Løsningen er opplevelsesbiblioteket | Skolebibliotek | Scoop.it
Bok og Bibliotek: Minervas redaktør Kristian Meisingset har gitt noen kritiske refleksjoner om folkebibliotekets framtid de siste ukene, hvor han mener at det tradisjonelle folkebiblioteket er klart for historiens skraphaug. Han har rett i mye av kritikken, men han trekker ikke resonnementet langt nok. Han burde tatt en kikk på forslaget til ny biblioteklov som nå er ute på høring.