Chummaa...therinjuppome!
446 views | +0 today
Follow
 
Scooped by R Murali Ramasamy
onto Chummaa...therinjuppome!
Scoop.it!

ஒதுங்க நினைத்த த்ரிஷா!

ஒதுங்க நினைத்த த்ரிஷா! | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
ஒதுங்க நினைத்த த்ரிஷா!, Actress Trisha...

ஒதுங்க நினைத்த த்ரிஷா!

Posted Date : 15:51 (03/12/2012)Last updated : 16:03 (03/12/2012)

மாடலிங் துறையிலிருந்து சினிமா துறைக்கு வந்தவர் நடிகை த்ரிஷா.

மிஸ் சென்னையாக பட்டம் பெற்ற பின்னர், சினிமாவில் நடிக்க ஆசைப்பட்டார் த்ரிஷா.

அவர் தனது விருப்பத்தை கூறியபோது,அவரது தாயார் உமா, முதலில் சினிமா வேண்டாம் என்றே கூறினாராம்.ஆனால்,"3 படங்களில் மட்டுமே நடிக்கிறேன்.பின்னர் சரியாக வரவில்லையென்றால் ஒதுங்கிவிடலாம்” என கூறி திரையுலகில் நுழைந்தராம் த்ரிஷா.

அதன்படியே லேசா லேசா, மௌனம் பேசியதே ஆகிய படங்களில் அவர் நடித்த நிலையில்,அப்படங்கள் சொல்லிக்கொள்ளும்படியான வரவேற்பை பெறவில்லை.இதனால் சினிமாவை விட்டு ஒதுங்கலாம் என த்ரிஷா நினைத்தபோது, ஹரி இயக்கத்தில் 'சாமி’ படம் மூலம் அடித்தது அதிர்ஷ்டம்!

அப்படத்தில் தொடங்கிய அவரது ஆட்டம்,இன்னமும் ஓயாமல் இருக்கிறது. - Source: Ananda Vikatan website - URL: http://news.vikatan.com/index.php?nid=11487#cmt241

 

more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by R Murali Ramasamy from Good News For A Change
Scoop.it!

Take Your Mind to the Gym

Take Your Mind to the Gym | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
You have the power to change your habitual mental patterns. The key, Norman Fischer says, is to do your reps.

Via Bobby Dillard
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Creative_me
Scoop.it!

Fallen tree branches transformed into elegant furniture

Fallen tree branches transformed into elegant furniture | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
The inherent grace and beauty of trees are conserved in this collection of simple but refined furniture, made with salvaged tree branches.

Via Alessandro Rea
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Good News For A Change
Scoop.it!

Science Has Great News for People Who Read Real Books Instead of Kindles

Science Has Great News for People Who Read Real Books Instead of Kindles | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it

Put down the e-reader.


Via Bobby Dillard
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Growing To Be A Better Communicator
Scoop.it!

Point of view - how storytellers create truth

Point of view - how storytellers create truth | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it

Without POV, there is no story, just a bunch of “facts”. I put “facts” in quotation marks, because there are very few things that are fact, just as there is very little that is “the truth”. 

 


Via David Hain, Bobby Dillard
more...
David Hain's curator insight, July 24, 2015 4:07 AM

The power of perception! How to manage 'point of view' - key skill for leaders seeking followers!

Amabaie's comment, July 24, 2015 9:22 AM
Now you make me think that I should have added, "If you speak to audiences..."
Rescooped by R Murali Ramasamy from Serious Play
Scoop.it!

5 Free Apps to Tell Creative Stories on Instagram

5 Free Apps to Tell Creative Stories on Instagram | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Instagram is more than just an app for photo filters, it's a community to share stories. And sometimes, the app's built-in features aren't good enough to tell the story you want to. But there are some innovative third-party apps that let you get creative with Instagram. Third-party apps for Instagram are nothing new. In fact,…

Via Nik Peachey, Ariana Amorim
more...
Nik Peachey's curator insight, June 18, 2015 5:05 AM

Some great tools if you have students with Instagram accounts.

Rescooped by R Murali Ramasamy from Compelling Selling
Scoop.it!

I like this ad, but I especially like what this ad isn’t

This is a simple, fun spot that’s executed perfectly. But what I especially admire is all the things this commercial ISN’T: demos of CGI stomach diagrams expanding and turning from blue to red, a woman at a party agonizing over how to handle the hostess offering her bruschetta, a man trying to hide his discomfort.

When you think of the commercials for urinary problems that feature pipe people, or the football-throwing big toe for a toe fungus remedy, this looks even smarter. A breath of fresh air even.

There are two other spots, but this one is my favorite.

Agency: adam&eveDDB, London. Directors: Kyra Buschor, Constantin Paeplow. Via: The Drum.


Via steve rutter
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from whats been spotted on etsy today?
Scoop.it!

vintage ad // retro ephemera

vintage ad // retro ephemera | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Advertisement for the Crosley V.I.P. Clock Radio. This is an actual page cut out from a vintage 1953 issue of LIFE magazine that was too worn

Via etsyspot
more...
etsyspot's curator insight, May 5, 2015 2:14 PM

#etsyspot #vintagelife #vintage #etsy #vintageblog


Rescooped by R Murali Ramasamy from Just Story It! Biz Storytelling
Scoop.it!

This makes sense: 4 Levels of Story Listening

This makes sense: 4 Levels of Story Listening | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Follow links for: Chinese - Español People often ask scribes how we do what we do. There is the short answer: "We draw while people talk..." And then there is another way of thinking about it, whic...

Via Karen Dietz
more...
Karen Dietz's curator insight, March 11, 2015 5:55 PM

Here's an very interesting blog post that friend and colleague Mary Alice Arthur in Denmark pointed me to. It's a blog talking about scribing -- or graphic facilitation. Scribing is where trained professionals visually capture the proceedings of a meeting or conference in real time on whiteboards or long panels of paper on the wall. It's amazing to watch and is a fantastic way to capture all that happened in a meeting.


This particular post presents Otto Scharmer's 4 levels of listening and talks about the connection to storytelling. I've always talked about "deep listening" in my client workshops and coaching. This is what I mean by that.


The author also constructs the 4 levels of scribing which actually maps the experience of storytelling. Awesome!


This is a short post but really good. I hope you get several "ah-hah's" by reading it.


This review was written by Karen Dietz for her curated content on business storytelling at www.scoop.it/t/just-story-it

Rescooped by R Murali Ramasamy from A Change in Perspective
Scoop.it!

Best Advice: Never Assume People Are Motivated by the Same Things You Are

Best Advice: Never Assume People Are Motivated by the Same Things You Are | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it

In this series, professionals share the words of wisdom that made all the difference in their lives.


Via Bobby Dillard
more...
Ivon Prefontaine, PhD's curator insight, February 20, 2015 4:18 PM

This should be the first rule of teaching.

 

@ivon_ehd1

Rescooped by R Murali Ramasamy from My Interesting Stuff
Scoop.it!

Start with the WHY? Simon Sinek

Start with the WHY? Simon Sinek | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it

Via John Shank
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Creativity Scoops!
Scoop.it!

Creativity Kick-Start: Forgiveness and Creative Choices - Creative Katrina

Creativity Kick-Start: Forgiveness and Creative Choices - Creative Katrina | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Creative choices carry a lot of emotional weight because they are often life-changing, but can you forgive yourself for making ones that didn't go your way?

Via Creativity For Life
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Creativity Scoops!
Scoop.it!

Keys to Creativity: Use rituals for creative focus and flow - PsychCentral.com (blog)

Keys to Creativity: Use rituals for creative focus and flow - PsychCentral.com (blog) | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Rituals in creativity
The trap of myths
The realm of creativity continues to maintain an aura of mystery mostly due to the abundance of myths surrounding it.

Via Creativity For Life
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Creative_me
Scoop.it!

Color Psychology In Marketing: The Complete Guide [Free Download]

Color Psychology In Marketing: The Complete Guide [Free Download] | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Color theory and color psychology in marketing are something content marketers must understand. Color can hurt or hinder content marketing efforts.

Via Alessandro Rea
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Growing To Be A Better Communicator
Scoop.it!

The Moth’s Dan Kennedy Shares 9 Ways to Sharpen Your Storytelling Skills

The Moth’s Dan Kennedy Shares 9 Ways to Sharpen Your Storytelling Skills | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it

Recently, I asked Kennedy to share a few tips for anyone who aspires to be a better storyteller, whether it’s in front of five people at a bar or 500 in a sold-out theater. Those who follow his advice just might become addicted to the process, too:


Via Bobby Dillard
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Mastering Facebook, Google+, Twitter
Scoop.it!

10 Things to Immediately Stop & Start Doing on Twitter

10 Things to Immediately Stop & Start Doing on Twitter | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Like every social platform, there’s a learning curve for how to use Twitter. But also like every social platform, there aren’t any specific rules. The confluence of these two truths can be mind-boggli

Via massimo facchinetti
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Mastering Facebook, Google+, Twitter
Scoop.it!

Social Media Checklist [Infographic] - Juntae DeLane

Social Media Checklist [Infographic] - Juntae DeLane | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Are you maximizing your social media activity? Like me, your probably not, but here’s a social media check list for your business

Via massimo facchinetti
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from A Change in Perspective
Scoop.it!

12 Tools For More Mindful Living

12 Tools For More Mindful Living | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
LIVING A MORE MINDFUL LIFE IS WORTH THE EFFORT, BUT REMEMBERING TO FOCUS AND KEEP YOUR MIND IN THE MOMENT IS DIFFICULT. HERE IS A TOOLSET DESIGNED TO HELP YOU ACHIEVE YOUR GOALS.

 


Via PAT NOVAK, Bobby Dillard
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Creative_me
Scoop.it!

The Periodic Table Of Design

The Periodic Table Of Design | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Click to view enlarged version

Click to view enlarged version

Brent Summers, the Director of Marketing & Content at Digital Telepathy, has...

Via Alessandro Rea
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Life @ Work
Scoop.it!

Ten vital tips to looking smarter in meetings

Ten vital tips to looking smarter in meetings | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
It's funny because it's true.

Via Barb Jemmott
more...
No comment yet.
Scooped by R Murali Ramasamy
Scoop.it!

How successful people work less and get more done

How successful people work less and get more done | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Dr. Travis Bradberry writes that successful people know the importance of shifting gears on the weekend to relaxing and rejuvenating activities.
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Creativity Scoops!
Scoop.it!

Anne Lamott on Writing and Why Perfectionism Kills Creativity

Anne Lamott on Writing and Why Perfectionism Kills Creativity | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
"Perfectionism is the voice of the oppressor, the enemy of the people. It will keep you cramped and insane your whole life."

Anne Lamott'

Via Creativity For Life
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Just Story It! Biz Storytelling
Scoop.it!

Effective Leadership And Storytelling -- "Circle of the 9 Muses"

Today, leaders are looking to storytelling to help advance the work of the organization. Here's a look at some of the possibilities... and also an introducti...

Via Karen Dietz
more...
Steve Whitmore's curator insight, May 15, 2015 8:04 AM

While this is an infomercial, I wonder how we can use story telling with students and even parents when trying to teach knowledge and skills. 

Ian Berry's curator insight, May 15, 2015 10:24 PM

Good book promo and good insights In reality story-telling or as I prefer to call it story-sharing essential to build bridges from what is to what can be. Candid & convivial conversations are what's vital to actually crossing the bridges

Willem Kuypers's curator insight, May 20, 2015 1:54 AM

Storytelling et leadership voilà deux domaines qui peuvent aller ensemble pour motiver les étudiants ou les employées. C'est le même combat.

Rescooped by R Murali Ramasamy from Creative_me
Scoop.it!

23 Quotes From Leo Burnett on Advertising and Creativity

23 Quotes From Leo Burnett on Advertising and Creativity | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Be inspired by the words of Leo Burnett, a Chicago advertising icon.

Via Alessandro Rea
more...
Marco Favero's curator insight, February 27, 2015 6:11 PM

aggiungi la tua intuizione ...

Rescooped by R Murali Ramasamy from Kickin' Kickers
Scoop.it!

More Family Time Can Give Dad’s Career a Lift

More Family Time Can Give Dad’s Career a Lift | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Caring for children leads to greater job satisfaction and less work-life conflict for working fathers, a new study found.

Via Kickin' Kickers
more...
No comment yet.
Rescooped by R Murali Ramasamy from Life @ Work
Scoop.it!

Set Yourself Up for a Successful Day With 11 Words, 5 Minutes, and a Pen and Paper

Set Yourself Up for a Successful Day With 11 Words, 5 Minutes, and a Pen and Paper | Chummaa...therinjuppome! | Scoop.it
Follow these 5 simple steps to set yourself up for a day with less stress and more success (in just 5 minutes each morning).

Via Barb Jemmott
more...
No comment yet.