Referansegruppe for bruk av webDewey i folke- og skolebibliotek | webDeweyBlogg | Skolebibliotek | Scoop.it
Det gruppen vil jobbe med er spørsmål rundt:

Opplæring for bibliotekene – hvordan kan det organiseres?
Forhold mellom hyllesignatur og klassifikasjon
Kortere numre for små bibliotek?
Kobling til Biblioteksentralens emneord – bokmål og nynorsk
Lisensspørsmål
Organisering
Kan flere bibliotek dele på en lisens?
Hvor mye tid brukes til klassifikasjon?
Trenger de små bibliotekene først og fremst tilgang til å konsultere Dewey, ikke først og fremst å klassifisere selv?