svenska som andraspråk
39.4K views | +0 today
Follow
svenska som andraspråk
Intressanta länkar som rör undervisning av flerspråkiga elever i alla åldrar.
Curated by Anna Kaya
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Svenska som andraspråk och formativ bedömning

Ny i svenska skolan: Svenska som andraspråk och formativ bedömning | svenska som andraspråk | Scoop.it

På Skollyftet skriver Robert Walldén tre viktiga inlägg som handlar om bedömning för lärande och andraspråksutveckling. Han har tidigare skrivit ett inlägg om hur de arbetar med bedömning för lärande i Borås och nu får vi ta del av hur han arbetar med bedömning för lärande i sitt svenska som andraspråksklassrum på vuxenutbildningen.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Skolsatsning 2012 - Malmö stad

Skolsatsning 2012 - Malmö stad | svenska som andraspråk | Scoop.it

En skolsatsning att hålla ögonen på.

 

Malmö stad satsar på språkutvecklande ämnesundervisning, flerspråkig ämnesundervisning och bedömning för lärande.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Rik på språk - krönika i Alfa

Rik på språk - krönika i Alfa | svenska som andraspråk | Scoop.it

Anna Kaya, krönikör i tidningen Alfa, skriver om hur det är att arbeta med nyanlända elever.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Symposium 2012 - Anmälan är nu öppen!

Symposium 2012 är nu öppet för anmälan!

 

Årets symposium har temat "Lärarrollen i svenska som andraspråk", där lärarens betydelse för språkutvecklingen kommer att stå i fokus, liksom språkets roll i kunskapsutvecklingen inom ämnesundervisningen. Hur den nya läroplanen och de nya kursplanerna kan implementeras kommer också att behandlas med tanke på hur språk- och kunskapsutveckling kan integreras i skolans undervisning.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Språket som dörrvakt | Lärarnas Nyheter

Språket som dörrvakt | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

Intressant krönika av Inger Lindberg i tidningen Alfa:

 

"I vilken utsträckning det finns språkliga hinder som kan förklara skillnaderna även bland elever med svenska som modersmål är mera oklart. Intressant nog är språket heller inte något som diskuteras som en möjlig aspekt av det väl dokumenterade sambandet mellan skolframgång och klassbakgrund. Detta trots att forskare inom olika forskningsfält sedan länge uppmärksammat kopplingen mellan klass och elevers tillgång till det ”rätta” språkbruket."

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Räcker det inte med vanlig svenska?

Jag får ofta frågan varför vi har två svenskämnen och varför det inte räcker att bara läsa svenska. Får du också dessa frågor? Dela då ut Bosse Thoréns artikel till frågeställaren. Artikeln synliggör nämligen de stora skillnaderna på förutsättningar mellan elever som har svenska som sitt modersmål och elever med svenska som sitt andraspråk.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

UR Samtiden - Barn i vår tid : Rikt språk nyckeln till framgång - UR.se

UR Samtiden - Barn i vår tid : Rikt språk nyckeln till framgång - UR.se | svenska som andraspråk | Scoop.it

Att behärska språket är en förutsättning för att ta till sig kunskap. Botkyrka är en kommun med många språk. Erik Nilsson, chef på utbildningsförvaltningen, berättar hur hans kommun arbetar med språkfrågan.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Språkrådet - Institutet för språk och folkminnen

Språkrådet - Institutet för språk och folkminnen | svenska som andraspråk | Scoop.it
Ett nordiskt nätverk har utlyst en tävling för projekt som handlar om språket i nya medier.

 

Det nordiska nätverket för nordiska språk och nordisk språkförståelse i nya kommunikationsmedier har utlyst en tävling för bästa projekt inom ämnet ”språket i nya medier”. Du kan vinna 10 000 kr i projektstöd, förutsatt att du är masterstuderande. Bidragen ska vara inlämnade senast den 21 maj 2012.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Coachande lärarstudenter vann pris i Portugal - Institutionen för språkdidaktik

Projektet "Svenskcoacher på nätet":

 

I europafinalen i tävlingen "Årets mest innovativa lärare", som ägde rum i Portugal den 19-22 mars, vann projektet "Svenskcoacher på nätet" pris i sin kategori. Nu går projektet vidare till en världsfinal i Aten i november.

"Svenskcoacher på nätet" representerades av lärarstudenten Jessica Löfström från Stockholms universitet och Fatima Lasfirare från Stockholms stad och utsågs till "Runner up" i kategorin för mest innovativa tekniska användning för lärande.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Sociala medier i skolan

Hur fångar du elevernas intresse för att lära? I anslutning till Stockholms- och Riks-LiSA:s årsmöten föreläser Liza Greczanik. Hon är författare till läroböckerna Bloggen möter undervisningen – konkreta metodiska tips (2007) och Elever Online (2009). I Lizas klassrum används datorerna framgångsrikt som redskap i språkutvecklingens tjänst.

 

”Moderna medier i Svenska som andraspråk”
Tid: Söndagen den 22 april 2012 kl 13.00 -16.00, med kaffepaus.
Plats: Utbildningsradions lokaler, Oxenstiernsgatan 34, Stockholm. Samling i entrén.


Anmälan till Maria Englund-Olsson, via mail mariaenglundolsson@hotmail.com senast 16 april 2012.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Språkforskningsinstitutets publikationer - stockholm.se

Språkforskningsinstitutets publikationer - stockholm.se | svenska som andraspråk | Scoop.it

Här hittar du Språkforskningsinstitutets publikationer.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Systemisk funktionell grammatik | Språkforskningsintitutet

Systemisk funktionell grammatik | Språkforskningsintitutet | svenska som andraspråk | Scoop.it

Systematisk funktionell grammatik, vad är det? Språkforskningsinstitutet och Eija Kuyumcu håller kurs i detta och i det här inlägget får vi veta lite mer.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

skoleipraksis » Flerkulturell opplæring

skoleipraksis » Flerkulturell opplæring | svenska som andraspråk | Scoop.it

Skole i praksis, en norsk sida, är en resurs för lärare. Denna sida, Flerkulturell opplæring, fokuserar på språkutvecklande arbetssätt och annat som främjar utvecklandet av flerspråkighet i skola och förskola.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland

Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland | svenska som andraspråk | Scoop.it

Hur står det till med svenska elevers läs- och skrivförmåga och vad kan vi lära av Nya Zeeland? Begreppet litteracitet har stor betydelse i den nyzeeländska skolan och för att våra svenska elever ska få en maximal språkutveckling kanske vi kan inspireras lite av vilket stöd elever och lärare får på Nya Zeeland.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Dags att nominera lärare till språkdidaktiskt pris

Institutionen för språkdidaktik och Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet utlyser ett språkdidaktiskt pris till Carin Rosanders minne. Syftet med priset är att uppmuntra och synliggöra viktiga pedagogiska insatser inom svenska som andraspråk och flerspråkighetsfältet.

 

Den som nomineras till priset ska vara en förskollärare eller lärare i svenska som andraspråk som är verksam inom förskola/grundskola och i sitt arbete visat prov på framstående språkdidaktisk utveckling och pedagogiskt nytänkande i Carin Rosanders anda.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Genrepedagogik och cirkelmodellen

Intressant artikel som förklarar olch exemplifierar hur cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Språkutveckling och flerspråkighet - Gisela Håkansson

Språkutveckling och flerspråkighet Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap, Lunds Universitet...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

UR Samtiden - Barn i vår tid : Att lära på sitt andra språk - UR.se

UR Samtiden - Barn i vår tid : Att lära på sitt andra språk - UR.se | svenska som andraspråk | Scoop.it

"Udda", "roten" och "bas" är exempel på ord som har en betydelse inom matematiken och en annan i vårt vardagliga språk. Liknande exempel finns inom alla ämnesområden. Monica Söderström Lareu är projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, och hon menar att det inte bara är språklärarnas uppgifter att lära ut svenska till barn med annat modersmål än svenska - även ämneslärarna måste bidra till undervisningen.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Är du bästa sfi-läraren?

UR söker Sveriges vassaste SFI-lärare för en ny tv-serie. Målet är att lyfta fram SFI, pedagogerna, eleverna och utbildningen. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Miss Åsa

Miss Åsa | svenska som andraspråk | Scoop.it

Miss Åsa, en av Pedagog Stockholms nya lärarbloggare, arbetar med nyanlända elever i Vällingby. Här kan du följa hennes blogg.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Lärarlyftet - Svenska som andraspråk för SFI

2012 startar Lärarlyftet II som riktar sig till lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet i. På Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet finns kurser som ger behörighet att undervisa på SFI.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

"Skolan är till för ditt barn" Info från Skolverket på olika språk

"Skolan är till för ditt barn" Info från Skolverket på olika språk | svenska som andraspråk | Scoop.it

För att föräldrar ska få information om förändringarna i läroplanerna kommer Skolverket att ta fram en broschyr som särskilt riktar sig till dem.

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Svenska som andraspråk - Nationell bokmärkessamling | Diigo - Groups

Svenska som andraspråk - Nationell bokmärkessamling | Diigo - Groups | svenska som andraspråk | Scoop.it
Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande är ett bokmärkesprojekt i samarbete mellan Länkskafferiet och Dela! Tanken är att skapa en nationell bokmärkessamling för området utbildning och lärande.
more...
No comment yet.