svenska som andraspråk
39.3K views | +0 today
Follow
svenska som andraspråk
Intressanta länkar som rör undervisning av flerspråkiga elever i alla åldrar.
Curated by Anna Kaya
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ett språklyft – en långsiktig investering | Lärarnas Nyheter

Ett språklyft – en långsiktig investering | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

"Om eleverna saknar grundläggande språkliga verktyg, saknas förutsättningarna inte bara för framgångsrik läsutveckling utan för skolframgång generellt. Det krävs långt­gående åtgärder för att säkerställa likvärdighet i skolan. Ett viktig steg i den riktningen är ett språklyft med fokus på en allsidig språkutveckling genom en språkmedveten och språkberikande undervisning i alla klassrum", skriver Inger Lindberg i tidningen Alfa.

Anna Kaya's insight:

Det är sannerligen dags för #Språklyftet av svensk skola. Ett #läslyft för svensklärare är ett steg framåt men tyvärr långt ifrån tillräckligt. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Mitt språkutvecklande klassrum: Lärare av idag

Mitt språkutvecklande klassrum: Lärare av idag | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

"Vi lever idag i ett samhälle som präglas av mångkulturalitet, snabb utvecklingstakt och ett massivt informationsflöde" skriver Hanna Stehagen och lyfter många viktiga frågor om vad detta ställer för krav på lärarrollen och vår undervisning.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända

Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända | svenska som andraspråk | Scoop.it
Nyanlända elever tycker inte att ämnena i sig är svåra men både ämnesspecifika begrepp och vardagsuttryck ställer till problem. Lärarna glömmer ofta att förklara dem, särskilt i så kallade vanliga klasser.
Anna Kaya's insight:

Viktig läsning om en viktig studie av 22 elever som gått i förberedelseklass. En studie där Monica Axelsson och Jenny Nilsson belyser problematiken med att vara andraspråkslärande i Sverige. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Ny wiki: språkutveckling och digitala verktyg

Ny i svenska skolan: Ny wiki: språkutveckling och digitala verktyg | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Det är med glädje jag ser att UR tillsammans med lärarna Jonas Lindahl och Sara Lövestam nu har påbörjat en wiki som jag tror att många av oss kommer ha nytta av. Wikin heter SFI - Svenska för invandrare och är inspirationskälla och plattform för lärare som vill främja språkutveckling med t ex hjälp av digitala verktyg.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Förmågan att lyssna

Ny i svenska skolan: Förmågan att lyssna | svenska som andraspråk | Scoop.it

Det finns en språklig färdighet som är oerhört viktig men som vi inte alltid undervisar explicit i, nämligen förmågan att lyssna. Många gånger tror jag att vi tänker att förmågan att lyssna utvecklas per automatik men lika lite som förmågan att läsa eller skriva utvecklas automatiskt gör förmågan att lyssna det. Det krävs träning och det krävs att någon modellar och undervisar om hur man gör när man aktivt lyssnar. Hur pass mycket fokus på elevernas förmåga att lyssna har vi när vi planerar, genomför och utvärderar vår undervisning? Hur mycket fokus på elevernas förmåga att lyssna har vi när vi gör våra bedömningar?

Anna Kaya's insight:

Förmågan att lyssna. Så självklar att den ofta blir bortglömd i vår undervisning.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Fokus läsförståelse och föreläsningar om läsundervisning

Ny i svenska skolan: Fokus läsförståelse och föreläsningar om läsundervisning | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Ta del av ett flertal inspirerande föreläsningar med fokus på läsundervisning, lässtrategier och läsförståelse. Och missa inte Barbro Westlunds avhandling och nya böcker.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Vecka 4: Språkutveckla i varje ämne!

Vecka 4: Språkutveckla i varje ämne! | svenska som andraspråk | Scoop.it
Oj. Det här är intressant. Kvällens inspiration sätter igång tankar och planterar frön hos mig. Några nyckelord från Hanna Stehagen och Anna Kaya: Skrivarpar, cirkelmodell, specifika genrer, gemens...
Anna Kaya's insight:
Tänkvärt och viktigt!
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Informationstjuvar aktiverar förförståelse

Ny i svenska skolan: Informationstjuvar aktiverar förförståelse | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Läsrelaterade aktiviteter har jag skrivit om vid ett flertal gånger förut och i det här inlägget tänkte jag fokusera lite extra på en rätt rolig "före-läsning"-aktivitet som går ut på att man aktiverar elevernas förförståelse för att de lättare ska förstå textens innehåll. Aktiviteten bidrar också till att eleverna utvecklar strategier för att dra nytta av olika slags ledtrådar i en text för att öka förståelsen.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Cirkeln finslipar metodiken | Lärarnas Nyheter

Cirkeln finslipar metodiken | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it
Intressant om en forskningscirkel i Malmö för lärare som undervisar nyanlända elever på Mosaikskolan.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Mitt Klassrum: Att arbeta för genremedvetenhet i klassrummet

Mitt Klassrum: Att arbeta för genremedvetenhet i klassrummet | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Hanna Stehagen redogör och diskuterar hur man som lärare kan arbeta för en ökad genremedvetenhet hos sina elever. I texten berör hon Jim Cummis fyrfältare samt två specifika undervisningsmodeller som utgår från ett ämnesdidaktiskt såväl som explicit språkdidaktiskt perspektiv, cirkelmodellen och SIOP. Detta för att lyfta betydelsen av att integrera ämne och språk i sin undervisning.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: 10 hållpunkter för ett språkinriktat arbete

Ny i svenska skolan: 10 hållpunkter för ett språkinriktat arbete | svenska som andraspråk | Scoop.it

Skolspråk och lärande är ett resultat av forsknings- och utvecklingsprojektet Skolspråk, som i sin tur är en del av Utbildningsstyrelsens projekt ”Att möta flerspråkiga elever i skolan”. Projektet har genomförts i samarbete med fyra svenskspråkiga 7–9-skolor i Finland. Boken bygger i hög grad på autentiska klassrumssituationer och skolvardag i olika språkmiljöer. Den beskriver hur språkinriktat och språkoptimistiskt arbete kan se ut inom ramen för skolans dagliga verksamhet – i alla ämnen. Med sina många konkreta idéer riktar den sig till lärare på olika åldersstadier. Boken kan med fördel även användas i skolor eller kommuner som vill starta en studiecirkel för att tillsammans få mer genomslagskraft i det språkinriktade arbetet.

Anna Kaya's insight:

Intressant skrift med viktiga hållpunkter för att utveckla ett mer språkinriktat arbete i skolan.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Modellklasser sätter språket i fokus | Lärarnas Nyheter

Modellklasser sätter språket i fokus | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

Satsningen på studiehandledning, genrepedagogik och regelbundna kunskapstester har gett resultat. Nu ska arbetssättet spridas till fler skolor i Helsingborg och Landskrona.

Anna Kaya's insight:

Lyckad forskningsbaserad satsning på bl a genrepedagogik och studiehandledning i Landskrona och Helsingborg.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Viktigt med flexibilitet - Pedagog Stockholm

Viktigt med flexibilitet - Pedagog Stockholm | svenska som andraspråk | Scoop.it
Läs vad Åsa Sibelius berättar om undervisning av nyanlända elever.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Cirkelmodellen - ett konkret exempel

Ny i svenska skolan: Cirkelmodellen - ett konkret exempel | svenska som andraspråk | Scoop.it
Cirkelmodellen, hur gör man egentligen? Här delar jag ned mig av ett konkret exempel från min undervisning av nyanlända.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Språkutvecklande undervisning i praktiken

Ny i svenska skolan: Språkutvecklande undervisning i praktiken | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Här är en film från England som på ett tydligt och inspirerande sätt beskriver vad språkutvecklande undervisning behöver handla om. Nämligen interaktion och rätt grad och form av stöttning. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Första språket | Lärarnas Nyheter

Första språket | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it
Flera intressanta artiklar om modersmålsundervisning och studiehandledning i tidningen Alfa.
Anna Kaya's insight:
Väldigt läsvärda och intressanta artiklar om vikten av studiehandledning och modersmålsundervisning.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Intervju med mig själv | MoD

Intervju med mig själv | MoD | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:
Monika Dolfin intervjuar sig själv och bjuder på intressanta tankar och reflektioner kring Reading to Learn och hennes egen lärarresa.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Det allmännas ansvar för språket | Lärarnas Nyheter

Får elever med annat modersmål än svenska den utbildning de har rätt till? Nej, skriver Helena Reistad i Pedagogiska magasinets ledare.
Anna Kaya's insight:
Viktig läsning om modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och sfi. Får eleverna den utbildning de har rätt till, undrar Helena Reistad. Tipstack till Josefin Nilsson.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Första försteläraren är igång - Trollhättan - www.ttela.se

Första försteläraren är igång - Trollhättan - www.ttela.se | svenska som andraspråk | Scoop.it
Nu är förstelärarna, den nya karriärstjänsten för lärare, igång i Trollhättan.
Anna Kaya's insight:

Hulya Basaran, förstelärare i Trollhättan och lärare för nyanlända elever i förberedelseklass. En förebild för många!

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Rätt nycklar låser upp texten | Lärarnas Nyheter

Rätt nycklar låser upp texten | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

Med strategier för läsförståelse blir eleverna bättre läsare. Det såg Laila Guvå i en learning study. Nu använder hon kunskaperna i sin undervisning.

Anna Kaya's insight:

Intressant Alfa-artikel lässtrategier och om att utveckla sin undervisning med hjälp av learning study.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Slopa svenska som andraspråk?

Ny i svenska skolan: Slopa svenska som andraspråk? | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

"Slopa ämnet svenska som andraspråk"  är inte bara en förenklad lösning på ett komplext problem utan även ett inlägg på SvD Opinion av Sedat Dogru (M). Här kommenterar jag innehållet och tipsar om intressanta länkar så ni kan läsa ännu mer om denna komplexa fråga.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

NALDIC | EAL resources | Mathematics and EAL

NALDIC | EAL resources | Mathematics and EAL | svenska som andraspråk | Scoop.it
How to support EAL learners in mathematics
Anna Kaya's insight:

Resurssida från NALDIC om matematikundervisning och andraspråkselever.

more...
No comment yet.