svenska som andra...
Follow
Find
30.7K views | +7 today
Scooped by Anna Kaya
onto svenska som andraspråk
Scoop.it!

Föreläsning med Kenneth Hyltenstam

Föreläsning med Kenneth Hyltenstam | svenska som andraspråk | Scoop.it
Rum för barn, Kennet Hyltenstam, Tvåspråkighet, andraspråksinlärning och tvåspråkig undervisning för minoritetsbarn...

 

Föreläsningen behandlar interaktionen mellan svenska som andraspråk och modersmål utifrån ett helhetsperspektiv på tvåspråkiga elever. Det kommer att relatera språkutvecklingen i andraspråket till elevernas förstaspråk, kognitiva utveckling, identitetsutveckling och kunskapsutveckling.

more...
No comment yet.
svenska som andraspråk
Intressanta länkar som rör undervisning av flerspråkiga elever i alla åldrar.
Curated by Anna Kaya
Your new post is loading...
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter | svenska som andraspråk | Scoop.it
Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell. Modellen har flera steg och Teresia praktiserar steg efter steg med sin klass efter varje coachning. Det visar sig inte vara helt lätt, men Teresia kämpar på och en medvetenhet om betydelsen av språket växer fram; hur förklarar man egentligen olika begrepp och ord på bästa sätt? Vi får även se hur ett språkutvecklande arbetssätt med nyanlända fungerar på skolan Kronan i Trollhättan. Del 1 av 2.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Svenska och svenska som andra språk i Gy11 - två jämbördiga ämnen?

http://www.forskul.se/tidskrift/nummer11/svenska_och_svenska_som_andra_sprak_i_gy11___tva_jambordiga_amnen

Anna Kaya's insight:

Ämnesplanen för svenska på gymnasiet lägger större vikt vid personlighetsutvecklande, bildande och kreativt innehåll än svenska för andraspråk, som har ett mer formcentrerat och nyttobetonat innehåll. Det är en av Catarina Economous slutsatser då hon har granskat och jämfört de olika ämnesplanerna. Bland annat belyser hon att skönlitteraturläsning för en tynande tillvaro i svenska som andraspråk. Hon ser en risk för exkludering av elever som läser svenska som andraspråk och understryker behovet av att alla elever bör få samma möjligheter till språk- och personlighetsutveckling.

 

Artikel i Forskning för undervisning och lärande, nr 11 - 2013.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Nyanlända elever direkt in i ämnesundervisningen?

Ny i svenska skolan: Nyanlända elever direkt in i ämnesundervisningen? | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Efter att ha läst Jenny Uddlings uppsats vill jag skicka med en fråga till alla er som på ett eller annat sätt arbetar med utbildning för nyanlända elever:

 

"Varför organiserar vi undervisningen för den här nyanlända eleven på det sätt vi gör och är undervisningen verkligen anpassad efter elevens förutsättningar och behov?" 


Sluta aldrig ställa denna fråga, är mitt tips. Och se till att det alltid blir ett ja på slutfrågan. För elevens skull.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande?

Ny i svenska skolan: Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:
Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande?

Frågan dök upp på facebook igår och ett svar där blev till ett eget blogginlägg.


Här är en bra uppgift att börja med för att synliggöra de språkliga kraven i kunskapskraven: Välj valfri del av kunskapskrav. Fundera över vilka språkliga krav det ställer & hur undervisningen tränar eleven i detta.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Alla dessa lyft

Ny i svenska skolan: Alla dessa lyft | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Alla dessa lyft i skolans värld... Blir det bättre för att vi lyfter lite här och lyfter lite där? Borde vi inte i så fall försöka lyfta allt på en gång? Om språket är grunden till kunskap borde språket vara det vi borde lyfta allra mest. Och först.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Kompetensutveckling för skolteam kring nyanländas lärande - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Kompetensutveckling för skolteam kring nyanländas lärande - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | svenska som andraspråk | Scoop.it
Kompetensutveckling för skolteam kring nyanländas lärande
Anna Kaya's insight:

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

 

Nu är det dags att anmäla sig till kompetensutveckling för skolteam kring nyanländas lärande. Tio lärosäten runtom i landet erbjuder utbildning med start i april/maj. Missa inte!

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ett språklyft – en långsiktig investering | Lärarnas Nyheter

Ett språklyft – en långsiktig investering | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

"Om eleverna saknar grundläggande språkliga verktyg, saknas förutsättningarna inte bara för framgångsrik läsutveckling utan för skolframgång generellt. Det krävs långt­gående åtgärder för att säkerställa likvärdighet i skolan. Ett viktig steg i den riktningen är ett språklyft med fokus på en allsidig språkutveckling genom en språkmedveten och språkberikande undervisning i alla klassrum", skriver Inger Lindberg i tidningen Alfa.

Anna Kaya's insight:

Det är sannerligen dags för #Språklyftet av svensk skola. Ett #läslyft för svensklärare är ett steg framåt men tyvärr långt ifrån tillräckligt. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Mitt språkutvecklande klassrum: Lärare av idag

Mitt språkutvecklande klassrum: Lärare av idag | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

"Vi lever idag i ett samhälle som präglas av mångkulturalitet, snabb utvecklingstakt och ett massivt informationsflöde" skriver Hanna Stehagen och lyfter många viktiga frågor om vad detta ställer för krav på lärarrollen och vår undervisning.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända

Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända | svenska som andraspråk | Scoop.it
Nyanlända elever tycker inte att ämnena i sig är svåra men både ämnesspecifika begrepp och vardagsuttryck ställer till problem. Lärarna glömmer ofta att förklara dem, särskilt i så kallade vanliga klasser.
Anna Kaya's insight:

Viktig läsning om en viktig studie av 22 elever som gått i förberedelseklass. En studie där Monica Axelsson och Jenny Nilsson belyser problematiken med att vara andraspråkslärande i Sverige. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Ny wiki: språkutveckling och digitala verktyg

Ny i svenska skolan: Ny wiki: språkutveckling och digitala verktyg | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Det är med glädje jag ser att UR tillsammans med lärarna Jonas Lindahl och Sara Lövestam nu har påbörjat en wiki som jag tror att många av oss kommer ha nytta av. Wikin heter SFI - Svenska för invandrare och är inspirationskälla och plattform för lärare som vill främja språkutveckling med t ex hjälp av digitala verktyg.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Förmågan att lyssna

Ny i svenska skolan: Förmågan att lyssna | svenska som andraspråk | Scoop.it

Det finns en språklig färdighet som är oerhört viktig men som vi inte alltid undervisar explicit i, nämligen förmågan att lyssna. Många gånger tror jag att vi tänker att förmågan att lyssna utvecklas per automatik men lika lite som förmågan att läsa eller skriva utvecklas automatiskt gör förmågan att lyssna det. Det krävs träning och det krävs att någon modellar och undervisar om hur man gör när man aktivt lyssnar. Hur pass mycket fokus på elevernas förmåga att lyssna har vi när vi planerar, genomför och utvärderar vår undervisning? Hur mycket fokus på elevernas förmåga att lyssna har vi när vi gör våra bedömningar?

Anna Kaya's insight:

Förmågan att lyssna. Så självklar att den ofta blir bortglömd i vår undervisning.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Fokus läsförståelse och föreläsningar om läsundervisning

Ny i svenska skolan: Fokus läsförståelse och föreläsningar om läsundervisning | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Ta del av ett flertal inspirerande föreläsningar med fokus på läsundervisning, lässtrategier och läsförståelse. Och missa inte Barbro Westlunds avhandling och nya böcker.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

De söker nyckeln till bättre resultat för utrikesfödda | Skolvärlden

De söker nyckeln till bättre resultat för utrikesfödda | Skolvärlden | svenska som andraspråk | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Quick fix till språkutvecklande undervisning

Ny i svenska skolan: Quick fix till språkutvecklande undervisning | svenska som andraspråk | Scoop.it

Ingen quick fix men däremot checklistor av Pauline Gibbons. en bra start mot en mer språkutvecklande undervisning.

Anna Kaya's insight:

I detta inlägg kan du ta del av Pauline Gibbons checklistor för en språkutvecklande undervisning. Den ena handlar om att i undervisningen få variation och balans mellan att tala, lyssna, läsa och skriva och den andra handlar om fem steg att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen. Den sista jag tänkte visa er handlar om fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsområde.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ”

”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” | svenska som andraspråk | Scoop.it
Jag har ett par gånger efter jul i år fått kommentarer av kollegor: "Vad mycket svenska de kan redan!" "Hur kan de vara så duktiga? " Jag blir glad och, hrm, jag erkänner, smickrad. Det har också f...
Anna Kaya's insight:

"Det här med att undervisa nyanlända elever, hur GÖR ni egentligen?"

Vi som jobbar med nyanlända känner igen frågan och Sara Persson har formulerat ett väldigt informativt och tydligt svar. Som dessutom är väldigt inspirerande och lärorikt.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Syriens barn på väg in i den svenska skolan

Syriens barn på väg in i den svenska skolan | svenska som andraspråk | Scoop.it
De kom från det krigshärjade Syrien för mellan två och nio månader sedan. Nu bussas de från invandrartäta Norsborg till en skola i Tullinge där de undervisas på svenska och arabiska samtidigt. Och...
Anna Kaya's insight:
Om vikten av tvåspråkig undervisning för nyanlända. Reportage från Falkbergsskolan i Botkyrka.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Läsförståelse och lässtrategier

Ny i svenska skolan: Läsförståelse och lässtrategier | svenska som andraspråk | Scoop.it

Det här med begrepp, och vad vi lägger in i dem, är alltid lika intressant att fundera kring. Jag har lite då och då hört läsförståelsestrategier och lässtrategier användas synonymt, som om det vore samma sak. Vilket det i och för sig kan vara men det behöver inte vara så.

Anna Kaya's insight:

Jag skriver lite om lässtrategier, läsförståelse och ett funktionellt språkanvändande. Är läsförståelsestrategier och lässtrategier samma sak eller borde vi använda begreppet läsförståelseprocesser och se lässtrategier som verktyg som leder till en funktionell läsförmåga?

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Mitt språkutvecklande klassrum: Vi läser Brott och straff i kursen SVA 1

Mitt språkutvecklande klassrum: Vi läser Brott och straff i kursen SVA 1 | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Missa inte Hanna Stehagens inspirerande inlägg om hur hon byggt upp en stöttande undervisning så eleverna skulle kunna läsa och förstå Dostojevskijs "Brott och straff". Hon skriver så här:

 

"Jag är nämligen av den åsikt att alla elever, oavsett nivå i svenska och tidigare läserfarenhet, ska få möjligheten att läsa och upplever klassiker. Men det är då särskilt viktigt hur man introducerar dessa texter för eleverna. Att bygga in texterna i ett övergripande tema är ett ypperligt sätt men vad gäller andraspråkselever behövs det så mycket mer. Det gäller att flera incitament av stödstrukturer: i form av dialog mellan elever och lärare och elev, kamratrespons, progression från muntligt till skriftligt, lässtrategier samt stöttning i form av bild och ljud och högläsning."

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Porträtt: David Rose | Lärarnas Nyheter

Porträtt: David Rose | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

Artikel i tidningen Alfa om David Rose och Reading to Learn

Anna Kaya's insight:

Läs om David Rose och metoden Reading to Learn i tidningen Alfa.

 

"Metoden Reading to Learn handlar om att fokusera på språk i alla ämnen och att ha en inkluderande undervisning. David Rose säger att det handlar om att demokratisera klassrummet, alla ska vara delaktiga."

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Modellklasser sätter språket i fokus | Lärarnas Nyheter

Modellklasser sätter språket i fokus | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it

Satsningen på studiehandledning, genrepedagogik och regelbundna kunskapstester har gett resultat. Nu ska arbetssättet spridas till fler skolor i Helsingborg och Landskrona.

Anna Kaya's insight:

Lyckad forskningsbaserad satsning på bl a genrepedagogik och studiehandledning i Landskrona och Helsingborg.

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Viktigt med flexibilitet - Pedagog Stockholm

Viktigt med flexibilitet - Pedagog Stockholm | svenska som andraspråk | Scoop.it
Läs vad Åsa Sibelius berättar om undervisning av nyanlända elever.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Cirkelmodellen - ett konkret exempel

Ny i svenska skolan: Cirkelmodellen - ett konkret exempel | svenska som andraspråk | Scoop.it
Cirkelmodellen, hur gör man egentligen? Här delar jag ned mig av ett konkret exempel från min undervisning av nyanlända.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Språkutvecklande undervisning i praktiken

Ny i svenska skolan: Språkutvecklande undervisning i praktiken | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:

Här är en film från England som på ett tydligt och inspirerande sätt beskriver vad språkutvecklande undervisning behöver handla om. Nämligen interaktion och rätt grad och form av stöttning. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Första språket | Lärarnas Nyheter

Första språket | Lärarnas Nyheter | svenska som andraspråk | Scoop.it
Flera intressanta artiklar om modersmålsundervisning och studiehandledning i tidningen Alfa.
Anna Kaya's insight:
Väldigt läsvärda och intressanta artiklar om vikten av studiehandledning och modersmålsundervisning.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Kaya
Scoop.it!

Intervju med mig själv | MoD

Intervju med mig själv | MoD | svenska som andraspråk | Scoop.it
Anna Kaya's insight:
Monika Dolfin intervjuar sig själv och bjuder på intressanta tankar och reflektioner kring Reading to Learn och hennes egen lärarresa.
more...
No comment yet.