... 2012 blir det kurs i lesesirkelmetode for innvandrere med Barbro Thorvaldsen fra Oslo AOF. Målgruppa er ansatte i folkebibliotek /skolebibliotek samt lærere i voksenopplæringen og frivillige (gjerne leseombud) i Buskerud.