SocialeDialoog
637 views | +0 today
SocialeDialoog
Informatie over industrial relations, sociaal overleg, sociaal klimaat, sociale onderhandelingen en loonvorming
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Christelijke vakbond geeft voorrang aan sociale dialoog bij Caterpillar - Het Laatste Nieuws

Christelijke vakbond geeft voorrang aan sociale dialoog bij Caterpillar - Het Laatste Nieuws | SocialeDialoog | Scoop.it
Christelijke vakbond geeft voorrang aan sociale dialoog bij Caterpillar
Het Laatste Nieuws
"In het dossier-Caterpillar geven wij voorrang aan de sociale dialoog." Dat zegt de christelijke metaalvakbond CSC-METEA in een persmededeling.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Lack of bold reform threatens US businesses in Belgium

In light of recent announcements by several large multinational corporations which are restructuring their operations in Belgium, the American Chamber of Commerce in Belgium (AmCham Belgium) calls for courageous and visionary leadership from the country’s policymakers. Drastic reforms are urgently needed to improve Belgium’s international competitiveness.

more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Dialogue Social
Scoop.it!

De sociale balans 2011

Aan de hand van de informatie in de sociale balans kan een analyse worden gemaakt van het verloop van het personeelsbestand, het aantal arbeidsuren en de personeelskosten, alsook van de opleidingsinspanningen van de ondernemingen ten behoeve van hun werknemers.

Volgens de sociale balansen met betrekking tot het boekjaar 2011 is het personeelsbestand in 2011 gemiddeld toegenomen met 1,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Die verbetering deed zich voor terwijl de groei van de bedrijvigheid opnieuw begon te vertragen, zodat het groeitempo tussen eind 2010 en eind 2011 nog slechts 1 % bedroeg.

De bedrijfstak "gezondheidszorg en maatschappelijke diensten" droeg het meeste bij tot de aan het eind van het jaar vastgestelde groei van de werkgelegenheid, gevolgd door de "zakelijke diensten" en de industrie. De kleine ondernemingen toonden zich het meest dynamisch inzake werkgelegenheidscreatie.

In de uniregionale ondernemingen, die bijna drie vierde van de werknemers van de beperkte populatie tewerkstellen, is de werkgelegenheid met 1,7 % toegenomen; in de ondernemingen met een vestiging in meer dan één gewest, daarentegen, is ze met 0,5 % gekrompen. Vlaanderen vertoonde de sterkste groei (1,3 %), gevolgd door Wallonië (1 %); in Brussel bleef de werkgelegenheid stabiel.

De toename van de werkgelegenheid kwam voor twee derde ten goede aan vrouwen. Hoewel het aantal deeltijds werkende personeelsleden sneller steeg dan het aantal voltijdwerkers, bleef het aandeel van deeltijdarbeid, met 30,3 %, stabiel.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Is er nog wel echt sociaal overleg?

Is er nog wel echt sociaal overleg? | SocialeDialoog | Scoop.it
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw heeft bakken kritiek over zich heen gekregen omdat hij het sociaal overleg heeft opgeblazen. Maar is dat wel terecht ? ("Zonder sociale dialoog komt er zand in de economische machine.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Wij zijn niet tegen het sociaal overleg, wel tegen een gijzeling

Wij zijn niet tegen het sociaal overleg, wel tegen een gijzeling | SocialeDialoog | Scoop.it
Professor Patrick Humblet slaat de bal mis wanneer hij zegt dat Voka het sociaal overleg wil liquideren (De Tijd, 15 februari).
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Mythes belemmeren acceptatie e-learning door leidinggevenden

Mythes belemmeren acceptatie e-learning door leidinggevenden | SocialeDialoog | Scoop.it
Leidinggevenden hebben vaak een verkeerd beeld van e-learning. Dit beeld is gebaseerd op drie mythes. Deze mythes (eigenlijk vooroordelen) zorgen er voor dat leidinggevenden dikwijls zelf niet deel...
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Ons loongebouw moet gemoderniseerd worden

Ons loongebouw moet gemoderniseerd worden | SocialeDialoog | Scoop.it
Volgens de economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg moet het Nederland loongebouw moderner worden ingericht. Jongeren moeten meer en ouderen minder verdienen.
more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from e-HRM
Scoop.it!

Europese organisaties missen inzicht in talent

Europese organisaties missen inzicht in talent | SocialeDialoog | Scoop.it
Bijna alle bedrijven in West-Europa erkennen dat talent intelligence hun prestaties en winst kan verbeteren.

Via Matthys
more...
Matthys's curator insight, December 31, 2012 12:25 PM

Bijna alle bedrijven in West-Europa erkennen dat ‘talent intelligence’ hun prestaties en winst kan verbeteren. Maar slechts een kwart van de ondervraagde organisaties is ‘zeer tevreden’ met het inzicht in het talent van hun personeelsbestand dat zij momenteel hebben. Er bestaat dus een aanzienlijke kloof tussen de ambities en mogelijkheden van veel organisaties.

Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Het ABVV blokkeert het sociaal overleg

Het ABVV blokkeert het sociaal overleg | SocialeDialoog | Scoop.it
Kan het interprofessioneel overleg zonder het ABVV? De socialistische vakbond heeft de voorbije jaren nooit een echt positieve bijdrage geleverd, leert de recente geschiedenis.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Vrouwen verdienen nog steeds minder

Vrouwen verdienen nog steeds minder | SocialeDialoog | Scoop.it

 

De loonkloof blijft bestaan op de Belgische arbeidsmarkt. Vrouwen verdienen 8,9 procent minder dan mannen, al is de loonkloof in ons land kleiner dan het OESO-gemiddelde.

Er is ook goed nieuws voor de vrouwen. Vrouwelijke ondernemers in België behoren tot de best geschoolden van alle OESO-landen.

Vrouwelijke ondernemers in België doen ook beter dan hun mannelijke landgenoten, waarvan 40 procent een hoger diploma heeft. Dat blijkt uit de OESO-studie ‘Closing the Gender Gap: Act now.’ 

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

whitepaper-Hoe langer werken aantrekkelijk maken?

whitepaper-Hoe langer werken aantrekkelijk maken? | SocialeDialoog | Scoop.it
Twee hefbomen “ontwikkelen en ontzien” voor een effectief beleid.

Wanneer is een ontzie- of een ontwikkelbeleid aangewezen ? Hoe kijken leidinggevenden en werknemers hier tegenaan ? Wat is hun top 5 van beschikbare ontwikkel- en ontziemaatregelen ?

Deze white paper helpt u betere en meer gerichte keuzes te maken in uw eindeloopbaanbeleid. U verneemt welke (mix aan) eindeloopbaanmaatregelen effectief zijn en welke hun doel voorbij schieten bij specifieke doelgroepen.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Rechter bestraft wilde spoorstakingen

Rechter bestraft wilde spoorstakingen | SocialeDialoog | Scoop.it
Gazet Van Antwerpen - De Raad van State én de arbeidsrechtbank in Antwerpen geven de hoofdverantwoordelijke van de wilde spoorstaking van 10 januari in Berchem over de hele lijn ongelijk.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Dialoog overheid: van reactief naar interactief - Ambtenaar 2.0

Dialoog overheid: van reactief naar interactief - Ambtenaar 2.0 | SocialeDialoog | Scoop.it
Kan de kloof tussen overheid en gemeenschap worden overbrugd via de digitale sociale snelwegen met tweerichtingsverkeer, met dialoog? Samenwerking tussen overheid en gemeenschap. De organisatieontwikkelingen ...
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

UNIZO ondernemersparlement: ondernemers lanceren welvaartsresoluties

Zopas legde UNIZO topman Karel Van Eetvelt in de Antwerpse boerentoren de voornaamste resoluties van het UNIZO-ondernemersparlement voor aan de voorzitters van de meerderheidspartijen. De ondernemersorganisatie bundelt eerstdaags alle resoluties in een actieplan dat onze welvaart moet verzekeren. Een representatieve groep van 333 ondernemers werkte vanmiddag aan constructieve voorstellen die de ondernemersmotor brandstof moeten geven en dus ook onze welvaart moeten garanderen. Dit ondernemersparlement is het oplossingsgerichte vervolg op “ikkkomopstraat.be” waaraan 29.300 ondernemers deelnamen. “Ons land en zeker ook Vlaanderen staan voor gigantische uitdagingen. Opnieuw groei creëren, de vergrijzingsproblematiek grondig aanpakken, de arbeidsmarkt fors moderniseren en dynamiseren, onze economie competitiever maken zijn er enkele belangrijke van. De ondernemers zijn een zeer belangrijk onderdeel van de oplossingen. Ons sterk en sociaal welvaartssysteem behoeft een stevige KMO-motor. Ondernemers moeten terug kansen krijgen in dit land. Daarbij moet de focus worden gelegd op kleine en middelgrote ondernemingen want die vertegenwoordigen 65,7% van de totale tewerkstelling en genereren 58,2% van de welvaart in dit land”, aldus UNIZO.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

De Vlaamse Regering en de sociale partners van de autosector ondertekenen sectorconvenant

De Vlaamse Regering en de sociale partners van de autosector ondertekenen sectorconvenant | SocialeDialoog | Scoop.it

De  Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,de  heer Philippe Muyters en de Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel, de heer Pascal Smet, verbinden er zich toe tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een werkingssubsidie te voorzien voor EDUCAM ter financiering van 6 voltijdse sectorconsulenten.

De Autosector en aanverwante sectoren hebben een sectorconvenant afgesloten waarin een duidelijke sectorale visie wordt weergegeven met vastgelegde prioriteiten en doelgerichte acties
Met dit sectorconvenant wensen de sectorale sociale partners het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te versterken op drie verschillende assen :

De afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

Competentiebeleid en leven lang leren

Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Il faut sauver le soldat… Partenaire social !

Il faut sauver le soldat… Partenaire social ! | SocialeDialoog | Scoop.it

Les partenaires sociaux sont de plus en plus décriés car peu représentatifs selon certains, ou trop décalés selon d’autres. La situation actuelle de notre économie et la multiplication des difficultés de nos entreprises les fragilisent et obscurcissent leur vision. À un moment où nous sommes nombreux à évoquer la réinvention des entreprises par la co-construction, il serait pertinent de travailler à la réinvention du dialogue social.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Eurostat ziet Belgische loonkostenhandicap van 24 procent

Eurostat ziet Belgische loonkostenhandicap van 24 procent | SocialeDialoog | Scoop.it
Volgens het Europees statistisch bureau Eurostat bedraagt de loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden 17 procent voor de industrie en 24 procent voor de hele private sector.
more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Over nieuwe manieren van werken
Scoop.it!

Wat heeft de klant aan het 'Het Nieuwe Werken'?

Wat heeft de klant aan het 'Het Nieuwe Werken'? | SocialeDialoog | Scoop.it

Bedrijven laten omzet liggen door hun klanten te vergeten bij 'Het Nieuwe Werken', zegt organisatieadviesbureau Berenschot. 'Het is te veel een intern feestje'

 

 


Via Ruud Zandbergen
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Belgische arbeidsmarkt houdt goed stand

De arbeidsmarkt in België houdt goed stand in vergelijking met andere Europese landen, ondanks de economische malaise, vindt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om echter de vooropgestelde werkzaamheidsgraad van 73,2% tegen 2020 (doelstelling Europese werkgelegenheidsstrategie) te behalen, is een blijvende investering in opleiding en een efficiënt actief arbeidsmarktbeleid belangrijk.

elgië besteedde in 2010 meer dan 3,58% van zijn bbp aan de financiering van het arbeidsmarktbeleid. Dat is een van de hoogste cijfers binnen de EU-27. Jammer genoeg ligt de klemtoon vooral op het passief arbeidsmarktbeleid (werkloosheid, brugpensioen,…): 61,7% van de middelen gaat hier naartoe. Heel wat minder is dus gericht op een actief arbeidsmarktbeleid zoals opleiding, begeleiding van werkzoekenden of de rechtstreekse creatie van werkgelegenheid. Het actief beleid was vooral gefocust op de aanmoediging voor het vinden van een baan: 47,2% van de middelen. Reden is het groeiende succes van de dienstencheques. Tweede belangrijkste categorie is de rechtstreekse creatie van werkgelegenheid, vnl voor het systeem van de gesubsidieerde contractuelen (GESCO).

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

VDAB-topman Leroy wil arbeidsmarkt van nul hertekenen - De Standaard

VDAB-topman Leroy wil arbeidsmarkt van nul hertekenen - De Standaard | SocialeDialoog | Scoop.it
BRUSSEL - Het ontslagrecht, de loonvorming en de loopbaanbegeleiding in ons land zijn voorbijgestreefd. Dat zegt VDAB-topman Fons Leroy woensdag in De Morgen.
more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Ondernemen 2.0
Scoop.it!

Koopzondagen: vloek of zegen voor de kleinhandel?

Koopzondagen: vloek of zegen voor de kleinhandel? | SocialeDialoog | Scoop.it
Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat meer koopzondagen tot 15.000 extra banen kunnen opleveren. Zelfstandigenorganisaties plaatsen echter kanttekeningen bij de cijfers.

 

In een opiniestuk op de website van De Standaard pleiten Jong VLD-voorzitter Frederick Vandeput en politiek secretaris Franc Bogovic vandaag voor een uitbreiding van het aantal koopzondagen. Ze stellen dat dit tot 15.000 bijkomende banen kan opleveren.

 

Deze conclusie halen ze bij het onderzoek dat professor Maarten Goos van de KU Leuven heeft gevoerd. Hij bestudeerde de gevolgen die de uitbreiding van het aantal koopzondagen in de VS met zich heeft meegebracht. Daar is de tewerkstelling in de kleinhandel met 4 tot 6 procent toegenomen. Het aantal winkels groeide met 1 tot 2 procent en de totale weekomzet steeg met 4 tot 10 procent.


Via Cedric Saelens
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

@PaulSoete : een CAO tegen vooroordelen - Itinera Institute

@PaulSoete : een CAO tegen vooroordelen - Itinera Institute | SocialeDialoog | Scoop.it

CAO 104 is misschien wel een aanzet om de vooroordelen kritisch te bekijken in de onderneming. Hoewel het nog eens bijkomende verplichtingen en rompslomp betekent. Om via een verplichting de stap te zetten van een gewenste mentaliteitswijziging naar een effectieve gedragswijziging. Van een wens naar een wil naar een must. Mentaliteitswijzigingen hebben immers lange natuurlijke rijpingsprocessen. En die rond langer werken horen daar zeker bij . Een 50 plus campagne in de geschreven pers met garagepoort en draaideur brengt enkel langer leven bij. Want wie ermee lacht leeft langer. De eerste punten op het vlak van het langer aan de slag houden van de eigen 50 plussers zijn alvast gescoord. Het aanwerven van oudere werknemers moet de volgende ambitie zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Duurzaam werk en de vergrijzing van werknemers

Duurzaam werk en de vergrijzing van werknemers | SocialeDialoog | Scoop.it
Het tot stand brengen van werkomgevingen die banen duurzaam maken gedurende het gehele werkende leven, is essentieel om te bereiken dat mensen tot op een hogere leeftijd blijven werken. Deze studie kijkt naar de dimensies van werk die essentieel zijn gebleken om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van werk: arbeidsomstandigheden, lichamelijke en geestelijke gezondheid, de expressieve dimensie van werk, de balans tussen werktijd en niet-werktijd, en sociaal-economische omstandigheden. Er wordt onderzocht wat de invloed van deze factoren is op de manier waarop oudere werknemers de duurzaamheid van hun werk ervaren, rekening houdend met de verschillen tussen werknemers in termen van leeftijd, beroep en sekse. Bovendien worden de arbeidsomstandigheden van de ouder wordende beroepsbevolking in de verschillende lidstaten van de Europese Unie met elkaar vergeleken.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Rechter zet rem op wilde stakingen bij NMBS

Rechter zet rem op wilde stakingen bij NMBS | SocialeDialoog | Scoop.it
BRUSSEL - De NMBS mag werknemers die op een onverantwoorde manier het spoorverkeer in de war sturen voortaan met een gerust gemoed sanctioneren.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

De toestand is ernstig maar niet hopeloos

De toestand is ernstig maar niet hopeloos | SocialeDialoog | Scoop.it
Het sociaal overleg biedt ook mogelijkheden aan de sociale partners, schrijft Emmanuel Mus, als politicoloog verbonden aan de UGent. Hij verricht ...
more...
No comment yet.