Søk & Skriv - har gjennomført ei omorganisering av nettstaden | Skolebibliotek | Scoop.it

Velkommen til Søk & Skriv!

Skal du skrive en studentoppgave? Trenger du gode tips til hvordan du skal finne aktuell litteratur?

Med Søk og Skriv blir søke- og skriveprosessen enklere å komme i gang med, og å fullføre. Nettstaden er under revidering i 2012 og har fått støtte hjå Nasjonalbiblioteket til å vidareutvikle Søk og Skriv gjennom prosjektet Skriving og etisk kildebruk. Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/pages/S%C3%B8k-Skriv/150634638375015