Erfaringsdeling frå sluttrapportane for prosjekt 2010-2011 - UiA - Skolebibliotek | Skolebibliotek | Scoop.it

Midtvegsrapportane i januar 2011 viste at dei 40 prosjektskulane og 8 ressursskulane var godt i gang med erfaringsspreiing, og at dei hadde planar om å nå vidare ut i løpet av våren. I sluttrapportane går det fram at skulane no har informert om prosjekta på kommunenivå i ulike samanhengar.