Английски език.
760 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Английски език - самоучител за българи: Имена на месеците на английски (The names of the months in English)

Английски език - самоучител за българи: Имена на месеците на английски (The names of the months in English) | Английски език. | Scoop.it
Произхода на наименованията на месеците е доста разнообразно. Тук са намесени имена на богове, управници на Древен Рим, празници и даже поредни номера на месеците в календара (древноримските). Единственото, което сега може да се запомни, че щом това са наименования, на английски език те винаги се пишат с главна буква (също както и дните от седмицата).
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица : Английски член - Видове членове - Правила за членуване (The Articles).

Таблица : Английски член - Видове членове - Правила за членуване (The Articles). | Английски език. | Scoop.it
Таблица - всичко за английското членуване (Using Articles) - видове, значение, примери - на едно място за обхващане с един поглед.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица на Перфектните врема - (Perfect Tenses) - всички форми.

Таблица на Перфектните врема - (Perfect Tenses) - всички форми. | Английски език. | Scoop.it
Таблица на всички перфектни времена (Perfect Tenses) с формули, примери, залози, характеристика за използване - на едно място.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица на неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) и техните производни.

Таблица на неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) и техните производни. | Английски език. | Scoop.it
Кои са английските неопределени местоимения?
Неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) some, any, no, none, much, many, little, few, all, both, either, neither, each, every, other, one и техните производни си използват за обозначаване на различните нюанси на неопределен брой лица или предмети.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица на основните английски времена с примери.

Таблица на основните английски времена с примери. | Английски език. | Scoop.it
Готова таблица на всички английски времена с описание, спрежение на глагола и примери - наедно място.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица за продължително време (Continuous Tense).

Таблица за продължително време (Continuous Tense). | Английски език. | Scoop.it
Готова таблица за продължително време (Continuous Tense) - всички форми, формули за образуване, примери и значение.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Нива на владеене на английски език.

Нива на владеене на английски език. | Английски език. | Scoop.it
Кои са нивата на владеене на английски език, според решението на Съвета на Европа?
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица на шестте най-английски съгласни звуци.

Таблица на шестте най-английски съгласни звуци. | Английски език. | Scoop.it
Знаете ли кои са шестте най-английски съгласни звуци и как се произнасят? - Ето таблица.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблици за всички форми на страдателен залог (Passive Voice).

Таблици за всички форми на страдателен залог (Passive Voice). | Английски език. | Scoop.it
Таблици за всички форми на страдателен залог (Passive Voice), събрани на едно място - форми, формули, примери.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблици за всички форми на действителен залог.

Таблици за всички форми на действителен залог. | Английски език. | Scoop.it
Таблици за всички форми на действителен залог, събрани на едно място - форми, формули, примери.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица на английски съгласни звуци, съответстващи на букви.

Таблица на английски съгласни звуци, съответстващи на букви. | Английски език. | Scoop.it
Кои са английските съгласни звуци, които имат съответствие на букви от английската азбука?
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Упражнение 013 - попълнете с притежателни местоимения (Possessive Personal Pronouns).

Упражнение 013 - попълнете с притежателни местоимения (Possessive Personal Pronouns). | Английски език. | Scoop.it
Упражнение 013 по английски език за попълване на притежателни местоимения (Possessive Personal Pronouns).
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица за използването на английските времена.

Таблица за използването на английските времена. | Английски език. | Scoop.it
Но преди това, нека да си припомним основните видове английски времена и формулите за тяхното образуване в тази табличка:
Таблица: Използване на английските времена с описания и примери
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица с основната форма на английските глаголи (English verbs forms).

Таблица с основната форма на английските глаголи (English verbs forms). | Английски език. | Scoop.it
Таблица за основните форми на глаголите в английски език.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблици за английски инфинитив (English Infinitive).

Таблици за английски инфинитив (English Infinitive). | Английски език. | Scoop.it
Готови таблици за английския инфинитив - всичко на едно място.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Лични местоимения (Personal Pronouns) - пълна таблица.

Лични местоимения (Personal Pronouns) - пълна таблица. | Английски език. | Scoop.it
Английски местоимения.
Темата за местоименията в английски език (English Pronouns) не е от най-закучените, но все пак са много и затова е добре да се въведе някакъв ред сред тях. А какъв по-добър начин от представянето в таблица, има това да стане? Проследявайте и връзките за повече информация по всеки от включените видове местоимения.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица на Перфектните продължителни врема - (Perfect Continuous Tenses / Perfect Progressive Tenses) - всички форми.

Таблица на Перфектните продължителни врема - (Perfect Continuous Tenses / Perfect Progressive Tenses) - всички форми. | Английски език. | Scoop.it
Таблица на всички перфектни-продължителни времена (Perfect Continuous Tenses / Perfect Progressive Tenses) с формули, примери, залози - на едно място.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица за четене на английските гласни букви и диграфи.

Таблица за четене на английските гласни букви и диграфи. | Английски език. | Scoop.it
Готова таблица за четенето на гласните букви и диграфи в английски език.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Използване на английски предлози за време (Prepositions of Time).

Използване на английски предлози за време (Prepositions of Time). | Английски език. | Scoop.it
Използване на основните английски предлози за време (Prepositions of Time), събрани на едно място, в таблица.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Кой е основния проблем в английски език - букви-звуци?

Кой е основния проблем в английски език - букви-звуци? | Английски език. | Scoop.it
Проблемът букви-звуци поражда основния проблем в английски език.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица за просто/неопределено време (Indefinite/Simple Tense).

Таблица за просто/неопределено време (Indefinite/Simple Tense). | Английски език. | Scoop.it
Таблица за всички форми, формулите и примери за образуване и използване на просто/неопределено време (Indefinite/Simple Tense) в английски език.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица на дългите гласни (Long Vowels) в английски език.

Таблица на дългите гласни (Long Vowels) в английски език. | Английски език. | Scoop.it
Таблица на дългите гласни (Long Vowels) в английски език с тяхното произношение , разновидности и примери.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Основни форми на глагола (Basic forms of the verb in English).

Основни форми на глагола (Basic forms of the verb in English). | Английски език. | Scoop.it
Кои са основни форми на глагола в английски език (Basic forms of the verb in English)?
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Таблица за спрежение на глагола to be в отрицателни изречения.

Таблица за спрежение на глагола to be в отрицателни изречения. | Английски език. | Scoop.it
Ако Ви трябва готова табличка със спреженията на глагола to be в отрицателн
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Нюанси на английските времена в действителен залог (Active Voice) в таблица.

Нюанси на английските времена в действителен залог (Active Voice) в таблица. | Английски език. | Scoop.it
Всички нюанси на английските глаголи в действителен залог (Active Voice) на едно място, в таблица с формулите за образуване, примери и обяснения.
more...
No comment yet.
Scooped by Vuzell Baraka
Scoop.it!

Правила за четене на съгласни буквосъчетания.

Правила за четене на съгласни буквосъчетания. | Английски език. | Scoop.it
Ето Ви таблица с правилата за четене на съгласни английски буквосъчетания - звуци, групиране, примери, произнасяне - всичко на едно място.
more...
No comment yet.