svenska som andraspråk
38.5K views | +0 today
Follow
svenska som andraspråk
Intressanta länkar som rör undervisning av flerspråkiga elever i alla åldrar.
Curated by Anna Kaya
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning | svenska som andraspråk | Scoop.it

Intressant inlägg om den digitala kompetensen och skolans nya utmaning, skrivet av Hanna Stehagen.

 

"Inom forskningen av språk och dess utveckling trycks det starkt på att språk och kunskap ska följas åt och utvecklas samtidigt som om de vore två sidor av samma mynt. Men framtiden kanske kräver att vi börjar tänka tredimensionellt. Vi bör numera tänka på elevens digitala förmåga som ett led i elevens personliga utveckling, där språk, kunskap och IT bildar en treenighet, oskiljaktiga från varandra. "

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Sommarläsning och boktips

Ny i svenska skolan: Sommarläsning och boktips | svenska som andraspråk | Scoop.it

Anna Kaya bjuder på ett flertal boktips om språkutvecklande arbetssätt, litteracitetsutvecklinf, bedömning och annat intressant och aktuellt.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Nytt kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nytt kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it

Skolverkets nya kommentarmaterial Få syn på språket förtydligar det språkliga perspektivet på all verksamhet inom skolväsendet som är framskrivet i styrdokumenten. Materialet är skolformsövergripande från förskola till vuxenutbildning och vill därmed belysa att det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer med sina olika verksamheter och skolämnen.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: En berättelsestruktur växer fram

Här beskriver jag lite närmare hur vi arbetat med att utveckla våra texters berättelsestruktur på ett språkutvecklande sätt inspirerat av genrepedagogiken.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Brist på kunskap om nyanlända - Curie

Brist på kunskap om nyanlända - Curie | svenska som andraspråk | Scoop.it

Brist på kunskap om nyanlända elever.

 

Nyanlända elevers första tid är avgörande för deras fortsatta framgång i den svenska skolan. Men introduktionsundervisningen skiljer sig mycket åt mellan olika skolor och man vet väldigt lite om vad som fungerar. Nu ska ett brett upplagt forskningsprojekt ge ökad kunskap.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Utredning av utbildning för nyanlända - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Utredning av utbildning för nyanlända - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it
Regeringskansliet uppdrar åt Marie-Hélène Ahnborg att biträda Utbildningsdep med att utarbeta förslag för att förbättra utbildningen för nyanlända...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Nationellt centrums systerorganisation i Norge - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrums systerorganisation i Norge - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring är systerorganisation till Nationellt centrum för svenska som andraspråk och på deras sida finns många intressanta länkar och andra resurser. Man kan t ex titta på det kartläggningsmaterial de använder för sina nyanlända elever eller besöka Tema Morsmål, deras motsvarighet till Tema Modersmål fast med en del andra språk representerade.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Tema språket i ämnet - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Tema språket i ämnet - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it

Tidningen Alfa har ett temanummer om språket i ämnet och här beskrivs kortfattat några av deras intressanta och inspirerande artiklar.

 

Artiklarna tar bl a upp språkinriktad ämnesundervisning, genrepedagogik och Reading to Learn.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Krav på legg även för modersmålslärare | Lärarnas Nyheter

Modersmålslärare ska inte undantas från kravet på lärarlegitimation, de ska ha lärarutbildning och ämneskompetens i modersmålet.

 

Det beslutade riksdagen i går onsdag efter en debatt i konstitutionsutskottet, KU

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Utländska elever lyckas - Nyheter P4 Västmanland

Elever med utländsk bakgrund i Västerås lyckas bättre än i många andra kommuner. I Västerås har fler elever godkända betyg när de slutar årskurs nio, ...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Missa inte Symposium 2012 - vilken kompetensutveckling!

Ny i svenska skolan: Missa inte Symposium 2012 - vilken kompetensutveckling! | svenska som andraspråk | Scoop.it

Anna Kaya går igenom några av alla de intressanta föreläsningar och seminarier som erbjuds på Symposium 2012, konferensen som vi som undervisar flerspråkiga elever helt enkelt inte har råd att missa.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Nyanlända elever ska få särskilt stöd - DN.SE

Barn som kommer till Sverige och Stockholm under skolåren ska fångas upp av en central mottagningsenhet. ”Vi måste hitta ett bättre system för att ta emot framför allt sent anlända elever”, säger s...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Jag leker expert för ett ögonblick del 3 Ordklyverier

Jag leker expert för ett ögonblick del 3 Ordklyverier | svenska som andraspråk | Scoop.it
Jag undervisade länge elever som egentligen borde haft svenska som andraspråk utan att ha läst ett poäng i ämnet. ... Att svensklärare automatiskt blir behöriga att undervisa i svenska som andraspråk i år 1-3 är vansinne.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Språk i alla ämnen - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Språk i alla ämnen - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it
Skolverkets utvecklingspaket för kollegialt lärande har kommit.

 

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. I detta utvecklingspaket arbetar man tillsammans med kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur man använder språket i sin undervisning, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Att undervisa hörselskadade deltagare i sfi | Hörselnedsättning - vad innebär det?

Erfarenheten visar att ett stort antal deltagare i sfi-undervisningen har nedsatt hörsel. År 1986 hörseltestades ca 500 sfi-studerande med kort skolbakgrund i Göteborg. Av flyktingar och andra personer med utländsk bakgrund, speciellt korttidsutbildade, visade sig betydligt fler än väntat ha en hörselnedsättning. Nedsatt hörsel försvårar i hög grad språkinlärning. Om både läraren och den studerande är omedvetna om hörselnedsättningen är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att underlätta inlärningen.
Eva Norinder, hörselpedagog verksam i Göteborg, har skrivit "Att undervisa hörselskadade deltagare i sfi". Det är en praktisk metodbok, som tar upp individuella studieplaner, anpassning av klassrummet, metodiska tips, läromedel och annat material m.m.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Månadens fokus - Juni: Lärare i sfi och svenska som andraspråk - Institutionen för språkdidaktik

Lärare i sfi, svenska som andraspråk eller svenska? Lärarutbildaren Ann-Sofie Bjärkeblad reder ut begrepp och frågor och menar att vara lärare i sfi och svenska som andraspråk är världens roligaste lärarjobb!

more...
No comment yet.
Suggested by Täby skoldatatek
Scoop.it!

En-till-en i förberedelsegrupp

En-till-en i förberedelsegrupp | svenska som andraspråk | Scoop.it
Jag har varit på ett inspirerande studiebesök hos Karin Björkqvist Arthurson  som bl a arbetar med nyanlända elever i en förberedelsegrupp, åk 2 – 4, på Ryaskolan i Göteborg. Under höst...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Kommentarmaterial till kunskapskraven - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Kommentarmaterial till kunskapskraven - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it
Nu finns det kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska/svenska som andraspråk, engelska och samhällskunskap att ladda ner från Skolverket.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Att arbeta med genrepedagogik och IKT i moderna språk – Pedagog Malmö

Att arbeta med genrepedagogik och IKT i moderna språk – Pedagog Malmö | svenska som andraspråk | Scoop.it

Detta blogginlägg handlar om hur man kan arbeta med genrepedagogik och IKT i ämnet tyska men det Hanna Stehagen skriver om kan lätt överföras till svenska som andraspråk eller nybörjarengelska.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Diskussion kring ämnet svenska som andraspråk - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Diskussion kring ämnet svenska som andraspråk - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it

Lena Fridlunds avhandling "Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma" borde alla lärare och skolledare läsa och diskutera, anser Aina Bigestans, doktorand och projektledare på NC som även ber oss fundera över om vi tycker att den bild som Fridlund ger passar in på våra skolor.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Analys av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv | Språkforskningsintitutet

Analys av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv | Språkforskningsintitutet | svenska som andraspråk | Scoop.it

Eija Kuyumcu beskriver den workshop hon ledde under konferensen med fokus på nyanlända 9 maj 2012

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Franska revolutionen utjämnar skillnaderna | Lärarnas Nyheter

Om hur lärare i Bagarmossens skola arbetar aktivt med språket i SO-ämnena utifrån Reading to Learn.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Rumble med oväntad twist

Rumble med oväntad twist | svenska som andraspråk | Scoop.it
Alla som spelat Rumble håller väl med om att det är fantastiskt kul (alternativt förnedrande…) och beroendeframkallande. I korthet går det ut på att av ett givet antal bokstäver bilda så många ord som...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Central mottagning av nyanlända elever eller inte?

För några dagar sedan skrev jag om det reformpaket mot segregation i skolan som regeringen nyligen presenterade och under presskonferensen framgick det tydligt att undervisning för nyanlända elever i svensk skola inte fungerar som den borde. Men frågan är hur man ska organisera detta på allra bästa sätt?

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Jag leker expert för ett ögonblick del 2 Ordklyverier

Jag leker expert för ett ögonblick del 2 Ordklyverier | svenska som andraspråk | Scoop.it
Skolplikten kan förlängas till 18 års ålder för nyanlända elever. Fler lektioner. För nyanlända kan det behövas extra tid i skolan. Prioritera vissa ämnen före andra. Skolor måste kunna välja att under en period prioritera ...
more...
No comment yet.