Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció [ L I G I T ] | TIG | Scoop.it

El LIGIT és un Servei cientificotècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es dedica al tractament informàtic de la informació geogràfica, alfanumèrica i espacial. La seva tasca fonamental és donar servei a la comunitat UAB en l'ús i tractament de la IG. Va iniciar la seva activitat el 1987, i acumula una gran experiència en la producció d'informació del territori i organitzar-la en sistemes d'informació geogràfica (SIG) multiplataforma (escriptori, web i mòbil) per tal de facilitar la consulta, gestió i anàlisi territorial.