Nettavisen får bloggrefs fra Presseforbundet | kampanje.com | Sosial på norsk | Scoop.it
Nettavisen vil dele både trafikk og annonsekroner med blogger. Presseforbundet reagerer.