Skolebibliotek
4.3K views | +0 today
Follow
Skolebibliotek
- nyheter fra nordiske skolebibliotek (News from Nordic Schoollibraries)
Curated by Niels Damgaard
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Rektor Edward: Bibliotekariers möjligheter med IKT

Jag har varit runt i alla stadsdelar i Malmö för att tala med ledningsgrupperna om behovet av skolbibliotek. Jag har gjort det dels i egenskap av rektor för en skola med ett mycket bra skolbibliotek och dels i egenskap av styrelseledamot av Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI).  
more...
No comment yet.
Rescooped by Niels Damgaard from School Library Digest
Scoop.it!

Ten reasons why I love my library

Ten reasons why I love my library | Skolebibliotek | Scoop.it
It's not all work and no play in the library - pupil librarian jamesk96 reminds us how libraries can be fun...even at school!
Via The Librarian
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Det luktar nytt!

Det luktar nytt! | Skolebibliotek | Scoop.it
På Himnaskolan i Linghem utanför Linköping tar ett nytt integrerat folk- och skolbibliotek form. Skolan byggs om och ut och samtidigt flyttar närbiblioteket in. I tisdags fick vi titta på lokalerna...
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Nytt samarbete kring skolbibliotek

Nytt samarbete kring skolbibliotek | Skolebibliotek | Scoop.it
Hur kan kommuner och skolor möta skollagens krav på att ge elever tillgång till skolbibliotek? Per-Arne Andersson, SKL, och Karin Linder, förbundsordförande i DIK, samtalade om detta under ett seminarium på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Lukter det framtid?

Lukter det framtid? | Skolebibliotek | Scoop.it
Velkommen til bloggen for Lukter det framtid! Fylkesbiblioteket skal dokumentere stoda i alle folke- og skolebibliotekene (VGS) i Buskerud med bilder, video og statistikk. Alt kan følges her på Lukterdetframtid.org.
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Utan bibliotekarie inget bibliotek? | bibliotekssamverkan

Utan bibliotekarie inget bibliotek? | bibliotekssamverkan | Skolebibliotek | Scoop.it
Utan bibliotekarie inget bibliotek? - Nu har vi pratat om det ett bra tag. Skolbiblioteket. Verksamheten skrevs in i skollagen sommaren 2011 och flera aktörer gjorde sina tolkningar av vad tex...
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Professional Development: Growing Schools - Librarians as Professional Developers

Professional Development: Growing Schools - Librarians as Professional Developers | Skolebibliotek | Scoop.it
Professional Development: Growing Schools - Librarians as Professional Developers http://t.co/gvfOlCYr...
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Uppdrag: Skolbibliotek: Sätta tänderna i....

Uppdrag: Skolbibliotek: Sätta tänderna i.... | Skolebibliotek | Scoop.it
Sätta tänderna i....http://t.co/ZD1mIdoA...
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Skolebiblioteker kan søge om penge til vejledning - Folkeskolen.dk

Skolebiblioteker kan søge om penge til vejledning - Folkeskolen.dk | Skolebibliotek | Scoop.it
Skolebiblioteker kan søge om penge til vejledning. Bibliotekarforbundet jubler over, at biblioteket på Ørestad Skole i næste uge åbner som kombineret folke- og skolebibliotek og med en bibliotekar, ikke en skolebibliotekar, som leder.
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Oversikt over danske skolebiblioteksprosjekter

Danske skolebiblioteksprosjekter i 2012 via KSBF. Finnes der lignende oversikter over andre nordiske skolebiblioteksprosjekter?
Norge: UiA: http://www.skolebibliotek.uia.no/program-for-skolebibliotekutvikling
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Program for skolebibliotekutvikling - UiA - Skolebibliotek

Program for skolebibliotekutvikling, http://t.co/7Qh62MkO, kan være en terskel for å søke, mange oppl.
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

EMU Skolen har brug for et kultur- og læringscenter i 2012

EMU Skolen har brug for et kultur- og læringscenter i 2012 | Skolebibliotek | Scoop.it

Debatindlæg i danske "Folkeskolen" 18. april 2012.

Skolebiblioteket som kultur- og læringscenter skal være medspiller i udviklingen af en almen medieforståelse i skolen, der sætter fokus på kultur, medier og læring.

more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Study: Effective School Libraries Impact Entire Schools, Not Just Test Scores

Study: Effective School Libraries Impact Entire Schools, Not Just Test Scores | Skolebibliotek | Scoop.it
Effective school library impacts more than student achievement—it also lifts a school's entire educational climate, says a recent two-phase study by Rutgers University's Center for International Scholarship in School Libraries (CISSL) on behalf of the New Jersey Association of School Librarians (NJASL).
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Händer det mer i Malmö | Vad gör de i biblioteket?

Händer det mer i Malmö | Vad gör de i biblioteket? | Skolebibliotek | Scoop.it
vad gäller skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling än i Stockholm? Ja, spännande ser ... Variationen mellan skolbibliotek runtom i landet är stor, en del skolor har inte ens någon som jobbar i biblioteket.
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9 - Skolinspektionen

Bibliotek saknas.
Flera skolor saknar skolbibliotek eller har skolbibliotek som behöver utvecklas så att biblioteket blir en aktiv del i elevernas läsutveckling. Där det finns bibliotek och bibliotekarier har de stor betydelse för elevers lärande, till exempel som resurs för tryckta och elektroniska informationskällor och som informationsspecialister. 
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Nästa steg – i Östersund

Igår påbörjade vi nästa steg i arbetet med skolbibliotek. Tillsammans med Johan på SKL träffades vi i länsbiblioteket i Östersund för att samtala kring det kommunala arbetet i regionen. Härjedalen,...
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Debatt: Flere, ikke færre skolebibliotek i Norge

Debatt: Flere, ikke færre skolebibliotek i Norge | Skolebibliotek | Scoop.it
Foreningen !les : Skolebibliotek er en av våre viktigste kultur- og informasjonsinstitusjoner. Tør politikerne våre å satse på dem?

Tilgang til litteratur og formidlingskompetanse er nødvendig for å skape økt litteraturinteresse og heve ferdighetene i lesing. Her har folke- og skolebibliotek en sentral rolle, som de med få ressurser utfører på en imponerende måte. Bibliotekarer har spisskompetanse i litteraturformidling rettet mot ulike målgrupper. De besitter kunnskap om digitale medier og informasjonsarbeid. Bibliotekene er sosiale og faglige møteplasser for innbyggere i ulike aldre og med ulik bakgrunn.
more...
No comment yet.
Rescooped by Niels Damgaard from School Library Advocacy
Scoop.it!

Teacher librarians could soon be left on the funding shelf

Teacher librarians could soon be left on the funding shelf | Skolebibliotek | Scoop.it

The library is the heart of the primary school, and it is the teacher librarian who brings it alive.

Yet a slow erosion of this position is under way and a permanent loss of such a fundamental person in our primary schools would have devastating consequences in the lives of our children. Originally a full-time position, regardless of the size the school, the days worked by teacher librarians are now dictated by the number of students.

 
Via Karen Bonanno
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Prosjektmidler tildelt skoleåret 2012–2013 fra Program for skolebibliotekutvikling - UiA - Skolebibliotek

Prosjektmidler tildelt skoleåret 2012–2013 fra Program for skolebibliotekutvikling - UiA - Skolebibliotek | Skolebibliotek | Scoop.it

Prosjektmidler tildelt skoleåret 2012–2013 fra Program for skolebibliotekutvikling
Universitetet i Agder har nå - gjennom Program for skolebibliotekutvikling - fordelt 7,5 millioner kroner til 69 grunnskoler i landet. Pengene skal brukes til å styrke elevenes leseferdigheter i alle fag og med skolebiblioteket som innfallsvinkel.


 

more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

School Library Monthly Blog » Blog Archive » Nudging Toward Supporting Arguments with Evidence

Nudging Toward Supporting Arguments with Evidence http://t.co/ppGokBfJ...
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Författare kräver "ett bibliotek i varje skola" - Kulturnytt

Författare kräver "ett bibliotek i varje skola" - Kulturnytt | Skolebibliotek | Scoop.it
Engelska skolministern Nick Gibb pressas av en pågående kampanj i Storbritannien att göra det obligatoriskt för alla skolor i Storbritannien att ha et... (RT @Chatwi: Engelsk kampanj för skolbibliotek i varje skola!
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Att ha eller inte ha skolbibliotek | Skolbiblioteksbloggen

Att ha eller inte ha skolbibliotek | Skolbiblioteksbloggen | Skolebibliotek | Scoop.it
Under vårterminens sista dagar funderade vi i skolbiblioteksgruppen mycket kring detta med att ha eller inte ha. Ja, att ha eller inte ha ett skolbibliotek på skolan alltså.         
more...
No comment yet.
Rescooped by Niels Damgaard from SchoolLibrariesTeacherLibrarians
Scoop.it!

School Librarian As Building Leader

School Librarian As Building Leader | Skolebibliotek | Scoop.it
The various ways that school librarians can informally and formally act as a leader in the building.
Via Joyce Valenza
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Prosjektmidler tildelt skoleåret 2012–2013 fra Program for skolebibliotekutvikling - UiA - Skolebibliotek

Prosjektmidler tildelt skoleåret 2012–2013 fra Program for skolebibliotekutvikling - UiA - Skolebibliotek | Skolebibliotek | Scoop.it
RT @bergensskolen: Slåtthaug skole har fått 90 000 i Program for skolebibliotekutvikling neste skoleår http://t.co/p0NkKadk Godt for skolen!
more...
No comment yet.
Scooped by Niels Damgaard
Scoop.it!

Skolbibliotekarielyftet kan tjäna som modell

Skolbibliotekarielyftet kan tjäna som modell för andra regioner i Sverige. Det har stora potentialer för strategisk påverkan och spridning inom skola och bibliotek lokalt, regionalt, nationellt.
more...
No comment yet.