Masteroppgave 2011: Hioa: Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst
Tema for denne avhandlingen er utvikling av skolebibliotek i en flerkulturell skole. Jeg undersøker hvilke arbeidsoppgaver en pedagog med en funksjon som skolebibliotekar har i en tidlig fase av utvikling av et skolebibliotek som skal fungere som en læringsarena. PDF: https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/918/2/Saggar_Monika.pdf