Beslut om lånecentralernas framtid | Biblioteksbladet | Skolebibliotek | Scoop.it
KB har beslutat att följa den oberoende utredaren Jan Holmqvists förslag (BBL nr 1/2012) om att ersätta landets tre informations- och lånecentraler med...