Skolebibliotek kontra bibliotek på skolen | Skolebibliotek | Scoop.it
Alle skoler har et bibliotek. Hva som finnes av bøker på
biblioteket varierer nok en del. Skjønnlitterære bøker står nok
ikke høyest på prioriteringslisten når rektorer med stramt budsjett
skal forvalte tildelte midler.