svenska som andraspråk
39.2K views | +0 today
Follow
svenska som andraspråk
Intressanta länkar som rör undervisning av flerspråkiga elever i alla åldrar.
Curated by Anna Kaya
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Förberedelseklass jämförs mellan Kanada och Sverige - Malmö högskola

Thom Axelsson till Ontario som gästforskare...

 

Hur tar svensk skola hand om nyanlända elever från andra länder jämfört med hur man gör i Kanada? Och hur slussas man från förberedelseklass till ordinarie klass och vad skiljer länderna åt?
Det är frågor som intresserar forskaren Thom Axelsson på Malmö högskola som nu fått pengar från Vetenskapsrådet för att arbeta som gästforskare i Kanada ett halvår.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

English Language Learners with Learning Disabilities | Colorín Colorado

Hur vet vi, och ur tar vi reda på, om de svårigheter som de flerspråkiga eleverna kan uppvisa beror på att de har svenska som sitt andraspråk eller om det beror på något annat?

 

I denna intervju/webbsändning berättar Dr. Elsa Cárdenas-Hagan om hur lärare kan ta reda på hur det ligger till, hur lärare kan förhålla sig till detta i klassrummet och vad som fortfarande behövs forskas kring. De utgår ifrån elever med engelska som andraspråk men är relevant även för oss i Sverige.

 

Titta även gärna på länkarna och resurserna längre ner på sidan.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Doing What Works - Teaching Literacy in English to K-5 English Learners

Doing What Works - Teaching Literacy in English to K-5 English Learners | svenska som andraspråk | Scoop.it

Många intressanta artiklar, intervjuer och andra resurser som handlar om att utveckla elevers språkliga förmåga. Sidan skriven utifrån undervisning av elever med engelska som andraspråk men är väldigt intressant även för oss i Sverige.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Att lära genom läsning

Att lära genom läsning ställer högra krav på elevernas läsförmåga och det ställer oerhört högra krav på oss lärare att ge eleverna verktyg att utveckla denna förmåga.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Fem språk? Ja varför inte hundra? | Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk | Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk

Gunilla Ladberg - Jag utbildar er hjärna...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Föreslå problemområden till praxisnära forskning! | Språkforskningsintitutet

Föreslå problemområden till praxisnära forskning! | Språkforskningsintitutet | svenska som andraspråk | Scoop.it

Nu vill vi passa på att fråga lärare vad ni skulle vilja ha vidare beforskat i ämnet svenska som andraspråk i ett kommande nätverk. Vilka områden i arbetet med flerspråkiga elever och nyanlända samt sent anlända skulle de ämnesdidaktiska nätverken kunna fokusera på? Vad är angeläget och lämpligt för praxisnära forskning? Ett förslag kan vara hur övergången till klass sker smidigast. Eller kanske hur man på bästa sätt kombinerar ämneskunskaper med språkutveckling, i ett visst arbetsmoment eller område. Något annat som diskuterats mycket på sista tiden är hur svenska som andraspråk kan vara ett integrerande ämne. Man skulle också kunna titta på något relaterat till elevernas modersmål…
Vad föreslår ni? Vi önskar oss massor av förslag! Skriv dem här i bloggen som kommentarer, eller mejla in dem till oss på sprakforskning@stockholm.se

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Förberedelseklassen bloggar : Den golfande IT-pedagogen

Christina, en IT-pedagog i Trollhättan berättar om hur det gick till när en av kommunens förberedelseklasser började blogga och vad det ger eleverna.

more...
No comment yet.
Rescooped by Anna Kaya from svenska som andraspråk
Scoop.it!

MATTEBEGREPP PÅ 21 SPRÅK

En resurs för flerspråkiga barn, ungdomar och föräldrar. Böckerna är utvecklade av modersmålslärare och elever.

Böckerna finns enbart i pdf-format. De är fria för elever, föräldrar och lärare att skriva ut och använda i skolarbete.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

UR-program: svenska som andraspråk

UR-program: svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it

URs webbsajt (ur.se) håller på att förnya sig. Bland annat ska menyerna vara lättare för lärare att hitta i. Därför är söket uppdelat efter läroplanens ämnen, målgrupper samt olika temaområden som språk, retorik mm. Man kan också söka genom att skriva in ett sökord i den sökhjälp man hittar i högst upp på högra delen av sidan.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Skolporten, Lärares språkbruk i tvåspråkiga klassrum

Skolporten, Lärares språkbruk i tvåspråkiga klassrum | svenska som andraspråk | Scoop.it
Utbildningsvetenskaplig forskning för skolan: de senaste avhandlingarna, rapporterna och nyheterna inom relevant skolforskning...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ulf Malmqvist – Pedagog Malmö

Ulf Malmqvist – Pedagog Malmö | svenska som andraspråk | Scoop.it

Ulf Malmqvist arbetar som förskollärare på en förskola i Rosengård, Malmö och arbetar även som barnbokslektör vid Bibliotekstjänst.

 

Han bloggar nu på Pedagog Malmös sajt och inläggen kommer bl a handla om hur man arbetar med barnböcker i förskolan för att barnens språk ska utvecklas så mycket som möjligt.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: En doktorsavhandling är inte samma sak som en kvällstidningsledare

Aina Bigestans, doktorand på Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet, resonerar kring Lena Fridells avhandling som rör svenska som andraspråksämnet och dess framtid.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Boktips: Språkarbete i alla ämnen

Boktips: Språkarbete i alla ämnen | svenska som andraspråk | Scoop.it

Språkarbete i alla ämnen - Gun Hägerfelth

 

Språkarbete i alla ämnen handlar om språkets roll i skolans ämnesundervisning och lyfter fram olika aspekter på hur viktigt det är att språket uppmärksammas.

 

I boken redogör och diskuterar författaren bland annat hur synen på språk och kommunikation har samverkat genom åren, hur vardagens språk skiljer sig från skolspråket, vad som kännetecknar skolspråk och hur språket kan uppmärksammas i den konkreta ämnesundervisningen på högstadiet och i gymnasieskolan.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Värna svenska som andraspråk - Debatt - www.gp.se

Kritiken mot skolämnet svenska som andraspråk är missvisande.

 

"Nu behövs istället en omfattande och långsiktig satsning på ämnet svenska som andraspråk, såväl i skolan som i lärarutbildningen, för att ge ämnet dess rätta legitimitet samt en attitydförändring mot mångkultur som "mainstream"."

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Webcasts | Colorín Colorado

Teachers who work with English language learners will find ESL/ESOL/ELL/EFL reading/writing skill-building children's books, stories, activities, ideas, strategies to help PreK-3 and 4-8 students learn to read.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Reading To Learn

Reading To Learn | svenska som andraspråk | Scoop.it
Reading to Learn - Reading to Learn is a literacy teaching program designed to enable all learners to read and write successfully, at levels appropriate to their age, grade and area of study.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Genrepedagogik är fusk?

"Det här är ju som fusk!" sa en av mina elever idag. "Fusk! Ska vi verkligen få ha fusklappar när vi skriver? Wow!"

 

Det eleven tycker är fusk kallar jag för planeringsmodell eller skrivmodell och det kommer jag beskriva lite närmare längre fram i inlägget men först lite bakgrundsinformation. Jag har börjat introducera en ny textgenre i min grupp med nyanlända elever. Vi har tidigare i år arbetat med den narrativa genren, eller berättande genre, och nu är det dags för den genre som kallas beskrivande rapport, dvs en form av faktatext.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Anta utmaningen i den mångkulturella skolan. Konferens i Umeå

Umeå kommuns flyktingmottagning (VIVA), Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet och
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Umeå universitet, inbjuder till:

 

Konferens för lärare i svenska som andraspråk, lärare för nyanlända elever, flyktingsamordnare, elevhälsa och berörda rektorer.
Tid: 4 maj 2012, kl. 9.00–16.15 i Umeå

 

PROGRAM
09.30–10.30 Vad kan eleven? – Analys av en elevtext Lena Sjöqvist
10.45–12.00 Låt språket bära – nyckeln till kunskapsutveckling Britt Johansson
13.00–14.30 Anta utmaningen i den mångkulturella skolan Laid Bouakaz
14.50–15.50 Forts. Laid Bouakaz
15.50–16.15 Pågående utvecklingsarbete i regionen Eva Westergren Holgén

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Ett eller två svenskämnen?

Debatten kring sva-ämnets framtid fortgår men för att vi sakligt ska kunna diskutera och debattera krävs det att vi stannar upp och tittar på vår egen organisation. I detta inlägg finns många viktiga frågor att tänka till kring.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Krav: två svenskämnen | Lärarnas Nyheter

Krav: två svenskämnen | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

Nu svarar professorer, docenter och lektorer från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet samt Lunds högskola på den debatt som varit efter Lena Fridlunds doktorsavhandling.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

webbmatte - stödmaterial på olika språk

Webbmatte.se är ett stödmaterial för matematikundervisningen i åk 6–9, och gymnasiets Matematik A. Materialet består av texter, filmer och övningar. För åk 6-9 finns materialet på följande språk; svenska, arabiska, persiska, polska, engelska, ryska, somaliska och spanska. Matematik A finns på svenska, arabiska och somaliska.

 

Ett inte helt nytt material eller webbsajt men fortfarande väldigt användbart och omtyckt av elever och lärare.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

24,6 miljoner kronor till språkutvecklande insatser - Malmö stad

24,6 miljoner kronor till språkutvecklande insatser - Malmö stad | svenska som andraspråk | Scoop.it

Det storsatsas på språkutveckling i Malmö:

"Satsningen innebär att man stöttar Malmös olika pedagogiska verksamheter för att främja barn och elevers kunskapsinhämtning. All ämnesundervisning ska vara språkutvecklande, inte bara språkundervisningen. Enligt forskningen är nämligen ämnesundervisning som också är språkutvecklande den bästa vägen att utveckla ett språk, både första- och andraspråk. Flerspråkiga elever ska dessutom ges en möjlighet att utveckla sitt modersmål och svenska parallellt med sina andra ämnesstudier."

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

UR Play - Jakten på det demokratiska klassrummet : Bucklands Beach Intermediate School

UR Play - Jakten på det demokratiska klassrummet : Bucklands Beach Intermediate School | svenska som andraspråk | Scoop.it
I utbildningsmodellen "Learning to learn" utgår man från att varje elev själv skapar sin kunskap och sätter egna mål för sitt lärande. På så sätt ska ett eget ansvarstagande och en ökad självkänsla utvecklas.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Symposium 2012 - Lärarrollen i svenska som andraspråk

Snart är det dags att anmäla sig till Symposium 2012. Passa på att sprida information till kollegor och skolledare, det är två oerhört viktiga dagar för alla oss svenska som andraspråkslärare och andra som arbetar med flerspråkiga elever.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Språksatsning ska ge lyft

Språksatsning ska ge lyft | svenska som andraspråk | Scoop.it
Malmös rödgröna majoritet med vill höja de svaga
skolresultaten med en satsning på språk.

 

Huvudområden:

1 Språkutvecklande ämnesundervisning: Alla lärare ansvarar för att eleverna förstår det vetenskapliga språk som ämnet bygger på.
2 Flerspråkig ämnesundervisning: Stöd av modersmålslärare eller studiehandledning på modersmålet.
3 Formativ bedömning: Löpande uppföljningar som komplettering till avslutande betyg och omdömen.

more...
No comment yet.