Noen kommentarer til Monitor 2011 | Skolebibliotek | Scoop.it
For rundt halvannen uke siden var jeg med i en paneldebatt i regi av Senter for IKT i utdanning, og der ble noen funn fra Monitor 2011 lagt fram. I etterkant har jeg lest gjennom den publiserte rap...