Videossa esitetään argumentteja sen puolesta, että iPadien käyttäminen kouluissa ei opeta oleellisia tietoteknisiä perustaitoja ja voi saattaa asettaa oppila...