Socialisme Koekelberg
6.4K views | +8 today
Follow
Socialisme Koekelberg
Socialisten in Koekelberg - Les socialistes à Koekelberg
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Worden sociaal werkers politieagenten?

Worden sociaal werkers politieagenten? | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Een provocerende titel. Maar provocerend is ook het wetsvoorstel van Valérie Van Peel (N-VA) dat het beroepsgeheim van sociaal werkers inperkt. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State. Nadien wordt het zeer waarschijnlijk gestemd in het parlement. Alle regeringspartijen zijn immers voor. 

MELDINGSPLICHT 
Als het voorstel wet wordt, bevat het twee luiken die gelden voor alle personeelsleden van de instellingen van sociale zekerheid. 

Ten eerste zullen ze op vraag van het openbaar ministerie “noodzakelijke administratieve maatregelen” moeten meedelen (passieve meldingsplicht). 
Ten tweede moeten ze zelf verplicht aan aangifte doen aan het openbaar ministerie “indien ze kennis krijgen van één of meerdere informaties die ernstige aanwijzingen kunnen uitmaken van een terroristisch misdrijf” (actieve meldingsplicht). 

Van Peel wil af van de huidige situatie waarbij personeelsleden van de instellingen van sociale zekerheid zouden weigeren bepaalde informatie door te geven door zich te “verschuilen” achter hun beroepsgeheim. Ze zouden dit kunnen doen omdat wie het beroepsgeheim schendt, strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd. 

Worden vooral geviseerd? Sociaal werkers.
SocialismeKoekelberg's insight:
“Zonder beroepsgeheim kan men niet aan hulpverlening doen.”
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Terug aan de slag na ziekte of handicap?

Terug aan de slag na ziekte of handicap? | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Zo’n 370.000 werknemers zijn langdurig ziek. Dat is een recordcijfer en de laatste jaren is hun aantal sterk toegenomen. Werkdruk speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol, maar er kunnen natuurlijk nog heel wat redenen zijn voor langdurige gezondheidsproblemen, al dan niet verbonden aan het werk. 


Hoe langer een werknemer afwezig blijft van het werk ten gevolge van een gezondheidsprobleem, hoe kleiner de kans dat hij of zij terugkomt: na een afwezigheid van drie tot zes maanden daalt de kans dat de werknemer terugkeert naar zijn of haar job tot 50% ; bij afwezigheid van meer dan een jaar daalt de kans zelfs tot 20% ; en bij afwezigheid van twee jaar of meer keert nauwelijks 10% van de werknemers terug. 


Voor wie een arbeidshandicap heeft of krijgt (bv. door ziekte of ongeval), is het terug aan het werk gaan eveneens een grote uitdaging, zoals we al in een eerdere blog hebben geduid. 


Maggie De Block wil zieken straffen en hen zo pushen om terug te gaan werken, ook wanneer ze er nog niet klaar voor zijn. Dat zou niet alleen zorgen voor een sociaal drama, het zou ook niet werken. 

more...
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from Vorming, opleiding en educatie
Scoop.it!

In het spoor van de Shoah in Polen

In het spoor van de Shoah in Polen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

“Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen.” (George Santayana) 


Een reis langs de graven van meer dan 1.500.000 mensen, slachtoffers van een minutieus georganiseerde poging om een volk uit de geschiedenis te wissen. 
Via Dirk Lagast
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

''Meer doen met minder' klinkt goed, maar wordt een excuus om dienstverlening en samenleving uit te hollen'

''Meer doen met minder' klinkt goed, maar wordt een excuus om dienstverlening en samenleving uit te hollen' | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

'Je kan niet mensen langer laten werken en tegelijk de werkbaarheid van dat werk fors doen dalen', schrijft Bieke Verlinden (SP.A). 


Dit weekend maakte de Stichting Innovatie & Arbeid de resultaten van de 'werkbaarheidsmonitor' bekend, een studie die peilt naar het welbevinden op ons werk. Twee tendensen vallen meteen op: de werkbaarheidsgraad is sterk gedaald (het aandeel werknemers met een werkbare job), en de werkdruk is fors gestegen. Erg opvallend daarbij zijn de slechte cijfers die ons bereiken vanuit het onderwijs, de overheid en de zorg. Het lijkt erop dat ook in die sectoren de fundamentele vraagstukken over de manier waarop we ons werk en bij uitbreiding onze samenleving willen organiseren ondergesneeuwd raken door het verstikkende managementdenken.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

VUB'er Ahmadreza Djalali ter dood veroordeeld in Iran

VUB'er Ahmadreza Djalali ter dood veroordeeld in Iran | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
VUB-wetenschapper Ahmadreza Djalali is in Iran opgepakt op beschuldiging van spionage en daarvoor ter dood veroordeeld. Hij geeft les aan de European Master in Disaster Medicine (EMDM) in Italië, een gezamenlijke master van Università degli Studi del Piemonte Orientale en de Vrije Universiteit Brussel. Hij zou binnen 2 weken ter dood worden gebracht, waartegen een petitie werd opgestart.
SocialismeKoekelberg's insight:
"Dit is een zware schending van de universele rechten van de mens, waartegen wij ons scherp moeten verzetten" 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

TO TRUMPET 1984

TO TRUMPET 1984 | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
‘Nou, zeg het maar… Willen jullie meer of minder alternatieve feiten!’ ‘Meer, meer, meer. We willen meer alternatieve feiten!’ ‘Geweldig. Jullie willen meer alternatieve feiten. Dan gaan we dat regelen.’ ‘Misschien een ongepaste vraag, meneer de uitgever, maar hoe gaat u dat doen? En hoe kunt u die verspreiden?’ ‘Goeie vraag. Zal ik jullie vertellen.…
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Ontwerp interprofessioneel akkoord: wat betekent de loonmarge?

Ontwerp interprofessioneel akkoord: wat betekent de loonmarge? | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Ontwerp interprofessioneel akkoord: wat betekent de loonmarge? 


Ontwerp van interprofessioneel akkoord? 

Rekening houdend met de moeilijke context, een strengere loonwet en dus een strakker keurslijf om de loonmarge te bepalen, een plan-Peeters dat bij wet de flexibiliteit wil verhogen (zie www.planpeeters.be), en een beperking van het budget voor uitkeringen, heeft het sociaal overleg niettemin een ontwerp interprofessioneel akkoord 2017-2018 mét inhoud opgeleverd. 

We zijn erin geslaagd met de werkgevers een ontwerpakkoord te sluiten dat loonopslag toelaat voor de werknemers in de hele privésector. Dit ontwerpakkoord gaat echter niet alleen over de loonnorm, maar ook over de regelingen voor brugpensioen – stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en landingsbanen, en enkele ‘maatschappelijke uitdagingen’. En er is ook een akkoord over de invulling en verdeling van de enveloppe welvaartsvastheid, het budget om uitkeringen te versterken. Wij leggen dit ontwerpakkoord nu voor aan onze instanties en onze militanten.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Van jobs naar stages in de zorg, een neoliberaal sprookje

Van jobs naar stages in de zorg, een neoliberaal sprookje | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Door de afschaffing van de jongerenbonus worden honderden jobs in de social profit bedreigd. De filosofie van de Vlaamse Regering, jobs vervangen door onbetaalde stages, blijkt steeds meer op drijfzand gebaseerd te zijn. De sociale partners sturen Minister Muyters terug naar de tekentafel. 

VAN JOBS NAAR STAGES: DE FILOSOFIE 
Er zijn te veel gesubsidieerde jobs in Vlaanderen, in tal van statuten en maatregelen. Dat zei de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord van 2014. Dat kost allemaal te veel geld, zo klinkt het. En de doelstelling, namelijk het bieden van een eerste of nieuwe werkervaring aan groepen die het wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, kan net zo goed bereikt worden via een “vernieuwd systeem van werkervaring”, gebaseerd op onbetaalde stages. Het is een ideologische keuze waarover je kan discussiëren. Heel wat jobs in commerciële bedrijven zijn immers net zo goed gesubsidieerd, al wordt dat vaak zo niet gezien. Via indexsprongen en RSZ-kortingen worden er miljarden euro’s aan loonkostverlaging gegeven aan bedrijven. Het is dan ook bedenkelijk om de term “gesubsidieerde jobs” alleen te gebruiken voor maatregelen waarin de overheid rechtstreeks de middelen levert. Ook bij het principe zelf kan je heel wat vragen stellen. Betaalde jobs vervangen door onbetaalde stages, dat is immers niet alleen buitengewoon nadelig voor de werknemers in kwestie. Het zorgt er ook voor dat mensen langer in de werkloosheid blijven en dus langer een uitkering moeten krijgen. Toch blijft Minister Muyters volharden in zijn filosofie. Tijdelijke werkervaring lijkt wel de oplossing voor alles. Gesco’s, PWA, WEP+, …. Al veel statuten uit het verleden zijn gesneuveld. Maar het nieuwe systeem van werkervaring dat werd aangekondigd, is nog steeds niet af. Wat wel zeker is, is dat het vooral om onbetaald werk zal gaan. En over de vraag voor wie dit systeem nu precies bedoeld is, is er erg veel onduidelijkheid. 
SocialismeKoekelberg's insight:
Het is het standaard antwoord geworden van de Minister op alle vragen over besparingen en stopzetten van maatregelen: “We gaan dat oplossen met tijdelijke werkervaring”. Het wordt echter stilaan een sprookje waarin alleen de Minister zelf nog gelooft.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Nieuwe zaal voor verdedigingssport in Koekelberg

Nieuwe zaal voor verdedigingssport in Koekelberg | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Vrijdagavond opende Pascal Smet, bevoegd voor sport in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), in aanwezigheid van leden, ouders, lesgevers en vrijwilligers, de nieuwe dojo van de Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy (BBJJA) in de Hoveniersstraat. 

 

De zaal voor verdedigingssporten komt er, nadat de club tijdelijk op zoek moest naar een nieuwe locatie tijdens de bouw van de nieuwe VGC sporthal op de KUB-site. Daar liet de club tot vorig jaar een groot deel van haar trainingen doorgaan. Die zoektocht naar een tijdelijke oplossing mondde uit in de Hoveniersstraat. Dankzij de 60.000 euro die Pascal Smet vrijmaakte en de kracht van een sterke en handige vrijwilligersploeg van de club zelf, werd de kelderverdieping in een mum van tijd tijdens de zomervakantie omgebouwd. Er is plaats voor een volwaardige trainingszaal, twee ruime kleding- en doucheruimte, een cafetaria en kantoortje. Pascal Smet is opgetogen: 'Hiermee bewijzen we dat je niet steeds honderdduizenden euro’s nodig hebt om iets te realiseren, maar dat de kracht van geëngageerde vrijwilligers onbetaalbaar is. De club is een verrijking voor de buurt, waar er nood is aan ruimte voor ontmoeting en sport. De jongeren die er wonen kunnen voortaan op een nuttige en gezonde manier hun vrijetijd invullen.' De club, die in 1999 werd opgericht door Dieter Truyen in Fire Gym te Jette, ontplooide als eerste in België een aanbod in Koekelberg, Jette en Sint-Jans-Molenbeek. 'Eindelijk een vaste stek voor al onze leden,' zegt Dieter Truyen. 'Nagenoeg alle leden zijn ons gevolgd in dit avontuur. De hele wijk stroomt hier ook toe. Ouders keuvelen met elkaar in het cafetaria. Kinderen komen naar de sportkampen. Dit wijksportcentrum motiveert jongeren, daagt hen uit. Jongeren leren hier les geven. We ondersteunen jongeren om hun dromen te realiseren. We hebben hier ook een kleine kantoorruimte van waaruit we de Schoolgrappling-tornooien organiseren in de Brusselse scholen en middagsport aanbieden, lokale kinderclubs oprichten. De BBJJA bouwt Brussel mee op.'

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Acht rijkste mensen ter wereld bezitten evenveel als de armste 3,6 miljard

In ons land bezit de rijkste 10 procent bijna de helft van het vermogen. Anderzijds bezit de minst vermogende helft maar 8,8 procent daarvan. De ongelijkheid is in ons land wel minder groot dan in de rest van de eurozone: uit onderzoek van de ECB bleek onlangs dat de rijkste 10 procent Europeanen 51,2 procent van de totale rijkdom bezit, terwijl op globaal niveau 1 procent van de wereldbevolking meer bezit dan alle anderen. 


Toch spreken de Belgische cijfers tot de verbeelding. De rijkste 10 procent van de Belgen (ruim 1 miljoen personen) bezitten samen ongeveer 1.043 miljard euro. De minst vermogende helft (5,5 miljoen mensen) bezit zo'n 208 miljard euro. "Alarmerend", vindt Oxfam. Albert Frère, die in zijn eentje goed is voor 6,2 miljard euro, bezit meer dan de 2 miljoen minst vermogende Belgen samen.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Sluit werklozen niet uit, help hen! 

Sluit werklozen niet uit, help hen!  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Aangezien de zesde staatshervorming een deel van het tewerkstellingsbeleid overhevelde naar de gewesten, zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf januari 2017 nieuwe controleprocedures toepassen voor de beschikbaarheid van Brusselse werklozen. 


Voortaan zal Actiris de controletaken uitvoeren, bovenop haar opdracht om werklozen te begeleiden en op te leiden. Op het eerste gezicht lijken de taken complementair, maar ze kunnen ook leiden tot rolverwarring. De regionalisering van het tewerkstellingsbeleid heeft aan de gewesten nieuwe bevoegdheden toegekend, waaronder de periodieke controle op de ‘actieve’ en ‘passieve’ beschikbaarheid van werklozen, de beschikbaarheid voor jongeren op het gebied van inschakelingsstages en het uitreiken van vrijstellingen van beschikbaarheid (wegens hervatting van studies, opleidingen en dergelijke meer). Het normatieve kader valt nog steeds onder het federale niveau.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Dikke katten dinsdag: topmanagers hebben jouw jaarloon nu al binnen

Dikke katten dinsdag: topmanagers hebben jouw jaarloon nu al binnen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
De Belgische Bel20-ceo’s hebben op dinsdag 10 januari al meer verdiend dan de gemiddelde Belgische werknemer in heel 2017. De dinsdag van de dikke katten dus. Naar analogie met ‘Fat Cat Wednesday’ in Groot-Brittannie, de dag die pijnlijk zichtbaar maakt hoezeer de lonen van topmanagers (of fat cats), afwijken van die van werknemers. De kloof is enorm: op woensdag 4 januari hadden de bestbetaalde Britse ceo’s al evenveel verdiend als de modale Brit in een heel jaar (28.200 pond of 33.008 euro). 
 
6.000 euro per dag 
De ceo’s van de 20 belangrijkste Belgische beursgenoteerde bedrijven (Bel20) verdienen bijna veertig maal zoveel als de Belgische werknemers! Het mediane loon van een Bel20-ceo schommelt rond 1.655.00 euro. De helft van de lonen zit boven de mediaan, de andere helft eronder. In een jaar zitten 251 werkdagen. Per werkdag verdienen deze dikke katten dus een dikke 6.500 euro. Ergens in de loop van de zevende werkdag na nieuwjaar, zal het ceo-loon het mediane Belgische jaarloon overschrijden. En dat is dus vandaag.
SocialismeKoekelberg's insight:
Wat doet de regering-Michel? 
De regering zet lustig haar afbraakpolitiek voort. 
- Koopkracht: Na enkele jaren van loonbevriezing krijg je stank voor dank. De regering wil de wet aanpassen zodat opslag de komende jaren uitgesloten is. 
- Pensioen: Minder pensioen? Check. 
- Langer werken? Check. Bye Bye vervroegd pensioen? Check. 
- Flexibiliteit: Je zal niet alleen langer, maar ook soepeler moeten werken. Werken wanneer het je baas dus uitkomt.
- Gezondheidszorg: Deze regering maakt onze gezondheidszorg onbetaalbaar. Ziek zijn dreigt een luxe te worden. 
- Eerlijke belastingen: De overheid moet over voldoende middelen beschikken. En daar doet deze regering heel weinig aan.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Lijst lokale sp.a-mandatarissen in intercommunales

Lijst lokale sp.a-mandatarissen in intercommunales | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Een lijst met lokale sp.a-mandatarissen en hun vergoedingen in intercommunales.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

'Wie twee blikjes steelt, riskeert gevangenis, wie miljoenen fraudeert krijgt zefs geen boete. Is dat rechtvaardig?'

'Wie twee blikjes steelt, riskeert gevangenis, wie miljoenen fraudeert krijgt zefs geen boete. Is dat rechtvaardig?' | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Tijdens de uitreiking van de MIA's werd voor de eerste keer een Lifetime Achievement Award uitgereikt. Herman Schueremans was de gelukkige. Zijn verdienste voor de rock- and roll in België staat buiten kijf. Hij slaagde erin om van Rock Werchter een zalig en wereldberoemd muziekfestival te maken. Van 2004 tot 2012 zetelde hij voor Open VLD in het Vlaams parlement. 


Eerder deze week bracht een strafonderzoek aan het licht dat Schueremans voor een totaalbedrag van 1,6 miljoen belastingen ontdook en geld witwaste. Wie valsspeelt, wordt gestraft, zou je dan denken. Dat is in België niet altijd het geval. Schueremans trof een schikking. Of anders gezegd: hij kocht zijn straf af door terug te betalen wat hij moest. Een straf of een boete? Geen euro boete werd geïnd. Als incentive om voortaan niet meer te frauderen kan dat tellen: als we u pakken betaalt u het geld terug, pakken we u niet dan hebt u gewonnen. Van een straf is geen sprake.

SocialismeKoekelberg's insight:
De afkoopwet is niets anders dan klassenjustitie uit de vorige eeuw.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

De toekomst van links: 'Het gevaar voor de sp.a is dat ze gewend is geraakt aan haar eigen bodemkoers.'

De toekomst van links: 'Het gevaar voor de sp.a is dat ze gewend is geraakt aan haar eigen bodemkoers.' | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Wat moet het antwoord zijn van links op het rechts populisme dat dezer dagen furore maakt? 


De Morgen brengt ideeën en inzichten van zeventien scherpe opiniemakers samen in Zeno. 


In deze podcast zoekt De Morgen, met moderator Jonas Muylaert (chef politiek De Morgen), naar de richting die de sociaaldemocratie moet uitgaan. We haalden daarvoor John Crombez (sp.a-voorzitter), Rik Van Cauwelaert (ex-hoofdredacteur Knack en columnist De Tijd), Dalilla Hermans (redacteur bij Charlie Magazine) en Bart Eeckhout (opiniërend hoofdredacteur De Morgen) voor de microfoon.


Beluister de podcast: http://www.demorgen.be/politiek/beluister-nu-de-podcast-wat-is-de-toekomst-van-links-bc64836e/ ;

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Werken met het water aan de lippen

Werken met het water aan de lippen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Alle recente studies bevestigen het: de drukmeter van onze arbeidsmarkt staat op rood. 1 op de 3 werknemers heeft continu stress. Dat uit zich in almaar hogere recordcijfers van het aantal langdurig zieken en het toenemende aandeel van burn-outs in die cijfers. Steeds vaker worden ook jongere werknemers getroffen. Ook de nieuwe meting van de werkbaarheidsmonitor liegt er niet om: De Vlaamse werknemers kreunen onder de werkdruk en steeds minder mensen hebben een werkbare job.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Maak samen met sp.a een einde aan de schuldindustrie

Maak samen met sp.a een einde aan de schuldindustrie | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Eén ziekenhuisfactuur van 45 euro die in enkele jaren een factuur van 3.117,98 euro wordt, omdat je niet meteen kunt betalen. Het lijkt te gek voor woorden, maar toch is het realiteit. Een schimmige industrie verdient veel geld op miserie van mensen. Héél veel geld. Met 350.000 zijn ze intussen, de Belgen die door één tegenslag in drijfzand verst(r)ikt raken. Intussen gaat het zelfs om een totaalbedrag van maar liefst 1,8 miljard euro. Geen échte schuld dus, maar wel spookkosten die er bovenop komen. 


 Een schuld moet betaald worden. Dat vinden wij normaal. Maar al die extra kosten, wie wordt daar beter van? Alvast niet de schuldeiser, want die staat vaak als allerlaatste in de rij om vergoed te worden. 


sp.a is de eerste en enige partij die komaf wil maken met de oneerlijke schuldindustrie in Vlaanderen. Samen met jou staan we sterk, samen met jou stoppen we de schuldindustrie!

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

De meeste burn-outs zijn de schuld van de baas, meneer Duchâtelet

Egmont Ruelens is huisarts. Hij maakt deel uit van Weerwerk, een denktank over gezondheid op het werk. 


"Grotendeels fake.” Ondernemer en gewezen politicus Roland Duchâtelet stelde in niet mis te verstane bewoording de hoge burn-out cijfers in vraag. Hij ziet fake burn-outs en fake invaliditeit. 


“Omdat mensen de ziekenkas verkiezen boven de werkloosheidssteun. Ze zien het sociale systeem als een winkel. Ze shoppen voor het best mogelijke statuut.” 


In wetenschappelijk onderzoek geldt een “expert opinion” als de laagste graad van betrouwbaarheid van evidentie. Meneer Duchâtelet is allerminst een expert te noemen als het over medische problemen gaat. Niet het sociale systeem is het probleem, maar wel de fake opinies over burn-out. Daar reken ik de uwe bij, meneer Duchâtelet.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

De gezichten van de Holocaust: "Ik werd vermoord in Auschwitz"

De gezichten van de Holocaust: "Ik werd vermoord in Auschwitz" | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Op 13 mei 1939 voer het Duitse schip St. Louis richting Cuba. Aan boord : Een 900-tal passagiers, bijna allemaal Joden die het Derde Rijk ontvluchtten. Maar de Cubaanse grenzen, en vervolgens ook de Amerikaanse, bleven gesloten en het schip moest huiswaarts keren. 


Op 28 januari 2017 sloten de Verenigde Staten de grenzen. 


Daags voordien herdacht de wereld de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945...

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Wist je dat …

Wist je dat … | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
De regering nu eindelijk zelf heeft toegegeven dat langer werken niet noodzakelijk leidt tot een hoger pensioen? 
 
Daarmee geven ze eigenlijk de vakbonden gelijk. Wij verkondigden immers steeds dat de hogere pensioenleeftijd, het afschaffen van de diplomabonificatie en het verdwijnen van de preferentiële loopbaanbreuken (de tantièmes) in de openbare diensten tot gevolg hebben dat mensen (veel) langer moeten werken voor in het beste geval hetzelfde pensioen. 
 
Nu blijkt dat vele gepensioneerden die langer aan de slag (moeten) blijven, getroffen worden door de ‘pensioenval’: een hoger brutopensioen mondt uit in een lager nettopensioen. 

Ik ben benieuwd welke uitleg en welke oplossing uit de bus zullen komen. Uitleg en oplossing zijn overigens niet altijd op elkaar afgestemd en het ene laat al eens langer op zich wachten dan het andere… 

Chris Reniers - voorzitter ACOD
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Tijdskrediet zonder motief, nu of nooit

Tijdskrediet zonder motief, nu of nooit | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft. 

Voor wie er nog gebruik van wilt maken, is het nu of nooit. In de nieuwe cao 103ter, die eind december 2016 werd afgesloten, staan nieuwe regels inzake het stelsel van tijdskrediet. Het stelsel is nu meer afgestemd op de maatschappelijke realiteit. Het tijdskrediet zonder motief wordt wel afgeschaft. 


Tijdskrediet zonder motief 

Voor wie tijdskrediet zonder motief wil opnemen is het nu of nooit. Wie zijn krediet van 1 jaar vandaag nog niet (volledig) heeft uitgeput kan de volgende weken nog in het stelsel stappen. Daarna wordt het recht definitief opgeheven, ook voor wie nog in het stelsel zit maar niet het volledige krediet heeft aangevraagd. Verlengingen moeten dus ook in de volgende weken gebeuren. Indien je je werkgever de komende weken schriftelijk laat weten dat je het restkrediet nog wenst op te nemen, zal dit nog aanvaard worden. Daarna niet meer. Voor welke datum je dit precies moet doen, kunnen we niet zeggen. De nieuwe cao gaat in zodra het Koninklijk Besluit dat de uitkeringen voorziet (KB van 12.12.2001) van kracht wordt. Die precieze datum kennen we niet. 


De boodschap is dus: wacht niet langer. 


Weet wel dat er: 

-  geen uitkeringen worden toegekend voor nieuwe aanvragen en die dagen niet meetellen voor het pensioen; 

- voor verlengingen van tijdskrediet zonder motief met uitkeringen, de uitkeringen enkel behouden worden indien je verlengt in dezelfde vorm.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

“Besparen op mensen is geen natuurwet, maar wel een keuze. Stop met de mensen iets wijs te maken.”

“Besparen op mensen is geen natuurwet, maar wel een keuze. Stop met de mensen iets wijs te maken.” | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
In Mechelen heeft John Crombez zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. In zijn speech hekelde de sp.a-voorzitter het besparingsbeleid van deze regeringen en had hij een duidelijke boodschap: “Besparen op mensen is geen natuurwet, maar wel een keuze. Stop met de mensen iets wijs te maken.” Daartegenover zette Crombez de keuzes van sp.a, keuzes die eerlijker én betaalbaar zijn. “Wij, socialisten, bewijzen al meer dan 100 jaar dat we die keuzes waarmaken. De mensen rekenen nu op ons. En het tij keren, dat gaan we nu ook doen! Samen!”  

“Dichtbij de mensen, tussen en samen met mensen. Daar is onze plaats. Hun problemen en bezorgdheden vertalen in actie. Dat is onze opdracht. Met deze regeringen is de waslijst heel lang”, zei Crombez. Zoals in de gezondheidszorg. Door de besparingen van de regeringen zijn geneesmiddelen duurder geworden, maar zullen nu ook tandartsen, kinesisten en dokters hun prijzen optrekken. “Steeds weer zijn het dezelfde de mensen die moeten betalen. In deze regeringen komt er niemand op voor de patiënt”, zei Crombez. “Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze.” Hij riep de regering dan ook op om dat beleid te stoppen en om de tafel te gaan zitten met de gezondheidspartners om zieken erop vooruit te laten gaan in plaats van achteruit.

Crombez zette daarna de keuzes van sp.a in de verf. Hij zei dat mensen zich niks mogen laten wijsmaken. “Er is wel een andere keuzes dan te besparen in de sociale zekerheid. Keuzes die eerlijk, eenvoudig én betaalbaar zijn. Zoals een basispensioen voor iedereen na 42 jaar werken. En extra beloond worden voor elke dag die je gewerkt hebt. Zoals een volwaardig loon voor mensen die zorgen voor hun ziek kind of voor hun hulpbehoevende ouders in plaats van een kleine vergoeding. Ook dat is eerlijk, eenvoudig én betaalbaar.” 

“Er zit niets anders op dan te besparen in de sociale zekerheid”, wordt hier in ons land dan geroepen om 2017 in te zetten. Crombez: “Serieus? Hou toch op. Stop met de mensen iets wijs te maken. In tijden waar superrijken nog altijd niet eerlijk bijdragen, in tijden waar diamantairs en multinationals de ene korting na de andere krijgen, in tijden waar grootbanken 7 miljard winst maken… Wie houd je dan voor de gek? Met wiens voeten rammel je dan? Stop met de mensen iets wijs te maken. Er is wél een andere keuze. Wij, socialisten, bewijzen al meer dan 100 jaar dat we die keuzes waarmaken. En het tij keren, dat gaan we nu ook doen! Samen!”
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Bpost moet hier jobs creëren, niet in Indië

Bpost moet hier jobs creëren, niet in Indië | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Bpost zegt de contracten op met een 200-tal zelfstandige informatici en verkast hun jobs naar India. “Bpost had veel geld over voor een overname van post.nl. Maar investeren in mensen van hier en jobs voor hier is blijkbaar te veel gevraagd”, reageert John Crombez. 

 

“Deze beslissing van Bpost om IT-activiteiten uit te besteden aan een Indiaas bedrijf is kortzichtig en onverantwoordelijk. We kunnen dit ook in België en de EU. Dit is dan ook een slag in het gezicht van alle medewerkers van Bpost die de voorbije jaren inspanningen hebben gedaan om het bedrijf gezond en competitief te maken”, aldus John Crombez. 

 John Crombez vraagt Bpost uitdrukkelijk om op die beslissing terug te komen. “Een overheidsbedrijf als Bpost moet maatschappelijk verantwoord ondernemen: zorgen voor topdienstverlening, goeie jobs, opleiding en vorming van medewerkers. Bovendien moet Bpost in het huidige mondiaal klimaat van hacking van IT-netwerken en destructieve concurrentie extra voorzichtig zijn in plaats van onnodige risico’s te creëren voor de Belgische economie.”

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Hoelang zal de politiek de ongelijkheid nog ontwijken?

Op nieuwjaarsdag stierf Tony Atkinson (1944-2017), één van de belangrijkste Britse economen van de laatste halve eeuw. Toen de meeste economen de studie van ongelijkheid in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw de rug toekeerden, bleef Atkinson het thema koppig onderzoeken. Hij moest door een intellectuele woestijn omdat veel collega-economen de studie van inkomens- en vermogensongelijkheid als een oubollige bedoening beschouwden. 
Ik moet toegeven dat ik ook tot de economen behoorde die de studie van ongelijkheid niet echt belangrijk vonden. Er waren in essentie twee redenen waarom wij ongelijkheid als economisch onderzoeksdomein negeerden. 
Ten eerste waren we sterk beïnvloed door de Kuznets-curve, een empirische relatie die de Amerikaanse econoom Simon Kuznets had ontdekt. Hij toonde het verband tussen inkomensongelijkheid en de evolutie van het inkomen per capita. Wanneer landen aan het begin van hun economische ontwikkeling staan en het inkomen per capita laag is, dan gaat een stijging van dat inkomen aanvankelijk gepaard met een stijging van de ongelijkheid. Wanneer het inkomen echter voldoende hoog is, en dat was volgens Kuznets het geval met de Verenigde Staten in de jaren vijftig van de vorige eeuw, dan gaat een verdere stijging van het inkomen gepaard met een daling van de ongelijkheid. 
De Kuznets-curve was heel invloedrijk. Ze overtuigde veel economen dat inkomens- en vermogensongelijkheid geen probleem meer waren in hoog ontwikkelde landen zoals de VS en West-Europa. De curve leek ook een definitieve verwerping te zijn van de marxistische voorspelling dat het kapitalisme tot steeds grotere ongelijkheid zou leiden. Het omgekeerde leek te gebeuren: het kapitalisme had de ongelijkheid verminderd. Waarom dan nog ongelijkheid bestuderen? 
Een tweede genadeslag werd toegediend aan de studie van ongelijkheid door de trickle down-theorie. Die luidde als volgt: in een marktsysteem worden mensen met hoge productiviteit en creativiteit beloond door een hoog inkomen. De inzet van die mensen zorgt ervoor dat er veel toegevoegde waarde wordt gecreëerd die ook ten goede komt aan mensen met lagere inkomens. Ongelijkheid is dus goed. Het is verkeerd te veel gelijkheid na te streven, want uiteindelijk zal er dan minder toegevoegde waarde ontstaan. En daar worden de armsten in de samenleving de dupe van. 

Foute voorspellingen 
De trickle down-theorie had samen met de Kuznets-curve een grote invloed op het beleid. Ze leidden er vanaf het begin van de jaren tachtig toe dat in veel landen de progressiviteit van de personenbelastingen sterk werd verminderd. Als de rijken minder belast worden, zullen ze zich meer inzetten en dat zal leiden tot meer economische groei en minder ongelijkheid, was de voorspelling. Groei moest het doel van het beleid zijn. 
Herverdeling was uit den boze. Dertig jaar later moeten we toegeven dat de voorspellingen van die theorie niet zijn uitgekomen. Dankzij het minutieuze werk van Tony Atkinson, die een grote invloed uitoefende op Thomas Piketty, weten we nu dat de Kuznets-curve slechts een momentopname was en dat sinds 1980 de inkomens- en vermogensongelijkheid sterk zijn toegenomen in de meeste industriële landen. Bovendien is er geen bewijs dat de trickle down-theorie heeft gewerkt. De spectaculaire toename van het inkomen van de top 1 procent van de bevolking heeft geen waarneembaar positieve invloed uitgeoefend op de economische groei. De toename van de ongelijkheid heeft wel aan een kleine groep mensen met fenomenale inkomens en vermogens veel politieke invloed gegeven en het beleid gestuurd in een richting die hen goed uitkwam. 
In zijn laatste boek Inequality: what can be done? trekt Atkinson de nodige beleidsconclusies. Aangezien de ongelijkheid zo sterk is toegenomen en de trickle down-theorie vals blijkt te zijn, volgt daar dan niet uit dat de belastingen op inkomens en vermogens weer progressiever moeten gemaakt worden? 
Hoelang zal de politieke elite die vraag blijven ontwijken?

SocialismeKoekelberg's insight:
Hoelang zal de politieke elite die vraag blijven ontwijken?
more...
No comment yet.