát er strijd is, staat vast. Maar waar De Winter naartoe wil, is dat opvoeders de manier waarop deze strijd gevoerd wordt zelf kunnen sturen. Niet ‘problematiseren’, zoals we nu doen met labels plakken. Maar positief, ecologisch en in verbinding met elkaar de gelederen sluiten. Naïef en idealistisch? ‘Als je kinderen opvoedt, ben je per definitie idealistisch.’ Dit is een verslag van de Onderwijsavond die hij in november 2012 in Driebergen hield.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Onderwijs, Bildung, wijsheid - Oog op Arnhem

Onderwijs, Bildung, wijsheid - Oog op Arnhem | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Vanochtend is in het bos aan de Ruitenberglaan officieel de Bildungsboog bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen geopend. Bildung, een begrip wat
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Hoe werk je slimmer, maar dan ook echt elke dag? Deel 2 - Lifehacking

Hoe werk je slimmer, maar dan ook echt elke dag? Deel 2 - Lifehacking | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Elke dag slimmer werken. Te mooi om waar te zijn? Hier lees je deel twee van de reeks van Jerre Lubberts over slimmer werken, maar dan ook echt elke dag.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

'Mensen zijn geneigd om eigen onethische gedrag te vergeten'

'Mensen zijn geneigd om eigen onethische gedrag te vergeten' | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Onethische handelingen blijven mensen minder goed bij dan neutraal gedrag. Een mogelijke verklaring is dat mensen zichzelf als goed persoon willen blijven zien.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Het zelfvertrouwen is weg, de eigendunk ook

Het zelfvertrouwen is weg, de eigendunk ook | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Softdrugs, homohuwelijk, Ruud Gullit. In de eerste dertig jaar van mijn leven was Nederland een gidsland, schrijft Joris Luyendijk. Nu gidsen we in nationalistische, rechtse richting.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

‘Er bestaat niet zoiets als het ware ik’

‘Er bestaat niet zoiets als het ware ik’ | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Michael Puett (51) geeft colleges over Chinese filosofie die enorm populair zijn. Nee, die gaan niet over boeddhisme of mindfulness. Een zoektocht naar jezelf, brengt je nergens.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Geloof jij in zelforganisatie?

Geloof jij in zelforganisatie? | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Onze kijk op mensen bepaalt hij wij de organisatie inrichten. En omdat deze inrichting het gedrag van mensen bepaalt, krijg je volgens Edwin de Bree ook altijd het gedrag dat je verwacht. Iedereen heeft – bewust of onbewust – een beeld van hoe mensen zijn en hoe menselijk gedrag kan worden beïnvloed. Op basis van […]
Het bericht Geloof jij in zelforganisatie? verscheen eerst op nieuworganiseren.nu.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Mijn brein denkt niet. Ik wel! | Arie Bos

Een van de grootste mysteries van de schepping is nog altijd de geest, ofwel het bewustzijn. Alle groten der aarde braken er hun brein over en hoewel d
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

'We leveren in kleine stapjes onze geestelijke vrijheid in'

'We leveren in kleine stapjes onze geestelijke vrijheid in' | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Iemand kan je vrijheid afnemen door middel van fysiek gevangenschap. Maar ook door, met toestemming of niet, toegang te krijgen tot je emoties, denken en handelen. Sluimerend leveren we op deze manier stukjes vrijheid in, stelt filosoof Hans Schnitzler.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Last of lust?

Last of lust? | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Als de economie en bijgevolg ook de arbeidsmarkt beginnen te sputteren, duiken er steeds weer stemmen op die het nut van “betaalde arbeid” in vraag stellen. Zij stellen dan de noodzaak van volwaardige alternatieven voor betaald werk voorop zoals al dan niet begeleid vrijwilligerswerk, semi-agorale arbeid, mantelzorg, allerlei vormen van niet beloonde of verloonde vormen van maatschappelijke participatie. Natuurlijk zijn deze participatievormen belangrijk en verdienen ze erkenning, maar ze mogen niet gepositioneerd worden vanuit een ongeloof in betaald werk.
Ook in vorige periodes van laagconjunctuur en hoge werkloosheid, laaide dit discours op en voorspelden sommige gerenommeerde auteurs zelfs het einde van de arbeid. Arbeid zou verschaarsen en aan zijn eindloop toe zijn. Refereren we maar naar de boeken van Jeremy Rifkin “The End of Work”, Dominique Méda “Le travail: une valeur en voie de disparition” en Klamer, van der Laan en Prij “De illusie van de volledige werkgelegenheid”. De realiteit gaf hen ongelijk, want de arbeid installeerde zich op een hoger werkzaamheidsniveau dan voor de crisis.
Maar toch gaan nu weer dezelfde stemmen op. Alsof op betaald werken een vloek ligt. Het doet me denken aan een graffiti-gedicht dat de Nederlandse arbeidsfilosoof Hans Achterhuis regelmatig aanhaalde om onze ambivalente houding ten aanzien van werken te belichten:
Ik wou dat ik een vulkaan was
Dan kon ik lekker de hele dag
In de zon liggen en roken
En de mensen zouden zeggen
Kijk, hij werkt.
Nog afgezien van het feit dat onze maatschappelijke perceptie rond rookgedrag gewijzigd is, droomt elkeen van minder arbeid en meer vrije tijd. Arbeid wordt beschouwd als “last”, vrije tijd als “lust”. Deze opvatting staat in schril contrast met de bevindingen van het historisch Marienthal-onderzoek van Marie Jahoda (1931) waarin voor het eerst het belang van de manifeste en latente functies van arbeid werd erkend. Arbeid zorgt voor een sociale identiteit, schept ontplooiingsmogelijkheden, bevordert inclusie, verdringt armoede, maakt individuen maatschappelijk weerbaar, etc… Heel wat later onderzoek heeft het belang van betaalde arbeid bevestigd in relatie tot andere domeinen zoals gezondheid, welzijn, criminaliteitsbestrijding, zelfmoordpreventie, armoede en onderwijs. De politiek econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen beschrijft treffend de vele kwalen die werkloosheid op individueel en collectief vlak veroorzaakt: psychologische en gezondheidsproblemen, technisch kwalificatieverlies, aantasting van de intellectuele mogelijkheden, motivatieverlies, ondermijning van gezins- en samenlevingsrelaties, vermindering van het verantwoordelijkheidsbesef, spanningen tussen leefgemeenschappen, productieverliezen en blokkeringen op vlak van technisch innovatievermogen. Kan er dan nog wel getwijfeld worden aan het belang van werk? Zeker niet als je ook de uitspraak van de Amerikaanse veldwerkers Joe Marone en Ed Golowka van het Institute for Community Inclusion ter harte neemt: “If you think work is bad for people with mental illness… try poverty, unemployment and social isolation”.
Hoe dan ook dwingt de huidige sociaal-economische, politieke en maatschappelijke context ons om méér mensen langer aan het betaalde arbeidsproces te laten deelnemen. “Last” of “lust”, een hogere werkzaamheidsgraad is een “must”. Nochtans betekent dit niet dat we geen oog moeten hebben om het “lust”-gehalte van arbeid te vergroten… Wel integendeel… “langer werken” kan enkel mits we ook “anders werken”. Dat anders werken moet gestoeld zijn op de “capabilities”-visie van Amartya Sen. Zorg ervoor dat mensen zich kunnen uitleven in hun werk! Maak dat groeien, leren en competentieontwikkeling integraal deel uitmaken van arbeid. Geef werkenden scharrelruimte, autonomie,… Moedig (open) innovatie en teamwerk aan… Zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden en carrièrepaden… Koppel “employability” aan “enjoyability” of “werkzaamheid” aan “werkbaarheid”. “Goede arbeid” steunt in de toekomst op een model van “lifetime development” en laat ook toe dat burgers maximaal autonome keuzes maken inzake individuele ontplooiing, associatieve inschakeling, familiale betrokkenheid en maatschappelijke participatie. Zo zorgt arbeid voor verbinding met de globale samenleving.
Niet het einde van arbeid is dus het doel, wel het einde van de citroenloopbaan. We hebben nood aan een loopbaan die constant zoet smaakt en niet langer aan een zure, gecomprimeerde loopbaan die niet enkel langer werken maar ook anders leven verhindert.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Filosofie Magazine: ‘Je kunt niet tegen een verbetering zijn’, zegt de filosoof Erno Eskens. Maar verbeteringen kunnen tezamen een verslechtering blijken. Volgens Eskens is dit wat gebeurt in de ge...

Filosofie Magazine: ‘Je kunt niet tegen een verbetering zijn’, zegt de filosoof Erno Eskens. Maar verbeteringen kunnen tezamen een verslechtering blijken. Volgens Eskens is dit wat gebeurt in de ge... | Toegepaste filosofie | Scoop.it
‘Je kunt niet tegen een verbetering zijn’, zegt de filosoof Erno Eskens. Maar verbeteringen kunnen tezamen een verslechtering blijken. Volgens Eskens is dit wat gebeurt in de genetische manipulatie. De plofkip groeit lekker snel, maar kan amper op zijn po
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Filosofie Magazine: 'Iedereen heeft een aangeboren intuïtie die ons onmiddellijk inzicht geeft in de waarheid', aldus Spinoza-kenner Maarten van Buuren. Toch dwalen de meeste mensen hun leven lang ...

Filosofie Magazine: 'Iedereen heeft een aangeboren intuïtie die ons onmiddellijk inzicht geeft in de waarheid', aldus Spinoza-kenner Maarten van Buuren. Toch dwalen de meeste mensen hun leven lang ... | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Volgens Spinoza heeft iedereen een aangeboren intuïtie die je onmiddellijk inzicht geeft in de waarheid, aldus Spinoza-kenner Maarten van Buuren. Toch dwalen de meeste mensen hun leven lang in verwarring rond, stelt hij. Hoe kan dit?

Kennis besta
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Zo red je jouw carrière van de robotisering

Zo red je jouw carrière van de robotisering | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Stukje bij beetje verdwijnt er steeds meer werk door verregaande automatisering. Algoritmes voeren basisprogrammeerwerk uit, machine learning en AI breiden vaardigheden uit, en repetitieve IT-taken verdwijnen. En dat is maar goed ook.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

De sleutel tot een gezond zelfbeeld (filmpje)

De sleutel tot een gezond zelfbeeld (filmpje) | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Een positief zelfbeeld is dé sleutel tot een gelukkig leven. Er is dan ook al veel over gezegd en geschreven. Dit filmpje legt klaar en duidelijk uit waarom een positief zelfbeeld zo belangrijk is, en hoe het tot stand komt.
Bekijk het filmpje
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Waarom werken voor een baas onnatuurlijk is - Mynd.nu

Waarom werken voor een baas onnatuurlijk is - Mynd.nu | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Werken voor een baas is onnatuurlijk, zeggen steeds meer wetenschappers. Evolutionair psycholoog Mark van Vugt schreef samen met Ronald Giphart een boek over onder meer dit verschijnsel. “Mensen willen van nature autonoom zijn en flexibel.” Lees ook: uitvindingen waar je instant gelukkig van wordt
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

'De waarde van klooien wordt sterk onderschat' | De Ondernemer

'De waarde van klooien wordt sterk onderschat' | De Ondernemer | Toegepaste filosofie | Scoop.it
RT @De_Ondernemer: "Angst is een ongetoetste aanname" - @martijnaslander https://t.co/kQoK228nBI @RudieJansman @kornelisw #hgkfvnl https://…
Instituut voor Toegepaste Filosofie's insight:
Het leven is nooit af!
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, Utrecht (stad). 5,381 likes · 268 talking about this · 20 were here. De HTF verzorg
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Romeinse vrouwen waren verrassend zelfstandig

Romeinse vrouwen waren verrassend zelfstandig | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit veegt het idee dat Romeinse vrouwen een verlengstuk van hun mannen waren, van tafel. Historicus Coen van Galen
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Mijn professionele ik. Onze profesionele identiteit.

Mijn professionele ik. Onze profesionele identiteit. | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Hallo Marcel, Tijdens de afgelopen zonnige dagen heb ik het boek Je binnenste buiten: over professionele identiteit in organisaties van Manon Ruijters en collega’s gelezen. Nou ja, al doorbladerend stukken gelezen dan�� . Het boek telt bijna 500 bladzijde! In onze veranderende samenleving waar in alles sneller, beter, scherper, anders moet en complexer is, is het belangrijk […]
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Werk in verandering: laat je niet tegenhouden!

Werk in verandering: laat je niet tegenhouden! | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Veel bedrijven ervaren het ongemakkelijke gevoel van noodzaak tot verandering. Maar ze nemen geen korte bochten. Wat houdt ze tegen? Jeroen Moerenhout heeft wel een idee.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Deze 3 technologische ontwikkelingen veranderen onze wereld ingrijpend

Deze 3 technologische ontwikkelingen veranderen onze wereld ingrijpend | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Technologie verandert al decennialang de manier waarop we leven. Maar welke ontwikkelingen zorgen momenteel voor de grootste 'paradigmaverschuiving'?
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Ethiek voor 'disruptors'

Ethiek voor 'disruptors' | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Disruptieve innovaties lijken vandaag wel per definitie goed te zijn. Zeker nu de macht van een handvol tech-reuzen zoals Facebook, Google en Alibaba te groot lijkt om iets tegen in te brengen. Vooruitgang moet niet verhinderd worden met nog meer regeltjes en procedures. Wel mag er meer aandacht zijn voor waarden in de disruptieve economie.
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Visionaires: Hannah Arendt en de kracht van anders denken

Visionaires: Hannah Arendt en de kracht van anders denken | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Tessa Hagen portretteert vrouwen die haar aan het denken zetten. Deze keer het verhaal van Hannah Arendt. “Wat jou in verwarring brengt is dat mijn denkwijze en benadering afwijken van wat je gewend bent. Met andere woorden, het probleem is dat ik onafhankelijk ben. […] Ik stel groot vertrouwen in wat Lessing Selbstdenken noemt, waarvoor […]
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Filosofie Magazine: Snel een e-mail beantwoorden, een nieuwe status op Facebook plaatsen, onze online levensstijl maakt ons leven steeds drukker. Dingen loslaten is daardoor ook moeilijker geworden...

Filosofie Magazine: Snel een e-mail beantwoorden, een nieuwe status op Facebook plaatsen, onze online levensstijl maakt ons leven steeds drukker. Dingen loslaten is daardoor ook moeilijker geworden... | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Heeft u toch geklikt? Lees dan het artikel om de kunst van het loslaten te leren.

De westerse levenskunst omschrijft het leven als een reis, wat in scherp contrast staat met het oosterse taoïsme. ‘Levensgeluk is geen doel om naar te streven, maar kan
more...
No comment yet.
Scooped by Instituut voor Toegepaste Filosofie
Scoop.it!

Zo red je jouw carrière van de robotisering

Zo red je jouw carrière van de robotisering | Toegepaste filosofie | Scoop.it
Stukje bij beetje verdwijnt er steeds meer werk door verregaande automatisering. Algoritmes voeren basisprogrammeerwerk uit, machine learning en AI breiden vaardigheden uit, en repetitieve IT-taken verdwijnen. En dat is maar goed ook.
more...
No comment yet.