Socialisme Koekelberg
6.1K views | +9 today
Follow
Socialisme Koekelberg
Socialisten in Koekelberg - Les socialistes à Koekelberg
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Stephen Hawking waarschuwt: “We bevinden ons in gevaarlijkste moment in geschiedenis van de mensheid”

Stephen Hawking waarschuwt: “We bevinden ons in gevaarlijkste moment in geschiedenis van de mensheid” | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De beroemde wetenschapper en astrofysicus Stephen Hawking waarschuwt voor de vernietiging van onze planeet in een open brief aan de Britse krant The Guardian.


Volgens de Brit bevinden we ons in het gevaarlijkste moment in de geschiedenis van de mensheid. Hij verwijst daarbij onder andere naar de verkiezing van Donald Trump. “Wat we ook denken van de Brexit en van de verkiezingen van Donald Trump, er is geen twijfel mogelijk dat dit een roep van woede was van mensen die het gevoel hebben dat ze in de steek werden gelaten door hun leiders. Het is het moment waarop de vergetenen hebben gesproken. Ze vonden hun stem om het advies en de richtlijnen van de experts en de elite te verwerpen”, zegt Hawking, die afgelopen weekend onverwacht moest worden opgenomen in een ziekenhuis in Rome, al is de 74-jarige wetenschapper, die aan ALS lijdt, niet in levensgevaar. “En belangrijker nog dan die specifieke keuzes in Groot-Brittannië en in Amerika, is hoe de elite hierop zal reageren. Moeten we die stemmen de rug toekeren en het beschouwen als uitlopers van populisme die de feiten niet kennen? Dat doen zou een grote fout zijn.”

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

de federale regering schaadt de gezondheid 

de federale regering schaadt de gezondheid  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Nadat de federale regering de toegang tot de werkloosheidsverzekering heeft beperkt en de pensioenleeftijd heeft opgetrokken, slaat ze nu toe in de gezondheidszorg. Dat gaat ten koste van de patiënten. De toegang tot zorg wordt bemoeilijkt, de ongelijkheid neemt toe en er wordt een geneeskunde met twee snelheden ingevoerd. Daar mogen de Brusselaars zich, samen met de andere burgers van dit land, aan verwachten. 

Om haar begroting voor 2017 binnen de marges van het Europees besparingsbeleid te houden, ging de federale regering op zoek naar 3 miljard euro. Ze vond er niets beters op dan zowat een derde van dat bedrag in de gezondheidszorg te halen. Wat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ook mag beweren, een gedeelte van de 902 miljoen euro opgelegde besparingen is voor rekening van de patiënten. Zij zullen rechtstreeks getroffen worden door de stijging van hun kosten voor geneesmiddelen (9 procent per jaar), terwijl gezinnen met een laag inkomen nu al geregeld de aankoop van geneesmiddelen uitstellen. Het remgeld voor antibiotica wordt opgetrokken en sommige medicijnen, zoals decongestiva, zullen helemaal niet meer terugbetaald worden. Anderzijds werd de maximumfactuur geïndexeerd, waardoor de terugbetaling van zorg voor chronisch zieken en patiënten die hoge zorgkosten hebben, ook nog eens beperkt wordt. Tegelijkertijd wordt de wachttijd om ziektevergoeding te kunnen genieten, opgetrokken van 6 maanden naar 1 jaar, wat de jonge werknemers nog kwetsbaarder zal maken.  

Beperkingen alom 
De versnelde hervorming van het ziekenhuislandschap, waar in 2017 al voor 9,5 miljoen euro besparingen worden doorgevoerd, zal leiden tot een vermindering van het aantal bedden en een inkrimping van het personeel. Van de financiering van de klinische biologie (de medische analyses) wordt 400.000 euro weg geschaafd en de medische beeldvorming (radiologie) verliest 500.000 euro. Deze inkrimping zal de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in gevaar brengen voor de patiënten die het minder breed hebben – onder wie heel wat Brusselaars. De Brusselse sociale barometer wijst immers uit dat één op de vijf gezinnen al gezondheidszorgen heeft moeten uitstellen wegens geldgebrek. Bij de 20 procent armste gezinnen loopt hun aantal zelfs op tot 40 procent. Deze sociale toestand zal nog verslechteren door de 7 miljoen euro bezuinigingen die de wijkgezondheidscentra opgelegd krijgen. Zij zullen niet langer dezelfde dienstverlening kunnen bieden aan een bevolking die al bijzonder kwetsbaar is. Die bevolking zal zich moeten wenden tot de openbare ziekenhuizen, die nu al met een enorme vraag kampen en ook hun middelen zien slinken. 

Openbare ziekenhuizen slachtoffer 
Vooral de Brusselse openbare ziekenhuizen (het Irisnetwerk) zullen door die nieuwe beperkende maatregelen worden getroffen. Zij vormen immers het belangrijkste ziekenhuiscomplex van het land, ze vangen het breedste publiek op en ze ontwikkelen vernieuwende projecten. Meer dan andere ziekenhuizen, zijn ze onderworpen aan proefprojecten en aan grootschalige reorganisaties waarvoor de financiering zal krimpen. De eerste ramingen wijzen op 13 miljoen euro minder voor de Irisziekenhuizen (van de 92 miljoen euro bezuinigingen die in het hele land worden doorgevoerd). 

Ook banen bedreigd 
Het hele pakket verminderde financiering zou kunnen leiden tot het verlies van 120 voltijdse banen bij het Irisnetwerk. Wat we hier meemaken, is regelrechte sociale achteruitgang, waarbij onder meer de loopbaaneinderegelingen worden afgebouwd die het verplegend personeel net had verkregen wegens het lastige werk en de ongemakkelijke uurregelingen. 

Steeds meer ongelijkheid 
ACOD Brussel verwerpt een beleid dat tot een geneeskunde met twee snelheden leidt. We willen geen systeem waarbij alleen de rijken voor hun gezondheid kunnen zorgen omdat ze hun geneesmiddelen kunnen betalen en zich een hospitalisatieverzekering kunnen veroorloven. Dat is precies wat deze rechtse regering doorvoert: ze verzwakt de openbare sector en stuurt uiteindelijk aan op privatisering van de gezondheidszorg. Eens temeer gaat het om het samenlevingsmodel en het sociaal contract. Samen met het ABVV en de andere progressieve krachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven wij op de bres staan voor het sociale maatschappijmodel dat we wensen uit te bouwen. 
udy Janssens, algemeen secretaris ACOD Brussel
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Bedankt, Fidel!

Bedankt, Fidel! | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Daar is hij dan, de dag waarvan je wist dat hij ooit ging komen. De dag waarop je kon vermoeden dat ze zouden aankloppen en om jouw mening vragen. De dag waarop je dacht dat je perfect ging weten wat je zou vertellen. Fidel Castro, de vader van de Cubaanse revolutie, is niet meer. Op 90-jarige leeftijd blies hij zijn laatste adem uit in zijn thuisland Cuba. 


In 2006 nam zijn broer Raul Castro het roer over in Cuba, maar in het hart van de Cubanen bleef Fidel de leider. De Lider Máximo. Het wereldtoneel is een van zijn meest markante, controversiële hoofdrolspelers verloren. De reacties van wereldleiders over heel de wereld stromen binnen. Fidel zou er waarschijnlijk zelf om moeten lachen. Cuba is nog steeds een buitenbeentje in de wereld en ‘El comandante’ was niet altijd een graag geziene gast bij het politieke establishment wereldwijd.

SocialismeKoekelberg's insight:
Fidel toonde, samen met de Cubanen, aan de wereld dat een andere samenleving wel degelijk mogelijk is 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Werkbaar werk? 

Werkbaar werk?  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
In De Tijd van 23 november 2016 bevestigt de N-VA dat ze verlofdagen van 45-plussers in de zorgsector willen afnemen. 
Tegelijk schrapt de Vlaamse N-VA minister van werk dit jaar 800 jongerenbanen in de zorgsector. 

Voor N-VA en consoorten is werkbaar werk meer en langer werken voor ouderen en werkloosheid voor jongeren. 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Studiereis naar Auschwitz-Birkenau

Studiereis naar Auschwitz-Birkenau | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

In 2017 organiseren de Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis hun 40e studiereis tijdens de Paasvakantie. De reis zal vijf dagen duren, van maandag 10 t/m vrijdag 14 april. Met onze omkadering willen we het evenwicht bewaren tussen objectieve verklaring en subjectieve betrokkenheid, het rationele en het emotionele aspect. Inlichtingen en inschrijvingen via 02 512 79 98 – http://lvps83-169-42-184.dedicated.hosteurope.de/index.php/nl/component/contact/contact/8-nathalie-peeters ;

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Zes redenen waarom periodes van werkloosheid en brugpensioen wel moeten meetellen voor je pensioen! 

Zes redenen waarom periodes van werkloosheid en brugpensioen wel moeten meetellen voor je pensioen!  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
1. Omdat je nu al 45 jaar loopbaan moet hebben voor volledig pensioen Je hebt pas recht op een volledig pensioen (of minimumpensioen) als je begint te werken op je 20ste en flink doorwerkt tot je 65ste. Een loopbaan van 45 jaar is nodig (zo niet krijg je minstens 2,2% minder per ontbrekend jaar). Periodes waarin je werkloos, ziek of met brugpensioen bent, tellen vandaag mee net omdat onze loopbaanvoorwaarde zo streng is. Hoe kun je anders 45 jaar loopbaan halen als je geen rekening houdt met de tegenslag in het leven?  
2. Omdat je werk verliezen geen driedubbele straf mag zijn Werknemers die hun job verliezen komen vaak in een financieel penibele situatie terecht. 43% van de werkzoekenden leeft onder de armoedegrens en dit percentage neemt toe doordat de regering-Michel maatregelen neemt die hun situatie bemoeilijken. Werkloosheid is geen keuze, net zoals niemand ervoor kiest in armoede te leven. Met de inperking van de gelijkgestelde periodes straft de regering voor een derde maal: geen job, een financieel moeilijke situatie en daar bovenop minder pensioen. 
3. Omdat de zogezegde ‘vrije keuze’ voor werkloosheid vandaag niet meetelt voor je pensioen “Wie wil werken, kan werken” en “voor wat, hoort wat”. Pseudo-argumenten die maar al te graag door een rechts beleid gebruikt worden. De controle op de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is de laatste jaren de focus van politici geweest. Wanneer je als werkzoekende onvoldoende kan bewijzen dat je actief werk zoekt, dan word je geschorst. Je wordt ‘vrijwillig werkloos’ en verliest je uitkering. Maar, deze periodes van vrijwillige werkloosheid tellen NIET mee voor de pensioenberekening. Wie dus niet hard genoeg zijn best doet om werk te vinden, ontvangt voor die periode geen pensioen. De regering geeft sollicitanten, mensen die opleidingen volgen of aanwervingsprocedures doorlopen, dus ook minder pensioen. En ook werkgevers en overheden hebben hierin hun verantwoordelijkheid.  
4. Omdat vooral vrouwen en jongeren de prijs betalen Bij jonge werknemers bestaan de gelijkgestelde periodes vandaag vooral uit werkloosheid. Dit is te verklaren door de hoge jeugdwerkloosheid en het toenemend aantal stage- en prutscontracten. Jongeren betalen het gelag. De loopbaan van een werkneemster die als arbeidster werkt, bestaat voor 53% uit periodes van werkloosheid. Onder gepensioneerden is er heel veel armoede. We stevenen af op een regelrecht sociaal drama.We moeten goed beseffen wat op ons afkomt, ook al ben je vandaag nog in de fleur van je leven en denk je dat deze maatregelen geen effect zullen hebben op jouw pensioen.   
5. Omdat het contractbreuk is De regering deinst niet terug voor inbreuken op verworven rechten. Nu liggen opnieuw de SWT'ers of bruggepensioneerden onder vuur. De regering beperkt de toekomstige pensioenrechten. Bij oudere werknemers bestaat een kwart van de gelijkstelling bij de mannen uit werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
6. Omdat onze pensioenen al laag zijn Onze pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Het gemiddelde wettelijke pensioen van een werknemer bedraagt 950 euro voor een man en 710 euro voor een vrouw. Terwijl men het voortdurend heeft over de ‘onbetaalbaarheid van de pensioenen’, geven we daar in België gemiddeld minder aan uit: 2.400 euro per inwoner tegenover 2.618 euro in Duitsland, 3.408 euro in Frankrijk en 3.157 euro in Nederland. Bovendien, zelfs wanneer de vergrijzing het meest voelbaar zal zijn (in het jaar 2040), zullen we in België niet meer uitgeven aan pensioenen dan onze buurlanden vandaag al doen. Toch kiest men opnieuw voor de blinde besparing, niet om die vergrijzing op te vangen of de pensioenen te verbeteren, maar om het stigma op werkzoekenden tot het einde door te trekken.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

België enige land in Europa waar de lonen daalden in 2016

België enige land in Europa waar de lonen daalden in 2016 | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Na twee jaar besparen en hogere facturen is het resultaat ontnuchterend. Het gat in de begroting bleef precies even groot. Maar dat is niet het enige alarmerende cijfer. 


‘At risk of non-compliance’, zo luidt het oordeel van de Europese Commissie over het begrotingswerk van de Belgische regering. Ondanks enkele accentverschuivingen zit de Europese Commissie nog altijd vast in de besparingslogica en critici van die austeriteit moeten dus niet echt wakker liggen van zo’n negatieve beoordeling. 


Alleen ligt dat bij de regering-Michel anders. 


Die maakte van begrotingsdiscipline een fetisj. Het pad richting begrotingsevenwicht moest gevolgd worden en de bevolking moest daarvoor een zware inspanning doen. Die inspanning kwam er ook. Werknemers en uitkeringsgerechtigden kregen een indexsprong. Allerhande facturen gingen omhoog en iedereen kijkt aan tegen langere loopbanen. 


Het resultaat is ontluisterend. Het begrotingstekort is nu net even groot als in het laatste jaar van premier Di Rupo. Ja maar, dat komt door tegenvallers zoals de asielcrisis en de terreuraanslag, zo probeert minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zich te redden. Wel, niet echt. Ook het structurele begrotingstekort (dat rekening houdt met eenmalige en tijdelijke uitgaven) zit pal op dat onder de regering-Di Rupo. De Europese Commissie geeft het ook zelf aan. Terreur en asiel zijn goed voor 0,2 procent van het BNP. 


Het gros van het tekort wordt veroorzaakt door lagere inkomsten. Volgens de Europese Commissie ligt dat aan de taxshift. Belastingen voor bedrijven en werknemers gingen naar omlaag, maar dat werd niet gecompenseerd door nieuwe inkomsten. Het woord taxshift wordt hier dus onterecht gebruikt. 


Voor de werknemers klopt het wel. Wat ze netto meer krijgen op hun loonbriefje, mogen ze meteen terugstorten in de vorm van duurdere energie en water. Wat overblijft is niet genoeg om de indexsprong te compenseren. Voor de werkgeverslasten klopt het niet. Die namen een duik, maar de grote verschuiving naar hogere belastingen op vermogen bleef uit.

SocialismeKoekelberg's insight:
Gemiddeld verliest elke werknemer dit jaar dus 1 volle procent koopkracht. Dat komt bovenop de 0,3 procent die ze vorig jaar al kwijtspeelden. België is het enige land waar de koopkracht dit jaar daalde.
more...
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from Thuis in Koekelberg
Scoop.it!

De Braave Joenges

De Braave Joenges | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Amerikoinsen Blues in 't Brussels gezoenge en geserveid as antreike op de weik van 't Brussels. 


Op destag 15 november kraaigt et Brussels Stamenei de Braave Joenges op bezeuk. Dei kastaars dee Vloms-Brusselse tekste zinge op echte en manjifeek gespelde ameirikoinsen blues. 


Via Dirks scoop
SocialismeKoekelberg's insight:
Destag 15 november on 20.00eure in GC De Platoo te Koekelberg
more...
Dirks scoop's curator insight, November 10, 4:10 PM
Destag 15 november on 20.00eure in GC De Platoo te Koekelberg
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Regering legt bom onder de sociale zekerheid

Regering legt bom onder de sociale zekerheid | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De Federale Ministerraad besliste om de financiering van de sociale zekerheid te herzien. 

Deze herziening zal als gevolg hebben dat ons sociaal weefsel ernstig verstoord wordt. 


Er is geen enkele garantie meer dat de uitgaven in de toekomst nog sluitend gefinancierd zullen worden, met het logische gevolg dat bijkomende besparingen op kap van de sociale bescherming niet uitgesloten kunnen worden. 

Bovendien negeert de regering opnieuw het sociaal overleg. Werkgevers-, werknemersorganisaties en mutualiteiten werkten vorig jaar nog samen een hervorming uit die een stabiele en duurzame financiering van de sociale zekerheid tot doel had. De sociale gesprekspartners stelden in hun hervorming voor om in de wet het principe van een evenwichtsdotatie in te schrijven, naast de drie andere inkomstenbronnen, namelijk de subsidies van de staat, sociale bijdragen op het loon en de alternatieve financiering. Deze laatste dient om de bijdrageverminderingen te compenseren. 

De klassieke inkomsten volstaan namelijk niet om de behoeften te financieren. De technologische vooruitgang, de vergrijzing maar ook de economische en financiële crisis hebben als gevolg dat de uitgaven sneller toenemen dan de inkomsten. De evenwichtsdotatie moet de garantie bieden op een financieel evenwicht binnen de sociale zekerheid. In het wetsontwerp van de regering wordt deze dotatie herleid tot een lege doos. 

Er wordt een resem aan voorwaarden opgelegd vooraleer de dotatie kan toegekend worden en dus een uitbetaling van de uitkeringen gegarandeerd is. Eén van de voorwaarden is het aantonen dat de sociale zekerheid in voldoende mate heeft bijgedragen tot budgettaire doelstellingen. 


Hiermee zegt de regering dus klaar en duidelijk dat voor haar de sociale zekerheid beschouwd dient te worden als een essentiële en bij voorbaat prioritaire post om begrotingen op orde te krijgen. 


Nochtans dient de sociale zekerheid niet als pasmunt om begrotingen rond te krijgen. Het is een uniek systeem dat bescherming biedt aan werknemers die bijdragen om zich te verzekeren tegen de gevolgen wanneer zij hun werk verliezen, ziek worden en die een financiële zekerheid geeft wanneer zij met pensioen gaan. Maar de hervorming van de regering gaat lijnrecht in tegen de doelstelling van financiële stabiliteit en duurzaamheid. Sterker nog, door het conditioneren van het financiële evenwicht van de sociale zekerheid aan onrealistische besparingsdoelstellingen, neemt de regering de politieke beslissing om tekorten toe te laten en stort zij het systeem in een financiële onzekerheid. 

De socialistische mutualiteit en het ABVV eisen dan ook dat de evenwichtsdotatie die de werknemers, de werkgevers en de mutualiteiten hebben voorgesteld onveranderd wordt uitgevoerd.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Ofwel hebben de Vlamingen heel veel geld op zak, ofwel weten zij nauwelijks wat N-VA van plan is

Ofwel hebben de Vlamingen heel veel geld op zak, ofwel weten zij nauwelijks wat N-VA van plan is | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
Dat de N-VA haar eerste successen boekte met een onverholen communautair en institutioneel verhaal, hield nog enigszins steek: koppel een term als 'efficiëntie' aan het zondebokprincipe en je komt een heel eind. De blijvende populariteit van die partij in de peilingen ligt veel minder voor de hand. Want hoe verklaar je dat een ideologie die voluit de kaart trekt van de vermogende ondernemers ook heel wat anderen achter zich weet te scharen? 

Allicht sprong een deel van het kiespubliek op de N-VA kar vanuit de idee dat alles wat Vlaanderen alleen doet, beter is en goedkoper uitvalt. En ook al heeft de N-VA na minstens tien jaar meeregeren in Vlaanderen bewezen dat dit credo niet meteen klopt, in de peilingen dendert de trein van 'verandering' gewoon door. Zozeer zelfs dat de partij het zich kan veroorloven een sociaaleconomisch plan voor te stellen dat de grote meerderheid van de Vlamingen niet ten goede komt. En wat blijkt? Diezelfde meerderheid lijkt daar niet om te malen.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Sociaaldemocratie en het middenveld: geen 'walk through the park' 

Et gaat niet best met de relaties tussen sp.a en de verenigingen uit het middenveld. Nochtans is een verankering van de partij in de civiele samenleving nodig opdat de politieke beweging voeling zou houden met de maatschappij. Anderzijds hebben bewegingen en verenigingen uit het middenveld baat bij de ervaring van een vernieuwd en open socialisme, willen ze niet vervluchtigen of ten onder gaan in steekvlam acties. 

In het verleden waren bevriende organisaties verbonden en ondergeschikt aan de partij. Nadat deze banden wegdeemsterden trok de SP aanvankelijk gezamenlijk op met de ‘nieuwe sociale bewegingen’. Maar van meet af aan was het een geschiedenis van rozen en doornen. Heden ten dage is de rol van de sp.a als logische en bevoorrechte partner van progressieve bewegingen op de tocht komen te staan. Dit is voor een groot deel te wijten aan de programmatorische stuurloosheid van een partij die de frontale aanval van het ultraliberalisme niet verteerd heeft. Lees meer: https://www.apache.be/gastbijdragen/2016/11/02/sociaaldemocratie-en-het-middenveld-geen-walk-through-the-park/ © Apache
SocialismeKoekelberg's insight:
Emeritus professor Ruddy Doom over hoe de rol van de sp.a als logische en bevoorrechte partner van progressieve bewegingen op de tocht kwam te staan.
more...
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
Scoop.it!

‘Belastingontduiking is plundering van de maatschappij’

‘Belastingontduiking is plundering van de maatschappij’ | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De internationale gemeenschap moet de strijd aangaan met belastingparadijzen waar geld belandt dat essentieel is voor ontwikkeling. Dat staat in een rapport van VN-mensenrechtenexpert Alfred de Zayas, die belastingontduiking “plundering van de maatschappij” noemt. 


De Zayas presenteerde het rapport deze week voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Hij wees in het bijzonder op de schadelijke gevolgen van corruptie en belastingfraude voor de mensenrechten. Duizenden miljarden dollars worden buiten de officiële kanalen gehouden en zijn zo niet beschikbaar voor het bestrijden van extreme armoede en de klimaatverandering.  

In zijn rapport spreekt hij over ‘systematische plundering van de maatschappij’. Wereldwijd wordt volgens De Zayas zo’n 32.000 miljard dollar verborgen gehouden. Volgens de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad) kost dit ontwikkelingslanden meer dan 100 miljard dollar per jaar. 


Panama Papers 

De Panamapapers Alleen al in 2011 liepen ontwikkelingslanden bijna 950 miljard dollar mis als gevolg van illegale geldstromen, inclusief belastingontduiking. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) was dit zeven keer meer dan de officiële ontwikkelingshulp die dat jaar werd verstrekt. Ook lag het bedrag hoger dan de geschatte kosten voor het bereiken van de Millenniumdoelen (MDG’s), die in 2015 afliepen. 

Zorgen over financiële geheimhouding en belastingontduiking bleken opnieuw in april van dit jaar, toen onderzoeksjournalisten de Panama Papers publiceerden. De publicatie liet zien hoe een juridische firma in Panama duizenden mensen, waaronder prominenten, hielp met het opzetten van constructies om belastingbetaling te omzeilen. 

Uit de Panama Papers bleek onder meer dat Heritage Oil and Gas Ltd Company door het Panamese Mossack Fonseca werd geholpen om de betaling van 404 miljoen dollar aan belasting in Oeganda te omzeilen, door zich op Mauritius te vestigen. Voor Oeganda, dat wereldwijd behoort tot de landen met een hoge moedersterfte en waar het slecht gesteld is met de gezondheidszorg, is dit misgelopen bedrag aan inkomstenbelasting hoger dan het jaarlijkse budget voor gezondheidszorg. 

Uit de Panama Papers bleek dat politici en anderen meer dan 175.000 offshore-vennootschappen op de Bahama’s hadden geregistreerd. Ook de naam van voormalig eurocommissaris Neelie Kroes stond vermeld als bestuurder van zo’n vennootschap, Mint Holdings Ltd, tussen 2000 en 2009. Kroes maakte hier geen melding van bij de Europese Commissie, waar zij eurocommissaris van Mededinging was. Ze gaf in een reactie aan slechts een adviserende rol te hebben gespeeld en ervan uitgegaan te zijn dat ze al was uitgeschreven in 2002. Via Dirks scoop
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

sp.a geeft mensen de toekomst en de tijd die ze verdienen

sp.a geeft mensen de toekomst en de tijd die ze verdienen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

sp.a wil dat mensen meer greep krijgen op hun tijd. Als eerste partij in Vlaanderen heeft ze daarom tijd centraal gezet op haar congres ‘Tijd voor Morgen’, precies om mensen te geven wat ze verdienen. “Mensen moeten de ruimte krijgen om zelf te kiezen wanneer ze meer of minder werken, met behoud van hun sociale rechten vanaf dertig uren per week”, zei John Crombez in zijn speech. 


Het klassieke model met vijfdaagse werkweken van 38 uur is niet meer van deze tijd. In de meeste gezinnen werken man en vrouw, er zijn veel meer eenoudergezinnen en het huidige systeem maakt het vaak zeer moeilijk om andere dingen te doen. “Daarom hebben wij voorstellen uitgewerkt waarmee mensen opnieuw de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen”, zei John Crombez. 

Zo stellen wij voor dat mensen zelf de ruimte krijgen om te kiezen wanneer ze meer of minder werken. Een arbeidsvermindering op maat. Vanaf dertig uur kan een werknemer volledige sociale bescherming genieten. Wie dan weer meer werkt, moet meer terugkrijgen in loon of tijd. 

John Crombez: "En met een time-outrekening pleiten we voor eenvoud, met een bundeling van verlofdagen waaruit werknemers kunnen putten wanneer ze tijd willen om professionele, familiale of persoonlijke redenen. Met een inkomensgarantie willen we ervoor zorgen dat jongeren bij het begin van hun volwassen leven op eigen benen kunnen staan. Met ons plan is de combinatie werk-gezin wel mogelijk. Kunnen moeders én vaders wel tijd maken voor hun kinderen. En worden mensen die voor duurzame mobiliteit kiezen, beloond.” 

Zo wil sp.a de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid van de toekomst uittekenen. John Crombez sloot een baanbrekend congres af met deze woorden: “Wij willen mensen opnieuw doen geloven dat ze samen meer kunnen dan alleen. Wij willen ze opnieuw geven wat hen toekomt. Hun eerlijke deel. Wij vormen een tegenmacht tegen het oneerlijk beleid van deze regeringen. Want terwijl zij een elite beschermen, krijgen gewone mensen besparing na besparing te slikken, factuur na factuur. Wij zeggen STOP tegen die oneerlijkheid.”

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Ook voetballers als Ronaldo sluizen miljoenen door naar belastingparadijzen

Ook voetballers als Ronaldo sluizen miljoenen door naar belastingparadijzen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Na onder meer Lux Leaks en de Panama Papers is er nu met Football Leaks een nieuw dossier over belastingontduiking. Deze keer staan de voetballers centraal. De eerste grote naam die genoemd wordt is die van Cristiano Ronaldo. Die zou zijn sowieso al vorstelijke inkomsten ook nog eens naar de Maagdeneilanden versluizen. Al zou de Portugees van Real Madrid niets illegaals gedaan hebben, sommige mensen stellen er zich wel ethische vragen bij. 


Een Portugese klokkenluider met alias "John" speelde 18,6 miljoen documenten door aan het Duitse dagblad Der Spiegel, die de documenten deelde met de EIC, de European Investigative Collaborations, een studiegroep van Europese media. Twaalf Europese kranten, waaronder Le Soir, spitten de voorbije zeven maanden de gegevens door en zullen de komende drie weken hun bevindingen publiceren in een reeks artikelen. 


Spilfiguur in het hele onderzoek is de Portugese makelaar Jorge Mendes (foto), die zijn klanten via offshorebedrijven in Ierland, de Britse Maagdeneilanden, Panama en Zwitserland belastingen liet ontwijken op sponsorinkomsten. Zo zou uit het grootschalige onderzoek ook blijken dat Cristiano Ronaldo via twee Ierse bedrijven zijn toekomstige sponsorgelden (74,7 miljoen euro, 2015-2020) naar een schijnonderneming in de Britse Maagdeneilanden genaamd Tollin sluisde. Op de eilandengroep worden geen vennootschapsbelastingen geheven. Tollin stortte de bedragen vervolgens op de Zwitserse bankrekeningen van "CR7". Op die manier zou Ronaldo voor zo'n 35 miljoen euro aan belastingen bespaard hebben. Nog vroeger betaalde hij amper belastingen op beeldrechten uit de periode 2009-2014. Het bedrag zou tot 75 miljoen euro oplopen. Pas op het einde van 2014 zou Ronaldo een klein deel aan de fiscus hebben afgestaan, een aangifte die hij de vijf jaren voordien niet deed.

SocialismeKoekelberg's insight:
Burgerzin en voorbeeldfunctie van 'voetbalhelden' 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Heeft de middenklasse het te goed?

Heeft de middenklasse het te goed? | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
De middenklasse: in het discours van de meeste politieke partijen lijken ze wel een soort heilige koe waaraan er niet geraakt mag worden. 
Maar hoe zit het daarmee in de praktijk, en klopt het idee dat de middenklasse het bij ons “te goed” zou hebben? 

STERKE VAKBONDEN = STERKE MIDDENKLASSE 
Het lijkt voor sommigen niet te stroken met de intuïtie, maar studies wijzen uit dat sterke vakbonden en een gedegen sociaal overleg goed zijn voor de middenklasse. Zo verscheen er recent een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat vaststelt dat tussen 2004 en 2011 de middenklasse in de Europese Unie met 2,3% is gekrompen, terwijl de Belgische middenklasse juist met 1% toenam. België was daarmee een van de enige uitzonderingen in de EU. 
De bescherming van de Belgische middenklasse is volgens de onderzoekers het gevolg van enkele stabiliserende factoren, zoals een traditie van sociale dialoog, de automatische indexering van de lonen en een openbare sector die is gevrijwaard gebleven van zware besparingen. De onderzoekers concluderen echter ook dat onder het huidige rechtse besparingsbeleid de middenklasse wel onder druk komt door de tendens tot loonmatiging en de afbouw van de openbare sector: “De middenklasse maakt veel gebruik van overheidsdiensten. Die afbouwen weegt op de middenklasse. Een kleiner aanbod aan kinderopvang bijvoorbeeld kan betekenen dat tweeverdieners minder gaan werken en minder inkomen hebben.” 

WAT IS DAT PRECIES, DE MIDDENKLASSE? 
De regering zal natuurlijk nooit zeggen dat ze een frontale aanval wil inzetten op de middenklasse. Zo hebben partijvoorzitters en minister van N-VA en Open VLD constant de mond vol over hoe zij de middenklasse willen beschermen tegen vermogensbelastingen. 
Hun definitie van het woord middenklasse is daarbij echter totaal verkeerd. En dat is natuurlijk geen toeval. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de middenklasse een aandelenportefeuille van 75.000 euro, volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) verhuurt ze twee appartementen, en volgens Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is een miljoentje bij mekaar verdienen echt niet zo moeilijk en eerder doordeweeks.
SocialismeKoekelberg's insight:
“Iemand behoort tot de middenklasse als zijn en/of haar inkomen tussen de 60 en 200 procent van de mediaan zit. Concreet: een alleenstaande die in ons land een maandelijks nettogezinsinkomen heeft van 1373 à 3433 euro behoort tot de middenklasse. Voor een gezin met twee kinderen jonger dan 14 jaar wordt dat 2163 à 7210 euro” (Prof. Dr. Ive Marx in Knack, 9/11/2016).
more...
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from Mijn gazet
Scoop.it!

Fidel Castro (1926-2016): "De geschiedenis zal me vrijspreken"

Fidel Castro (1926-2016): "De geschiedenis zal me vrijspreken" | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Fidel Castro was ongetwijfeld een van de meest fascinerende en omstreden politieke leiders van de laatste vijftig jaar. Het kleine en weerbarstige Cuba heeft onder zijn leiding een uitzonderlijke en merkwaardige rol gespeeld in de wereldgeschiedenis.


Fidel wordt geboren in 1926 in het oosten van het land, als derde oudste van zeven kinderen. Zijn vader is een arme Spaanse immigrant die zich wist op te werken tot grootgrondbezitter, maar die steeds bescheiden was gebleven. Hij betaalt zelf een onderwijzeres om les te geven aan zijn kinderen en die van zijn landarbeiders, in een klein schooltje op de haciënda. Zo groeit de kleine Fidel op tussen kinderen van arme landarbeiders. Velen van hen zijn haveloze Haïtiaanse immigranten. Fidel is een hyperactief haantje-de-voorste en een echte bengel. Hij is heel sportief maar ook leergierig. Hij wil graag verder studeren. Zo belandt hij van op de boerenbuiten via de stad Santiago de Cuba in het prestigieuze jezuïetencollege in de hoofdstad Havana. De jezuïeten stimuleren zelfstandig denken maar ook gehoorzaamheid, persoonlijke waardigheid, ondernemingszin en doorzettingsvermogen, openheid en moed, bereidheid om offers te brengen en risico’s te nemen. De rede staat hoger dan het gevoel, welbespraaktheid hoger dan genot en bezit. Dat waardepatroon laat zijn sporen na bij de jonge Fidel. Zijn grote held is Don Quichote. Ook dat zal zijn levensloop mee bepalen. “We twijfelen er niet aan dat hij zijn levensboek met briljante bladzijden zal vullen. Fidel is uit het goede hout gesneden en heeft de capaciteit om het te maken.” Uittreksel uit het laatste schoolrapport van Fidel. 


Via Dirks scoop
SocialismeKoekelberg's insight:
“Of zijn tegenstanders dat nu leuk vinden of niet, Fidel Castro heeft een plaats gereserveerd in het wereldpantheon gewijd aan de personen die het hardst gevochten hebben voor sociale rechtvaardigheid en die het meest solidariteit verkwist hebben in het voordeel van de onderdrukten der aarde.”
more...
Dirks scoop's curator insight, November 26, 2:50 AM
“Of zijn tegenstanders dat nu leuk vinden of niet, Fidel Castro heeft een plaats gereserveerd in het wereldpantheon gewijd aan de personen die het hardst gevochten hebben voor sociale rechtvaardigheid en die het meest solidariteit verkwist hebben in het voordeel van de onderdrukten der aarde.”
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

In het spoor van de Shoah in Polen

In het spoor van de Shoah in Polen | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

 Een reis langs de graven van meer dan 1.500.000 mensen, slachtoffers van een minutieus georganiseerde poging om een volk uit de geschiedenis te wissen.   


In 2017 vindt de reis plaats tussen 10 en 17 juli. 

Info en inschrijvingen: info@auschwitz.be 

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

50 tinten Michel

Sinds haar aantreden heeft de regering-Michel ons al veel pijn gedaan. Hier en daar horen we dat dit een noodzakelijk kwaad is, dat we niet anders kunnen dan de broekriem aanhalen. Echt waar? De sociaaleconomische afbouw gaat aan een razendsnel tempo verder maar daarvoor krijgen we geen massale en duurzame jobcreatie in ruil. De bezuinigingen in de openbare diensten en de sociale zekerheid waren nooit groter, zodanig zelfs dat ze diep snijden in de leefomstandigheden van patiënten, gepensioneerden, werkzoekenden… Kortom: van de gewone burger. Dat allemaal zogezegd om een begroting in evenwicht te hebben, wat in 2017 zelfs niet eens het geval zal zijn. Maar waar is al dat geld dat ons de laatste jaren werd ontnomen dan naartoe?

http://www.bbtk.org/50maatregelendiepijndoen/Pages/50tintenMichel.aspx ;

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

5 leugens van regering Michel 

5 leugens van regering Michel  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Deze regering beloofde beter te doen. 

Maar wat zien we? Al 2 jaar laten ze dezelfde mensen betalen en toch maken ze extra schulden. Ook het rapport van Europa over de begroting laat duidelijk zien dat deze regering helemaal niet kan omgaan met haar geld. Geld die ze trouwens constant bij gezinnen, zelfstandigen en alleenstaanden gaat halen om de rekening te doen kloppen. 

  

Hieronder de waarheid. 


1/ N-VA: “De taxshift, een verschuiving van de belastingen, is volledig gefinancierd.” Klopt niet. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) houdt voet bij stuk dat er genoeg geld is om de taxshift te betalen tot 2018. Maar Europa denkt daar anders over. Van Overtveldt overschat systematisch de opbrengst van maatregelen als de kaaimantaks, de fiscale regularisatie en een nieuw stelsel van vastgoedvehikels. 

2/ “Structurele hervormingen werpen vruchten af.” Klopt niet. Snoeien om te groeien was de slogan van N-VA. En daarom hebben ze bespaard bij de mensen. Maar Europa zegt nu dat die groei er niet in zit. Integendeel, het wordt slechter zelfs. Snoeien maar niet groeien dus.  

3/ “De begroting zit op koers.” Klopt niet. 12 miljard euro. Zo groot is het gat in de begroting. Van een begrotingsevenwicht is er dus geen sprake. En dat terwijl de facturen van de mensen verhoogd zijn, er bespaard is op de pensioenen en in de gezondheidszorg...Een evenwicht in 2018 dan? Helaas, dat blijft een droom omdat deze regering weigert het geld te gaan halen waar het zit; bij de multinationals en fraudeurs.  

4/ “De overheidsschuld wordt afgebouwd.” Klopt niet. Toen de regering-Michel van start ging, bedroeg de schuldgraad 106,5 procent van het bbp. Nu is dat 107 procent, volgend jaar 107,1 procent. Van een afbouw van de schulden is dus geen sprake. In tegendeel, de schuld neemt toe. 

5/ “De economie groeit meer dan verwacht.” Klopt niet. België hinkt achterop in Europa! Minder jobs, meer werkloosheid en een daling van de lonen.

more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

2016 is het 1933 van mijn generatie. Tijd om op te staan

2016 is het 1933 van mijn generatie. Tijd om op te staan | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Hoe willen we herinnerd worden? Als generatie die zichzelf in slaap suste terwijl de planeet werd gefrituurd en het fascisme de kop opstak? Of als generatie die in verzet kwam en nieuwe dromen formuleerde? In dat laatste geval is er geen tijd te verliezen. Dit kunnen we doen. 


Soms kun je het gewicht van de geschiedenis in je maag voelen. 


Toen ik vorige week woensdag opstond en m’n laptop openklapte, voelde ik het zoals velen, alsof je de avond ervoor een nare ruzie hebt gehad. Natuurlijk, er zijn al genoeg stukjes getikt door rijke, witte mannen die zeggen dat het allemaal wel mee zal vallen. ‘It’s going to be okay,’ Het stuk van Tim Urban vind je hier op zijn blog whatbutwhy.com. schreef de populaire blogger Tim Urban bijvoorbeeld, in een stuk dat meer dan een miljoen keer werd gelezen.  

Maar dat is, sorry, echt gelul. 


Het wordt niet ‘okay’ voor de miljoenen Amerikanen die hun zorgverzekering De website Politico schrijft over het plan van de Republikeinen om zo snel mogelijk van Obamacare af te komen. dreigen te verliezen. Het wordt niet ‘okay’ voor de immigranten en moslims die The New York Times schreef over de stijging van het aantal ‘hate crimes.’ een golf van haat en geweld over zich heen krijgen. Het wordt niet ‘okay’ voor de massa’s die De Washington Post rapporteert over Trumps plannen om 2 tot 3 miljoen mensen te deporteren. gedeporteerd zullen worden. Het wordt niet ‘okay’ voor het klimaat waarvan Trump Klimaatjournalist Brad Plumer schrijft op Vox.com over de ramp die Trump betekent voor het klimaat. de thermostaat omhoog draait. En het wordt ook niet ‘okay’ voor de banken, die weer Matthew Yglesius schrijft op Vox.com over Trumps rampzalige plannen voor de financiële sector. zwaar gedereguleerd worden waardoor een nieuwe crisis dreigt. 

 

En dat is nog niet alles. 


Vorige week werd Stephen Bannon, de oud-directeur van de extreemrechtse nieuwssite Breitbart, door Trump aangesteld als topstrateeg. Steve Bannon noemt zichzelf een ‘Leninist’ - je weet wel, die dictator die zei dat een kleine voorhoede de macht moet grijpen om met grof geweld de revolutie te beginnen. Of in de woorden van Bannon: ‘Lenin wilde de staat vernietigen, en dat is ook mijn doel. Ik wil alles kapotmaken, en het hele establishment vernietigen.’ Die vent wordt dus The New Yorker legt in dit stuk uit dat Steve Bannon de machtigste adviseur wordt. de machtigste adviseur in het Witte Huis. 


Vind je het gek dat de Ku Klux Klan feestviert? Vind je het gek dat de Amerikaanse Nazi Partij De reactie van de Amerikaanse Nazi-partij op de verkiezing van Trump vind je hier. haar geluk niet op kan?

SocialismeKoekelberg's insight:
De Eerste en Tweede Wereldoorlog volgden op een periode van globalisering zoals we die in de afgelopen dertig jaar ook hebben gezien. 
Hitler kwam aan de macht na de grote Beurskrach van 1929, zoals in de afgelopen jaren talloze extreemrechtse partijen Dit is een historisch patroon, zo blijkt uit onderzoek: extreemrechts profiteert steeds weer van financiële crises. Trump zal ook aan populariteit winnen door zwaar te investeren in de infrastructuur, zoals Hitler investeerde in de Autobahn. 
En dan hebben we nog de persoonlijke overeenkomsten: net als Hitler en Mussolini is Trump een enorme narcist die een cultus om zichzelf heeft gecreëerd. ‘Making America great again’ is typisch fascistische retoriek, Trumps complottheorieën doen fascistisch aan en zijn gebruik van minderheden als zondebok is ook een klassiek fascistische strategie. 
De macht van Trump wordt bovendien enorm. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat blijven Republikeins, en het Hooggerechtshof wordt het straks ook. Trump verzamelt een kliek van familieleden en getrouwen om zich heen die zichzelf schaamteloos zullen verrijken. En o ja, in de afgelopen jaren is er een immens militair apparaat opgebouwd waarmee ieder moment overal ter wereld kan worden toegeslagen.
more...
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from Vorming, opleiding en educatie
Scoop.it!

Wedstrijd: "Alles mag aanvaard worden in naam van de democratie!"

Wedstrijd: "Alles mag aanvaard worden in naam van de democratie!" | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Elk jaar organiseert de Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw, studie- en documentatiecentrum, een wedstrijd in de scholen van de Vlaamse Gemeenschap. Deze richt zich naar al de leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, ongeacht het type. 


Het thema van dit jaar is "Alles mag aanvaard worden in naam van de democratie!" 


De wedstrijd kan ingepast worden in heel uiteenlopende vakken. Als werkvorm kan gekozen worden uit een tekst (verhandeling, gedicht) of een werk met een andere creatieve invalshoek (foto, film, beeld, maquette, schilderij, toneel, muziek, straatproject,…). 


De winnende laureaten krijgen een erediploma en mogen gratis deelnemen aan onze Studiereis 2016 Auschwitz-Birkenau ter waarde van 500,00€. 


Het wedstrijdreglement en de titels van de vorige jaren zijn zichtbaar ophttp://www.auschwitz.be/index.php/nl/activiteiten/wedstrijd. ;


Indien u met uw school/klas wenst deel te nemen, schrijf u in via http://www.auschwitz.be/index.php/nl/activiteiten/wedstrijd ;


De wedstrijd vindt plaats in uw instelling en onder uw toezicht, bij voorkeur in de periode van 27 januari 2017, herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau. 


Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij Georges Boschloos: Tel.: +32 (0)2 512 79 98 – fax: +32 (0)2 512 58 84


Via Dirk Lagast
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Brusselse Intergewestelijke (BIG): Waarom wij woedend zijn 

Brusselse Intergewestelijke (BIG): Waarom wij woedend zijn  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
De federale regering gaat onverminderd door met de afbraak van de openbare diensten. Nooit eerder voerde een regering zo’n hard antisociaal beleid, net nu de crisis meer en meer burgers – en zeker Brusselaars – steeds kwetsbaarder maakt. Op 7 oktober betoogde de ACOD in gemeenschappelijk front in Waver om nog maar eens onze woede over dat beleid te tonen en onze verdediging van de openbare diensten extra in de verf te zetten. 

Ondanks ons sociaal verzet, blijft deze regering onverschillig voor de sociale dialoog. Ze houdt hardnekkig vast aan een onrechtvaardig beleid dat iedereen treft en in de eerste plaats de zwaksten. Met de aantasting van de openbare diensten raakt de regering aan de collectieve rijkdom. Ondanks onze waarschuwingen, zet de regering haar schadelijk beleid verder, ook al haalt ze haar zelf gestelde doelstellingen niet. 

Openbare diensten en sociale zekerheid in gevaar 
Het enorme gat van 4,2 miljard euro in de federale begroting dat bij de begrotingscontrole aan het licht kwam, zal leiden tot nieuwe besparingen in de openbare diensten. Nog maar eens zullen ze als pasmunt dienen om tegemoet te komen aan de Europese normen inzake het begrotingstekort en aan de onverzadigbare zucht naar concurrentievermogen van de werkgevers. 
We moeten af van dit strakke keurslijf, want het verhindert elke lidstaat om een investerings- en relancebeleid te voeren. De mechanismen die aanzetten tot onderlinge concurrentie tussen gebieden in Europa, moeten afgeschaft worden, want ze leiden tot een neerwaartse sociale spiraal op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. Kind van de rekening zijn steeds de werknemers. Het is dus hoog tijd voor fiscale en sociale harmonisering – een vakbondseis sinds het ontstaan van de Europese Unie. 
Overigens hakt deze regering niet enkel zwaar in op de financiering en het personeel van de openbare diensten, ze wil ook flink snoeien in de sociale zekerheid. Na de uitsluitingen uit de werkloosheid, het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, pakt ze nu ook de zieken aan met verminderde terugbetaling van de gezondheidszorg. 
Terzelfdertijd bereidt ze een hervorming van de vennootschapsbelasting voor, waardoor het gemiddeld belastingtarief nog zou zakken naar 20 procent en de staat dus inkomsten misloopt die nodig zijn voor zijn goede werking. Op die manier glijden we af naar een systeem van ongelijkheid, waar sociale bescherming uitgewist wordt en vooral de privileges van de rijken belangrijk zijn. 

Ja, er is een alternatief! 
ACOD Brussel blijft zich verzetten tegen dit beleid. Wij verdedigen een maatschappelijk project dat gericht is op het algemeen belang en solidariteit. 
In tegenstelling tot het plan-Peeters, dat mensen meer wil laten werken door de regels voor de berekening van de werktijd te versoepelen, stellen wij samen met het ABVV een andere verdeling voor door middel van collectieve arbeidstijdvermindering. Deze aanpak vermindert de werkloosheid, is goed voor het welzijn van de werkers, bezorgt de staat inkomsten via de sociale bijdragen en zorgt tegelijk voor minderuitgaven in de werkloosheidsverzekering. 
Wat te doen met een regering als ze oude recepten toepast die duidelijk niet blijken te werken en die ze toch voort blijft opleggen? Er moet een ander beleid komen! Daarom zal ACOD-Brussel samen met de andere ABVV-centrales blijven mobiliseren en acties voeren. Dat is onze rol als syndicale tegenmacht. Of om het met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger uit 1793 te zeggen: “Als de regering de rechten van het volk schendt, is opstand het volste recht en de meest elementaire plicht van het volk.” 

Rudy Janssens, algemeen secretaris van ACOD Brussel, www.cgsp-acod-bru.be 
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Deze regering schaadt de gezondheid! 

Deze regering schaadt de gezondheid!  | Socialisme Koekelberg | Scoop.it
De Socialistische Mutualiteit Brabant verwerpt het begrotingsvoorstel van de regering voor de ziekteverzekering 2017. Het voorstel maakt de gezondheidszorg duurder voor de patiënt, legt met zware besparingen een bom onder het overlegsysteem en geeft geen enkele zuurstof voor belangrijke onvervulde noden. 

De gezondheidszorg moet volgend jaar bijna 1 miljard euro besparen, meer dan een derde van het totale besparingsbudget. Een aantal geneesmiddelen, waaronder antibiotica en terugbetaalde neussprays, worden duurder voor de patiënt. De factuur van chronisch zieke patiënten stijgt, en er is geen enkele zuurstof voor bijvoorbeeld de terugbetaling van psychotherapie, betere tandzorg,… ‘In totaal laat de regering de patiënten 62 tot 94 miljoen euro meer uit eigen zak betalen. Maar dit bedrag kan fors oplopen. Het is zeer onzeker of zorgverstrekkers tariefakkoorden willen afsluiten. Het risico is reëel dat ze hun verlies aan inkomsten afschuiven op de patiënt in de vorm van supplementen.
more...
No comment yet.
Scooped by SocialismeKoekelberg
Scoop.it!

Sociale werkers bezorgd over invoering verplichte gemeenschapsdienst

Sociale werkers bezorgd over invoering verplichte gemeenschapsdienst | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

Door een wetswijziging van de federale regering kunnen OCMW’s mensen met een leefloon vanaf 1 november een contract aanbieden dat hen verplicht gemeenschapsdienst te doen. Het staat de persoon vrij om hierop in te gaan. Maar welke vrijheid heb je als uitkeringstrekker wanneer je voor je inkomen volledig afhankelijk bent van de instelling, vraagt Stéphanie Staïesse van Samenlevingsopbouw zich af. 


‘Voor wat hoort wat’, hoor ik veel mensen denken. ‘Het is een logische maatregel om deze leefloners iets terug te laten doen voor het geld dat wij hun betalen.’ Ook al begrijp ik dat buikgevoel, vanuit mijn ervaring als sociaal werker weet ik dat dit een onverstandige en onrechtvaardige maatregel is die het grondrecht op inkomen fundamenteel aantast. In de praktijk zet deze wetswijziging de deur open voor de invoering van verplicht vrijwilligerswerk voor andere uitkeringsgerechtigden, zoals ingeschreven in het federaal regeerakkoord. 

more...
No comment yet.
Rescooped by SocialismeKoekelberg from De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
Scoop.it!

Begroting 2017? Onverteerbaar.

Begroting 2017? Onverteerbaar. | Socialisme Koekelberg | Scoop.it

De begroting 2017 ligt zwaar op de maag. Opnieuw komt men het geld zoeken bij jou, bij de werknemers. En niet bij de rijken en werkgevers. 


ON-VER-TEER-BAAR. De begroting 2017 ligt zwaar op de maag. De werknemers krijgen opnieuw alle besparingen door de strot geduwd: meer flexibiliteit in ruil voor minder loon, minder pensioen en minder welzijn. Opnieuw komt men het geld zoeken bij jou, bij de werknemers. En niet bij de rijken en werkgevers. Om kotsmisselijk van te worden. 


Toegegeven, de opdracht was niet gemakkelijk. Er moest 3 miljard gevonden worden. Maar dat men die alleen bij jou komt zoeken en niet kiest voor eerlijkere en evenwichtigere belastingen, dat is gewoon walgelijk. 


Een van de meest onverteerbare maatregelen is de flexibiliteit. De gemiddelde arbeidsduur van 38 u per week zal niet meer per trimester berekend worden, maar op jaarbasis. De ene week werk je meer, tot 9 u per dag en 45 u per week, de andere week minder. En niet wanneer het jou uitkomt, maar wanneer het de baas uitkomt. Daar bovenop zal je meer overuren moeten presteren, zonder recht op inhaalrust. Daar gaan je gezinsleven, je hobby’s, ... 


En je zal daar niet beter voor betaald worden. Want deze regering vindt dat je nu al te duur bent. En daarom past ze de wetgeving aan zodat vrije loononderhandelingen in de toekomst onmogelijk worden. Zelfs in sectoren of bedrijven waar veel winst gemaakt wordt zal je geen loonsverhoging meer kunnen afdwingen. 


Ook als je ziek of werkloos wordt zit deze regering in je portemonnee. Ze maakt je eerst kotsmisselijk en laat je daar bovenop nog eens meer betalen voor gezondheidszorgen. Een bezoek aan de dokter, medicatie, … worden allemaal duurder. Er wordt bespaard op ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. En periodes van ziekte of werkloosheid zullen minder meetellen voor je pensioen.


Via Dirks scoop
more...
No comment yet.