Explain everything | Appar i årskurs 1 - 2 | Skolor i Kaarina utvecklar digitala metoder | Koulujen digitaalinen käänne | Scoop.it
Alla i årskurs 1-2 har använt applikationen: Explain everything. Eleverna fotograferade sitt hus som de byggt i samband med temat: Livet förr. De spelade in sin egen röst och berättade om sitt hus och familjen som bodde i huset.