Är Nexus 7, android något hot mot ipad? - iPad - MacWorlds forum ... | Tablet opetuksessa | Scoop.it
Vi ska bland annat ha dem för att undervisa i Yrkessvenska och har exempelvis en del analfabeter vi tror skulle stor nytta av en platta med bra svenska-appar. De bästa apparna jag hittat är för iOS och bara det talar för iPad.