TenkeTanken i Danmarks Biblioteksforening | Skolebibliotek | Scoop.it
Ny dansk tenketank nedsatt for å debattere biblioteksutviklimg - herunder skolebibliotek!

Den nye tænketank skal finde løsninger på de mange problemstillinger, bibliotekerne slås med.

Bibliotekerne har længe famlet sig frem i den digitale tidsalder, hvor deres traditionelle rolle som udlåner af papirbøger er under stadig større pres.

En ny tænketank for biblioteker skal hjælpe dem med at finde deres egne ben i denne nye virkelighed.
”Vi har brug for at drøfte endnu mere, hvordan bibliotekerne skal stå i dag og i fremtiden,” siger Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, der sammen med en række andre biblioteksforeninger står bag tænketanken.