Skolbibliotek 2012 - Kungliga bibliotekets rapport | Skolebibliotek | Scoop.it
Hälften av elever i Sverige saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever saknar helt skolbibliotek. Sedan 2011 ska alla skolenheter enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. Oavsett huvudman.
Det är därför anmärkningsvärt att 210 000 elever i grundskolan och gymnasiet inte har tillgång till skolbibliotek på den skolenhet som de går på. Det motsvarar 16 procent av eleverna. De flesta av alla dessa elever går på kommunala skolor. 915 kommunala skolenheter med 125 000 elever saknar tillgång till skolbibliotek. Skolenheter som inte har tillgång till skolbibliotek bryter mot skollagen.
En av tre elever i grundskolan och gymnasiet har tillgång till ett skolbibliotek som åtminstone:
1. Har katalog, manuell eller datoriserad
2. Ligger i skolans lokaler
3. Är bemannat minst 20 timmar
4. Har minst 1 000 fysiska medier (sex bokhyllor)