Bibblan mitt i skolan | Lärande ITiden - Reportage | Skolebibliotek | Scoop.it
Det är Kerstin Örbo, skol- och barnbibliotekarie i Åre som inleder med Lennart Hellsings fina ord om bokens betydelse. Böckerna var förr det man fokuserade främst på och det här är något vi inte får glömma idag, menar hon.