Aktuelle temaer til muntlig eksamen på IKT for lærere våren 2012 - Wikibøker | Skolebibliotek | Scoop.it
Her blir det lagt ut informasjon om mulige temaer til muntlig eksamen på IKT for lærere. Studentene kan selv som klasselag videreutvikle denne siden frem mot muntlig eksamen. Denne siden er foreløpig utviklet som et utkast til temaer. Temaene blir ikke endelig definert før i slutten av april.
Her finner du en oversikt over aktuelle temaer til muntlig eksamen på IKT for lærere våren 2012. Vær oppmerksom på at spørsmålene her er veiledende. Andre spørsmål kan også bli stilt på muntlig eksamen ut fra hvordan samtalen utvikler seg.