Socialisme Koekelberg
6.0K views | +0 today
Follow
Socialisme Koekelberg
Socialisten in Koekelberg - Les socialistes à Koekelberg
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

sp.a geeft mensen de toekomst en de tijd die ze verdienen

sp.a geeft mensen de toekomst en de tijd die ze verdienen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

sp.a wil dat mensen meer greep krijgen op hun tijd. Als eerste partij in Vlaanderen heeft ze daarom tijd centraal gezet op haar congres ‘Tijd voor Morgen’, precies om mensen te geven wat ze verdienen. “Mensen moeten de ruimte krijgen om zelf te kiezen wanneer ze meer of minder werken, met behoud van hun sociale rechten vanaf dertig uren per week”, zei John Crombez in zijn speech. 


Het klassieke model met vijfdaagse werkweken van 38 uur is niet meer van deze tijd. In de meeste gezinnen werken man en vrouw, er zijn veel meer eenoudergezinnen en het huidige systeem maakt het vaak zeer moeilijk om andere dingen te doen. “Daarom hebben wij voorstellen uitgewerkt waarmee mensen opnieuw de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen”, zei John Crombez. 

Zo stellen wij voor dat mensen zelf de ruimte krijgen om te kiezen wanneer ze meer of minder werken. Een arbeidsvermindering op maat. Vanaf dertig uur kan een werknemer volledige sociale bescherming genieten. Wie dan weer meer werkt, moet meer terugkrijgen in loon of tijd. 

John Crombez: "En met een time-outrekening pleiten we voor eenvoud, met een bundeling van verlofdagen waaruit werknemers kunnen putten wanneer ze tijd willen om professionele, familiale of persoonlijke redenen. Met een inkomensgarantie willen we ervoor zorgen dat jongeren bij het begin van hun volwassen leven op eigen benen kunnen staan. Met ons plan is de combinatie werk-gezin wel mogelijk. Kunnen moeders én vaders wel tijd maken voor hun kinderen. En worden mensen die voor duurzame mobiliteit kiezen, beloond.” 

Zo wil sp.a de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid van de toekomst uittekenen. John Crombez sloot een baanbrekend congres af met deze woorden: “Wij willen mensen opnieuw doen geloven dat ze samen meer kunnen dan alleen. Wij willen ze opnieuw geven wat hen toekomt. Hun eerlijke deel. Wij vormen een tegenmacht tegen het oneerlijk beleid van deze regeringen. Want terwijl zij een elite beschermen, krijgen gewone mensen besparing na besparing te slikken, factuur na factuur. Wij zeggen STOP tegen die oneerlijkheid.”

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Verzet tegen CETA: voor burgers en werknemers staat er heel wat op het spel 

Verzet tegen CETA: voor burgers en werknemers staat er heel wat op het spel  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Dankzij een brede mobilisatie in meerdere landen van de Europese Unie, waaronder België, kon CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, enigszins - maar ruimschoots onvoldoende - worden verbeterd. 
 
Sommige problemen die uit het verdrag voortvloeien, kunnen misschien worden opgelost door aanvullende garanties en duidelijkere juridische bepalingen in de nieuwe verklaring die de Europese Commissie aan het voorbereiden is. Het lijdt geen twijfel dat het verdrag op basis van deze verklaring zal moeten worden geïnterpreteerd. 
Andere problemen kunnen echter enkel worden opgelost door wijzigingen aan het verdrag zelf. 

De volgende elementen worden momenteel nog altijd niet in overweging genomen door de Commissie en door Canada en vereisen dus een aanzienlijke verbetering: 
- een betere bescherming van de openbare diensten en van de diensten van algemeen nut; 
- het recht van lidstaten op regulering, bijvoorbeeld ook om financiële crisissen in de toekomst te voorkomen, mag niet beschouwd worden als strijdig met de liberalisering van de handel en mag dus niet bestraft worden met zware boetes; 
- het verdrag mag niet voorzien in de oprichting van een ICS (arbitragehof om geschillen tussen investeerders en lidstaten te regelen), onder meer omdat het voorstel van de Commissie nog steeds niet de nodige garanties biedt m.b.t. de onafhankelijkheid van de rechters t.a.v. privé-investeerders die een klacht indienen; 
- er zijn efficiënte klachten- en sanctieprocedures nodig wanneer de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie geschonden worden. Canada is hier trouwens niet tegen gekant.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Ex-neonazi houdt pleidooi tegen radicalisme

Ex-neonazi houdt pleidooi tegen radicalisme | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Christian Picciolini werd op zijn 14e lid van een neonazistische organisatie. Als zanger van een white power muziekgroep riep hij op tot haat en geweld tegen zwarten en joden. Nu trekt hij de wereld rond met een pleidooi tegen extremisme. "De belofte van het paradijs en de goede zaak is een marketingboodschap." vertelt hij in "Terzake".
SocialismeKoekelberg's insight:
Extreemrechts etc.... 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

17 oktober: werelddag van verzet tegen armoede.

17 oktober: werelddag van verzet tegen armoede. | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
In 1992 riep de Algemene vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot internationale dag van de strijd tegen armoede. 

Op zondag 16 oktober 2016 legde federale premier Michel zijn regeringsverklaring af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: 
- 25% minder voor de welvaartsenveloppe; 
- langer werken voor minder pensioen; 
- lagere minimumlonen voor jongeren; 
- algemene loonmatiging; 
- langdurig zieken aan het werk; 
- minder pensioen voor mensen die hun werk verliezen; 
- minder inkomen voor bruggepensioneerden; 
- duurdere antibiotica; 
- langer wachten op een ziekte-uitkering; 

Geen speculatietaks, geen rijkentaks... 

Kan het cynischer?  more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

De regering-Michel kampioen blijft van het oneerlijk, onrechtvaardig en asociaal beleid

De regering-Michel kampioen blijft van het oneerlijk, onrechtvaardig en asociaal beleid | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De weg van de sociale afbraak wordt zonder schaamte voortgezet en terwijl er geen sprake meer is van een meerwaardebelasting, is er wel een overvloed aan sociale minwaarden. 


Ten eerste is de begroting opnieuw een verhaal van snijden en snoeien op kap van de mensen. De bijdrage van kapitaal blijft bedroevend laag. De beperkte aanzet tot een meerwaardebelasting, nl. de speculatietaks, werd zelfs afgeschaft. 

Ten tweede moeten we een verdere afbraak van de sociale bescherming vaststellen, zelfs van de meest zwaksten: 

- meer dan de helft van de begrotingsinspanning wordt gezocht bij de sociale zekerheid, waarvan de bevoegde ministers op voorhand hadden gezegd dat dit niet sociaal verantwoord zou zijn; 

- daarnaast wordt er verder gesnoeid in de welvaartsenveloppe: terwijl de armoede in België toeneemt en de regering beloofd had om daar werk van te maken door de minimumuitkeringen op te trekken; 

- de afbouw van gelijkgestelde periodes is ingezet: wie lang werkloos blijft en wie op brugpensioen is, zal minder pensioen ontvangen; zieken moeten een jaar wachten vooraleer ze een uitkering kunnen krijgen (optrekken stageperiode van 6 maanden naar een jaar); 

- in plaats van werk te creëren worden werklozen dus bestraft. 


Vervolgens is het overheidspersoneel opnieuw kop van jut doordat men opnieuw snijdt in de overheidsdiensten terwijl zij al op hun tandvlees zitten en de dienstverlening in het gedrang komt. 

Ook krijgen zij een verdere afbouw van hun pensioenrechten te verwerken in de richting van de privésectoren terwijl er net een omgekeerde beweging nodig is. 


Ook het dossier ‘werkbaar werk’ werd goedgekeurd. Voor de werknemers komt dat neer op langer en meer flexibel werken, en voor minder loon: het plan-Peeters wordt wet voortaan zullen werknemers meer flexibel moeten werken over een gans jaar, met meer overuren, die echter minder overloon zullen opleveren en minder inhaalrust; nog meer loonmatiging dan vandaag al het geval is, want de lonen worden de komende jaren zo goed als bevroren aanleggen van een veiligheidsbuffer, automatisch correcties als er dan toch een overschrijding is, geen rekening houden met vermindering bijdragen en loonsubsidies... 

Zelfs de index wordt niet voor de 100% verzekerd en de baremieke verhogingen worden zelfs niet vermeld! 


Ten slotte moeten we vaststellen dat niet alleen het sociaal overleg, maar ook de vakbonden buiten spel worden gezet. 

- zo wordt nachtarbeid voor e-commerce (in alle sectoren) bij wet opgelegd (een werkgeverseis); 

- wordt het minimumloon voor jongeren bij wet verlaagd (een werkgeverseis), wordt flexibiliteit bij wet opgelegd (een werkgeverseis), worden de opleidingsinspanningen van bedrijven een lachertje (een werkgeverseis), leveren overuren minder overloon en minder inhaalrust op (een werkgeverseis). De regering mag nog zoveel moeite doen om de zaken zo voor te stellen alsof werknemers meer keuze zullen hebben om hun werkorganisatie te bepalen, de waarheid achterhaalt hen wel...; 

- maar ook het nieuwe kader voor de loonvorming wordt bij wet opgelegd waarbij de absolute loonkostenhandicap ten tonele verschijnt (een werkgeverseis); 

- en tenslotte zien we de regering ook hier inbreken in het sociaal overleg over de aanvullende pensioenen, doordat zij het mogelijk maken dat werknemers zelf de keuze maken voor een aanvullend pensioen in de tweede pijler. 


Kortom: deze regering is een regering van de averechtse herverdeling, waarbij rijkdom niet rechtvaardig verdeeld geraakt, waarbij de lonen de welvaart niet mogen volgen, de armoede toeneemt, en waar het geld wordt gehaald bij de gepensioneerden, zieken en werklozen die dus de pineut zijn én blijven, maar waar voor de Hutsen en de Couckes van deze wereld de pret niet op kan.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Crisis regering bevroren, niet opgelost

Crisis regering bevroren, niet opgelost | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Het enige waar de regeringspartijen het over eens zijn, is dat ze het oneens zijn met elkaar. Dat concludeert Kamerfractieleider Meryame Kitir uit het akkoord dat de regering-Michel overeenkwam over de begroting en een reeks hervormingen. 

"Er is 1 minuut nodig om 1,5 miljard te besparen bij zieken en gepensioneerden, na 1 week is de bijdrage van de superrijken nog steeds 0." 

"Er is beslist de grote hervormingen op de lange baan te schuiven. Besparen in de gezondheidszorg, op de rug van zieken en gepensioneerden, lukt blijkbaar met een vingerknip. Echte hervormingen om ons land terug op de rails te krijgen, zijn duidelijk niet aan deze regering besteed. De soap eindigt op met een stevige ontgoocheling", zegt Kitir. "De ruzie tussen de regeringspartijen is met andere woorden bevroren, maar niet opgelost."
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Michel bespaart op gezondheid

Michel bespaart op gezondheid | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Het bezuinigingsbeleid van de regering-Michel heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg. In deze tak van de sociale zekerheid werden de uitgaven al teruggeschroefd tot een niveau dat ruim onder het peil ligt dat nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking.  


Aangezien het aantal invaliden onophoudelijk stijgt (van 321.573 in 2014 tot 346.971 in 2015, dus een stijging van 7,9%), een gevolg van de strengere toegangsvoorwaarden voor brugpensioen en de verlenging van de loopbanen, valt de regering zieken en de werknemers in de zorgsector rechtstreeks aan. De gezondheidszorg dreigt alsmaar minder toegankelijk te worden.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

ABVV-barometer 2016: alternatieve kijk op welvaart en welzijn 

ABVV-barometer 2016: alternatieve kijk op welvaart en welzijn  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Met onze sociaal-economische barometer 2016 zetten we de voorwaarden voor een kwaliteitsvol leven in de verf. We tekenen de krijtlijnen uit voor meer levenskwaliteit voor iedereen. 

Barometer? 
De courant gebruikte economische indicatoren (BBP/inwoner, activiteitsgraad, gemiddeld vermogen…) weerspiegelen de realiteit niet en zijn dus geen goede waardemeter voor het welzijn van de mensen. Daarom bevat de barometer 2016 van het ABVV nieuwe indicatoren die informatie geven over de levenskwaliteit. 
Voor velen van ons gaat de kwaliteit van het leven erop achteruit. Minder collectieve voorzieningen, eenzijdige flexibiliteit, tijdrovende mobiliteit, toenemende moeilijkheden om werk en privéleven te combineren, problematische toegang tot gezondheidszorg … hebben een impact op de kwaliteit van ons leven en deze impact mag nooit onderschat worden.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

'Tijd voor de Hutstaks'

'Tijd voor de Hutstaks' | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De studiedienst van het ABVV dook onder in een stapel rapporten en statistieken van instellingen als de Nationale Bank en Eurostat en haalde er de interessantste cijfers naar boven. 


De sociaal-economische barometer 2016 is een schatkamer aan cijfermateriaal die aantoont dat ons land het in vergelijking met de rest van Europa helemaal niet zo goed doet. We zetten de interessantste cijfers op een rijtje.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Het gat wordt stilaan een krater

Het gat wordt stilaan een krater | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De federale regering moet op zoek naar 4,2 miljard om het gat in de begroting te vullen. Dat tekort blijkt nu twee keer zo groot dan voorspeld. ‘Het gat wordt stilaan een krater’, zeggen Meryame Kitir en Karin Temmerman (sp.a). 


‘De cijfers worden met de dag slechter. Deze regering let niet op de centen, doet haar werk niet en neemt een loopje met het geld van de mensen. Dit is niet meer ernstig.’ 

Deze zomer al werd duidelijk dat er een probleem was met de begroting. Meryame Kitir en Karin Temmerman kunnen niet begrijpen waarom deze regering de afgelopen maanden niets gedaan heeft om bij te sturen. ‘Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen dat het gat nog groter is geworden. Dubbel zo groot zelfs. Door zoveel met zichzelf bezig te zijn, heeft de regering kostbare maanden verloren. Ondertussen hebben ze wel gigantische inspanningen aan de mensen gevraagd.’ 


Deze regering heeft de gezinnen extra belast door ze op te zadelen met een indexsprong en de facturen aanzienlijk te verhogen. Niet moeilijk dat de koopkracht daalt. En intussen deelt ze cadeaus uit aan de diamantsector, de multinationals en Electrabel. ‘Wij zijn akkoord met een lastenverlaging en een taks shift’, zeggen Kitir en Temmerman, ‘maar financier die dan op een eerlijke manier. Wie gaat dit tekort nu weer betalen? Gaat de regering opnieuw de gezinnen aanspreken?’ 


Het ergste moet nog komen 


De begroting ontspoort en dat ligt in belangrijke mate aan de fiscale inkomsten. ‘Voor de zoveelste keer stellen we vast dat minister van Financiën Van Overtveldt niet waarmaakt waar hij zich toe geëngageerd heeft. Het tekort aan fiscale inkomsten loopt intussen steeds verder op’, zeggen Kitir en Temmerman. 

‘Bovendien zoekt de minister van Financiën telkens weer een externe oorzaak voor de tegenvallende ontvangsten. Hij en zijn partij zien de oplossing in besparen op de sociale zekerheid. Ze viseren langdurig zieken en minimaliseren het echte tekort in de ontvangsten keer op keer.’ 

De dramatische situatie van de fiscale ontvangsten vandaag is helaas nog maar een voorbode van wat ons de komende maanden en jaren te wachten staat. Zo is de taks shift van 2015 nog niet volledig gefinancierd. En zal het zwaartepunt van die onderfinanciering pas in 2017 vallen. Een onderfinanciering van 6,6 miljard, zo berekende de Nationale Bank.


‘Meer dan tijd voor deze regering om zich nu eens echt te buigen over een meerwaardebelasting’, besluiten Kitir en Temmerman.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

"En toen trokken we met ons gezin bij de bobonne in"

Zaterdag 24 september is het Wereld Dementiedag. Ingrid Vandamme zorgt al jaren voor haar inwonende moeder met dementie. Op dinsdag 20 september 2014 bracht ze haar aangrijpende getuigenis in Boekelberg, de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek. 


Schepen Dirk Lagast en zijn collega Véronique Capelle organiseerden er een namiddag rond het thema Alzheimer. brOes (N) stelde er het Brussels Expertisecentrum Dementie voor en Arémis (F) had het over hun project dat thuiszorgt bevordert en de autonomie en levenskwaliteit van de patiënt en zijn verzorger verbetert. Verpleegkundige Stefan Van Beethoven met zijn uniek project 'Eb en vloed in het gemoed', een manier om mensen met dementie in woonzorgcentra op een inclusieve manier te benaderen. Ingrid Vandamme kwam speciaal uit Zeebrugge om het verhaal van haar gezin en haar mama te vertellen. 

 

Met een veertigtal aanwezigen was Boekelberg goed gevuld. 


Alzheimer: spreek erover! Parlons-en !

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Het kan ook anders: geen prijsverhogingen voor Brussels openbaar vervoer

Het kan ook anders: geen prijsverhogingen voor Brussels openbaar vervoer | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Pascal Smet wil zoveel mogelijk mensen gebruik laten maken van het openbaar vervoer in Brussel. Daarom blijven de tarieven dit jaar hetzelfde en wordt het schoolabonnement van jongeren en studenten met 70 euro verlaagd. 


Terwijl de tarieven van De Lijn en de NMBS fors omhoog gaan en er gesnoeid wordt in het aanbod, zorgt Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet ervoor dat de tarieven in Brussel niet omhoog gaan, “Het is belangrijk om het openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk te maken”. “Daarom heeft de regering besloten om de tarieven van 2016 op het niveau van 2015 te houden. De gebruiker van het openbaar vervoer in Brussel zal de prijs van zijn ticket of abonnement dus niet zien verhogen. Om de Brusselse families te ondersteunen verminderen we de abonnementskosten voor het schoolabonnement van het eerste kind van 120 naar 50 euro. Het tweede kind in een gezin betaalt ook maar 50 euro. Het derde en de volgende schoolabonnementen in een gezin zijn gratis Daarmee verlagen we de gezinsfactuur van 79.000 gezinnen met 70 euro.“

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Belgische vennootschappen zitten op berg van 112 miljard euro cash geld. En Van Overtveldt wil die berg nog groter maken. 

Belgische vennootschappen zitten op berg van 112 miljard euro cash geld. En Van Overtveldt wil die berg nog groter maken.  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
De Belgische niet-financiële vennootschappen beschikken over meer dan 112 miljard euro cash (chartaal geld en deposito’s). Dat is zowat 28% van het BBP. Bij de start van de financiële crisis was dat nog 23% BBP. Dat betekent dus dat die vennootschappen 30 miljard euro extra cash hebben opgespaard. In plaats van zoveel cash aan te houden, zouden ze ook meer kunnen investeren. Maar toch doen ze dat niet. In deze context zal een verlaging van de vennootschapsbelasting meer dan waarschijnlijk leiden tot een nog grotere berg cash en niet tot investeringen en jobs. 

Dat vennootschappen steeds meer cash aanhouden is eigenlijk een paradox. De zeer lage rente zorgt er immers voor dat dit geld weinig of niets opbrengt, zeker in vergelijking met het pre-crisis niveau. Een omgekeerde trend was dus logischer geweest. Sommigen verklaren de zogenaamde ‘cash hoarding’ vanuit een gevoel van onzekerheid. De grotere hoeveelheid cash moe(s)t als buffer moet dienen tegen nieuwe economische schokken. Maar dat lijkt onvoldoende als verklaring. 

Waarom wordt er te weinig geïnvesteerd? Omdat de vraag te laag is, zegt het IMF: “Firms have reacted to weak sales—both current and prospective—by reducing capital spending.” [1] Volgens de statistieken van de Nationale Bank maken ook onze ondernemingen winst, maar investeren ze nog altijd te weinig en houden ze steeds meer cash aan. De kans dat een verlaging van de winstbelasting in die omstandigheden wél meer investeringen en meer jobs zal leiden, is dan ook zeer twijfelachtig. Het volgende scenario is realistischer: vennootschappen zullen een groter deel van de winst gewoon voor zich houden en hun berg cash nog vergroten. Of de extra winst uitkeren aan hun aandeelhouders.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Jongsocialisten: "Tijd om de historische stap te zetten: 30-uren week met behoud loon"

Jongsocialisten: "Tijd om de historische stap te zetten: 30-uren week met behoud loon" | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Vandaag tieren burn-outs, angsten en depressies welig. Hoog tijd om het roer om te gooien, vindt Aaron Ooms, voorzitter van de Jongsocialisten vzw, die oproept tot het invoeren van de 30-urenweek op het sp.a congres. ‘We moeten ons de vraag stellen of de opbrengst van de toegenomen productiviteit naar de eigenaars van de robots dient te gaan of naar tijd voor de mensen.’ 


We zitten allen in een ratrace waarbij we steeds meer en harder werken. Al te vaak vallen mensen uit de boot of bengelen ze aan de romp, zoals het hoort in een cynische prestatiemaatschappij. De kapitalistische organisatie van de economie heeft duidelijk gefaald. Winstmaximalisatie werd het doel op zich. Naar wie die winst gaat is van geen belang. De markt wint, maar de mens verliest. 


Meer nog. Ook voor ons klimaat is het ter plaatse blijven trappelen geen goede zaak. Door deel te nemen aan die ratrace vergroten we enkel maar onze impact op het milieu. Hoe gejaagder we ergens willen geraken, hoe groter de impact: met de fiets, het openbaar vervoer, de auto, het vliegtuig. Met meer tijd zouden we veel meer zelf doen: repareren in plaats van vervangen, meer aandacht voor gebruik en minder op bezit, zelf koken. Kortom, minder afhankelijkheid van energieverslindende technologieën. 


Begin deze eeuw voorspelde de econoom Keynes dat de werkweek in 2030 slechts 15u zou duren. De vooruitgang zou ons inhalen en de rijkdom zou groeien. Zijn inschatting van de economie was correct: de vooruitgang is niet te stoppen: robotisering, automatisering, digitalisering. En de rijkdom stijgt: vandaag produceert iedere Belg 3,4 keer meer rijkdom dan in 1960. In het begin van de 21ste eeuw, waren landen als België, Frankrijk en Nederland al vier tot vijf keer zo rijk als in 1930. Maar de samenleving bleef ter plaatste trappelen. Met bijzonder kwalijke gevolgen.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Noam Chomsky maakt TTIP en CETA in amper 2 minuutjes met de grond gelijk

Noam Chomsky maakt TTIP en CETA in amper 2 minuutjes met de grond gelijk | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

In een interview met Channel4 heeft Noam Chomsky precies 2 minuutjes en 5 seconden nodig om TTIP met de grond gelijk te maken. ‘De zogezegde vrijhandelsakkoorden zijn geen vrijhandelsakkoorden, het zijn zelfs amper handelsakkoorden. Het zijn vooral akkoorden om de rechten van investeerders te vrijwaren.’  


Over welke rechten gaat het dan zoal? Het recht om overheden juridisch aan te vallen en regulering te bekampen. ‘Iets wat u en ik niet kunnen doen’, stelt Chomsky. ‘Toch opvallend dat het woord “klimaatverandering” in de 280 pagina’s van het akkoord die Greenpeace openbaar wist te maken, niet voorkomt. Dat illustreert goed de hele structuur van het initiatief.’ Het interview dateert al van 14 mei 2016 maar het Waalse verzet tegen CETA maakt het weer actueel. Want hun verzet gaat precies over de speciale handelsrechtbanken en hoe die ingericht worden.

SocialismeKoekelberg's insight:
In 2 minuten: waarom de Waalse regering gelijk heeft #jesuiswallon 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

De politieke invloed van de grote vermogens in België is groot

De politieke invloed van de grote vermogens in België is groot | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Het t gepruts van deze regering is onrustbarend. Wat vooral opvalt is het gebrek aan coherentie van de maatregelen die ze de jongste weken heeft bekendgemaakt. 


Neem nu de voorstellen tot hervorming van de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting. Het eerste voorstel bestaat erin het tarief van de vennootschapsbelasting (nu 34 procent) sterk te verminderen. Hoeveel is nog niet helemaal duidelijk - wellicht iets tussen 20 en 25 procent. In principe zou deze tariefverlaging budgettair neutraal moeten zijn omdat, zoals de minister van Financiën belooft, de vele aftrekposten die het systeem van vennootschapsbelastingen ontsieren, zullen worden aangepakt. Als dat lukt zal de basis waarop de vennootschapsbelasting wordt geheven, verbreden zodat er geen verlies zal zijn voor de fiscus. Ik geloof niet dat die operatie zal lukken. Achter elke aftrekpost schuilt een leger aan lobbyisten die zich met hand en tand zullen verzetten tegen een afschaffing van die aftrekposten. Het resultaat laat zich raden. Niemand zal protesteren tegen de daling van het tarief van de vennootschapsbelasting, maar een ware guerrillaoorlog zal ontstaan om de vele aftrekposten te behouden. Het effect zal zijn dat de operatie niet budgettair neutraal is, met andere woorden dat er een nettotransfer zal zijn van de belastingbetaler naar de bedrijven. Die zullen hun winsten zien toenemen, waardoor de aandelenkoersen zullen stijgen. De aandeelhouders wrijven zich nu al in de handen. Mij niet gelaten. Maar men zou het ook zo moeten voorstellen aan de belastingbetalers.  

SocialismeKoekelberg's insight:
Een grote meerderheid van de Belgen is voor zo'n vermogensbelasting. Het is merkwaardig dat de Belgische politieke klasse die meerderheid niet volgt. Ik kan alleen maar besluiten dat de politieke invloed van de grote vermogens in België groot is. 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Amsab-ISG - Internationale dag van verzet tegen armoede

Amsab-ISG - Internationale dag van verzet tegen armoede | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Op 17 oktober bundelt de hele wereld de krachten om samen het signaal te geven dat men de strijd tegen de armoede aanbindt. In de collectie van Amsab-ISG vind je affiches, foto’s en archief rond armoedebestrijding. 


Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN-resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Deze datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is. 


more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Begroting 2016. RIP het 'sociale gelaat' van deze regering

Begroting 2016. RIP het 'sociale gelaat' van deze regering | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Uit de sociale zekerheid wordt 1,4 miljard geschrapt. De verhoging van de roerende voorheffing levert 385 miljoen op. De verhouding in de begroting is weer duidelijk. Maar naast de begroting zijn er nog een hele reeks hervormingen die de spelregels van werken en (over)leven grondig veranderen. 

SocialismeKoekelberg's insight:
Ten eerste werd bij elke maatregel altijd een opening gemaakt voor sociaal overleg. Dat is nu voorbij. 
Ten tweede werd bij vorige zware ingrepen altijd gezwaaid met een zoethouder. De brutale verhoging van de pensioenleeftijd zou gecompenseerd worden door ‘werkbaar werk’ en de eenzijdige lastenverhogingen en de indexsprong voor gewone mensen zou verzacht worden door een taxshift die toen nog begrepen werd als een verschuiving richting sterke schouders (lees vermogenden). Maar ‘werkbaar werk’ werd de afschaffing van de 38-urenweek en de taxshift betekende een niet-gedekte verlaging van de werknemersbijdragen.  
Ten derde werd op het CD&V-kabinet voor Werk altijd zodanig gesleuteld aan akkoorden dat de grootste angels er uit gehaald werden. Door druk van de vakbonden werd er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er wel een annualisering van de arbeidstijd kwam maar dat de overuren wel nog extra geld opleverden voor de werknemers. Net die fragiele compromissen werden nu geschrapt. 45 uur werken per week zonder dat dat extra geld oplevert? Het kan voortaan.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Villa Samson

Villa Samson | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Villa Samson wordt een plek vlakbij UZ Brussel waar huisdieren en patiënten elkaar kunnen vinden. 

SocialismeKoekelberg's insight:
Stort vandaag je bijdrage op BE60 3630 5397 3870
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Gat van 130 miljoen door alcoholaccijnzen

Gat van 130 miljoen door alcoholaccijnzen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

In plaats van de geraamde 182 miljoen euro zal de accijnsverhoging op alcoholische dranken dit jaar slechts 54 miljoen euro opbrengen. “Dat is 130 miljoen euro minder dan geraamd”, zegt Peter Vanvelthoven. “Dit is de zoveelste foutieve inschatting aan inkomsten door minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Ik ben benieuwd op wie hij de schuld nu weer zal steken.” 


“De regering-Michel heeft nog vijf dagen om de begroting 2017 op orde te krijgen. Maar de begroting 2016 rammelt langs alle kanten. Minister van Financiën Johan van Overtveldt (N-VA) slaagt er maar niet in de belastingen te innen zoals het hoort. De reden is altijd dezelfde: in de begrotingen worden elke keer opnieuw veel te optimistische opbrengsten ingeschreven”, aldus Peter Vanvelthoven. 

 

 “We hebben altijd gewaarschuwd dat de accijnsverhoging kon leiden tot een daling van de alcoholverkoop, waardoor de verhoopte opbrengsten niet worden gehaald. Ook het Rekenhof heeft dat op 27 november 2015 gedaan”, licht Peter Vanvelthoven toe. “Helaas heeft de Minister deze waarschuwingen altijd in de wind geslagen. En wat blijkt nu? Terwijl de minister rekende op een stijging van de accijnzen met 23,5 procent, is dat na acht maanden slechts 11,7 procent. Over heel 2016 zal de accijnsverhoging op alcohol dus geen 182 miljoen maar slechts 54 miljoen euro opbrengen. De zoveelste foutieve inschatting aan inkomsten door de minister.” 


Peter Vanvelthoven betreurt ook dat Johan Van Overtveldt (N-VA) geen rekening heeft gehouden met een mogelijke gedragswijziging van buitenlanders als de Belgische prijzen minder concurrentieel worden.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Alweer schokkende cijfers in de armoedebarometer

Alweer schokkende cijfers in de armoedebarometer | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Het wordt bijna een open deur intrappen… De armoede in ons land blijft stijgen. Armoede is en blijft een structureel probleem in Vlaanderen en België. 

GEEN FRAAI PLAATJE  
Dat blijkt opnieuw uit de armoedebarometer die deze week werd voorgesteld door Decenniumdoelen 2017, een platform van vakbonden en sociale organisaties die de krachten bundelen om de leefsituatie van mensen in armoede structureel beter te maken. Met het Vlaams ABVV schrijven we van in het begin mee aan deze armoedebarometers. 
Negen jaar geleden schoof Decenniumdoelen zes grote beleidsdoelen naar voren. Jaarlijks rapporteert de armoedebarometer over de ontwikkeling van deze zes doelen. Op basis van meetbare indicatoren kan de evolutie van de armoede in Vlaanderen in kaart worden gebracht. Kinderarmoede krijgt sinds 2011 de nodige aandacht, maar ook gekleurde armoede wordt nauwgezet opgevolgd. 
De barometer levert ook deze editie geen fraai plaatje. De zes doelen die de armoedebarometer meet, worden niet gehaald. Integendeel, de doelen lijken steeds verderaf te liggen. De huidige Vlaamse en federale regering investeren steeds minder in een ambitieus en structureel armoedebestrijdingsbeleid. Maar daarover later meer. Eerst de cijfers. En die zijn ontstellend.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Voor deze regering zijn mensen te duur. Zoveel is duidelijk.

Voor deze regering zijn mensen te duur. Zoveel is duidelijk. | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Michel, en vooral zijn minister van Financiën Van Overtveldt – een professor, doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen - hadden het nog niet gemerkt: een tekort van zomaar even 4,2 miljard euro. Zo’n slechte, onkundige minister van Financiën hebben we nog nooit gehad. 

Rara, wie zal daarvoor opdraaien? 

Na de verkiezingen van 2014 was het devise de kracht van verandering: “besparen”. En natuurlijk ook cadeaus uitdelen aan bedrijven en banken. De sterkste schouders sparen en pamperen. Zo zou ons land terug financieel gezond worden… 

En dagelijks doen opiniemakers er alles aan om dat ons te doen slikken. 

Twee jaar later zien we hoe het echt zit: ieder jaar hebben de federale machthebbers wel iets over het hoofd gezien of was er een onvoorzien obstakel. Dit jaar zijn de obstakels de mensen, volgens Peter De Roover, want het « tekort is het gevolg van het geld dat naar de mensen gegaan is ». Neen, dat is geen standup-comedy. Hij meent het. Welke mensen hij bedoelt, is ons niet heel duidelijk. Alvast jij en ik niet: diegenen die moeten werken voor hun brood of leven van een pensioen of uitkering. 

De Wever weet hoe we het kunnen oplossen: “Enkel op sociale zekerheid kan nog veel bespaard worden.” Misschien kan hij nog een stap verder gaan… Er zijn voorbeelden te vinden in het verleden. Willen we dat? 

De bende van Michel is de verschrikkelijkste regering die we meemaken. Alle besparingen leiden tot een groter fiscaal gat en leggen de economische groei stil. België kent een inflatie van 2%. De ons omringende landen 0%! Zo goed als alle prijsstijgingen zijn te wijten aan de hogere belastingsdruk van Michel en Van Overtveldt. 

Intussen is het, volgens De Wever en co., de schuld van de socialisten en van belastingsregering Di Rupo. 

De laatste twee jaar is België vijf plaatsen gezakt in de leefbaarheidsranglijst van de OESO. 

Ondertussen worden we met TINA (There is No Alternative) om het hoofd geslagen. 
FUCK TINA, het is tijd voor TAPAS (There Are Plenty of Alternatives. 

Hoog tijd om stop te zeggen. Stop met besparen en stop met het geld bij de gewone man te halen. Haal het geld bij de verantwoordelijken voor het gat: belastingsontduikers, -ontwijkers en organisatoren voor sociale dumping. Het is tijd voor echte verandering. Het besparingsmodel moet weg. 

Afspraak: donderdag 29 september 2016 – 11.00u, Noordstation Brussel.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Bijna 4.000 banen verdwenen sinds 1 september

Bijna 4.000 banen verdwenen sinds 1 september | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Het regent de afgelopen dagen ontslagen. Nu ook bij Douwe Egberts in Grimbergen 274 jobs verdwijnen, staat de teller deze maand al op bijna 4.000 verdwenen banen. 


September is voorlopig geen goede maand voor de werkgelegenheid in ons land. Begin deze maand werd bekend dat Caterpillar in Charleroi 2.200 jobs schrapt, dat heeft ook rechtstreekse gevolgen voor toeleverancier Yusen Logistics die 120 banen schrapt. Daarnaast vallen de klappen vooral in de verzekeringssector waar tegen 2020 300 banen verdwijnen bij P&V en de komende 2 jaar 650 jobs bij AXA. Gevreesd wordt dat de lage rente tot nog ontslagen zal leiden in die sector. Voorts staan 40 banen op de tocht bij Eurostation en ook Dana Belgium schrapt evenveel jobs. Bij IT-bedrijf IBM Belgium verdwijnen dan weer 228 arbeidsplaatsen. Tegen 2021 sluit Printing Partners zijn drukkerij in Groot-Bijgaarden -waar De Standaard en Het Nieuwsblad worden gedrukt- waardoor "enkele honderden mensen" wellicht worden ontslagen. De (voorlopig) laatste in de reeks is koffiebedrijf Douwe Egberts. Door de sluiting van de vestiging in Grimbergen verliezen daar 274 mensen hun werk.

SocialismeKoekelberg's insight:
Jobs, jobs, jobs... verdwijnen aan de lopende band. En de oplossing is langer werken, lagere lonen, uitholling sociale zekerheid... 
Dank aan de bende van Michel en BDW 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Nieuw vanaf 1 september: werken voor 0 euro in het stelsel van duaal leren

Nieuw vanaf 1 september: werken voor 0 euro in het stelsel van duaal leren | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Duizenden jongeren die duaal leren, krijgen in de toekomst een flink lagere vergoeding.  


Voor leerlingen die liever geen 5 dagen op de schoolbanken leren, zijn er de systemen van deeltijds leren en werken. Vanaf 1 september veranderde er het een en ander binnen dit stelsel. We hebben het dan niet enkel over de naamsverandering, namelijk van leren en werken naar duaal leren, maar ook en vooral over de vergoeding die jongeren (al dan niet) krijgen.

more...
No comment yet.