Brettboka med bred oppslutning fra forlagene! | Skolebibliotek | Scoop.it
Brettboka har hatt et gjennombrudd med de store forlagene i fht å få med mange titler for videregående opplæring. Rundt 70-80 titler er med fordelt fra Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm, Fagbokforlaget og Tell Forlag (Musikk Dans og drama).