Aktivare nationell strategi behövs
Hufvudstadsbladet
För att kunna utveckla skolans undervisning på ett mångsidigt sätt måste läromedelsfrågorna tydligt uppmärksammas i samband med den kommande läroplansreformen.