SocialeDialoog
629 views | +0 today
 
Scooped by socialedialoog.be
onto SocialeDialoog
Scoop.it!

Scandinavia is Global Leader in Social Cohesion

Scandinavia is Global Leader in Social Cohesion | SocialeDialoog | Scoop.it

English-speaking countries rank above average; immigration levels statistically insignificant.

Denmark, Norway, Sweden and Finland have the highest levels of social cohesion, followed by Canada, the US, Australia, and New Zealand, according to the Social Cohesion Radar, a study released today by the Bertelsmann Stiftung and Jacobs University in Bremen, Germany. The study, which examines 34 countries in the EU and the OECD, also concludes that Lithuania, Latvia and the southeast European countries of Bulgaria, Greece and Romania suffer from low social cohesion.

more...
No comment yet.
SocialeDialoog
Informatie over industrial relations, sociaal overleg, sociaal klimaat, sociale onderhandelingen en loonvorming
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by socialedialoog.be from Dialogue Social
Scoop.it!

Social Dialogue Group

Social Dialogue Group | SocialeDialoog | Scoop.it

Advies, bijstand en training voor een sociaal klimaat ten goede voor uw onderneming.

 

Social Dialogue Group gebruikt een uniek concept en beproefde methodes die gebruikt zijn in alle sectoren en in meerdere landen om een positieve dynamiek op gang te brengen. Wanneer die goed opgebouwd wordt mondt deze dynamiek uit op een zeer degelijke sociale dialoog.

more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Dialoog
Scoop.it!

De dialoog over Samensturing, deel 8

De dialoog over Samensturing, deel 8 | SocialeDialoog | Scoop.it
Samen dromen, doen en leren IN dialoog

Nog een paar dagen…ik verheug me al op volgende week dinsdag als we elkaar treffen bij ‘Lerende Leiders Live’ en met elkaar verder na kunnen denken over samensturing, leiderschap, vertrouwen, dialoog enzovoort.

Via Mens in Dialoog
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Prévention des risques psychosociaux : évaluez les démarches dans votre entreprise

Prévention des risques psychosociaux : évaluez les démarches dans votre entreprise | SocialeDialoog | Scoop.it
Améliorez la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans votre entreprise en évaluant les effets des dispositifs déjà mis en place. Pour vous aider, l’Anact et l’université Laval du Québec ont élaboré un guide proposant des repères pour une auto-évaluation paritaire des démarches.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Comment Terra Nova veut réformer le marché du travail

Comment Terra Nova veut réformer le marché du travail | SocialeDialoog | Scoop.it
Le think tank déplore la complexité du droit du travail en France, préjudiciable pour l'efficacité économique. Un rapport prévu pour avant l'été doit apporter des solutions.

L’idée du think tank est de transférer des pans entiers de notre droit du travail à la négociation entre syndicats et patronat, afin de promouvoir des accords de branches et d’entreprises "plus efficaces sur le plan économique.

Le rapport Barthélémy-Cette, attendu avant l’été, devra préciser les sujets qui pourraient être négociés directement : la durée et l’organisation du travail, les seuils sociaux ou le droit du licenciement.

"Chaque entreprise peut adapter par accord collectif les éléments spécifiques du code du travail qui bride sa propre activité économique", note Terra Nova.

L’étude proposera à partir de quel "taux d’audience minimum" des syndicats signataires (30, 50 %), l’accord collectif pourra toucher à des droits sociaux.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

La Commission veut ressusciter le dialogue social européen

La Commission veut ressusciter le dialogue social européen | SocialeDialoog | Scoop.it
La Commission européenne veut donner un nouvel élan aux relations avec les partenaires sociaux, déterminants dans la mise en place d'une nouvelle gouvernance économique. 
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Ook In België lopen privé- en werksfeer steeds meer door elkaar

Ook In België lopen privé- en werksfeer steeds meer door elkaar | SocialeDialoog | Scoop.it
Werk- en privésfeer lopen ook in België steeds meer door elkaar. De helft van alle kaderleden en bedienden werken soms in de privésfeer na de kantooruren (week, weekend, vakantie). Ten opzichte van 6 jaar geleden lijkt er iets meer te worden gewerkt in het weekend en in de vakantie. Daartegenover staat dat twee op drie werknemers zich ook met privézaken bezighouden op het werk. Dit aandeel wijzigde niet sinds 2008. Werknemers hebben dan ook de indruk dat werk en privéleven  meer vervlecht geraakt. De gemiddelde vervlechtingsscore stijgt op 6 jaar tijd van 4 naar 4,4
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Sociaal akkoord is geen garantie op sociale vrede

Sociaal akkoord is geen garantie op sociale vrede | SocialeDialoog | Scoop.it
Een interprofessioneel akkoord garandeert de sociale vrede niet. Het kan nog mislopen in de sectoren en de vakbonden en de werkgevers kunnen rond alle niet-besproken thema’s nog steeds eisen stellen en acties opzetten.
more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Over nieuwe manieren van werken
Scoop.it!

Future of Work (futurist Jay Kuhns)

THE TRADITIONAL WORKPLACE, AS WE'VE KNOWN IT, DOESN'T EVEN EXIST TODAY. The explosion of new technologies, mass adoption of social channels, ubiquity of mobile and connectivity, and proliferation of devices continue to drive massive transformation, but at what cost? How can large organizations collaborate, integrate, and innovate quickly enough to survive at the speed of their customers? What are the questions we could or should be asking to really make changes for work that make sense? 


Via Ruud Zandbergen
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Social imbalance in Europe is increasing

Social imbalance in Europe is increasing | SocialeDialoog | Scoop.it

First Social Justice Index compares all 28 EU states

In Europe the gap is growing between North and South as well as between young and old

Social division threatens the future viability of the European project

 

Europe is making some progress in terms of economic stabilisation, but the level of social justice has declined in recent years in most EU states. The social imbalance between the affluent northern European states and the many southern and south-eastern European countries has considerably intensified over the course of the crisis. Whilst there still is a high level of social inclusion in Sweden, Finland, Denmark and the Netherlands, social injustice in countries such as Greece, Spain, Italy or Hungary has increased. In the crisis-ridden states of the EU in particular, it has not been possible to administer the massive cuts in a balanced manner. This is the result of a new index comparing the justice of all 28 EU states, which was published today by the German foundation Bertelsmann Stiftung.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Arbeidsbetrekkingen: tips voor doeltreffende communicatie

Arbeidsbetrekkingen: tips voor doeltreffende communicatie | SocialeDialoog | Scoop.it
Goed communiceren in het kader van sociale betrekkingen is geen sinecure. Wat zijn de onmisbare elementen voor doeltreffende en coherente – interne en externe – communicatie? Wat zijn de do’s-and-don'ts?
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Wat kan België leren van 'pensioenkampioen' Zweden?

Wat kan België leren van het exemplarische Zweden op het vlak van beleid rond het einde van de carrière, active ageing of pensioenen ? In volle verkiezingsperiode liet pensioenexpert Delta Lloyd Life een enquête uitvoeren bij 1600 Belgische en Zweedse werknemers van 50 jaar en ouder.

 

Conclusies

Eerste vaststelling: 65% van de Zweedse werknemers voelt zich op het einde van zijn carrière zeer gelukkig, terwijl ze 8 jaar langer werken dan de Belgen. Bovendien wordt de Zweedse werknemer alleen maar gelukkiger naarmate hij langer werkt.Tweede vaststelling: volgens de Belg is de ideale leeftijd om met pensioen te gaan 62 jaar en dat terwijl de gemiddelde Belgische pensioenleeftijd op 59 jaar ligt. Derde vaststelling: de Zweed haalt zijn motivatie uit de jobinhoud, terwijl voor de Belg het loon en de arbeidsvoorwaarden primeren.

Signalen waaruit blijkt dat extra maatregelen rond langer werken niet perse onpopulair hoeven te zijn. Het loon loskoppelen van de leeftijd, de duur van de carrière verlengen en het accent leggen op een aangepaste jobinhoud zijn pistes die verder onderzoek waard zijn. De Belg is klaar om langer te werken, waarop wachten we dan nog om bijkomende politieke maatregelen te nemen ?

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Belgische werknemer niet bang van verandering

 Werknemers zijn niet tegen veranderingen op de werkvloer, maar zijn toch minder bereid eraan mee te werken dan 5 jaar geleden. 71% van de Belgische werknemers is nochtans wel overtuigd van de noodzaak ervan. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex1 in samenwerking met KULeuven2, dat peilde naar de veranderingsbereidheid en de impact van veranderingen op werknemers. Met organisatieveranderingen bedoelen we voornamelijk fusies, herstructureringen, privatiseringen en collectieve afdankingen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op 3 in 2012 een verandering van dit type binnen de organisatie meemaakte. Deze had vaak negatieve gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Vooral omdat de jobonzekerheid hierdoor steeg. Bedrijven moeten daarom duidelijker en vaker communiceren over veranderingen in hun organisatie.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Oudere werknemers zijn minder rendabel voor bedrijf

Oudere werknemers zijn minder rendabel voor bedrijf | SocialeDialoog | Scoop.it
Eens de Belgische werknemers ouder zijn dan vijftig jaar, daalt hun productiviteit significant, zowel bij arbeiders als bij bedienden. Dat blijkt uit een onderzoek van economist Vincent Vandenberghe (UCL), gebaseerd op gegevens van 9.000 bedrijven in de privésector tussen 1998 en 2006, zo meldt de krant Le Soir.

Vandenberghe becijferde de impact van een stijging van het aantal werknemers tussen 50 en 64 jaar op de rendabiliteit van de Belgische bedrijven.
Hij plaatste daarvoor de productiviteit, de toegevoegde waarde per werknemer, tegenover de loonkost. Indien het aantal 50- tot 64-jarigen met 10 procent stijgt, daalt die ratio met 1,27 procent. "Het effect is statistisch gezien significant", aldus Vandenberghe. "Het is bovendien goed mogelijk dat de impact nog wordt onderschat, omdat de tewerkstelling van 50- tot 64-jarigen in ons land zeer laag is, terwijl de leden van die leeftijdsgroep die nog actief zijn, waarschijnlijk het meest productief en/of gemotiveerd zijn."
Leeftijdspact De onderzoeker concludeert dat een groter aantal oudere werknemers de winstgevendheid doet dalen in bedrijven, die uit een puur financieel oogpunt geen enkele reden hebben om 50-plussers in het bedrijf te houden. Toch is dit effect niet noodzakelijk aanwezig, zegt Vandenberghe nog, verwijzend naar de Scandinavische landen. Hij roept de regeringen en sociale partners dan ook op werk te maken van een echt "leeftijdspact".

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Van collectieve naar individuele arbeidsovereenkomst

Van collectieve naar individuele arbeidsovereenkomst | SocialeDialoog | Scoop.it
Hoort u het ook? Het steeds luider kraken en piepen van de arbeidsmarkt onder de snel wijzigende technologische verandering en toenemende flexibilisering? We horen de botsing tussen twee tijdperken: ons sociaal overleg is van gisteren, terwijl de arbeidsmarkt van morgen voor de deur staat.
more...
No comment yet.
Rescooped by socialedialoog.be from Dialogue Social
Scoop.it!

Motivatie en welzijn op het werk: resultaten 2015

Motivatie en welzijn op het werk: resultaten 2015 | SocialeDialoog | Scoop.it

Onlangs zijn de resultaten bekendgemaakt van de jaarlijkse barometer over de motivatie en het welzijn van werknemers, die door Edenred en Ipsos wordt opgesteld. Voor deze tiende editie werd bijzondere nadruk gelegd op de observatie van de digitale revolutie en de weerslag ervan op de werkvloer. In deze enquête werden de antwoorden verzameld van 13.600 werknemers in 14 Europese landen. 800 onder hen waren afkomstig uit België.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Les différents visages de la concertation sociale

Les différents visages de la concertation sociale | SocialeDialoog | Scoop.it
Qui est le meilleur garant de l’intérêt général ? Les partenaires sociaux ? Le Parlement et le gouvernement, représentants du peuple ? Le débat fait rage, d’autant que derrière les grands arguments sur la démocratie se cachent d’autres intérêts et motivations.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Droit de grève : la crise se débloque à l’OIT

Droit de grève : la crise se débloque à l’OIT | SocialeDialoog | Scoop.it

 

Le 23 février, les représentants des employeurs et des travailleurs à l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ont trouvé un accord sur la reconnaissance du droit de grève, qui pourrait permettre de mettre fin à un conflit ouvert en 2012 par les premiers. Evelyne Salamero, revient sur la question dans le dernier numéro de la revue FO Hebdo de cette semaine.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Discuter du travail pour mieux le transformer

Discuter du travail pour mieux le transformer | SocialeDialoog | Scoop.it
Le besoin de réinitier des temps de débat dans les entreprises n’est plus contesté. La mise en œuvre d’espaces de discussion coconstruits, centrés sur l’expérience du travail, constitue un levier intéressant d’innovation sociale et d’action sur les organisations. Les chercheurs relèvent la nécessité d’une mise en discussion du travail au sein de l’entreprise, pour transformer le travail, penser les tensions, prévenir les risques... Témoignages d'experts, cas d'entreprises, méthode du réseau Anact-Aract, découvrez ce nouveau numéro de Travail & Changement.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Repenser le mode de régulation sociale

Repenser le mode de régulation sociale | SocialeDialoog | Scoop.it
Alors que s’ouvre une nouvelle négociation sur la «modernisation du dialogue social» et que les risques d’un blocage sont réels, il est important d’en rappeler les enjeux. En effet, plusieurs voix se sont élevées pour questionner le bien-fondé du dialogue social, souvent présenté comme un facteur d’immobilisme, parfois même comme le symbole de l’archaïsme français.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Code du travail: comment le simplifier ?

Code du travail: comment le simplifier ? | SocialeDialoog | Scoop.it
Le code du travail freine la compétitivité des entreprises. Comment revenir à un droit du travail moins rigide et complexe ? Quelles mesures pourraient le simplifier ? Le point sur les solutions possibles.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

ZOOM : wat PISA ons leert. Naar kwaliteitsscholen voor iedereen ?

ZOOM : wat PISA ons leert. Naar kwaliteitsscholen voor iedereen ? | SocialeDialoog | Scoop.it

Feiten, cijfers en aanbevelingen over effectiviteit en (on)gelijkheid van het schoolsysteem in België (2014)

Sedert 2003 blijkt duidelijk uit de PISA-testen* dat jongeren met een vreemde achtergrond in België op school globaal gezien minder goed presteren dan jonge autochtonen, al zijn er belangrijke nuances tussen de taalgemeenschappen en de onderwijstypes.

In de afgelopen tien jaar bestelde de Koning Boudewijnstichting bij de wetenschappers van de onderzoeksgroep GERME (Groupe de Recherches sur les Migrations) van de ULB drie opeenvolgende studies over de schoolprestaties van jongeren met een vreemde achtergrond in Vlaanderen (d.i. de Vlaamse Gemeenschap, dus inclusief de Vlaamse scholen in Brussel) en in de Federatie Wallonië-Brussel (d.i. de Franse Gemeenschap, dus inclusief de Franstalige scholen in Brussel) op basis van de statistieken van de PISA-testen van 2003, 2006 en 2009.

In 2013 vroeg de Stichting aan GERME om de resultaten van deze drie studies in perspectief te zetten (zie Zoom ‘Gezinshereniging - Een opstap naar integratie of een instrument voor controle van legale migratie?’). Deze synthese bevestigde de specifieke moeilijkheden op school van leerlingen met een vreemde achtergrond: ondanks een positieve evolutie blijft het verschil groot en blijft de school ongelijkheid reproduceren; de kwetsbare sociaaleconomische positie van de gezinnen en de thuistaal spelen daarin een beslissende rol, maar dat volstaat niet om de situatie te verklaren.

Eind 2013 publiceerde de OESO de resultaten van een nieuwe PISA-test (uitgevoerd in 2012) over de wiskundige prestaties. Dat was de aanleiding voor een nieuwe studie met een analyse van de resultaten van België. Onder de titel ‘Naar kwaliteitsscholen voor iedereen? Analyse van de resultaten van het Pisa 2012-onderzoek in Vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel’ vergeleek
de onderzoeksgroep GERME opnieuw de resultaten tussen Vlaamse en Franstalige jongeren, en tussen leerlingen met/en zonder een migratieachtergrond. Tegelijk meet deze studie de effectiviteit en de gelijkheid van de onderwijssystemen in België.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Twee top-CEO’s aan het woord over collectieve arbeidsverhoudingen

Twee top-CEO’s aan het woord over collectieve arbeidsverhoudingen | SocialeDialoog | Scoop.it
Traditiegetrouw sloot de VBO social academy het academiejaar 2013-2014 af met een sessie waarin twee gereputeerde CEO’s, Bernard Deryckere (Alpro) en Bernard Gustin (Brussels Airlines), het woord namen. Zij getuigden over hun ervaringen rond de collectieve arbeidsverhoudingen, de sociale dialoog en de relatie tussen werkgever en werknemers. Twee ondernemingen, twee erg verschillende sectoren, die allebei de jongste jaren ingrijpende veranderingen hebben ondergaan.
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

2014-2019: Naar een beter competitiviteitsbeleid | Itinera Institute

2014-2019: Naar een beter competitiviteitsbeleid | Itinera Institute | SocialeDialoog | Scoop.it

België is een competitief land maar beschikt niet over de slagkracht om de competitiviteit morgen te verbeteren. Itinera brengt in het rapport “Competitiviteit 2014-2019” enkele pijnpunten in kaart waarvoor amper of geen vooruitgang wordt geboekt. Om competitief te blijven, moet de evolutie van de loonkost nauw aansluiten bij de evolutie van de productiviteit. En deze wetmatigheid wordt in ons land niet meer gerespecteerd. Slechts 30% van de loonevolutie is gevolg van productiviteit.

Itinera roept de volgende regering op om de loskoppeling lonen en productiviteit tegen te gaan. De high-tech is een groeisector in Belgische economie maar het groeipotentieel dreigt onderbenut te worden door schaars aanbod van werknemers. Een meer actief pro-STEM onderwijsbeleid in functie van de enorme diversiteit die technologie uitlokt, lijkt dan ook wenselijk om onze competitiviteit te versterken en tewerkstellingsopportuniteiten te benutten.

more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Colruyt: ‘Anciënniteit heeft perverse gevolgen'

Colruyt: ‘Anciënniteit heeft perverse gevolgen' | SocialeDialoog | Scoop.it
Koen Demaesschalck, de personeelsdirecteur van Colruyt Group, wil de verloning op basis van anciënniteit terugschroeven. ‘Nu worden 50-plussers uit de arbeidsmarkt geprijsd.’
more...
No comment yet.
Scooped by socialedialoog.be
Scoop.it!

Laga analyses the worker status harmonisation's impact on dismissal costs

Laga analyses the worker status harmonisation's impact on dismissal costs | SocialeDialoog | Scoop.it
Laga's Employment, pensions and benefits team recently published a new study on the (white and blue collar worker) status harmonisation's impact on dismissal costs, providing an analysis from both a Belgian and European perspective.
more...
No comment yet.