SocialeDialoog
637 views | +0 today
SocialeDialoog
Informatie over industrial relations, sociaal overleg, sociaal klimaat, sociale onderhandelingen en loonvorming
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Oudere werknemers zijn minder rendabel voor bedrijf

Oudere werknemers zijn minder rendabel voor bedrijf | SocialeDialoog | Scoop.it
Eens de Belgische werknemers ouder zijn dan vijftig jaar, daalt hun productiviteit significant, zowel bij arbeiders als bij bedienden. Dat blijkt uit een onderzoek van economist Vincent Vandenberghe (UCL), gebaseerd op gegevens van 9.000 bedrijven in de privésector tussen 1998 en 2006, zo meldt de krant Le Soir.

Vandenberghe becijferde de impact van een stijging van het aantal werknemers tussen 50 en 64 jaar op de rendabiliteit van de Belgische bedrijven.
Hij plaatste daarvoor de productiviteit, de toegevoegde waarde per werknemer, tegenover de loonkost. Indien het aantal 50- tot 64-jarigen met 10 procent stijgt, daalt die ratio met 1,27 procent. "Het effect is statistisch gezien significant", aldus Vandenberghe. "Het is bovendien goed mogelijk dat de impact nog wordt onderschat, omdat de tewerkstelling van 50- tot 64-jarigen in ons land zeer laag is, terwijl de leden van die leeftijdsgroep die nog actief zijn, waarschijnlijk het meest productief en/of gemotiveerd zijn."
Leeftijdspact De onderzoeker concludeert dat een groter aantal oudere werknemers de winstgevendheid doet dalen in bedrijven, die uit een puur financieel oogpunt geen enkele reden hebben om 50-plussers in het bedrijf te houden. Toch is dit effect niet noodzakelijk aanwezig, zegt Vandenberghe nog, verwijzend naar de Scandinavische landen. Hij roept de regeringen en sociale partners dan ook op werk te maken van een echt "leeftijdspact".

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Sociale benchmark van ondernemingen

Sociale benchmark van ondernemingen | SocialeDialoog | Scoop.it

 

Jaarlijks publiceert Trends /Tendances een Top 30.000 waarin volgens diverse economische criteria, lijsten worden gepubliceerd van ondernemingen die op een of ander kenmerk uitblinken.

Het geheel is ook een vorm van benchmark waarbij ondernemingen hun economische prestaties volgens bepaalde criteria kunnen vergelijken met de rest van de sector of nabije concurrenten.

 

Vanuit het ACV willen we een gelijkaardige oefening doen waarin we meer de klemtoon leggen op sociale en syndicale criteria. De gegevens hiervoor vinden we in de jaarrekening, de meeste specifiek in de sociale balans die daar een onderdeel van vormt. In ACV-Vakbeweging publiceerden we de top 10 per onderwerp.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Onderwijsprestaties baren werkgevers zorgen

Onderwijsprestaties baren werkgevers zorgen | SocialeDialoog | Scoop.it
De dalende prestaties van onze jongeren in het onderwijs baren de Vlaamse werkgevers zorgen. Een hervorming van het onderwijs is de enige manier om terug aan te knopen bij de absolute wereldtop.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Pensioenhervorming : stand van zaken in België ?

Pensioenhervorming : stand van zaken in België ? | SocialeDialoog | Scoop.it

Door aan te zetten tot vroegtijdige pensionering vergroten de pensioenstelsels zelf het probleem van de financiële houdbaarheid. De meest efficiënte beleidstussenkomst om ouderen uit de armoede te houden, bestaat erin om de werkgelegenheidsprikkels te versterken. Door de invoering van een malus zal men 1,1 jaar later met pensioen gaan. De pensioenbonus verhoogt de pensioenleeftijd met amper 0,3 jaar.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

The Global Competitiveness Report 2013/2014 published by the World Economic Forum

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Work organisation and employee involvement in Europe

Work organisation and employee involvement in Europe | SocialeDialoog | Scoop.it

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity. An executive summary is also available.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

De sociale partners gaan wel samen uit, maar komen al te vaak niet samen thuis

De sociale partners gaan wel samen uit, maar komen al te vaak niet samen thuis | SocialeDialoog | Scoop.it

De eerste oplossing is de structuur van het sociaal overleg zelf op te heffen. Dat lijkt mij niet echt een goede oplossing, maar het valt niet helemaal uit te sluiten. De tweede, en wat mij betreft veruit de beste, oplossing is een nieuw strategisch project definiëren waarachter alle sociale partners zich kunnen scharen, niet vanuit de reflex de verworden rechten maximaal te verzekeren, maar vanuit het geloof in een nieuwe doelstelling die ze samen willen bereiken met de blik gericht op de toekomst.

more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from HRM full
Scoop.it!

Niet-financiële beloningen werken beter

Niet-financiële beloningen werken beter | SocialeDialoog | Scoop.it
Het engagement van werknemers wordt in grotere mate beïnvloed door een niet-financiële beloning dan door het salaris en andere voordelen!

Via Matthys
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Scandinavia is Global Leader in Social Cohesion

Scandinavia is Global Leader in Social Cohesion | SocialeDialoog | Scoop.it

English-speaking countries rank above average; immigration levels statistically insignificant.

Denmark, Norway, Sweden and Finland have the highest levels of social cohesion, followed by Canada, the US, Australia, and New Zealand, according to the Social Cohesion Radar, a study released today by the Bertelsmann Stiftung and Jacobs University in Bremen, Germany. The study, which examines 34 countries in the EU and the OECD, also concludes that Lithuania, Latvia and the southeast European countries of Bulgaria, Greece and Romania suffer from low social cohesion.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Arbeidsmarkthervorming : less is more

Arbeidsmarkthervorming : less is more | SocialeDialoog | Scoop.it

De Europese Commissie waarschuwt in haar recente aanbeveling België, maar ook Vlaanderen voor het gebrek aan vooruitgang op de arbeidsmarkt. Met een globale participatiegraad van 67,2 procent blijft België onder het EU-gemiddelde. Vlaanderen doet beter maar gaat zeker niet vrijuit.

more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Dialogue Social
Scoop.it!

Social Dialogue Group

Social Dialogue Group | SocialeDialoog | Scoop.it

Advies, bijstand en training voor een sociaal klimaat ten goede voor uw onderneming.

 

Social Dialogue Group gebruikt een uniek concept en beproefde methodes die gebruikt zijn in alle sectoren en in meerdere landen om een positieve dynamiek op gang te brengen. Wanneer die goed opgebouwd wordt mondt deze dynamiek uit op een zeer degelijke sociale dialoog.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

France : sécurisation de l'emploi : le projet de loi définitivement adopté

Le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, transcription de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, a été définitivement voté au Sénat le 14 mai 2013 sur la base de la
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Representativeness of European sectoral social partner organisations (info sheet)

Representativeness of European sectoral social partner organisations (info sheet) | SocialeDialoog | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Laga analyses the worker status harmonisation's impact on dismissal costs

Laga analyses the worker status harmonisation's impact on dismissal costs | SocialeDialoog | Scoop.it
Laga's Employment, pensions and benefits team recently published a new study on the (white and blue collar worker) status harmonisation's impact on dismissal costs, providing an analysis from both a Belgian and European perspective.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

EU-richtsnoeren voor hulp aan ondernemingen en werknemers die getroffen worden door herstructureringen

EU-richtsnoeren voor hulp aan ondernemingen en werknemers die getroffen worden door herstructureringen | SocialeDialoog | Scoop.it

EU plant maatregelen om de sociale gevolgen van bedrijfsherstructureringen te beperken en werknemers meer te steunen.

De EU wil bovendien bedrijven helpen om hun concurrentievermogen op lange termijn op peil te houden. Zij houdt ook rekening met de bredere industriële en sociale gevolgen van herstructureringen in steden en regio’s.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

When work burns us out

When work burns us out | SocialeDialoog | Scoop.it

Burnout is a veritable social phenomenon that has affected a great many workers in the last few years. Burnout is a real problem, as it takes a heavy toll on workers' health, and has a negative impact on the company as well as general social equilibrium. The University of Liège's Human Resources Development Unit (ValoRH) decided to measure the extent of this phenomenon in Belgium and to develop tools for detecting professional burnout as quickly and as early as possible.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Werkbaar werk is een gezonde voedingsbodem voor langer werken

Werkbaar werk is een gezonde voedingsbodem voor langer werken | SocialeDialoog | Scoop.it

Het aandeel van de jobs in Vlaanderen die de Stichting, Innovatie & Arbeid, het onder-zoeksinstituut van en voor de sociale partners in de SERV, het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ toekent, steeg van 52,3% in 2004 tot 54,6% in 2013. Werkstress blijft het grootste knelpunt voor de werkbaarheid van jobs. Dat blijkt uit de antwoorden van ca. 17.000 werknemers die begin dit jaar de werkbaarheidsenquête invulden. De Vlaamse sociale partners blijven het belangrijk vinden om de werkbaarheid van jobs driejaarlijks te meten. In het Pact 2020 en het Loopbaanakkoord 2012 engageerden ze zich immers samen met de Vlaamse Regering om meer mensen aan de slag te krijgen, in meer werkbare jobs en gemiddeld langere loopbanen.

more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Dialogue Social
Scoop.it!

The ageing workforce - what’s your strategy ?

Older workers could help solve an imminent skills shortage if organisations learn to embrace their ageing workforces, research has shown. The UK faces a talent crisis. During the next decade there will be 13.5 million job vacancies, but only 7 million school and college graduates will enter the workforce – leaving a skills shortage that immigration alone cannot plug. A solution to this talent time bomb could already lie within organisations: better managing Britain's greying workforce. That is the recommendation of The Ageing Workforce - What's Your Strategy?, a new report by OD consultancy Talentsmoothie in association with HR magazine. It found that, although 60% of baby boomers plan to extend their careers beyond the conventional retirement age, 80% of employers were not planning HR policy changes in response to this demographic challenge. "This has to change given the predicted future skills shortages and the proven business benefits older workers offer," said Justine James, the report's author and Talentsmoothie founding director. "We shouldn't leave discussions about retirement or extended career phases to six months before someone is due to do leave. It should be a HR priority to put this to senior management."

http://www.hrmagazine.co.uk/hro/news/1078049/older-workers-help-avoid-skills-crisis-report#

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

‘Anciënniteit doodsteek voor banen van 55-plussers’

‘Anciënniteit doodsteek voor banen van 55-plussers’ | SocialeDialoog | Scoop.it
Open VLD wil het loon loskoppelen van de anciënniteit. De automatisch toegekende anciënniteitstoeslagen wegen in ons land zo zwaar op de salarissen dat ze hier vaak de doodsteek geven aan banen voor ouderen.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Arbeidsorganisatie en betrokkenheid van werknemers in Europa

Arbeidsorganisatie en betrokkenheid van werknemers in Europa | SocialeDialoog | Scoop.it

In dit verslag wordt onderzocht welke mogelijkheden tot inspraak werknemers in Europa hebben, zowel wat betreft hun eigen functie als de bredere organisatorische aspecten die hun werk beïnvloeden. Betrokkenheid van werknemers is een fundamenteel onderdeel van de arbeidsorganisatie en het verslag behandelt twee dimensies: taakvrijheid – de invloed die werknemers op hun eigen taken kunnen uitoefenen – en participatie binnen de organisatie – de invloed die werknemers op hun arbeidsorganisatie hebben. De inspraakmogelijkheden voor werknemers in de EU-27 zijn tamelijk beperkt. Uit de bevindingen van het verslag blijkt echter dat inspraak duidelijke voordelen heeft, vooral voor de motivatie en het psychisch welzijn van werknemers, zaken die essentieel zijn voor het verbeteren van de arbeidsprestaties en de bedrijfsproductiviteit.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

France : la loi de sécurisation de l’emploi a un site

France  : la loi de sécurisation de l’emploi a un site | SocialeDialoog | Scoop.it

La loi sur la sécurisation de l’emploi  a été promulguée le 14 juin 2013.

Elle instaure un nouvel équilibre entre la sécurité nécessaire pour les salariés et les possibilités d’adaptation indispensables aux entreprises en instaurant des mesures pour :

 

Créer des droits nouveaux individuels et collectifs pour les salariés, 

Faire reculer la précarité, 

Développer des outils de préservation de l’emploi dans un contexte économique difficile.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Arbeiders en bedienden : ceci n'est pas un compromis

Arbeiders en bedienden : ceci n'est pas un compromis | SocialeDialoog | Scoop.it
Het besluit van het sociaal conclaaf van 4 en 5 juli is nog maar het begin. ‘The proof of the pudding is in the eating’: pas als alle bepalingen uitgewerkt en van toepassing zijn, weten we wat die arbitrage opbrengt en kost.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

“Happy HR ~ geluk op het werk, langdurig lonend”

“Happy HR ~ geluk op het werk, langdurig lonend” | SocialeDialoog | Scoop.it

Geluk op het werk? U maakt een grapje?!  Integendeel, het boek “Happy HR – geluk op het werk, langdurig lonend” toont ons dat geluk op het werk, het onze en dat van onze medewerkers, voor bedrijven veel meer winst oplevert dan ongelukkige arbeidskrachten die zich uitgebuit voelen. Laurence Vanhée bundelt enkele onweerlegbare feiten: geluk op het werk resulteert zelfs in een stijging van miljarden euro’s op de schaal van het BBP.

Gesterkt door de resultaten die ze op haar eigen afdeling behaald heeft, schotelt de eerste Chief Happiness Officer ons het recept van geluk op het werk voor. Om dit op het vlak van de organisatie te doen slagen, legt de HR-manager van het jaar 2012 de verantwoordelijkheid niet alleen bij de bestuurders, maar ook en vooral bij het HR-team, dat over het algemeen wel zwaar onder vuur ligt. De HR krijgen zo de ideale gelegenheid om een strategische bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Arbeidsmarkt veel dynamischer omdat instroom bij bedrijven veel hoger is dan jobcreatie

Arbeidsmarkt veel dynamischer omdat instroom bij bedrijven veel hoger is dan jobcreatie | SocialeDialoog | Scoop.it
(Belga) De Belgische arbeidsmarkt is veel dynamischer dan gedacht. Dat claimt het onderzoeksproject DynaM vandaag omdat de instroom bij bedrijven veel hoger is dan de netto jobcreatie.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Belangrijkste punten voor werknemers uit het sociaal akkoord | Intermediair.nl

Belangrijkste punten voor werknemers uit het sociaal akkoord | Intermediair.nl | SocialeDialoog | Scoop.it
Het kabinet heeft een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en werknemers. Dit zijn de punten die werknemers aangaan.
more...
No comment yet.