Thuis in Koekelberg
7.4K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Dirks scoop
onto Thuis in Koekelberg
Scoop.it!

2016: Koekelberg 175 jaar

2016: Koekelberg 175 jaar | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

In 2016 viert onze gemeente haar 175ste verjaardag: op 16 maart 1841 werd een wet gestemd waardoor Koekelberg een afzonderlijke gemeente werd, onafhankelijk van Sint-Agatha-Berchem. 

 

De naam“de Coeckelberge” vinden we al terug in 1220. In de entourage van de Hertog van Brabant, was er een zekere Gérard van Koekelberg, die banden had met de abdij van Dielegem-Grimbergen. Die abdij had een Sint-Annakapel langs de handelsweg naar Brussel. Daarrond is in de 13de eeuw een gehucht gegroeid tussen Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek. 

 

Op het einde van de 18de eeuw verfijnden de Fransen het gemeentelijke bestuurlijk niveau. Vanaf dan maakte Koekelberg administratief deel uit van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, dat voornamelijk een landelijk karakter had. 

Tijdens de 19de eeuw werd het lager gedeelte – wat nu het historische Koekelberg vormt – geïndustrialiseerd. Er kwam zich een nieuwe arbeidersbevolking vestigen. Kleine arbeiderswoningen werden in een wirwar van, vaak doodlopende (impasses), straten opgetrokken. 

Na een (zoveelste) economische crisis verpauperde de Koekelbergse arbeidersbevolking en dat werkte de rijkere herenboeren uit Sint-Agatha-Berchem danig op de zenuwen. Zij vonden het niet kunnen dat de gemeentelijke liefdadigheidskas (de voorloper van de Commissie Openbare Onderstand, het huidige OCMW) de armoezaaiers uit Koekelberg zou steunen. In feite wou men vooral geen geldtransfers van het rijkere Sint-Agatha-Berchem naar het noodlijdende Koekelberg. 

 

Waar hebben we dat nog gehoord?

Dirks scoop's insight:

Linx+ neemt je op sleeptouw langs steegjes, verdwenen brouwerijen en koekjesfabrieken... Plekken van beeldhouwers als Simonis en Stepman, toneelschrijvers als Felix Vande Sande en rode duivels op de platou.  

Koekelberg Anders Bekeken: 02 289 01 81 of info@linxplus.be

more...
No comment yet.
Thuis in Koekelberg
Chez nous à Koekelberg
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelberg, feest van de Vlaamse gemeenschap 2017

https://dirklagast.wordpress.com/2017/07/11/koekelberg-feest-van-de-vlaamse-gemeenschap-2017/
more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Socialisme Koekelberg
Scoop.it!

Campus Koekelberg: Comenius-site

Vlakbij Simonis, op de plek waar vroeger het HUB gebouw stond komt nu Campus Koekelberg. Op woensdag 10 mei 2017 werd de eerste steen gelegd voor een complex, dat naast een secundaire en een basisschool eveneens een reeks gemeenschapsvoorzieningen omvat.  

Meer dan 1.000 leerlingen zullen er een plaats vinden.  


Op de 12.000 m² oppervlakte zal er - naast de scholen - plaats zijn voor een crèche, de jeugdbeweging, een sporthal, het secretariaat van gemeenschapscentrum De Platoo en de gemeentelijke bibliotheek Boekelberg. 


De site wordt genoemd naar de filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius. 


Naast de gemeenschapsvoorzieningen komen er 120 woningen, die mee een antwoord zullen bieden op de demografische groei waar Koekelberg tegen aankijkt.


Via SocialismeKoekelberg
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelberg, lokaal cultuurbeleid 2016-2017

Koekelberg, waar iedereen zich thuis voelt 

Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016-2017 


Het Lokaal cultuurbeleid van Koekelberg stelt aan alle inwoners (en samen met hen) een rijk en kleurrijk palet van activiteiten, initiatieven en gemeenschapsvormende projecten voor die beantwoorden aan de culturele noden, wensen en verlangens van de burgers. We hopen hiermee de integrale leefkwaliteit van de inwoner van Koekelberg te kunnen verhogen.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelberg en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Koekelberg en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) wil de Brusselse Regering een antwoord geven op de uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd. Het GPDO beslaat de volledige 161 km² van het gewest. 


Het plan schetst projecten die oplossingen moeten bieden voor huisvesting, mobiliteit, economie en de leefomgeving eerst tegen 2025 en vervolgens tegen 2040 in goede banen te leiden. Een mediacampagne en een website nodigt alle Brusselaars uit om hun zeg te doen over dit GPDO. Ook gemeentebesturen geven advies. 


Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 februari 2017 was het de beurt aan Koekelberg. 


Onze gemeente mag dan maar 1,2km² van totale oppervlakte van het gewest beslaan, met bijna 22.000 inwoners is het een van de dichtst bevolkte van het gewest: 18.359 mensen per km². 


Prognoses stellen een groei van 14% in het vooruitzicht tot 2025. De uitdagingen op het vlak van huisvesting, leefbaarheid en socio-economische activiteiten zijn groot. 


Houdt een mastodont als het Gewest hier rekening mee? 

Is de afstand van het Gewest tot de lokale inwoner niet te groot om daar rekening mee te houden? 


Met de bouw van nieuwe gemeenschapsvoorzieningen (crèche, basis- en secundaire school, sportzaal, bibliotheek, gemeenschapscentrum en jeugdinfrastructuur) en een honderdtal woningen vlakbij Simonis, wordt een stap gezet in de goede richting. 


Maar er zijn nog hiaten die moeten opgevuld worden als we willen dat Koekelberg ook in de toekomst een gemeente is waar iedereen zich thuis voelt. Het is duidelijk dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het GPDO een aanzet geeft om de uitdagingen aan te pakken. De tekortkomingen van het plan tonen duidelijk aan dat het Gewest vaak te ver af staat van de bewoner en niet genoeg rekening houdt met de lokale omstandigheden. Een lokaal bestuur is niet alleen beter bereikbaar voor de bewoner, het heeft ook een beter zicht op de lokale situatie en noden. 

 

Een project als het GPDO is als het ware een pleidooi voor het behoud van gemeenten en zelfs voor opsplitsing van grotere entiteiten en meer inspraak.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Belbib Boekelberg

Belbib Boekelberg | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Boekelberg is open op maandag en dinsdag van 14.00u tot 19.00u. Op woensdag ben je welkom tussen 12.00u en 17.00u en op vrijdag van 9.00u tot 12.00u. 

Wil je toch komen, maar geraak je er niet tijdens de openingsuren? Geef een seintje en we maken een afspraak.    


Tel: 02/411.08. 65 - koekelberg@bibliotheek.be      …

Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Zoom op Koekelberg

Zoom op Koekelberg beschrijft de sociaaleconomische situatie van Koekelberg (2016) aan de hand van sleutelindicatoren en hun interpretatie in een groot aantal domeinen: demografie, jonge kinderen, onderwijs, de situatie van de inwoners op de arbeidsmarkt en in termen van inkomens, de economische activiteit op het gemeentelijk grondgebied, de gemeentelijke financiën, huisvesting en gezondheid. Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking met het BISA.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Les Koekelbergeois de l’année

Les Koekelbergeois de l’année | Thuis in Koekelberg | Scoop.it
Comme chaque année le club Henri Vanhuffel organise la remise des prix du Koekelbergeois de l’année. Des personnes, associations ou institutions qui se sont distinguées pendant l’année écoulée pour la convivialité dans la commune, pour une prestation spéciale à caractère social, ou qui ont posé un acte courageux sont ainsi remerciées publiquement. Un autre prix…
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Leer alles over je tanden

Leer alles over je tanden | Thuis in Koekelberg | Scoop.it
VGC-collegelid Bianca Debaets en schepen Dirk Lagast openen op maandag 9 januari 2017 om 12.30u de interactieve tentoonstelling over tanden poetsen en tandartsenbezoek in Boekelberg - Sint-Annakerkstraat 63 - 1081 Koekelberg.             Ouders en kinderen leren in de bibliotheek alles over tanden en gebit. Een tentoonstelling toont je via kleurrijke prenten…
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Simonis: seniors on the dancefloor

Les seniors de la maison de repos "Acacias" sur Bruxelles vont danser avec les passants du stations de métro "Simonis" très fréquentée.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelberg: afvalophaling/collecte de vos déchets - 2 jan. 2017

Vanaf 2 januari 2017 reorganiseren we de ophaling van je zakken voor jouw comfort.  

A partir du 02 janvier 2017 , nous réorganisons la collecte de vos sacs pour améliorer votre quotidien. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De Braave Joenges

De Braave Joenges | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Amerikoinsen Blues in 't Brussels gezoenge en geserveid as antreike op de weik van 't Brussels. 


Op destag 15 november kraaigt et Brussels Stamenei de Braave Joenges op bezeuk. Dei kastaars dee Vloms-Brusselse tekste zinge op echte en manjifeek gespelde ameirikoinsen blues. 

Dirks scoop's insight:
Destag 15 november on 20.00eure in GC De Platoo te Koekelberg
more...
SocialismeKoekelberg's curator insight, November 10, 2016 4:20 PM
Destag 15 november on 20.00eure in GC De Platoo te Koekelberg
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelberg: bevolkingsprojectie 2015-2025

Koekelberg: bevolkingsprojectie 2015-2025 | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Tussen 2015 en 2025 wordt gemeente Koekelberg gekenmerkt door een veel sterkere demografische groei (+14 %) dan deze van het Gewest (+8,6  %) en gaat van 21 525 naar meer dan 24 600 inwoners, of een absolute groei met meer dan 3 000 personen. Dit is meer inwoners dan dat de gemeente ooit geteld heeft. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Boekelberg zoekt een medewerker

Boekelberg zoekt een medewerker | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Boekelberg, de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek van Koekelberg heeft een vacature voor een medewerker (m/v/x) ter vervanging van een collega met zwanger- en moederschapsverlof.  

De nieuwe collega verzorgt de permanenties, werkt mee aan de evenementen van de belevenisbibliotheek en legt zich toe op de jeugdbibliotheek. 


We zoeken iemand die zowel zelfstandig als in team kan werken, over administratieve vaardigheden beschikt, empathies is, interesse heeft in literatuur en cultuur en in een Brusselse meertalige en multiculturele context wil werken. Kennis van bibliotheekwerking is meegenomen, maar niet noodzakelijk. 

Studieniveau: bachelor of HSO (salaris in functie van diploma).   Wanneer beginnen? Liever gisteren dan morgen. 

Informatie: Sint-Annakerkstraat 63 – 1081 Koekelberg – 02/411.08.65 – koekelberg@bibliotheek.be

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelberg, waar iedereen zich thuis voelt. Où chacun se sent chez soi.

Een wandeling door Koekelberg. Une visite de Koekelberg. 
info@linxplus.be 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Belgian Chocolate Village: 'Met chocolade kook je'

Belgian Chocolate Village: 'Met chocolade kook je' | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Een museum voor jong en oud met een ludiek en educatief parcours waar je ook chocolade kan proeven, die wordt bereid door een echte chocolatier; dat is Belgian Chocolate Village. 


Un musée pour petits et grands avec un parcours éducatif et ludique où l'on peut déguster du chocolat, préparé par un vrai chocolatier, c'est au Belgian Chocolate Village. 


In this report, we discover the Belgian Chocolate Village, one of the biggest museums in Brussels dedicated to chocolate. It is based in Koekelberg, a neighbourhood histoically characterised by small factories and chocolate makers.

Dirks scoop's insight:
On cuisine le chocolat 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling | Thuis in Koekelberg | Scoop.it
Meer inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wat betekent dit voor Koekelberg? Wat zal er gebeuren in uw straat? Waar zullen er scholen gebouwd worden? Blijft het Elisabethpark zoals het is? Hoe zit het met bibliotheken en andere culturele infrastructuur? Komt er een metro in Koekelberg? 

Allemaal vragen voor het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. 
Dirks scoop's insight:
Neem deel aan het openbaar onderzoek en beslis mee in welk Koekelberg je wil leven. 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Geen formule E rond het Elisabethpark

Geen formule E rond het Elisabethpark | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Koekelberg komt misschien niet zo vaak in de (Nederlandstalige, Brusselse) pers, maar als het van dat is dan heb je het geweten. 

De formule E is zo’n geval. Petities, parlementaire vragen en vervloeken van het gemeentebestuur waren aan de orde van de dag. 


Wat was er nu aan de hand? 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelbergenaars van het jaar

Koekelbergenaars van het jaar | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

 Zoals elk jaar organiseert de club Henri Vanhuffel de uitreiking van de prijzen aan de Koekelbergenaars van het jaar. Mensen, verenigingen of instellingen die zich tijdens het voorbije jaar verdienstelijk hebben getoond, een bijzondere bijdrage leverden tot de onderlinge verstandhouding in onze gemeente, een bijzondere sociale prestatie leverden, of een uitzonderlijk moedige daad stelden worden…

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Poëzieavond in Boekelberg

Poëzieavond in Boekelberg | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

dinsdag 31 januari 2017 om 19.00u 

Elvis Peeters   


Nadien toosten we op het nieuwe jaar! 

Inkom gratis, reservatie gewenst. 

Waar? Boekelberg, Sint-Annakerstraat 63 

Reserveren: 02/411.08.65 – ncools@koekelberg.irisnet.be – koekelberg@bibliotheek.be

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Recyclagemarkt – Marché du récyclage

Recyclagemarkt – Marché du récyclage | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Op woensdag 11 januari 2017 van 14.00u tot 18.00u vindt de eerste recyclagemarkt van Koekelberg plaats op het Henri Vanhuffelplein. Oude spulletjes in goede staat worden verkocht aan prijzen tussen 10 cent en 1 euro. 


Mercredi, le 11 janvier 2017 entre 14.00h et 18.00u le premier marché du récyclage de Koekelberg sera organisé à la place Henri Vanhuffel. Objets de valeur seront vendus aux petits prix (entre 10 cent et 1euro). 


Een initiatief van GC De Platoo in samenwerking met Boekelberg en met de steun van schepen Dirk Lagast. Une initiative de GC De Platoo en collaboration avec Boekelberg et avec le soutien de l'échevin Dirk Lagast.

more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Socialisme Koekelberg
Scoop.it!

Koekelberg: officiële documenten gratis

Vanaf 2 januari 2017 biedt Koekelberg u heel wat officiële documenten gratis online. 

Des le 2 janvier 2017 Koekelberg vous offre des documents officiels gratuit online.


Via SocialismeKoekelberg
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Schrijfmarathon in Boekelberg. Doe mee!

Schrijfmarathon in Boekelberg. Doe mee! | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Op voorstel van schepen Dirk Lagast neemt Boekelberg tussen zaterdag 3 en vrijdag 30 december 2016 deel aan de jaarlijkse Schrijfmarathon van Amnesty International. 


De Schrijfmarathon is een internationale actie waarbij honderdduizenden mensen over de hele wereld brieven schrijven om het leven van slachtoffers van mensenrechtenschendingen te veranderen. 


Zo kan er geschreven worden voor Annie Alfred, een meisje van tien jaar met albinisme. Zij vreest door haar ziekte elke dag voor haar leven. Of voor Mahmoud Abu Zeid (Shawkan), een Egyptische fotograaf die mogelijk de doodstraf krijgt omdat hij het hardhandig neerslaan van een demonstratie door veiligheidstroepen fotografeerde. 


Vorig jaar leverde de internationale Schrijfmarathon meer dan drie miljoen brieven op. Haalde het ook iets uit? Jazeker! 


Albert Woodfox kwam vrij op zijn 69ste verjaardag. Hij zat meer dan veertig jaar in eenzame opsluiting. De Burkinese overheid maakt eindelijk werk van de strijd tegen gedwongen traditionele kindhuwelijken. 


Op naar de 40.000 brieven – en meer! Dat is het streefdoel van Amnesty Vlaanderen met de Schrijfmarathon dit jaar. Daar hebben we uw medewerking hard voor nodig!  


Kom langs in Boekelberg, Sint-Annakerkstraat 63 te Koekelberg. We verwachten je op maandag en dinsdag tussen 14.00u en 19.00u, woensdag tussen 14.00u en 17.00u en op vrijdag van 9.00u tot 12.00u. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Hulde aan Henri Vanhuffel

Hulde aan Henri Vanhuffel | Thuis in Koekelberg | Scoop.it
Op 11 november herdenken we niet alleen de wapenstilstand van 1918. We staan even stil bij de vele slachtoffers van conflicten, die, ook vandaag, overal ter wereld worden uitgevochten. Om 14.00u ontvangt Koekelberg de fakkel van Jette. Na de bloemenhulde aan het monument van de veteranen van de eerste en de tweede wereldoorlog op het Vanhuffelplein,…
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Koekelberg - De « 114 », Draaischijf Tewerkstelling

Koekelberg - De « 114 », Draaischijf Tewerkstelling | Thuis in Koekelberg | Scoop.it

Den 114, de dienst tewerkstelling van Koekelberg heeft een deeltijdse vacature voor een tewerkstellingsadviseur. 


De tewerkstellingsadviseur staat werkzoekenden bij in hun zoektocht naar een passende job of opleiding. Hij of zij helpt de werkzoekenden bij het op stellen van hun cv, voorbereiden van een sollicitatie, of oriënteert hun naar de juiste instanties. Daarnaast ondersteunt hij de dienst met administratief werk. 

 

Onze nieuwe collega heeft een bachelor, is sociaal, heeft empathie, neemt initiatief en kennis van het Frans (wie in het bezit is van een Selorattest krijgt een taalpremie). Uiteraard is hij of zij gemotiveerd om te werken in de Brusselse multiculturele omgeving. 

 

Informatie en solliciatie: Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw – Sint-Annakerkstraat 114 – 1081 Koekelberg – 02 411 68 37 – tewerkstelling@koekelberg.irisnet.be

more...
No comment yet.