Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet | Tablet opetuksessa | Scoop.it
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.