Publikasjon om ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling - UiA - Skolebibliotek | Skolebibliotek | Scoop.it
Publikasjon om ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
Som i fjor er det laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' i Kristiansand den 5. juni, og delt ut til konferansedeltakerne. Andre interesserte kan få publikasjonen tilsendt, eller kan laste den ned som pdf her: http://skolebibliotek.uia.no/content/download/3024/14587/version/1/file/UiA_brosjyre_ressursskoler_2012.pdf