Upphovsrättsguide för lärare - Statens medieråd | Skolebibliotek | Scoop.it
Internet är en viktig kunskapskälla och det är allt vanligare att elever använder sig av information och bildmaterial hämtad från internet i skolarbetet. Användandet av bildmaterial från internet i undervisnin...