Thiết bị đo COD cho nước thải nhà máy Bia | Thiết bị đo COD tự động online | Scoop.it
Thiết bị đo COD cho nước thải đầu ra của nhà máy Bia SAPPORO chuyên dùng cho nước thải có nguồn gốc đường Gluco (C-C liên kết đơn).