Morgen: 'Teachers connected; excelleren door samenwerken!' "Het programma is voor leraren en wordt door leraren ingevuld met als doel en rode draad: Het onderwijs van onderop te verbeteren; Laten zien dat we gaan ...