Who Owns Your Education Data? #ETMOOC | Symetrix | Scoop.it

Via Ana Cristina Pratas, Costas Vasiliou